Tips voor een goede nachtrust

slapenEen paar tips voor een goede nachtrust:

 • Ga niet in bed liggen als je nog geen slaap hebt
 • Kun je (nog) niet slapen, sta dan op en ga iets anders doen. Doe dat wel in een andere ruimte.
 • Drink ’s avonds liever geen koffie, thee, cola of alcohol
 • Eet niet teveel voor het slapen gaan
 • Doe geen inspannende of stressvolle activiteiten een uur voor het naar bed gaan
 • Ontspan voor het slapen gaan door ofwel naar muziek te luisteren, een niet te zwaar boek te lezen, een beker warme melk te nemen, even in bad of onder de douche te gaan.
 • Wees overdag op diverse manieren (geestelijk en lichamelijk) actief
 • Een beker warme melk drinken ontspant
 • Ga iedere dag op hetzelfde tijdstip naar bed, ook in het weekend
 • Sta iedere dag dezelfde tijd op, ook in het weekend.
 • Vermijd dutjes tussendoor.
 • Ventileer goed. De slaapkamer mag niet te koud en niet te warm zijn.

Caloriechecker: 2500 calorieën per dag

2500 calorieën per dag voor mannen 2000 voor vrouwenDe basis voor een gezond gewicht is de juiste balans tussen eten en bewegen! De hoeveelheid calorieën die je eet en drinkt moet je ook verbruiken. Want als je meer calorieën eet dan je nodig hebt, stijgt je gewicht.

Mannen hebben ongeveer 2500 calorieën per dag nodig en vrouwen 2000. Dat kan meer of minder zijn en hangt samen met je leeftijd en je leefstijl. Beweeg je bijvoorbeeld veel, dan heeft je lichaam ook meer calorieën nodig!

» Check het aantal calorieën per product (Caloriechecker van het Voedingcentrum)

Steeds meer mensen gebruiken medicijnen

Het aantal Nederlanders dat al dan niet op voorschrift van een arts, medicijnen gebruikt is in 2004 toegenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Het aantal vrouwen dat de anticonceptiepil gebruikt is afgenomen. Vooral onder vrouwen die ziekenfondsverzekerd zijn, daalde het gebruik. Ook nam het bezoek aan de huisarts af ten opzichte van 2003.

In 2004 gebruikte bijna 40 procent van de Nederlandse inwoners, gerekend over een periode van veertien dagen, niet voorgeschreven geneesmiddelen. Twintig jaar geleden was dat nog 19 procent. Het percentage inwoners dat medicijnen gebruikt op voorschrift van een arts is in deze periode minder sterk gestegen: van 28 naar 37 procent.

[Steeds meer mensen gebruiken medicijnen]

Licht overgewicht kan leven verlengen

Alleen extreem overgewicht is gevaarlijk. Mensen die een beetje te zwaar zijn, leven langer dan degenen met een normaal gewicht. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie naar de gevolgen van overgewicht.
De onderzoekers, van de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) en het National Cancer Institute, ontdekten ook dat de gevaren van zwaarlijvigheid alleen gelden voor mensen die extreem veel te zwaar zijn.
In de groep extreem zwaren valt slechts 8 procent van de Amerikanen. Erg mager zijn, ook al is het ondergewicht niet het gevolg van een ziekte, verkort de levensverwachting echter eveneens.

[Licht overgewicht kan leven verlengen]

Weinig aandacht voor dikke kinderen bij gym

Scholen hebben te weinig aandacht voor overgewicht. De meeste basisscholen hebben geen vakdocent voor de gymles. Dat zegt de onderwijsinspectie in haar jaarverslag.

Scholen geven vooral gymles voor kinderen die al een goede conditie hebben. De groeiende groep leerlingen met overgewicht -dertien procent- moet echter conditie opbouwen en onderhouden.

Dat scholen zo weinig aandacht hebben voor overgewicht komt volgens de inspectie doordat ze het percentage leerlingen met overgewicht te laag inschatten.

Alleen als een kind duidelijk te dik is, komt de school in actie. Maar ze heeft te weinig aandacht voor preventie van overgewicht. Op slechts twintig procent van de basisscholen en dertig procent van de scholen in het voorgezet onderwijs is voorlichtingsmateriaal aanwezig.

[Weinig oog voor dikke kinderen bij gewone gym]

Explosieve groei tanderosie kinderen

Gisteren is een TNS NIPO rapport verschenen over tanderosie, een onbekende maar snel groeiende gebitsaandoening bij kinderen. Uit het onderzoek, dat in opdracht van frisdrankenfabrikant Vrumona is uitgevoerd onder tandartsen, mondhygiënisten en ouders, blijkt dat tanderosie door de medische verzorgers als snelst groeiende en meest onderschatte gebitsaandoening wordt gezien.

“Tandartsen en mondhygiënisten zien het probleem dat één op de vijf kinderen tanderosie heeft, terwijl ouders (97%) denken dat het gebit van hun kinderen in goede staat is”, aldus TNS NIPO onderzoeksdirecteur Henk Foekema.

Het percentage 10- tot 12-jarigen dat lijdt aan tanderosie ligt al op tien procent, terwijl een sterke toename te zien is bij 13- tot 16-jarigen: één op de vijf in deze leeftijdsgroep heeft tanderosie.

Overgewicht / obesitas moet aangepakt worden

Overgewicht (Body Mass Index of BMI van 25 à 29,9 kg/m 2), en obesitas (BMI boven 30 kg/m 2) dreigen epidemische vormen aan te nemen, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Een sedentaire levensstijl en gebruik van junkfood en suiker-houdende frisdranken, hebben daar in belangrijke mate toe bijgedragen.

De beste manier om gewicht te verliezen is een licht hypocalorisch dieet gecombineerd met matige fysieke activiteit en/of gedragstherapie . Met het dieet wordt getracht de energie-inname te verminderen met 500 à 1.000 kcal per dag ten opzichte van het uitgangspunt; het dieet moet lange tijd worden volgehouden om een voldoende en duurzaam gewichtsverlies te verzekeren. Het opdrijven van de fysieke inspanning moet geleidelijk gebeuren. Een langetermijnprogramma met ten minste 30 minuten fysieke activiteit van matige intensiteit per dag en dit, indien mogelijk, elke dag wordt aanbevolen. Meerdere studies tonen dat gedragstherapie de therapietrouw aan het dieet en de fysieke activiteiten bevordert.

[Het bestrijden van obesitas wordt dringend]

Kenniscentrum voor ouders van te vroeggeboren kinderen

Het aantal te vroeggeboren kinderen dat overlijdt is de laatste twintig jaar met meer dan de helft afgenomen. Het aantal baby’s dat voortijdig op de wereld komt, is daarentegen toegenomen. Dit komt onder andere door de hoge leeftijd waarop vrouwen nog kinderen krijgen en door vruchtbaarheidsbehandelingen. Ouders van te vroeggeboren kinderen zitten vaak met veel vragen. Om hen te ondersteunen in de problemen die ze tegenkomen, is er een nieuwe website: Kenniscentrum Prematuren.

Een kind is te vroeg geboren als het na 37 weken of minder geboren wordt. Vooral de piepjonge baby’tjes van 32 weken of minder hebben intensieve zorg nodig, alhoewel de levensverwachting door de vooruitgang in de technologie, omhoog is gegaan. Uit onderzoek is gebleken dat te vroeggeborenen vaak een ontwikkelingsachterstand hebben op latere leeftijd. Ook hier geeft de nieuwe site informatie over.

[Nieuw kenniscentrum voor ouders van te vroeggeboren kinderen]