Disclaimer

Gezonderworden.nl streeft er naar (de inhoud van) de website actueel en volledig te houden, maar kan dit echter niet garanderen. Achter Gezonderworden.nl zit geen medische organisatie, de website maakt gebruik van informatiebronnen op het internet en zal indien mogelijk altijd de bron vermelden en een verwijzing (deeplink) plaaten. Omdat Gezonderworden.nl geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Gezonderworden.nl niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

Gezonderworden.nl heeft geen winstoogmerk. Op de website worden wel advertenties getoond, niet met als doel geld te verdienen, puur als vergoeding voor hostingkosten. Met de inhoud advertenties die getoond worden heeft Gezonderworden.nl geen directe relatie en geen verantwoordelijkheid voor inhoud van de advertentie of de website achter de advertentie.

Het nieuws en de informatie over de medische wereld dient ter indicatie. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Als u gebruik maakt van de informatie, dan raadt Gezonderworden.nl u aan nader onderzoek te doen en deskundigen te raadplegen.

Gezonderworden.nl verzamelt, selecteert en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat de informatie afkomstig is van derden, kan Gezonderworden.nl echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico.

Gezonderworden.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.