Gezonderworden.nl

Nieuws over gezondheid, overgewicht en diabetes

Klanten geven De Friesland Zorgverzekeraar mooi rapportcijfer

De Friesland ZorgverzekeraarKlanten van De Friesland zijn nog steeds zeer tevreden over hun Friese zorgverzekeraar zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van MarketResponse. De Friesland kreeg van haar verzekerden als rapportcijfer een 8.0 voor haar dienstverlening. Verder blijkt uit het onderzoek dat de klanten het contact en hun relatie met De Friesland opvallend goed waarderen.

Ieder jaar onderzoekt MarketResponse hoe Nederland oordeelt over haar zorgverzekeraars (Klantenmonitor Zorgverzekeringen). Van groot tot klein worden de verschillende verzekeraars vergeleken en geven verzekerden hun mening over onder andere prijs, vergoedingen, dienstverlening en informatie. Als het gaat om de dienstverlening staat De Friesland ook dit jaar weer in de top. Na een aantal kleinere zorgverzekeraars dat zich op specifieke doelgroepen richt, volgt De Friesland. Met een 8.0 scoort de Friese zorgverzekeraar hoger dan de overige bekende zorgverzekeraars.

Vertrouwen
De onderzoekers van MarketResponse stelden vast dat klanten van De Friesland opvallend vaak enthousiast zijn over het goede contact dat zij met De Friesland hebben. Als het gaat om vertrouwen, relatie en contact doet De Friesland het beter dan gemiddeld, aldus Marketresponse. Klanten van De Friesland Zorgverzekeraar behoren tot de meest loyale klanten, zo concludeert het onderzoeksbureau. Bestuursvoorzitter Diana Monissen is trots op de resultaten: “Het is fantastisch dat onze klanten zoveel vertrouwen in ons hebben. Dat vertrouwen moeten we iedere dag weer waarmaken en daar blijven we dan ook hard aan werken.”

Informatie
De Friesland wil haar verzekerden voorzien van goede zorg en verzekeringen die vergoeden waar klanten behoefte aan hebben. Ook over de dekking van die verzekeringen zijn de klanten van De Friesland zeer positief. Voor de bestuursvoorzitter zijn de mooie resultaten echter geen reden om achterover te leunen. Het onderzoek laat namelijk ook nog een verbeterpunt zien. Klanten vinden dat de informatie van De Friesland soms nog duidelijker kan. “We zijn op dit moment al volop bezig om onze brieven waar nodig te verhelderen”, vervolgt Monissen. “Of het nu gaat om onze dienstverlening, verzekeringen of de zorg: De Friesland blijft continu werken aan en zoeken naar verbeteringen voor de klant”. MarketResponse voerde haar onderzoek uit in februari jl. Over het algemeen bleek dat Nederlanders weer iets kritischer keken naar hun zorgverzekering en zorgverzekeraar.
[De Friesland Zorgverzekeraar]

 
gezondheid

KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2012: Consument wil meer grip op eigen zorgkosten

zorgverzekeringAantal Nederlanders dat zorgverzekering aanpast is toegenomen
Meer dan voorgaande jaren is de consument bezig met het zoeken naar mogelijkheden om de eigen zorgkosten zo beperkt mogelijk te houden. Het gaat dan niet alleen om de hoogte van de premie en het eigen risico, maar ook om de zorgkosten waar men mee te maken kan krijgen. Een op de vier Nederlanders paste mede hierom het afgelopen zorgseizoen de zorgverzekering aan. In veruit de meeste gevallen ging het om een aanpassing van de polis bij de huidige verzekeraar. Hierbij is nog nadrukkelijker dan voorheen gekeken naar de dekking van de verzekering, in verhouding tot de premie. Dit blijkt uit de KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2012 van onderzoeksbureau MarketResponse en Jan M. de Mos Consultancy. De switchcijfers van dit jaar bevestigen dit beeld.

De groep die zich wil gaan oriënteren neemt verder toe
Hoewel men niet direct van plan is te wisselen van zorgverzekeraar, neemt het aantal mensen dat zich komend jaar gaat heroriënteren en zorgverzekeraars opnieuw met elkaar gaat vergelijken verder toe (van 21% in 2010, 25% in 2011 naar 27% in 2012). De reden is niet zozeer onvrede over de dienstverlening zelf, maar veel meer over premie en de verhouding tot de dekking die geboden wordt. Dienstverlening geeft minder dan in 2011 aanleiding tot onvrede.

Nederlander geeft zorgverzekeraar een 7,6
Ondanks de toenemende druk op de reputatie van de zorgmarkt, blijft de Nederlander over het algemeen tevreden over zijn zorgverzekeraar. Gemiddeld beoordelen ze de kwaliteit van dienstverlening met een 7,6, vergelijkbaar met het oordeel van de afgelopen jaren. De verschillen tussen de labels zijn klein als het gaat om de dienstverlening. De verschillen tussen labels worden groter wanneer we kijken naar het enthousiasme van klanten over de eigen zorgverzekeraar. Ook dit jaar weten de kleinere labels met een duidelijke focus op een bepaalde doelgroep of specifieke positionering zich weer te onderscheiden van (middel)grote labels. Voor de labels bovenaan de loyaliteitsranking geldt over het algemeen dat de kwaliteit van de dienstverlening wat hoger dan gemiddeld beoordeeld wordt.

Meer informatie
Meer informatie over de Klantenmonitor Zorgverzekeringen en een artikel met de belangrijkste uitkomsten is te vinden op de website van MarketResponse.

 
gezondheid

Zorgverzekeraars moet klachten serieus nemen

zorgverzekeringZorgverzekeraars die willen dat hun klanten tevreden zijn, moeten snel reageren en ervoor zorgen dat ze hun klanten laten zien dat ze worden gehoord. Dit blijkt uit onderzoek naar de afhandeling van klachten dat onderzoekers van het NIVEL en de Open Universiteit publiceren in BMC Health Services Research.

Klachtenafhandeling wordt veel toegepast als marketinginstrument. Zo is er onderzoek gedaan naar de afhandeling van klachten in de detailhandel, bij banken, in de transportsector, in de elektronica- en auto-industrie. Het afhandelen van klachten is belangrijk om klanten tevreden te houden en te binden. NIVEL-onderzoeker Sonja Wendel: “Tevreden klanten blijven bij hun zorgverzekeraar.”

Lees verder op de website van NIVEL.

 
gezondheid

Hoe geef je burgers invloed op de inhoud van de basisverzekering?

zorgverzekeringHet NIVEL, VUmc en LUMC hebben drie methodes getest om de voorkeuren van burgers te peilen voor vergoeding van behandelingen via het basispakket. De methodes blijken alle drie geschikt.

De vergoeding van zorg via de basisverzekering wordt steeds opnieuw tegen het licht gehouden. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) brengt jaarlijks een ‘pakketadvies’ uit aan de minister van VWS. Dit bevat onder meer adviezen om behandelingen wel of niet in de basisverzekering op te nemen, bijvoorbeeld het plaatsen van buisjes in het trommelvlies of bepaalde geneesmiddelen. Tot dusver worden deze adviezen opgesteld door een gespecialiseerde commissie en daarna voorgelegd aan een aantal ‘veldpartijen’, zoals artsen- en patiëntenorganisaties. Het college wilde weten of het mogelijk is de voorkeuren van de bevolking mee te nemen in de adviezen.

Lees verder op de website van NIVEL.

 

 
gezondheid

5,6 procent van zorgverzekerden stapte over van zorgverzekering

Mobiliteit van verzekerden tussen zorgverzekeraars blijft hoog
Op basis van voorlopige cijfers van informatiecentrum Vektis blijkt dat 5,6 procent van de verzekerden per 2012 overstapt naar een nieuwe zorgverzekering. Dit heeft voorzitter Hans Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van ZN. Verzekerden konden tot 1 januari 2012 hun zorgverzekering opzeggen. De meeste overstappers hebben inmiddels ook al een nieuwe zorgverzekering afgesloten. Het definitieve overstappercentage lijkt net als vorig jaar uit te komen tussen de vijf en zes procent. Daarmee wisselen ruim 900.000 mensen van zorgverzekeraar en blijft de zorgverzekeringsmarkt in beweging.

Informatiecentrum Vektis heeft voor ZN berekend welke verzekerden zijn overgestapt naar een andere risicodragende zorgverzekeraar. Dat betekent dat de verzekerden die zijn overgestapt naar een ander label of een andere polis bij dezelfde risicodragende zorgverzekeraar niet in dit voorlopige overstappercentage zijn meegenomen. De mobiliteit tussen zorgverzekeringspolissen zal daarom hoger liggen. Begin april maken ZN en Vektis het definitieve overstappercentage bekend.

Vorige jaren
In 2006 werd het huidige zorgverzekeringsstelsel ingevoerd en wisselden verzekerden massaal van zorgverzekeraar (19 procent). Eind 2006 stapte 4,5 procent van de verzekerden over naar een nieuwe zorgverzekering. In 2007 en 2008 was dat 3,5 procent, in 2009 4,1 procent en eind 2010 was het overstappercentage 5,5 procent.

Vertrek Hans Wiegel
De nieuwjaarsbijeenkomst bij ZN stond in het teken van het vertrek van ZN-voorzitter Hans Wiegel. Per 1 februari 2012 wordt hij opgevolgd door André Rouvoet. Wiegel keek terug op zijn zeventien jaar voorzitterschap bij ZN. Hij noemde de geslaagde invoering van de Zorgverzekeringswet de meest bijzondere ervaring uit die periode. Hans Wiegel: “We mogen er trots op zijn dat de invoering van de nieuwe zorgverzekering goed is verlopen. Het was een gigantische operatie.” Wiegel stelt ook dat zorgverzekeraars zorgen dat burgers waar krijgen voor hun premiegeld. Daarbij zetten zorgverzekeraars zich nadrukkelijk in voor de kwaliteit én betaalbaarheid van de zorg.
[Vektis]

 
gezondheid

Fraudecontrole in mondzorg moet beter

Tanden flossenZorgverzekeraars moeten meer aandacht besteden aan controles op fraude in de mondzorg. Die aanbeveling doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na een onderzoek naar waarborgen bij zorgverzekeraars om betaling van foutieve declaraties in de mondzorg te voorkomen. Zo zouden verzekeraars hun adviserend tandartsen beter kunnen inzetten en hun data beter kunnen analyseren om fraude op het spoor te komen.

De NZa onderzocht bij zeven zorgverzekeraars welke waarborgen zij hebben ingebouwd om fraude op te sporen. Uit het onderzoek blijkt dat zorgverzekeraars wel werken aan fraudeopsporing, maar dat het beter moet. De NZa houdt hier ook in 2012 verscherpt toezicht op en zet haar handhavingsinstrumenten in als dat nodig is. De NZa kan een aanwijzing opleggen, een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete.

Over het algemeen zetten zorgverzekeraars hun adviserend tandartsen bijvoorbeeld relatief weinig in om fraude op te sporen. Zorgverzekeraars hebben tandartsen in dienst om verzekeringsaanvragen te beoordelen en vragen over de rekening te beantwoorden. Zij zouden vaker ook de juistheid van declaraties moeten beoordelen, vindt de NZa.

Daarnaast moeten verzekeraars meer controles inbouwen in hun bedrijfsvoering om onregelmatigheden op te sporen. Bijvoorbeeld een controle waarbij de behandeling wordt gekoppeld aan het elementnummer van het gebit, zodat snel te zien is of een tandarts een behandeling dubbel declareert. In de regels die volgend jaar bij vrije prijzen gelden is dit nu verplicht gesteld, zodat tandartsen altijd het gebitselement op de rekening moeten vermelden. Controleren hierop door de zorgverzekeraars wordt dan makkelijker.

De NZa deed het onderzoek naar fraudeopsporing omdat zij extra aandacht besteedt aan de mondzorg in haar toezicht. Dit onderzoek is daar onderdeel van, maar ook handhaving bij zorgaanbieders. Op dit moment lopen verschillende onderzoeken bij tandartspraktijken naar fraude. Ook zorgt de NZa ervoor dat de regels duidelijk zijn. Zo zijn de prestatiebeschrijvingen die volgend jaar in de vrije mondzorgmarkt gaan gelden in heldere taal geformuleerd, zodat nog duidelijker is wat de behandeling inhoudt.

De NZa blijft signalen die zij binnenkrijgt over mondzorg onderzoeken. Heeft u het vermoeden dat uw rekening niet klopt? Dan kunt u dit melden via ons Meldpunt op de website www.nza.nl.

 
gezondheid

Nieuwe zorgvergelijker maakt het consumenten een stuk makkelijker

zorgverzekeringEen andere manier van zorgverzekeringen vergelijken
Vandaag introduceert Scanwork met de lancering van een geheel vernieuwde Zorgplanet een nieuwe “andere” manier van zorgverzekeringen vergelijken. De nieuwe zorgvergelijker maakt het voor consumenten een stuk eenvoudiger om vergelijkingen te maken en onderscheidt zich in tal van opzichten van de “traditionele” zorg-vergelijkingssites.

Harry Kah, directeur Scanwork hierover: “Veel consumenten zien nog steeds op tegen het vergelijken van hun zorgverzekering. De complexiteit neemt toe, niet in de laatste plaats door allerlei overheidsmaatregelen, zie de meest recente wijzigingen in het basispakket.

Een zorgverzekering dient afgestemd te zijn op de persoonlijke situatie en het gaat dus niet altijd om de goedkoopste polis maar om de combinatie van dekking en premie, afgestemd op de persoonlijke behoefte van de consument. Wij vergelijken niet uitsluitend de premie, maar de zorgverzekering in al zijn facetten en met deze andere manier van vergelijken bieden we iedereen toegang tot een hoogwaardig en transparant vergelijkingssysteem. Belangrijk voor de gebruiker is toegankelijkheid, transparantie en logica in gebruik. Ook de groep die het te ingewikkeld vond om te vergelijken wordt hiermee geholpen. ”

In de ontwikkelfase heeft Scanwork voorpresentaties gegeven aan verschillende marktpartijen waaronder patiënten-koepelorganisaties en hun input is meegenomen in de finale versie.

De highlights:

Keuzemogelijkheden die optimaal zijn afgestemd op de behoefte van de consument en snelle routing.  Dit betekent niet alleen zoekmogelijkheden op basis van de  goedkoopste of de beste verzekering, maar ook bijvoorbeeld op basis van kosten of de persoonlijke situatie. In de loop van de week zullen alle keuzemogelijkheden beschikbaar zijn.

De regie ligt bij de consument: Uitgebreide filtermogelijkheden, inclusief de mogelijkheid om te selecteren op  het serviceniveau van zorgverzekeraars,  bijvoorbeeld responstijd van de helpdesk en doorlooptijd van declaraties, bieden de bezoeker optimale mogelijkheden om die zorgverzekering te kiezen die het beste aansluit bij de eigen situatie.

Kwaliteit van zorg door de zorgverzekeraar. Wat doet de zorgverzekeraar precies op het gebied van kwaliteit van zorg , medicijnenbeleid, medische selectie, wel- of niet gecontracteerde zorg en wat betekent dit voor de consument? Per zorgverzekeraar informatiepagina’s met gedetailleerde informatie hierover.

Meer transparantie: De dekking van de basisverzekering wordt gescheiden weergegeven van de dekking van de aanvullende verzekeringen. Hierdoor wordt het voor consumenten overzichtelijker en gemakkelijker om te vergelijken.

Nieuwe functionaliteiten, zoals de introductie van een kleurenfunctie, waarbij met 1 druk op de knop de verschillen in dekking in kleur (groen is beter, rood is minder) zichtbaar worden.

Voor meer informatie ga naar www.zorgplanet.nl

 
gezondheid

Premie zorgverzekering 2012: 97 euro per maand bij Blue van VGZ

Blue VGZ ZorgverzekeraarBlue van VGZ: zorgpremie 97 euro
De zorgpremie van Blue van VGZ is vandaag vastgesteld op 97 euro per maand. Bij het maximale eigen risico van 720 euro wordt de maandpremie 77 euro. Het nieuwe internetproduct van VGZ kenmerkt zich door de no-nonsense uitstraling: geen onnodige extra’s in het pakket, wel een goedkoop product, waarbij gemak voorop staat. Voorbeeld is het gegeven dat de zorgverzekering dagelijks opzegbaar is.

Blue van VGZ heeft een lage premie doordat alles online plaatsvindt. Blue kent geen medische selectie of ingewikkelde pakketten. Blue heeft naast de basisverzekering twee makkelijke aanvullende verzekeringen. Je betaalt hierin niet voor extra’s waar je geen behoefte aan hebt. De maandpremie van aanvullende zorgverzekering Pakket A bedraagt 11,50 euro en dat van Pakket B is 26 euro.

Blue van VGZ is een zorgverzekering via internet. Dit betekent dat je niet alleen online de zorgverzekering kan afsluiten, maar ook via internet de gegevens zelf kan beheren in Mijn Blue. Contact kan je zoeken via social media als twitter en facebook, maar bellen en mailen is ook mogelijk.

De zorgverzekering van Blue is daarnaast dagelijks opzegbaar met ingang van de eerstvolgende dag van de volgende maand. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat driekwart van de Nederlanders (zeer) geïnteresseerd is in een regeling, waarbij verzekeringen dagelijks opzegbaar zijn.

 
gezondheid