Gezonderworden.nl

Nieuws over gezondheid, overgewicht en diabetes

Zorgverzekeraars spelen (nog) beperkte rol in keuze ziekenhuis

zorgverlenerNederlandse patiënten kiezen voor een bepaald ziekenhuis door de nabijheid van het ziekenhuis en het advies van hun huisarts. Ook de aanwezigheid van een specifiek specialisme speelt een belangrijke rol bij de keuze voor een ziekenhuis. Onderzoek van Blauw Research toont aan dat het feit dat een zorgverzekeraar met het betreffende ziekenhuis zaken doet, nog geen prominente impact heeft op de keuze voor een ziekenhuis, maar speelt al wel voor 1 op de 12 patiënten (mede) een rol. Lager opgeleide patiënten (13 procent) en 50 plussers (11 procent) kiezen relatief vaker voor een ziekenhuis omdat hun zorgverzekeraar zaken doet met het betreffende ziekenhuis.

Deskundigheid van arts en inlevingsvermogen speelt grote rol bij tevredenheid
Over het algemeen zijn patiënten erg tevreden over de zorg die zij in de ziekenhuizen krijgen; 9 op 10 patiënten waarderen de dienstverlening van ziekenhuizen. Bijna een kwart is zelfs zeer tevreden. Wat kritischer is men over de wachttijden en de tijd tussen het maken van een afspraak en het moment dat men geholpen kan worden in het ziekenhuis (toegangstijd). Wacht- en toegangstijden zijn echter niet de belangrijkste aspecten die de tevredenheid bepalen; de tevredenheid van patiënten wordt in het algemeen sterk gedreven door de deskundigheid van artsen en de mate waarin men zich inleeft in de zorgen en wensen van de patiënt.

Voor mannen en vrouwen spelen echter wel verschillende aspecten een rol als het gaat om tevredenheid over het ziekenhuis. Zo vinden mannen vooral de deskundigheid van de arts en de wachttijden in de wachtkamer van het ziekenhuis belangrijk. Vrouwen vinden voornamelijk de informatievoorziening rondom de behandeling en het inlevingsvermogen van de betrokken medewerkers van het ziekenhuis van belang.

Afhankelijk van de leeftijd spelen andere aspecten een rol in de waardering voor de dienstverleningen van een ziekenhuis. Voor patiënten tot 35 jaar zijn vooral de deskundigheid en wachttijden in de wachtkamer van belang. Bij 35- tot 50-jarigen wordt de tevredenheid vooral door het inlevingsvermogen en de informatie rondom de behandeling bepaald. 50 plussers hechten vooral veel belang aan de nazorg die zij van het ziekenhuis krijgen en de deskundigheid van artsen.
[Blauw Research]

Wie heeft het Beste Zorgidee van 2012?

Beste Zorgidee 2012ONVZ daagt de consument uit voor verbetering van de zorg
ONVZ Zorgverzekeraar daagt de consument voor het vijfde jaar op rij uit om mee te denken over de verbetering van de zorg. Met stijgende zorgkosten is de zorg gebaat bij praktische ideeën die de zorg beter, toegankelijker of efficiënter maken. Daarom schrijft ONVZ opnieuw de wedstrijd ‘Het Beste Zorgidee’ uit. De indiener van het beste idee ontvangt een prijs van €10.000,-.

ONVZ verzamelde met de jaarlijkse verkiezing al meer dan 1000 praktische zorgideeën. Erno Kleijnenberg, voorzitter Raad van Bestuur van ONVZ: ‘Een van de grootste uitdagingen waarvoor we staan is om de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. De markt en de overheid denken voortdurend na over een betere inrichting van de zorg. Maar zorggebruikers hebben vaak verrassend effectieve ideeën hiervoor. Deze ideeën willen wij een podium geven.’

Hoe meedoen?
Iedereen kan zijn of haar innovatieve idee voor de zorgsector insturen en een bijdrage leveren aan de kwaliteit, de productiviteit of juist de toegankelijkheid van de zorg. ONVZ beloont ‘Het Beste Zorgidee’ van Nederland met een bedrag van €10.000,-. Het beste idee is in te zenden tot 20 augustus 2012 via www.hetbestezorgidee.nl. Hieruit worden vijf genomineerden geselecteerd waarop het publiek online kan stemmen. Op 29 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt in theater De Slinger in Houten.

Eerdere winnaars
Vorig jaar sleepte Anja Vissers-Versteegen de prijs in de wacht met haar idee om medicijnen te sealen. Door medicijnen te sealen kunnen deze door anderen worden hergebruikt. Haar idee kreeg bijval van de minister van Volksgezondheid en diverse Tweede Kamerfracties. Inmiddels zijn haar gesprekken met een academisch ziekenhuis om het idee daadwerkelijk te realiseren in een vergevorderd stadium. Ook eerdere winnaars van Het Beste Zorgidee zagen hun ideeën werkelijkheid worden: de zorgcoach van Marian van der Hoeven uit 2008 is inmiddels gemeengoed in Nederland, en John Rietman (2010) zag zijn zorg-tv zeer recent opstarten. Het winnende idee uit 2009 van Renate Rammeloo, om ziekenhuispatiënten bij ontslag een boodschappenpakket mee te geven, is onder meer ingevoerd in Terneuzen.

Criteria
De inzendingen worden, net als voorgaande jaren, door een deskundige jury beoordeeld. Zij onderzoekt of het idee gemakkelijk toepasbaar en praktisch uitvoerbaar is. Ook kijkt de jury of het effect van de ideeën meetbaar is. Daarmee wordt bepaald of het een bijdrage levert aan het Nederlandse zorgstelsel. De jury bestaat uit: Prof. dr. N.A.M. Urbanus, oud-voorzitter Raad van Bestuur AMC Amsterdam, dr. P. Hasekamp, directeur Zorgverzekeraars Nederland en mr. E.A. Kleijnenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van ONVZ.

Eigen risico zorgverzekering stijgt naar 350 euro in 2013

ZorgpremieHet eigen risico van de zorgverzekering stijgt waarschijnlijk van 220 euro naar 350 euro. Dat blijkt uit het begrotingsakkoord dat afgelopen maand gesloten is. Eind dit jaar zal duidelijk worden of deze enorme stijging van het eigen risico van de zorgverzekering ook daadwerkelijk doorgaat. En welke kosten onder het verplichte eigen risico van de zorgverzekering vallen. Mensen met een laag inkomen zullen waarschijnlijk voor een deel gecompenseerd worden.

Het verplichte eigen risico in de zorgverzekering is het jaarlijkse bedrag dat verzekerden van 18 jaar en ouder zelf moeten betalen voor bepaalde medische kosten. Deze kosten worden dus niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2012 € 220. In 2011 was dit € 170.

Ruimte voor nieuwe zorgverzekeraars

Nederlandse ZorgautoriteitEr is voldoende ruimte op de zorgverzekeringsmarkt voor nieuwe zorgverzekeraars om te starten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar toetredingsdrempels. Wie zich op de markt wil begeven, moet wel drempels nemen. Maar die zijn ook nodig vanwege de publieke belangen in de zorgsector, concludeert de NZa.

Het is logisch dat er eisen worden gesteld aan verzekeraars die de markt willen betreden, vindt de NZa. De zorg is een publiek goed, er gaan jaarlijks miljarden aan premiegeld naar toe. Daarom wil de overheid kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid borgen.

Een van de drempels zijn de eisen rondom startkapitaal, de zogenaamde Solvency II regels. Ook de vaak complexe regels op de zorgverzekeringsmarkt kunnen een drempel zijn. Zo zorgt het systeem van risicoverevening ervoor dat verzekeraars pas laat precies weten waar zij financieel aan toe zijn. Bij risicoverevening wordt ieder jaar vooraf bekeken hoe de groep verzekerden eruitziet en worden verzekeraars die veel risicovolle verzekerden hebben hiervoor gecompenseerd.

Op verzoek van de minister heeft de NZa ook aanbevelingen gedaan om drempels weg te nemen. Als de overheid meer zekerheid biedt, kunnen verzekeraars langer vooruit plannen. Ook regelingen die veel tijd kosten, zoals de wanbetalersregeling en de risicoverevening, kunnen worden doorgelicht. Overigens verwacht de NZa niet dat er veel meer nieuwe zorgverzekeraars bijkomen als deze drempels er niet meer zijn.
[NZa]

ONVZ maakt consument bewust van hun gezondheid met LijfStijl campagne

ONVZ LijfStijlLijfStijl score: cijfer voor gezondheid
Gisteren lanceerde ONVZ haar nieuwe campagne: LijfStijl. In de online LijfStijl test worden vragen gesteld over onder andere BMI, hartslag, vetpercentage, bewegen en andere leefgewoonten. Uit deze vragen volgt een rapportcijfer: de LijfStijl score.

Consumenten kunnen hun LijfStijl score berekenen via www.onvzlijfstijl.nl.

Met de LijfStijl test komen consumenten er achter wat hun LijfStijl score is. Deze score kunnen ze  vergelijken met onder andere het Nederlands gemiddelde en het gemiddelde per provincie. Dit gemiddelde wordt realtime bijgewerkt. Consumenten kunnen hun cijfer delen op hun Facebookpagina en hun vrienden uitdagen om hun eigen LijfStijl score te ontdekken. Het ONVZ Zorgteam op de Facebookpagina van ONVZ geeft vervolgens tips hoe je gezond kunt leven.

De campagne sluit helemaal aan bij het ONVZ gedachtegoed. Erno Kleijnenberg, bestuursvoorzitter van ONVZ: ‘We willen met deze campagne consumenten op een gemakkelijke manier bewust maken van hun levensstijl.’

Uitrol campagne
Om de campagne te promoten is ONVZ de komende maanden op verschillende evenementen aanwezig. De aftrap van de campagne is op de Libelle Zomerweek van 7 t/m 13 mei die dit jaar geheel in het teken staat van China Town. Bezoekers kunnen in het ONVZ paviljoen naast een Westerse, ook een Chinese healthcheck laten doen. Geheel passend bij het thema van de Libelle Zomerweek.
[ONVZ Zorgverzekeraar]

Jaarcijfers ONVZ: positief resultaat, hoge solvabiliteit

ONVZ ZorgverzekeraarKlanttevredenheid en loyaliteit verder gestegen
ONVZ Zorgverzekeraar heeft het jaar 2011 positief afgesloten. Het geconsolideerde resultaat over 2011 is € 23,8 miljoen (2010: € 25,1 miljoen). De klanttevredenheid en klantloyaliteit is ten opzichte van vorig jaar verder verbeterd.

Bedrijfsresultaat
Het resultaat over 2011 ligt in lijn met voorgaande jaren en komt circa € 1,3 miljoen lager uit dan over 2010. De belangrijkste oorzaak van de daling van het totaalresultaat is de lagere opbrengst uit beleggingen.

Tevreden en loyale klanten
Het aantal verzekerden is met ruim 400.000 licht gestegen ten opzichte van 2011. Klanten van ONVZ zijn tevreden en beoordelen de kwaliteit van dienstverlening met een 8.1, zo blijkt uit de KlantMonitor Zorgverzekeringen.

‘Ik ben blij dat onze dienstverlening gewaardeerd wordt door onze klanten en dat zij deze hoger dan gemiddeld beoordelen. Dat klanten dit waarderen blijkt wel uit de grote loyaliteit’, aldus Erno Kleijnenberg, directievoorzitter van ONVZ.

Solvabiliteit verbeterd
De solvabiliteitsmarge is gestegen naar 252%. In 2010 bedroeg deze marge 230%. De wettelijk vereiste minimale solvabiliteit voor de basisverzekering per 1 januari 2010 is verhoogd van 8% naar 9% van de schadelast. Per 1 januari 2012 is deze verder verhoogd naar 11%.

Verwachtingen voor 2012
Conjunctuur, regelgeving voor zorgverleners, het maatschappelijke debat over de kosten van de zorg en de niet-aflatende snelheid van medische ontwikkelingen maken 2012 een uitdagend jaar. Kleijnenberg: ‘Ik heb er het volste vertrouwen in dat dit jaar wordt afgesloten met een positieve bijdrage aan de vitaliteit in financiële, maar ook in kwalitatieve zin.’
[ONVZ Zorgverzekeraar]

Klanten geven De Friesland Zorgverzekeraar mooi rapportcijfer

De Friesland ZorgverzekeraarKlanten van De Friesland zijn nog steeds zeer tevreden over hun Friese zorgverzekeraar zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van MarketResponse. De Friesland kreeg van haar verzekerden als rapportcijfer een 8.0 voor haar dienstverlening. Verder blijkt uit het onderzoek dat de klanten het contact en hun relatie met De Friesland opvallend goed waarderen.

Ieder jaar onderzoekt MarketResponse hoe Nederland oordeelt over haar zorgverzekeraars (Klantenmonitor Zorgverzekeringen). Van groot tot klein worden de verschillende verzekeraars vergeleken en geven verzekerden hun mening over onder andere prijs, vergoedingen, dienstverlening en informatie. Als het gaat om de dienstverlening staat De Friesland ook dit jaar weer in de top. Na een aantal kleinere zorgverzekeraars dat zich op specifieke doelgroepen richt, volgt De Friesland. Met een 8.0 scoort de Friese zorgverzekeraar hoger dan de overige bekende zorgverzekeraars.

Vertrouwen
De onderzoekers van MarketResponse stelden vast dat klanten van De Friesland opvallend vaak enthousiast zijn over het goede contact dat zij met De Friesland hebben. Als het gaat om vertrouwen, relatie en contact doet De Friesland het beter dan gemiddeld, aldus Marketresponse. Klanten van De Friesland Zorgverzekeraar behoren tot de meest loyale klanten, zo concludeert het onderzoeksbureau. Bestuursvoorzitter Diana Monissen is trots op de resultaten: “Het is fantastisch dat onze klanten zoveel vertrouwen in ons hebben. Dat vertrouwen moeten we iedere dag weer waarmaken en daar blijven we dan ook hard aan werken.”

Informatie
De Friesland wil haar verzekerden voorzien van goede zorg en verzekeringen die vergoeden waar klanten behoefte aan hebben. Ook over de dekking van die verzekeringen zijn de klanten van De Friesland zeer positief. Voor de bestuursvoorzitter zijn de mooie resultaten echter geen reden om achterover te leunen. Het onderzoek laat namelijk ook nog een verbeterpunt zien. Klanten vinden dat de informatie van De Friesland soms nog duidelijker kan. “We zijn op dit moment al volop bezig om onze brieven waar nodig te verhelderen”, vervolgt Monissen. “Of het nu gaat om onze dienstverlening, verzekeringen of de zorg: De Friesland blijft continu werken aan en zoeken naar verbeteringen voor de klant”. MarketResponse voerde haar onderzoek uit in februari jl. Over het algemeen bleek dat Nederlanders weer iets kritischer keken naar hun zorgverzekering en zorgverzekeraar.
[De Friesland Zorgverzekeraar]

KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2012: Consument wil meer grip op eigen zorgkosten

zorgverzekeringAantal Nederlanders dat zorgverzekering aanpast is toegenomen
Meer dan voorgaande jaren is de consument bezig met het zoeken naar mogelijkheden om de eigen zorgkosten zo beperkt mogelijk te houden. Het gaat dan niet alleen om de hoogte van de premie en het eigen risico, maar ook om de zorgkosten waar men mee te maken kan krijgen. Een op de vier Nederlanders paste mede hierom het afgelopen zorgseizoen de zorgverzekering aan. In veruit de meeste gevallen ging het om een aanpassing van de polis bij de huidige verzekeraar. Hierbij is nog nadrukkelijker dan voorheen gekeken naar de dekking van de verzekering, in verhouding tot de premie. Dit blijkt uit de KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2012 van onderzoeksbureau MarketResponse en Jan M. de Mos Consultancy. De switchcijfers van dit jaar bevestigen dit beeld.

De groep die zich wil gaan oriënteren neemt verder toe
Hoewel men niet direct van plan is te wisselen van zorgverzekeraar, neemt het aantal mensen dat zich komend jaar gaat heroriënteren en zorgverzekeraars opnieuw met elkaar gaat vergelijken verder toe (van 21% in 2010, 25% in 2011 naar 27% in 2012). De reden is niet zozeer onvrede over de dienstverlening zelf, maar veel meer over premie en de verhouding tot de dekking die geboden wordt. Dienstverlening geeft minder dan in 2011 aanleiding tot onvrede.

Nederlander geeft zorgverzekeraar een 7,6
Ondanks de toenemende druk op de reputatie van de zorgmarkt, blijft de Nederlander over het algemeen tevreden over zijn zorgverzekeraar. Gemiddeld beoordelen ze de kwaliteit van dienstverlening met een 7,6, vergelijkbaar met het oordeel van de afgelopen jaren. De verschillen tussen de labels zijn klein als het gaat om de dienstverlening. De verschillen tussen labels worden groter wanneer we kijken naar het enthousiasme van klanten over de eigen zorgverzekeraar. Ook dit jaar weten de kleinere labels met een duidelijke focus op een bepaalde doelgroep of specifieke positionering zich weer te onderscheiden van (middel)grote labels. Voor de labels bovenaan de loyaliteitsranking geldt over het algemeen dat de kwaliteit van de dienstverlening wat hoger dan gemiddeld beoordeeld wordt.

Meer informatie
Meer informatie over de Klantenmonitor Zorgverzekeringen en een artikel met de belangrijkste uitkomsten is te vinden op de website van MarketResponse.