Zorgverzekering

zorgverzekeringDe zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor alle ingezetenen van Nederland. De zorgverzekering beidt een dekking voor de noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg. Het huidige zorgverzekeringstelsel is sinds 1 januari 2006 van kracht. Met de invoering van dit zorgverzekeringstelsel kwam het onderscheid tussen particuliere ziektekostenverzekeringen en ziekenfonds te vervallen.

Acceptatieplicht basisverzekering
Zorgverzekeraars hebben de verplichting iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Zorgverzekeraars mogen alleen mensen weigeren die eerder door een andere zorgverzekeraar is geroyeerd wegens wanbetaling of wegens verzekeringsfraude. Voor deze verzekerden heeft de zorgverzekeraar gedurende vijf jaar geen acceptatieplicht. Voor de aanvullende zorgverzekeringen mag een zorgverzekeraar wel medische acceptatie toepassen.

Aanvullende zorgverzekeringen
De dekking van de basisverzekering vergoedt veruit de belangrijkste zorgkosten. Naar schatting 94% van de zorgkosten is gedekt in de basisverzekering. Veel mensen hebben de behoefte de basisdekking uit te breiden. Zorgverzekeraars bieden hiervoor één of meerdere aanvullende zorgverzekeringen.

Veelal wordt een speciale tandverzekering en een algemene aanvullende zorgverzekering aangeboden. De tandartskostenverzekering vergoedt meestal alle tandartskosten tot een bepaald maximum per jaar.

In de aanvullende zorgverzekering wordt vaak een dekking geboden voor alternatieve geneeswijzen en -medicijnen, fysiotherapie en andere therapieën. Op de aanvullende zorgverzekeringen zijn vaak ook brillenglazen en contactlenzen, anticonceptiva en een ruime vergoeding voor kraamzorg en medicijnen gedekt. Een aantal verzekeraars bieden aanvullende zorgverzekeringen waarop vrijwel alles is verzekerd. De premie voor een aanvullende zorgverzekering loopt uiteen van € 5 tot € 50 per maand. Voor de aanvullende zorgverzekeringen geldt geen acceptatieplicht.