Voorkom stress bij zwangerschap

ZwangerUit een wetenschappelijk onderzoek van het Imperial College in Londen blijkt dat vrouwen die tijdens de zwangerschap zware stress ondergaan, minder intelligente baby’s krijgen. Dit staat vandaag te lezen in de Britse krant The Times zaterdag.

Uit het onderzoek bleek dat het IQ van kinderen van stressmoeders gemiddeld tien punten lager ligt dan dat van andere kinderen. De wetenschappers nemen aan dat het verschijnsel te maken heeft met stresshormonen van de moeder die ook het ongeboren kind bereiken via de gemeenschappelijke bloedbaan.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum dat gestresste moeders vaker huilbaby’s krijgen. Huilbaby’s komen volgens het Erasmus Medisch Centrum overigens ook vaker voor bij depressieve vaders, maar sinds kort is er ook een speciale kliniek voor huilbaby’s.

IVF-baby’s zijn minder gezond

SpermaBaby’s uit een ivf-behandeling zijn vaker te vroeg en te licht geboren dan baby’s uit spontane zwangerschappen. Gynaecoloog Willem Ombelet van het ziekenhuis in het Belgische Genk concludeert dat uit 15.000 bevallingen. De kans op een geboorte voor 32 weken is tweemaal zo groot als bij natuurlijk verwekte kinderen. Het risico op een baby lichter dan 1500 gram is drie keer groter.

De gynaecoloog wijt de grotere risico’s niet aan de techniek, maar aan de relatieve onvruchtbaarheid van de ouders. Mogelijk ligt het aan de baarmoeder of het embryo. ,,Daarom zeggen wij duidelijk dat deze resultaten koppels niet mogen weerhouden om kunstmatige technieken toe te passen”, zegt Ombelet vrijdag in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Geen IVF voor rokers

Stop rokenAlleen echtparen die willen stoppen met roken, zouden nog in aanmerking moeten kunnen komen voor ivf, reageerbuisbevruchting. Dat stelt prof. Nick Macklon, hoofd van de afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het Utrechts Universitair Medisch Centrum.

Roken verkleint de kansen op zwangerschap enorm, vindt Macklon. Hij vergelijkt een ivf-behandeling bij rokende ouders met het toepassen van ivf bij een vrouw die de pil gebruikt. Volgens hem moeten rokende ouders die via ivf een kind willen, hulp krijgen bij het stoppen met roken.

Overgewicht leidt tot zwangerschapscomplicaties

ZwangerOvergewicht is al vaker aangewezen als veroorzaker van complicaties tijdens de zwangerschap, maar er is tot nu toe nog maar weinig bewijs gevonden. In Zweden is een studie uitgevoerd waarbij is gekeken naar het verband tussen een toename van het gewicht in de periode tussen de eerste en de tweede zwangerschap en het risico op complicaties tijdens die tweede zwangerschap. Hieruit blijkt dat vrouwen die zwaarder zijn geworden vóór hun tweede zwangerschap, meer kans hebben op complicaties als zwangerschapsdiabetes of een keizersnede. Dit gold voor zowel vrouwen met overgewicht als voor vrouwen met een gezond gewicht.

Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat vrouwen die 3 BMI-punten aankomen een extra groot risico hebben op zwangerschapsvergiftiging (+78%), zwangerschapshypertensie (+76%), zwangerschapsdiabetes (+109%), keizersnede (+32%), doodgeboorte (+63%) en een te hoog lichaamsgewicht van de baby (+87%).

De resultaten laten volgens de onderzoekers zien dat er een causaal verband us tussen overgewicht of obesitas en de kans op een ongunstige zwangerschapsuitkomst. Ook kan een geringe toename van de Body Mass Index (BMI) vóór de zwangerschap kan leiden tot perinatale complicaties, zelfs als er nog steeds geen sprake is van overgewicht (een BMI boven de 25).

De onderzoekers pleiten ervoor vrouwen met overgewicht of obesitas het dringende advies te geven af te vallen als zij zwanger willen worden, en vrouwen met een normaal lichaamsgewicht aan te raden hun gewicht op peil te houden.
[gezondheid.blog.nl]

Eerst afvallen en dan pas IVF in Engeland

SpermaVrouwen met ernstig overgewicht zouden moeten worden uitgesloten van gratis IVF-behandelingen in Engeland en Wales. Willen ze toch zo’n behandeling, dan moeten zij eerst afvallen. Dat stellen deskundigen van de British Fertility Society (BFS) in een advies aan de Britse nationale gezondheidszorg.

Vrouwen die ouder zijn dan veertig jaar zouden ook niet meer in aanmerking moeten komen voor een dergelijke behandeling. Alleenstaande vrouwen en lesbische stellen zouden op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen dezelfde rechten moeten krijgen als heteroseksuele paren.

De experts stellen dat vrouwen met een Quetelet-index (BMI) van 29 of meer het advies moeten krijgen om met dieet en extra beweging hun gewicht omlaag te brengen. ,,Vrouwen met obesitas worden moeilijker zwanger en ze hebben ook vaker last van gezondheidsproblemen. Daarom is het een goed idee om de zwaarlijvigheid eerst aan te pakken alvorens te beginnen met een IVF-behandeling”, zei Richard Kennedy van de BFS.
[ANP]

Vaker miskraam bij oudere mannen

De kans op een miskraam neemt toe met de leeftijd van de vader. Dat blijkt uit een onderzoek van het medische vakblad Obstetrics and Gynaecology waar Trouw woensdag over schrijft. Dat de leeftijd van de moeder die kans verhoogt, was al langer bekend. In vergelijking met vaders van 25 jaar is de kans op een miskraam zestig procent groter als de vader boven de veertig is, stellen de onderzoekers.

Mannen kunnen tot op hoge leeftijd kinderen krijgen, maar de kwaliteit van hun zaad neemt af met het ouder worden. Ze blijven nieuwe zaadcellen aanmaken, maar die cellen bevatten volgens het onderzoek vermoedelijk meer genetische fouten. Die afwijkingen kunnen ervoor zorgen dat zwangerschappen vroeg, binnen de eerste drie maanden, worden afgebroken.

Minder bevallingen in het weekend

In 2004 zijn in ons land 194 duizend kinderen geboren. De kans dat een kind wordt geboren op een doordeweekse dag is sinds 1950 sterk toegenomen. Steeds minder kinderen worden op een zaterdag of zondag geboren.

Weekend of doordeweekse dag
Het aandeel kinderen dat op een zaterdag of zondag wordt geboren, is duidelijk lager dan op een doordeweekse dag. Op een zaterdag of zondag is het gemiddelde aandeel 12,1 procent. Bij een evenredige verdeling van de bevallingen over de week zou dit aandeel 14,3 procent bedragen.

Op zondag de minste bevallingen
In de jaren 1950–1960 was het aantal geboorten nog min of meer gelijk verdeeld over de dagen van de week. Na 1960 is daar langzaam verandering in gekomen. In 1993 bereikte het aandeel bevallingen in het weekend een dieptepunt met gemiddeld 12,0 procent. Sindsdien is dit aandeel vrijwel niet veranderd. Het aandeel geboorten is het laagst op zondag (11,7 procent).

Levendgeborenen naar dag van de week, 1945–2005
Levendgeborenen naar dag van de week, 1945–2005

Steeds meer bevallingen in het ziekenhuis
Het aandeel thuisbevallingen is van bijna 80 procent in 1950 afgenomen tot rond de 30 procent in 2002. Tot het einde van de jaren zeventig kan de veranderde verdeling van het aantal bevallingen naar dag van de week worden toegeschreven aan de forse toename van het aandeel bevallingen in het ziekenhuis. De verdergaande daling in de jaren daarna hangt voor een deel samen met een toename van het aantal keizersneden. In veel gevallen is dat een ingreep die goed kan worden gepland.

Aandeel thuisbevallingen, 1953–2002
Aandeel thuisbevallingen, 1953–2002

Weinig klinische bevallingen op zondag
In het ziekenhuis vinden poliklinische en klinische bevallingen plaats. De klinische bevallingen, ongeveer de helft van het totaal aantal bevallingen, vinden aanzienlijk minder vaak plaats in het weekend en het minst vaak op zondag. Dit zal vooral het geval zijn als zich vooraf geen acute complicaties voordoen. Planbare klinische bevallingen worden bij voorkeur op een doordeweekse dag ingeroosterd. Dit kan het geval zijn bij inleidingen en keizersneden. Bevallingen waarbij de moeder minstens vier dagen in het ziekenhuis verblijft, vinden het minst vaak op een zondag plaats (9,3 procent).
De niet-klinische bevallingen (totaal van poliklinische bevallingen en thuisbevallingen) gebeuren verhoudingsgewijs ook iets minder vaak in het weekend, maar het verschil is veel kleiner dan bij de klinische bevallingen. Het is niet duidelijk waarom ook deze bevallingen minder vaak in het weekend plaatsvinden.

Klinische en niet-klinische bevallingen, 2000–2004
Klinische en niet-klinische bevallingen, 2000–2004

[CBS]

Diabetes-test bij zwangere vrouwen in spé

ZwangerVrouwen die voor het eerst medische zorg ontvangen tijdens hun zwangerschap, zouden al voordat zij 24 weken zwanger zijn op diabetes moeten worden getest. Op deze manier kunnen diegenen worden geïdentificeerd die al vóór de zwangerschap diabetes hebben.

Bij een onderzoek kregen vrouwen een 1 uur durende glucosetest tijdens hun eerste bezoek aan de verloskundige. Als de test positief was werden er verdere testen gedaan en ook met 24 en 28 weken zwangerschap. Bij de testen werden leeftijd, aantal zwangerschappen, ras, lengte, gewicht, duur van de zwangerschap en het gewicht van de foetus meegenomen. In totaal waren 756 mensen geschikt voor deelname. Gemiddeld waren zij bij hun eerste bezoek 14 weken in verwachting. Het merendeel was van Latijns-Amerikaanse of Zuid-Aziatische komaf. Uit het onderzoek bleek dat een aantal vrouwen al vóór de zwangerschap diabetes had en dus geen zwangerschapsdiabetes die tussen 24 en 28 weken aan het licht komt.

Bij de vrouwen die tijdens hun eerste bezoek een positieve testuitslag hadden lag de leeftijd van de vrouw hoger en het geboortegewicht van het kind lager, dan bij diegene die een negatieve testuitslag hadden. Bijna 50% van de vrouwen met zwangerschapsdiabetes was van Zuid-Aziatische komaf.

De onderzoeker concludeert dat bepaalde populaties meer kans hebben op het ontwikkelen van diabetes. Bij de zwangerschap is het belangrijk te weten of de diabetes al vóór de zwangerschap aanwezig was, omdat de moeder dan meer kans heeft op een vroegtijdige bevalling. Daarnaast hebben de pasgeboren baby’s dan meer kans om vroegtijdig te overlijden of aangeboren afwijkingen. Bij zwangerschapsdiabetes zijn deze risico’s kleiner.
[Diabetes Fonds]

» meer nieuws over diabetes | suikerziekte