Gezonderworden.nl

Nieuws over gezondheid, overgewicht en diabetes

Zorgverzekeraars moet klachten serieus nemen

zorgverzekeringZorgverzekeraars die willen dat hun klanten tevreden zijn, moeten snel reageren en ervoor zorgen dat ze hun klanten laten zien dat ze worden gehoord. Dit blijkt uit onderzoek naar de afhandeling van klachten dat onderzoekers van het NIVEL en de Open Universiteit publiceren in BMC Health Services Research.

Klachtenafhandeling wordt veel toegepast als marketinginstrument. Zo is er onderzoek gedaan naar de afhandeling van klachten in de detailhandel, bij banken, in de transportsector, in de elektronica- en auto-industrie. Het afhandelen van klachten is belangrijk om klanten tevreden te houden en te binden. NIVEL-onderzoeker Sonja Wendel: “Tevreden klanten blijven bij hun zorgverzekeraar.”

Lees verder op de website van NIVEL.

Hoe geef je burgers invloed op de inhoud van de basisverzekering?

zorgverzekeringHet NIVEL, VUmc en LUMC hebben drie methodes getest om de voorkeuren van burgers te peilen voor vergoeding van behandelingen via het basispakket. De methodes blijken alle drie geschikt.

De vergoeding van zorg via de basisverzekering wordt steeds opnieuw tegen het licht gehouden. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) brengt jaarlijks een ‘pakketadvies’ uit aan de minister van VWS. Dit bevat onder meer adviezen om behandelingen wel of niet in de basisverzekering op te nemen, bijvoorbeeld het plaatsen van buisjes in het trommelvlies of bepaalde geneesmiddelen. Tot dusver worden deze adviezen opgesteld door een gespecialiseerde commissie en daarna voorgelegd aan een aantal ‘veldpartijen’, zoals artsen- en patiëntenorganisaties. Het college wilde weten of het mogelijk is de voorkeuren van de bevolking mee te nemen in de adviezen.

Lees verder op de website van NIVEL.

 

5,6 procent van zorgverzekerden stapte over van zorgverzekering

Mobiliteit van verzekerden tussen zorgverzekeraars blijft hoog
Op basis van voorlopige cijfers van informatiecentrum Vektis blijkt dat 5,6 procent van de verzekerden per 2012 overstapt naar een nieuwe zorgverzekering. Dit heeft voorzitter Hans Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van ZN. Verzekerden konden tot 1 januari 2012 hun zorgverzekering opzeggen. De meeste overstappers hebben inmiddels ook al een nieuwe zorgverzekering afgesloten. Het definitieve overstappercentage lijkt net als vorig jaar uit te komen tussen de vijf en zes procent. Daarmee wisselen ruim 900.000 mensen van zorgverzekeraar en blijft de zorgverzekeringsmarkt in beweging.

Informatiecentrum Vektis heeft voor ZN berekend welke verzekerden zijn overgestapt naar een andere risicodragende zorgverzekeraar. Dat betekent dat de verzekerden die zijn overgestapt naar een ander label of een andere polis bij dezelfde risicodragende zorgverzekeraar niet in dit voorlopige overstappercentage zijn meegenomen. De mobiliteit tussen zorgverzekeringspolissen zal daarom hoger liggen. Begin april maken ZN en Vektis het definitieve overstappercentage bekend.

Vorige jaren
In 2006 werd het huidige zorgverzekeringsstelsel ingevoerd en wisselden verzekerden massaal van zorgverzekeraar (19 procent). Eind 2006 stapte 4,5 procent van de verzekerden over naar een nieuwe zorgverzekering. In 2007 en 2008 was dat 3,5 procent, in 2009 4,1 procent en eind 2010 was het overstappercentage 5,5 procent.

Vertrek Hans Wiegel
De nieuwjaarsbijeenkomst bij ZN stond in het teken van het vertrek van ZN-voorzitter Hans Wiegel. Per 1 februari 2012 wordt hij opgevolgd door André Rouvoet. Wiegel keek terug op zijn zeventien jaar voorzitterschap bij ZN. Hij noemde de geslaagde invoering van de Zorgverzekeringswet de meest bijzondere ervaring uit die periode. Hans Wiegel: “We mogen er trots op zijn dat de invoering van de nieuwe zorgverzekering goed is verlopen. Het was een gigantische operatie.” Wiegel stelt ook dat zorgverzekeraars zorgen dat burgers waar krijgen voor hun premiegeld. Daarbij zetten zorgverzekeraars zich nadrukkelijk in voor de kwaliteit én betaalbaarheid van de zorg.
[Vektis]

Fraudecontrole in mondzorg moet beter

Tanden flossenZorgverzekeraars moeten meer aandacht besteden aan controles op fraude in de mondzorg. Die aanbeveling doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na een onderzoek naar waarborgen bij zorgverzekeraars om betaling van foutieve declaraties in de mondzorg te voorkomen. Zo zouden verzekeraars hun adviserend tandartsen beter kunnen inzetten en hun data beter kunnen analyseren om fraude op het spoor te komen.

De NZa onderzocht bij zeven zorgverzekeraars welke waarborgen zij hebben ingebouwd om fraude op te sporen. Uit het onderzoek blijkt dat zorgverzekeraars wel werken aan fraudeopsporing, maar dat het beter moet. De NZa houdt hier ook in 2012 verscherpt toezicht op en zet haar handhavingsinstrumenten in als dat nodig is. De NZa kan een aanwijzing opleggen, een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete.

Over het algemeen zetten zorgverzekeraars hun adviserend tandartsen bijvoorbeeld relatief weinig in om fraude op te sporen. Zorgverzekeraars hebben tandartsen in dienst om verzekeringsaanvragen te beoordelen en vragen over de rekening te beantwoorden. Zij zouden vaker ook de juistheid van declaraties moeten beoordelen, vindt de NZa.

Daarnaast moeten verzekeraars meer controles inbouwen in hun bedrijfsvoering om onregelmatigheden op te sporen. Bijvoorbeeld een controle waarbij de behandeling wordt gekoppeld aan het elementnummer van het gebit, zodat snel te zien is of een tandarts een behandeling dubbel declareert. In de regels die volgend jaar bij vrije prijzen gelden is dit nu verplicht gesteld, zodat tandartsen altijd het gebitselement op de rekening moeten vermelden. Controleren hierop door de zorgverzekeraars wordt dan makkelijker.

De NZa deed het onderzoek naar fraudeopsporing omdat zij extra aandacht besteedt aan de mondzorg in haar toezicht. Dit onderzoek is daar onderdeel van, maar ook handhaving bij zorgaanbieders. Op dit moment lopen verschillende onderzoeken bij tandartspraktijken naar fraude. Ook zorgt de NZa ervoor dat de regels duidelijk zijn. Zo zijn de prestatiebeschrijvingen die volgend jaar in de vrije mondzorgmarkt gaan gelden in heldere taal geformuleerd, zodat nog duidelijker is wat de behandeling inhoudt.

De NZa blijft signalen die zij binnenkrijgt over mondzorg onderzoeken. Heeft u het vermoeden dat uw rekening niet klopt? Dan kunt u dit melden via ons Meldpunt op de website www.nza.nl.

Nieuwe zorgvergelijker maakt het consumenten een stuk makkelijker

zorgverzekeringEen andere manier van zorgverzekeringen vergelijken
Vandaag introduceert Scanwork met de lancering van een geheel vernieuwde Zorgplanet een nieuwe “andere” manier van zorgverzekeringen vergelijken. De nieuwe zorgvergelijker maakt het voor consumenten een stuk eenvoudiger om vergelijkingen te maken en onderscheidt zich in tal van opzichten van de “traditionele” zorg-vergelijkingssites.

Harry Kah, directeur Scanwork hierover: “Veel consumenten zien nog steeds op tegen het vergelijken van hun zorgverzekering. De complexiteit neemt toe, niet in de laatste plaats door allerlei overheidsmaatregelen, zie de meest recente wijzigingen in het basispakket.

Een zorgverzekering dient afgestemd te zijn op de persoonlijke situatie en het gaat dus niet altijd om de goedkoopste polis maar om de combinatie van dekking en premie, afgestemd op de persoonlijke behoefte van de consument. Wij vergelijken niet uitsluitend de premie, maar de zorgverzekering in al zijn facetten en met deze andere manier van vergelijken bieden we iedereen toegang tot een hoogwaardig en transparant vergelijkingssysteem. Belangrijk voor de gebruiker is toegankelijkheid, transparantie en logica in gebruik. Ook de groep die het te ingewikkeld vond om te vergelijken wordt hiermee geholpen. ”

In de ontwikkelfase heeft Scanwork voorpresentaties gegeven aan verschillende marktpartijen waaronder patiënten-koepelorganisaties en hun input is meegenomen in de finale versie.

De highlights:

Keuzemogelijkheden die optimaal zijn afgestemd op de behoefte van de consument en snelle routing.  Dit betekent niet alleen zoekmogelijkheden op basis van de  goedkoopste of de beste verzekering, maar ook bijvoorbeeld op basis van kosten of de persoonlijke situatie. In de loop van de week zullen alle keuzemogelijkheden beschikbaar zijn.

De regie ligt bij de consument: Uitgebreide filtermogelijkheden, inclusief de mogelijkheid om te selecteren op  het serviceniveau van zorgverzekeraars,  bijvoorbeeld responstijd van de helpdesk en doorlooptijd van declaraties, bieden de bezoeker optimale mogelijkheden om die zorgverzekering te kiezen die het beste aansluit bij de eigen situatie.

Kwaliteit van zorg door de zorgverzekeraar. Wat doet de zorgverzekeraar precies op het gebied van kwaliteit van zorg , medicijnenbeleid, medische selectie, wel- of niet gecontracteerde zorg en wat betekent dit voor de consument? Per zorgverzekeraar informatiepagina’s met gedetailleerde informatie hierover.

Meer transparantie: De dekking van de basisverzekering wordt gescheiden weergegeven van de dekking van de aanvullende verzekeringen. Hierdoor wordt het voor consumenten overzichtelijker en gemakkelijker om te vergelijken.

Nieuwe functionaliteiten, zoals de introductie van een kleurenfunctie, waarbij met 1 druk op de knop de verschillen in dekking in kleur (groen is beter, rood is minder) zichtbaar worden.

Voor meer informatie ga naar www.zorgplanet.nl

Premie zorgverzekering 2012: 97 euro per maand bij Blue van VGZ

Blue VGZ ZorgverzekeraarBlue van VGZ: zorgpremie 97 euro
De zorgpremie van Blue van VGZ is vandaag vastgesteld op 97 euro per maand. Bij het maximale eigen risico van 720 euro wordt de maandpremie 77 euro. Het nieuwe internetproduct van VGZ kenmerkt zich door de no-nonsense uitstraling: geen onnodige extra’s in het pakket, wel een goedkoop product, waarbij gemak voorop staat. Voorbeeld is het gegeven dat de zorgverzekering dagelijks opzegbaar is.

Blue van VGZ heeft een lage premie doordat alles online plaatsvindt. Blue kent geen medische selectie of ingewikkelde pakketten. Blue heeft naast de basisverzekering twee makkelijke aanvullende verzekeringen. Je betaalt hierin niet voor extra’s waar je geen behoefte aan hebt. De maandpremie van aanvullende zorgverzekering Pakket A bedraagt 11,50 euro en dat van Pakket B is 26 euro.

Blue van VGZ is een zorgverzekering via internet. Dit betekent dat je niet alleen online de zorgverzekering kan afsluiten, maar ook via internet de gegevens zelf kan beheren in Mijn Blue. Contact kan je zoeken via social media als twitter en facebook, maar bellen en mailen is ook mogelijk.

De zorgverzekering van Blue is daarnaast dagelijks opzegbaar met ingang van de eerstvolgende dag van de volgende maand. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat driekwart van de Nederlanders (zeer) geïnteresseerd is in een regeling, waarbij verzekeringen dagelijks opzegbaar zijn.

Zorgpolis 2012 vergelijken met de Zorgvergelijker

zorgverzekeringVanaf vandaag kunnen leden en niet-leden bij de Consumentenbond op consumentenbond.nl/Zorgvergelijker weer eenvoudig het polisaanbod voor hun zorgverzekering vergelijken met andere aanbieders. De Consumentenbond adviseert goed naar het polisaanbod te kijken en te kijken welke aanvullende zorgverzekeringen echt nodig zijn.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het loont om het polisaanbod te vergelijken en te bepalen of je de juiste aanvullende verzekering hebt. Ziekte is natuurlijk niet altijd te voorspellen, maar je weet vaak wel of je bijvoorbeeld fysiotherapie, speciale hulpmiddelen of kraamhulp nodig hebt en wat de staat van het gebit is. Hou daar rekening mee bij de keuze voor een aanvullende verzekering.’ De zorgverzekeringen in de Zorgvergelijker worden vergeleken op verschillen in kwaliteit, dekking en prijs.

AFM vergunning
In de Zorgvergelijker van de Consumentenbond is het nu voor het eerst mogelijk om direct de zorgverzekering af te sluiten. Daarvoor is een vergunning afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten. Het beëindigen van de lopende zorgverzekering kan tot en met 31 december 2011. Het afsluiten van een nieuwe polis is mogelijk tot en met 31 januari 2012.

Ga naar de Zorgvergelijker

ING biedt klanten korting op zorgverzekering van VGZ

zorgverzekeringING start samenwerking met zorgverzekeraar VGZ
Zorguitgaven zijn een belangrijke maandelijkse kostenpost voor Nederlandse huishoudens. Volgend jaar stijgen de kosten van de zorg(premies) verder en wordt het eigen risico van de basisverzekering verhoogd. ING wil klanten helpen de kosten zo laag mogelijk te houden en introduceert daarom een goede en betaalbare zorgverzekering met korting voor haar klanten. Hiervoor is ING een samenwerking aangegaan met zorgverzekeraar VGZ.

De Plus Zorgverzekering van VGZ heeft een goede dekking met 10% korting op zowel de basis- als de aanvullende verzekering speciaal voor klanten van de ING. De premie voor de basisverzekering bedraagt met korting € 97,42 per maand Door de inzet van haar inkoopkracht kan de ING haar klanten een van de goedkoopste basisverzekeringen van Nederland bieden.

Voor de Plus Zorgverzekering werkt de ING samen met VGZ, één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Vincent van den Boogert, directeur Marketing van de ING legt uit waarom: “Veel werknemers kunnen profiteren van een collectief aanbod voor een zorgverzekering via hun werkgever. Dat geldt echter lang niet voor iedereen, 55 procent van de Nederlanders werkt zelfstandig of in het MKB en heeft deze korting dus niet. Vanaf nu biedt de ING een vergelijkbaar of groter voordeel, voor al onze klanten met een ING Betaalrekening. ING heeft miljoenen klanten en gebruikt die inkoopkracht om klanten te helpen aan een aantrekkelijk aanbod. Alle klanten samen maken dit ING-aanbod sterk.”

Aantrekkelijke premie, goede dekking
De Plus Zorgverzekering van VGZ heeft een aantrekkelijke premie en goede dekking. Klanten van de ING krijgen 10 procent collectiviteitskorting op de basisverzekering en 10 procent korting op de aanvullende verzekering (exclusief tandartszorg). Bovendien is de aanvullende verzekering de eerste twee maanden gratis.

Van den Boogert: “We hebben bij de keuze voor de Plus Zorgverzekering van VGZ goed gelet op de prijs en kwaliteit van de zorgverzekering. De dekking is erg uitgebreid. Zo is bijvoorbeeld ‘beweegzorg’ (o.a. fysiotherapie) tot € 1.000, – gedekt in alle aanvullende pakketten en in de meeste pakketten wordt de anticonceptiepil vergoed. Zo zijn onze klanten verzekerd van goede zorg en betalen ze niet teveel.

Verzekerd bij VGZ
Klanten met een Betaalrekening bij de ING kunnen gebruik maken van het aanbod, maar sluiten de verzekering – met korting – rechtstreeks af bij VGZ. Voor al hun zorgvragen kunnen ze terecht bij VGZ. Op www.pluszorgverzekering.nl kan de besparing op de premie worden berekend.
[Persbericht ING]