Multiple sclerose

Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het centraal zenuwstelsel, waarbij de myelineschede die om veel zenuwvezels zit op sommige plaatsen volgens een willekeurig aandoend patroon pleksgewijs wordt aangetast, waardoor bij de patiënt verlammingsverschijnselen ontstaan.

Algemeen wordt aangenomen dat multiple sclerose ontstaat door een samenspel van genetische- en omgevingsfactoren. Multiple sclerose is niet erfelijk, maar een familielid van een patiënt heeft wel een iets hogere kans om de ziekte ook te krijgen.

De klachten zijn per persoon verschillend en vrijwel geen enkele patiënt heeft last van alle mogelijke klachten, waaronder oogklachten, vermoeidheid, verzwakking, tremoren (stuurloosheid van beweging) en spasmes, sensorische klachten (gevoelloosheid, tintelingen of pijnscheuten).