Kenniscentrum voor ouders van te vroeggeboren kinderen

Het aantal te vroeggeboren kinderen dat overlijdt is de laatste twintig jaar met meer dan de helft afgenomen. Het aantal baby’s dat voortijdig op de wereld komt, is daarentegen toegenomen. Dit komt onder andere door de hoge leeftijd waarop vrouwen nog kinderen krijgen en door vruchtbaarheidsbehandelingen. Ouders van te vroeggeboren kinderen zitten vaak met veel vragen. Om hen te ondersteunen in de problemen die ze tegenkomen, is er een nieuwe website: Kenniscentrum Prematuren.

Een kind is te vroeg geboren als het na 37 weken of minder geboren wordt. Vooral de piepjonge baby’tjes van 32 weken of minder hebben intensieve zorg nodig, alhoewel de levensverwachting door de vooruitgang in de technologie, omhoog is gegaan. Uit onderzoek is gebleken dat te vroeggeborenen vaak een ontwikkelingsachterstand hebben op latere leeftijd. Ook hier geeft de nieuwe site informatie over.

[Nieuw kenniscentrum voor ouders van te vroeggeboren kinderen]

Te weinig slapen maakt dik

overgewichtHoe minder je slaapt, des te dikker je wordt. Dat komt omdat slaapgebrek invloed heeft op twee bij eetlust betrokken hormonen.

Een korte nachtrust blijkt de concentratie in het bloed van twee bij de eetlust betrokken hormonen, ghreline en leptine, te beïnvloeden. Ghreline, afgescheiden in de maag, wekt de eetlust op. Het door vetcellen geproduceerde hormoon leptine stopt het hongergevoel na een maaltijd. Door te weinig slaap (gemiddeld vijf uur per nacht) wordt het evenwicht tussen die beide hormonen verstoord , in vergelijking met mensen die gemiddeld acht uur slapen. De kortslapers hadden de volgende ochtend tot 15% hogere concentraties van het eetlustopwekkende ghreline in hun bloed en tot 15% minder leptine. De kortslapers werden dus wakker met meer honger die bovendien minder goed te stillen was.

Bij kortslapers viel de BMI gemiddeld 3,6 procent hoger uit dan bij de langslapers. Voor een persoon met een lengte van 1 meter 74 en een gewicht van zeventig kilo komt dat overeen met een gewichtstoename van twee kilo.

[Gezondheid.be: Te weinig slapen maakt dik]

Pillen tegen vet

PillenDe farmaceutische industrie ontwikkelt pillen tegen vetzucht. Eén van de benaderingen is een medicijn dat hulp biedt bij vermageren. Het eerste (rimonabant van het bedrijf Sanofi-Aventis) wordt dit jaar ter registratie aangeboden en kan dan in 2006 of 2007 op de markt komen. Merknaam wordt Acomplia® . Marktanalisten verwachten een hype à la Prozac en miljardenomzetten. Rimonabant helpt niet alleen bij overgewicht, maar ook om van de nicotine- en wellicht alcoholverslaving af te komen. Op het Amerikaanse cardiologiecongres in Orlando, in de staat Florida, zijn vorige week de resultaten bekendgemaakt van twee jaar continu rimonabant slikken door ruim 1.500 te dikke Europeanen.

De deelnemers aan het onderzoek kregen een jaar lang een dieet met 600 kilocalorieën minder energie dan wat ze nodig hadden. Daar valt bijna iedereen van af, maar de kunst is om het verkregen lagere gewicht daarna te behouden. De ervaring leert dat mensen die afvallen na vijf jaar bijna allemaal weer op hun oude gewicht zijn en de grootste terugval zit in het eerste jaar na het vermageren. Met rimonabant bleef die terugval beperkt.

[Pil tegen vet]

Alleen een dieet volgen is niet voldoende

Appel - meetlintEen dieet helpt niet voor de meeste zwaarlijvigen die willen afvallen, zegt de Nederlandse onderzoeker P. Ouwens. Integendeel, voor veel mensen met overgewicht is een dieet zelfs contraproductief. Het gevaar is niet denkbeeldig dat het vermageringsdieet juist tot overeten en dus nog meer gewicht leidt.
Veel vrouwen zijn zogenoemde ‘emotionele eters ’ die gevoelens van onbehagen proberen weg te eten. Bij mannen is er eerder sprake van ‘externe eters’ , mensen die de verleiding lekkere dingen niet kunnen weerstaan. Uit de tests is gebleken dat mensen die opvallend veel eten uit beide groepen afkomstig waren.

Volgens Ouwens heeft een dieet alleen zin voor mensen, die niet tot de emotionele of externe eters behoren. Voor de rest, en dat is het overgrote deel van de zwaarlijvigen, heeft alleen een dieet geen of zelfs tegengesteld resultaat.

[Dieet niet voldoende voor meeste zwaarlijvigen]

Gezondheidweetjes

  • Een man verliest per dag gemiddeld 40 haren, een vrouw 70
  • Gemiddeld ademt een mens 23.000 keer per 24 uur
  • Een mens drinkt gemiddeld 75.000 liter water in zijn leven
  • Het hoofd van een pasgeboren baby weegt gemiddeld een kwart van zijn totale lichaamsgewicht
  • De gemiddelde lengte van mensen is de afgelopen eeuw toegenomen met 10 cm, Nederlanders groeiden het hardst met gemiddeld 12,8 cm in 100 jaar

[Elsevier]

Vragen en antwoorden over tbc

Wat is tbc?
Tuberculose is een infectieziekte, veroorzaakt door de tuberculosebacterie. Die kan ongemerkt langdurig in het lichaam overleven. Een infectie kan leiden tot ernstige aantasting van de longen. Dit is de meest voorkomende vorm, maar tbc kan ook ontstaan in andere delen van het lichaam, zoals nieren, gewrichten of lymfeklieren. Er zijn twee soorten, een niet-besmettelijke en een besmettelijke vorm, open longtuberculose of open tbc genaamd.

Wat zijn de symptomen?
Patiënten met tbc moeten in het begin veel hoesten en niezen, zijn vermoeid en hebben weinig eetlust. Ze verliezen gewicht en hebben vaak koorts. Zonder behandeling kan men ernstig ziek worden en zelfs overlijden. Naast de longen tast de bacterie voornamelijk lymfeklieren, hersenen, hersenvliezen, nieren, gewrichten en de wervelkolom aan.

Hoe raakt men besmet?
Tbc wordt overgebracht door hoestende en niezende patienten met open tbc. Die verspreiden microscopisch kleine druppeltjes met bacterien. Wie ze inademt, loopt kans op besmetting. Na infectie wordt ongeveer 10 procent van de mensen ziek. De bacterien kunnen jarenlang in het lichaam blijven zonder klachten te veroorzaken. Een oude infectie kan worden geactiveerd als de weerstand is verminderd door ouderdom, ziekte of zwangerschap. Ook een nieuwe infectie kan open tbc veroorzaken. Het is mogelijk zich deels tegen besmetting te beschermen, door de BCG-vaccinatie. Die biedt bescherming tegen de eerste, mogelijk ernstige gevolgen van tbc.

Hoe is tbc vast te stellen?
Daarvoor bestaat de Mantoux-test: Een kleine hoeveelheid eiwitten van dode tbc-bacterien wordt ingespoten. Als de huid na drie tot vijf dagen een reactie vertoont op de plek van de test, is besmetting waarschijnlijk. Bij ouderen (geboren voor 1945) en mensen uit een land waar relatief veel tbc voorkomt, wordt in plaats van deze test een rontgenfoto van de longen genomen.

Hoe wijdverspreid is tbc?
Tbc komt in de hele wereld voor, vooral in ontwikkelingslanden, waar de ziekte een van de belangrijkste doodsoorzaken is. Voornaamste oorzaken zijn aids en overbevolking. Aids-patiënten hebben verminderde weerstand en zijn een prooi voor de tbc-bacterie. Jaarlijks sterven wereldwijd ongeveer twee miljoen mensen aan tbc. In geïndustrialiseerde landen daalde het aantal tbc-gevallen tot eind jaren tachtig sterk. Daarna stabiliseerde het aantal door immigratie en HIV-verspreiding. In Nederland telt men jaarlijks circa 1400 patiënten. Meer dan de helft van hen is van allochtone afkomst. Anderen die risico lopen, zijn daklozen, alcohol- en drugsverslaafden, gedetineerden en HIV-geinfecteerden.

Hoe wordt tbc behandeld?
Tbc is goed te genezen met een kuur antibiotica gedurende minimaal zes maanden. In de eerste fase wordt de hoeveelheid bacterien sterk gereduceerd. Pas in de laatste fase worden alle bacterien onschadelijk gemaakt. Het is zeer belangrijk dat de patient de medicijnen regelmatig inneemt en de behandeling niet voortijdig afbreekt. De kans op genezing is dan bijna 100 procent.

[Telegraaf]

Advieslijn over klachten tegen artsen

Het komt regelmatig voor dat consumenten niet tevreden zijn over hun arts. De Consumentenbond heeft daarom de telefonische advieslijn “Wat kan ik doen met een klacht over mijn arts?” geopend.

Mensen kunnen om allerlei redenen ontevreden zijn over hun arts. Het duurt te lang voordat men aan de beurt is. Men twijfelt bijvoorbeeld aan de noodzaak van een behandeling die de arts voorschrijft. Of men is ontevreden over de diagnose of er is onenigheid over de hoogte van de rekening.

Het telefoonnummer van de Consumentenbond is (070) 445 40 00.
(Voor leden is het advies gratis, niet-leden krijgen voor 10 euro eenmalig uitgebreid advies).