Weinig aandacht voor dikke kinderen bij gym

Scholen hebben te weinig aandacht voor overgewicht. De meeste basisscholen hebben geen vakdocent voor de gymles. Dat zegt de onderwijsinspectie in haar jaarverslag.

Scholen geven vooral gymles voor kinderen die al een goede conditie hebben. De groeiende groep leerlingen met overgewicht -dertien procent- moet echter conditie opbouwen en onderhouden.

Dat scholen zo weinig aandacht hebben voor overgewicht komt volgens de inspectie doordat ze het percentage leerlingen met overgewicht te laag inschatten.

Alleen als een kind duidelijk te dik is, komt de school in actie. Maar ze heeft te weinig aandacht voor preventie van overgewicht. Op slechts twintig procent van de basisscholen en dertig procent van de scholen in het voorgezet onderwijs is voorlichtingsmateriaal aanwezig.

[Weinig oog voor dikke kinderen bij gewone gym]

Explosieve groei tanderosie kinderen

Gisteren is een TNS NIPO rapport verschenen over tanderosie, een onbekende maar snel groeiende gebitsaandoening bij kinderen. Uit het onderzoek, dat in opdracht van frisdrankenfabrikant Vrumona is uitgevoerd onder tandartsen, mondhygiënisten en ouders, blijkt dat tanderosie door de medische verzorgers als snelst groeiende en meest onderschatte gebitsaandoening wordt gezien.

“Tandartsen en mondhygiënisten zien het probleem dat één op de vijf kinderen tanderosie heeft, terwijl ouders (97%) denken dat het gebit van hun kinderen in goede staat is”, aldus TNS NIPO onderzoeksdirecteur Henk Foekema.

Het percentage 10- tot 12-jarigen dat lijdt aan tanderosie ligt al op tien procent, terwijl een sterke toename te zien is bij 13- tot 16-jarigen: één op de vijf in deze leeftijdsgroep heeft tanderosie.

Overgewicht / obesitas moet aangepakt worden

Overgewicht (Body Mass Index of BMI van 25 à 29,9 kg/m 2), en obesitas (BMI boven 30 kg/m 2) dreigen epidemische vormen aan te nemen, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Een sedentaire levensstijl en gebruik van junkfood en suiker-houdende frisdranken, hebben daar in belangrijke mate toe bijgedragen.

De beste manier om gewicht te verliezen is een licht hypocalorisch dieet gecombineerd met matige fysieke activiteit en/of gedragstherapie . Met het dieet wordt getracht de energie-inname te verminderen met 500 à 1.000 kcal per dag ten opzichte van het uitgangspunt; het dieet moet lange tijd worden volgehouden om een voldoende en duurzaam gewichtsverlies te verzekeren. Het opdrijven van de fysieke inspanning moet geleidelijk gebeuren. Een langetermijnprogramma met ten minste 30 minuten fysieke activiteit van matige intensiteit per dag en dit, indien mogelijk, elke dag wordt aanbevolen. Meerdere studies tonen dat gedragstherapie de therapietrouw aan het dieet en de fysieke activiteiten bevordert.

[Het bestrijden van obesitas wordt dringend]

Kenniscentrum voor ouders van te vroeggeboren kinderen

Het aantal te vroeggeboren kinderen dat overlijdt is de laatste twintig jaar met meer dan de helft afgenomen. Het aantal baby’s dat voortijdig op de wereld komt, is daarentegen toegenomen. Dit komt onder andere door de hoge leeftijd waarop vrouwen nog kinderen krijgen en door vruchtbaarheidsbehandelingen. Ouders van te vroeggeboren kinderen zitten vaak met veel vragen. Om hen te ondersteunen in de problemen die ze tegenkomen, is er een nieuwe website: Kenniscentrum Prematuren.

Een kind is te vroeg geboren als het na 37 weken of minder geboren wordt. Vooral de piepjonge baby’tjes van 32 weken of minder hebben intensieve zorg nodig, alhoewel de levensverwachting door de vooruitgang in de technologie, omhoog is gegaan. Uit onderzoek is gebleken dat te vroeggeborenen vaak een ontwikkelingsachterstand hebben op latere leeftijd. Ook hier geeft de nieuwe site informatie over.

[Nieuw kenniscentrum voor ouders van te vroeggeboren kinderen]

Te weinig slapen maakt dik

overgewichtHoe minder je slaapt, des te dikker je wordt. Dat komt omdat slaapgebrek invloed heeft op twee bij eetlust betrokken hormonen.

Een korte nachtrust blijkt de concentratie in het bloed van twee bij de eetlust betrokken hormonen, ghreline en leptine, te beïnvloeden. Ghreline, afgescheiden in de maag, wekt de eetlust op. Het door vetcellen geproduceerde hormoon leptine stopt het hongergevoel na een maaltijd. Door te weinig slaap (gemiddeld vijf uur per nacht) wordt het evenwicht tussen die beide hormonen verstoord , in vergelijking met mensen die gemiddeld acht uur slapen. De kortslapers hadden de volgende ochtend tot 15% hogere concentraties van het eetlustopwekkende ghreline in hun bloed en tot 15% minder leptine. De kortslapers werden dus wakker met meer honger die bovendien minder goed te stillen was.

Bij kortslapers viel de BMI gemiddeld 3,6 procent hoger uit dan bij de langslapers. Voor een persoon met een lengte van 1 meter 74 en een gewicht van zeventig kilo komt dat overeen met een gewichtstoename van twee kilo.

[Gezondheid.be: Te weinig slapen maakt dik]

Pillen tegen vet

PillenDe farmaceutische industrie ontwikkelt pillen tegen vetzucht. Eén van de benaderingen is een medicijn dat hulp biedt bij vermageren. Het eerste (rimonabant van het bedrijf Sanofi-Aventis) wordt dit jaar ter registratie aangeboden en kan dan in 2006 of 2007 op de markt komen. Merknaam wordt Acomplia® . Marktanalisten verwachten een hype à la Prozac en miljardenomzetten. Rimonabant helpt niet alleen bij overgewicht, maar ook om van de nicotine- en wellicht alcoholverslaving af te komen. Op het Amerikaanse cardiologiecongres in Orlando, in de staat Florida, zijn vorige week de resultaten bekendgemaakt van twee jaar continu rimonabant slikken door ruim 1.500 te dikke Europeanen.

De deelnemers aan het onderzoek kregen een jaar lang een dieet met 600 kilocalorieën minder energie dan wat ze nodig hadden. Daar valt bijna iedereen van af, maar de kunst is om het verkregen lagere gewicht daarna te behouden. De ervaring leert dat mensen die afvallen na vijf jaar bijna allemaal weer op hun oude gewicht zijn en de grootste terugval zit in het eerste jaar na het vermageren. Met rimonabant bleef die terugval beperkt.

[Pil tegen vet]

Alleen een dieet volgen is niet voldoende

Appel - meetlintEen dieet helpt niet voor de meeste zwaarlijvigen die willen afvallen, zegt de Nederlandse onderzoeker P. Ouwens. Integendeel, voor veel mensen met overgewicht is een dieet zelfs contraproductief. Het gevaar is niet denkbeeldig dat het vermageringsdieet juist tot overeten en dus nog meer gewicht leidt.
Veel vrouwen zijn zogenoemde ‘emotionele eters ’ die gevoelens van onbehagen proberen weg te eten. Bij mannen is er eerder sprake van ‘externe eters’ , mensen die de verleiding lekkere dingen niet kunnen weerstaan. Uit de tests is gebleken dat mensen die opvallend veel eten uit beide groepen afkomstig waren.

Volgens Ouwens heeft een dieet alleen zin voor mensen, die niet tot de emotionele of externe eters behoren. Voor de rest, en dat is het overgrote deel van de zwaarlijvigen, heeft alleen een dieet geen of zelfs tegengesteld resultaat.

[Dieet niet voldoende voor meeste zwaarlijvigen]

Gezondheidweetjes

  • Een man verliest per dag gemiddeld 40 haren, een vrouw 70
  • Gemiddeld ademt een mens 23.000 keer per 24 uur
  • Een mens drinkt gemiddeld 75.000 liter water in zijn leven
  • Het hoofd van een pasgeboren baby weegt gemiddeld een kwart van zijn totale lichaamsgewicht
  • De gemiddelde lengte van mensen is de afgelopen eeuw toegenomen met 10 cm, Nederlanders groeiden het hardst met gemiddeld 12,8 cm in 100 jaar

[Elsevier]