Virtueel thuis in ziekenhuis voor zwangeren

Met de introductie van een speciale virtual reality bril in Máxima Medisch Centrum wanen zwangeren die tijdens hun zwangerschap worden opgenomen zich even thuis in hun vertrouwde omgeving. Via een live-verbinding en de speciale bril kunnen ze 360 graden rondkijken en thuis met hun gezin, familie en vrienden praten. Deze nieuwe technologie maakt een ziekenhuisopname voor deze patiënten een stuk aangenamer en bevordert daarmee hun herstel.

Het innovatieve concept, genaamd VisitU, is in 2015 gelanceerd op de kinderafdeling van MMC Veldhoven. Vanwege bewezen succes wordt het nu ook op de Obstetrische High Care (intensive care voor zwangeren) van MMC geïntroduceerd. VisitU is ontwikkeld door arts-onderzoeker Stefan van Rooijen van Máxima Medisch Centrum, met ondersteuning van het Radboud REshape Innovation Center in Nijmegen en de Health Innovation Campus op het MMC terrein. Centra die jonge artsen aansporen tot innovaties in de zorg.

Virtueel thuis
Zwangere vrouwen met complicaties tijdens de zwangerschap zijn daardoor soms tot weken opgenomen op de intensive care voor zwangeren van MMC. Voor deze patiëntgroep heeft dit veel impact op het gezinsleven. Patiënten zouden graag de rest van hun gezin meer aandacht willen geven, maar dat is bijna niet mogelijk als ze in het ziekenhuis zijn.
Daar komt met de VR bril verandering in. Wanneer patiënten zijn opgenomen, dan kunnen zij de bril opzetten en even helemaal vergeten dat ze ziek zijn. Op elk gewenst moment van de dag kunnen ze virtueel contact leggen met het vertrouwde thuisfront. Kijkend door de bril voelt het alsof ze in hun eigen woonkamer zijn. Dat is voor patiënten een uitkomst. “Ze zijn weer onderdeel van het gezin, kunnen meepraten en hebben het gevoel dat ze bij hun gezin zijn”, vertelt initiatiefnemer en arts onderzoeker van MMC Stefan van Rooijen.

Stefan vervolgt: “In de bril zit een smartphone die via een speciale app live in verbinding staat met een 360-graden camera. Die camera kan overal staan. Thuis of bijvoorbeeld bij familie of vrienden. Je kunt op elke gewenste plek met iedereen verbinding leggen”.

Sneller herstel
Gynaecoloog Guid Oei van het Máxima is enthousiast: “De beleving is zeer realistisch. De bril geeft het gezin het gevoel dat hun zwangere moeder werkelijk thuis is. Dat is een prettige ervaring en geeft een kind veel vertrouwen.” De gynaecoloog is ervan overtuigd dat deze relatief nieuwe uitvinding het lichamelijk herstel van patiënten ten goede komt. “Voor patiënten is een ziekenhuisopname een stressvolle aangelegenheid. Ze worden uit hun comfortzone gehaald. Daarom zijn positieve invloeden, zoals VisitU die biedt met deze virtuele bril, zo belangrijk. Ik verwacht dat het lichamelijk herstel hierdoor wordt bevorderd.”

Verdere uitrol VisitU
Om VisitU goed aan te laten sluiten bij de wensen van patienten vind onderzoek plaats in MMC en RadboudUMC. In samenwerking met Fontys hogescholen onderzoekt MMC de waarde van virtual reality livestream en op welke wijze VisitU optimaal kan worden ingezet.
Mogelijk wordt op een later moment het concept op nog meer afdelingen binnen MMC uitgerold.
[Máxima Medisch Centrum]

Kwaliteit geboortezorg MMC wordt zichtbaar

BabyVanaf deze week kunnen patiënten voor het eerst de kwaliteit van geboortezorg van het Vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum) van Máxima Medisch Centrum (MMC) vergelijken met het landelijk en regionaal gemiddelde. Naar verwachting maakt dit initiatief de kwaliteit van zorg rondom de geboorte transparanter.

Het VMK-centrum houdt jaarlijks de kwaliteit van geboortezorg nauwkeurig bij waarna dit gepubliceerd wordt in een jaarverslag. Deze cijfers worden vergeleken met het landelijk en regionaal gemiddelde van geboortezorg. Voor de landelijke cijfers worden als bronnen: de Verloskundige Onderlinge Kwaliteits Spiegeling (VOKS) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) gebruikt. Deze cijfers worden door MMC nu openbaar gemaakt. Hierdoor kan men vanaf nu de kwaliteit rondom onze geboortezorg nog beter inzien en begrijpen.

Meetbare kwaliteit
De scores maken in begrijpelijke taal inzichtelijk hoe vaak problemen rond een bevalling voorkomen in MMC ten opzichte van de regio Brabant en het landelijk gemiddelde. Pieter van Runnard Heimel, gynaecoloog-perinatoloog in MMC: “Het gaat om cijfers over kwaliteit van onze verloskundige zorg. Wij proberen de bevalling, en als het nodig is de keizersnede, zo natuurlijk mogelijk te laten plaatsvinden, zonder extra risico’s voor de aanstaande moeder of de baby. De ideale geboortezorg is een gezonde moeder én een gezonde baby.” Door de kwaliteit van geboortezorg inzichtelijk te maken, laten we op eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke manier zien hoe deze is ten opzichte van de landelijke en regionale kwaliteit.” Vertelt van Runnard Heimel. “Wij zien dat inzicht in resultaten echt helpen; het stimuleert de zorg te verbeteren waar dat kan. Patiënttevredenheid is hierbij onze drijfveer.”

Uitkomsten geboortezorg
Bekijk de Infographic ‘kwaliteit geboortezorg MMC’ waarin het VMK-centrum van MMC zijn scores openbaar maakt.
[Maxima Medisch Centrum]

Verdubbeling van moeders die 6 maanden of langer borstvoeding geven

borstvoedingUit de Peiling Melkvoeding 2015 van TNO onder ruim 1700 vrouwen blijkt dat steeds meer vrouwen langer borstvoeding geven. Het percentage moeders dat na 6 maanden borstvoeding geeft is zelfs verdubbeld ten opzichte van 2010. Recent onderzoek van het RIVM bevestigt eerder onderzoek dat borstvoeding gunstig is voor de gezondheid van kind en moeder.

Steeds meer borstvoeding in Nederland
TNO doet sinds 2001 onderzoek naar het percentage moeders dat borstvoeding geeft. In 2015 zien we voor het eerst dat moeders langer doorgaan met het geven van borstvoeding. In 2015 geeft 39% van de moeders na 6 maanden borstvoeding, terwijl dat in 2010 18% was. Het percentage moeders dat start met het geven van borstvoeding ligt in al die jaren steeds rond de 80%. Hoogopgeleide moeders starten vaker met borstvoeding (90%) dan laagopgeleide moeders (69%) (cijfers 2015). In 2015 zien we in de eerste twee weken na de geboorte de grootste daling van het aantal moeders dat borstvoeding geeft. Redenen hiervoor zijn twijfels over voldoende melk, pijn bij het voeden en problemen met de aanlegtechniek.

Gezondheidseffecten van borstvoeding
In een recente literatuurstudie bevestigt het RIVM opnieuw dat borstvoeding geven gezond is voor kind en moeder. Voor dit onderzoek zijn 44 artikelen geanalyseerd. Het meest duidelijke effect is te zien op de directe gezondheid van de baby, zoals bescherming tegen infectieziekten. Maar er zijn ook gunstige effecten in de periode na de borstvoeding, zoals bescherming tegen overgewicht. Daarnaast is er een beschermend effect voor de gezondheid van de moeder op de langere termijn. Zo hebben vrouwen die geruime tijd borstvoeding hebben gegeven, waarschijnlijk een lager risico op onder andere een hoge bloeddruk. Dat borstvoeding gezonder is vergeleken met kunstvoeding noemen moeders in de peiling van TNO als belangrijkste reden om te starten met borstvoeding.

Krachten bundelen
De afgelopen jaren heeft het Platform Borstvoeding* zich ingezet om borstvoeding geven vanzelfsprekender te maken. In dit platform is een groot aantal organisaties vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de zorg rond borstvoeding. Het Platform Borstvoeding zet zich in om de kwaliteit en continuïteit van de zorg ten aanzien van borstvoeding te verbeteren, zodat vrouwen die borstvoeding willen geven daarin optimaal ondersteund worden. Vorige week is een belofte voor het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid aangeboden aan het programmabureau Alles is gezondheid. De pledge is gericht op het verminderen van het percentage moeders dat binnen 1 maand stopt met het geven van borstvoeding, terwijl zij van plan waren langer borstvoeding te geven.
[Voedingscenrum]

UMCG helpt zwangeren te stoppen met roken

Stoppen met rokenZwangere vrouwen die roken tijdens hun zwangerschap krijgen van het UMCG hulp aangeboden bij het stoppen met roken. Noord-Nederland heeft het hoogste percentage rokende zwangeren van heel Nederland, zo’n 12 tot 15 procent van alle zwangeren rookt.

Dat roken ongezond is weet vrijwel iedereen. Dat roken slecht is voor het ongeboren kind ook. Maar stoppen valt niet altijd mee. Het UMCG biedt zwangeren een speciaal coachingsprogramma waarbij de zwangere door een ervaren coach begeleid wordt bij het stoppen met roken en het volhouden daarvan. Het stoppen met roken biedt gezondheidsvoordelen voor moeder én kind. Het zorgt voor een fittere zwangerschap, geeft een verhoogde kans op een volgroeid kindje en ook de kans op een gezonde bevalling is groter.

Ook voor de periode na de bevalling is rookvrij blijven van belang; kinderen van rokende moeders (en vaders) hebben een hogere kans op ziekte en zelfs op wiegendood. Roken leidt ook tot een slechtere samenstelling van de borstvoeding. En op de lange termijn zijn de effecten eveneens groot: kinderen van rokende moeders zijn minder gezond en gaan later vaker ook zelf roken.

Het UMCG werkt hierin samen met partijen die gespecialiseerd zijn in stoppen met roken begeleiding en die speciaal voor rokende zwangeren het programma “Rookvrij! Allebei?” hebben ontwikkeld. De coaching onder het motto “Gun ieder kind een rookvrije start”wordt telefonisch gegeven op momenten dat het de aanstaande moeder uitkomt. Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden de begeleiding.
[UMCG]

Integrale geboortezorg in regio zorgt voor meer kwaliteit

BabyHet Verloskundig Samenwerkingsverband Veldhoven (VSV-Veldhoven) presenteerde op woensdag 27 augustus de aftrap van ‘integrale geboortezorg’ in Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven. Zij zet zich hiermee in om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind nog verder te optimaliseren in de regio. Het doel is om regionaal dezelfde zorg te verlenen, met als einddoel een gezonde moeder, een gezond kind, tevreden ouders en -zorgverleners. Zorgverzekeraar VGZ gaat dit project ondersteunen.

In VSV-Veldhoven werken verloskundigenpraktijken, kraamzorginstellingen en gynaecologen, kinderartsen en tweedelijnsverloskundigen van Máxima Medisch Centrum intensief samen. Zij gaven tijdens de aftrap uitleg over de achtergronden en de opzet van integrale geboortezorg VSV-Veldhoven.
Het eerste onderdeel van integrale geboortezorg wordt vanaf begin september in de praktijk geïmplementeerd. Dit gaat over het multidisciplinair bespreken van alle nieuwe zwangeren vrouwen en het vaststellen van het te volgen individuele zwangerschapspad.

Aanstaande moeder beslist mee
Naast het nog verder optimaliseren van de zorg rond de geboorte voor moeder en kind, wil het samenwerkingsverband VSV-Veldhoven de komende jaren uitgroeien tot een platform waar zorgprofessionals werken aan uniforme werkwijzen, transparante zorgoverdrachten en het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de algemene verloskundige zorg. “De zorgverleners zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie. Zo verbeteren we de zorg. Daarnaast beslist ook de aanstaande moeder mee over nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Hierdoor stellen we in deze samenwerking moeder en kind echt centraal”, vertelt Pieter van Runnard Heimel, gynaecoloog van Máxima Medisch Centrum.

Nauwe samenwerking in de regio
Afgelopen jaren bleek dat Nederland binnen Europa relatief slecht scoort op babysterfte rondom de geboorte. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de landelijke stuurgroep Geboortezorg daarom een aantal adviezen uitgebracht. Een van die adviezen is om de zorg niet los van elkaar, maar samen te organiseren. Dit heet het integraal zorgmodel. “Nu is er nog vaak een duidelijke scheiding tussen zorg door de verloskundige, de specialist in het ziekenhuis en de kraamzorg. VSV-Veldhoven richt zich met integrale geboortezorg op een nauwe samenwerking met de verschillende zorgverleners in de regio” vult Simone Pauëlsen-Molenaar, eerstelijnsverloskundige van praktijk Cranendonck aan.
[Máxima Medisch Centrum]

Record aantal bevallingen in MMC

tweeling babyIn het Vrouw Moeder Kind-centrum van Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven zijn in 2013 maar liefst 2413 vrouwen bevallen: gemiddeld 7 per dag. Een nieuw record. Het aantal bevallingen is in 2013 met ruim 4% gestegen ten opzichte van 2012. Dit zijn 94 meer bevallingen in vergelijking met het jaar ervoor. De trend in Nederland is dat het aantal bevallingen stabiel is. In MMC blijft het aantal bevallingen echter stijgen.

Het Vrouw Moeder Kind-centrum is binnen en buiten regio Eindhoven bekend om zijn ontwikkelings- en gezinsgerichte zorg volgens het Family Centered Care-principe. In het centrum staat het jonge gezin centraal. Als het medisch verantwoord is, blijven moeder en kind 24 uur per dag bij elkaar. Zo lang als nodig is en hoe complex de zorg ook is. De zorg wordt om het gezin heen gepland. Het gezin bepaalt bijvoorbeeld hoe laat ze willen opstaan, wat ze willen eten en wanneer er bezoek mag komen.
Samen met de frisse uitstraling, waarbij het verblijf niet voelt als in een ziekenhuis maar meer als in een huiskamerachtige sfeer, spreekt dit kersverse ouders blijkbaar erg aan.

Máxima Medisch Centrum werkt intensief samen met verloskundigen uit de regio. Zwangere vrouwen zonder medische complicaties kunnen in MMC kiezen voor ‘thuis bevallen in het ziekenhuis’ in een kraamsuite met een huiselijke uitstraling. In 2013 kozen 273 vrouwen hiervoor. Dit zijn er 43 meer dan het jaar ervoor. Samen met verloskundigen doet MMC er alles aan om de aanstaande moeders veilig en vertrouwd te laten bevallen.

Academische functie
Máxima Medisch Centrum heeft een bijzondere functie voor complexe zwangerschappen en zorg voor veel te vroeg geboren kinderen binnen de ziekenhuiswereld. Als niet-academisch ziekenhuis heeft het zowel een intensive care voor te vroeg geboren kinderen en een academische functie voor vrouwen met een complexe zwangerschap. In het kader van deze bijzondere functies werken in het ziekenhuis hooggespecialiseerde artsen die normaal alleen in academische ziekenhuizen werken. Denk dan aan kindercardiologen, kinderneurologen, kinderanesthesiologen en kinderintensivisten. Bovendien heeft het ziekenhuis zowel op het gebied van gynaecologie als neonatologie hoogleraren die een deeltijd aanstelling aan de Technische Universiteit Eindhoven hebben: prof. dr. Guid Oei (gynaecologie) en prof. dr. Sidarto Bambang Oetomo (neonatologie).
[Máxima Medisch Centrum]

Roken tijdens zwangerschap verandert hersenontwikkeling kind

zwangerRoken tijdens de zwangerschap heeft langetermijngevolgen op de ontwikkeling van de hersenen en kan bijdragen aan emotionele problemen bij jonge kinderen. Kleinere hersenvolumes houden verband met deze gedragsproblemen. Dit concludeert dr. Hanan El Marroun, wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC, onder andere in een artikel dat is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Neuropsychopharmacology.

Tot een kwart van de vrouwen in de VS, Denemarken en Zweden zegt te roken tijdens de zwangerschap, ondanks bewijzen voor een verband tussen blootstelling aan tabak en zwangerschapsproblemen, zoals vroeggeboorte. Ook in Nederland is het percentage rokende zwangeren vrij hoog. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat hersengroei reeds in de baarmoeder verminderd was wanneer moeders in meerdere trimesters rookten. Dr. El Marroun en haar collega’s wilden onderzoeken of deze effecten van langdurig roken tijdens de zwangerschap er op latere leeftijd ook nog waren. Dit heeft zij onderzocht door hersenscans te maken van zes- tot achtjarige kinderen die tijdens de zwangerschap waren blootgesteld aan roken.

Kinderen waarvan de moeders tijdens de zwangerschap doorrookten, hadden kleinere hersenvolumes, met zowel minder grijze als witte stof. De kinderen vertoonden meer emotionele problemen zoals depressieve verschijnselen en angst. Dr. Hanan El Marroun leidde het onderzoek. El Marroun: “Wij zien bij kinderen die in de baarmoeder zijn blootgesteld aan tabak een verdunning van de bovenste frontale cortex, een hersengebied waarvan wordt aangenomen dat het emoties reguleert. Als moeders vroeg in de zwangerschap stoppen met roken, vinden we geen verschillen in hersenstructuren of gedrags- en emotionele problemen ten opzichte van kinderen waarvan de moeder nooit gerookt heeft.”
[Erasmus MC]

Steeds meer gemeenten borstvoedingsvriendelijk

borstvoedingHet aantal borstvoedingsvriendelijke gemeenten neemt toe. Eerst hadden 10 gemeenten dit predicaat, en nu zijn het er al 22. De titel ‘borstvoedingsvriendelijk’ geeft het Voedingscentrum aan gemeenten die hun omgeving borstvoedingsvriendelijk inrichten. Ze moeten daarvoor tenminste één borstvoedingsvriendelijke locatie per 50 pasgeborenen hebben.

Het Voedingscentrum vindt het belangrijk dat moeders overal hun kind de borst kunnen geven. “Het is fantastisch dat steeds meer gemeenten hier een trekkende rol in spelen, want borstvoeding moet zonder belemmeringen gegeven kunnen worden. Het is de beste voeding voor baby’s.”, zegt kennisspecialist Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum.

Nederlanders geven de voorkeur aan borstvoeding
Driekwart van de Nederlanders vindt dat kinderen het eerste halfjaar (enige tijd) borstvoeding zouden moeten krijgen. En 57% vindt het normaal als ze een onbekende vrouw in het openbaar borstvoeding zien geven. Dit kwam uit een representatieve steekproef van CentERdata in opdracht van het Voedingscentrum onder 2131 mannen en vrouwen. Als borstvoedingsvriendelijke gemeente help je om borstvoeding helemaal normaal te maken. Vooral in de groep van 25 tot 34 jarigen is er nog een slag te maken. Daarvan geeft slechts 43% aan borstvoeding in het openbaar gegeven door een onbekende vrouw normaal te vinden. Astrid Postma-Smeets: “Juist deze groep heeft of krijgt als toekomstige ouders zelf mogelijk te maken met borstvoeding. Zij zouden borstvoeding geven heel gewoon moeten vinden.”

Ook borstvoedingsvriendelijk worden?
Op www.voedingscentrum.nl/bvgemeente staat hoe een gemeente het predicaat ‘borstvoedingsvriendelijk’ kan krijgen. Het is heel gemakkelijk. Als gemeente zorg je er voor dat er genoeg bedrijven en openbare gelegenheden zijn die het beeldmerk ‘voeden kan hier’ tonen. Dit beeldmerk geeft aan dat moeders welkom zijn om hun kind de borst te geven.

Borstvoedingsvriendelijke locaties
Wil je weten welke gemeenten en locaties al borstvoedingsvriendelijk zijn? Kijk op www.voedingscentrum.nl/voedenkanhier Ook kunnen bedrijven en openbare gelegenheden hier zelf een beeldmerk aanvragen.