Huisartsen wijzen diabetespolis Delta Lloyd Ohra af

diabetesDe speciale polis voor mensen met diabetes van zorgverzekeraar Delta Lloyd/Ohra staat niet voor goede diabeteszorg. Dat stellen het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Diabetes Huisartsen Advies Groep in een donderdag bekend geworden brief.

Volgens de organisaties moeten patiënten volgens deze zogenoemde DiaVitaalpolis zelf metingen verrichten. Ze leggen deze via internet vast in een persoonlijk medisch dossier, maar de resultaten worden niet meer besproken met de eigen huisarts of praktijkondersteuner. De gegevens worden telefonisch of per e-mail besproken met medewerkers van een regionaal diabetescentrum. Hierdoor ontbreekt de relatie met het medisch dossier van de patiënt bij de huisarts en kan geen rekening gehouden worden met de voorgeschiedenis van de patiënt, andere aandoeningen waar deze mogelijk mee kampt en eventuele medicijnen die daarvoor zijn voorgeschreven.
[ANP]

Rekenhulp voor de nieuwe zorgverzekering

Mensen worden beter geholpen bij het in beeld brengen van de inkomenseffecten van de nieuwe zorgverzekering. Dit gebeurt via een rekenhulp op de website www.denieuwezorgverzekering.nl van het ministerie van VWS. Deze rekenhulp is vanaf vandaag toegankelijk op de website. Mensen kunnen hier op invullen wat hun huidige inkomen is en hoe ze nu verzekerd zijn. Via de rekenhulp wordt dan uitgerekend of men er uiteindelijk op vooruit of op achteruit gaat. Factoren die hierbij een rol spelen zijn de hoogte van eventueel te ontvangen zorgtoeslag, verlaging van de AWBZ-premie en verschillende fiscale maatregelen.

Het kabinet stelt via de zorgtoeslag extra geld beschikbaar om de inkomenseffecten van de nieuwe zorgverzekering op te vangen. Minister Hoogervorst heeft al eerder aangegeven dat veel groepen er financieel op vooruit gaan, maar ook dat sommige groepen er op achteruit kunnen gaan. Inkomensgaranties kan het kabinet niet geven.
[Persbericht VWS]

Nederlandse Hartstichting wint de ONVZ Preventie Jaarprijs

Op 27 oktober j.l. reikte Minister Hoogervorst de zevende ONVZ Preventie Jaarprijs uit tijdens het NASO-preventie-symposium. Dit jaar stond de ONVZ Preventie Jaarprijs in het teken van de ‘Preventie van overgewicht’. ONVZ Zorgverzekeraar heeft deze prijs in het leven geroepen omdat zij als zorgverzekeraar veel belang hecht aan preventie. De prijs is dit jaar toegekend als stimuleringsprijs aan de Nederlandse Hartstichting voor haar ‘Nederlands Researchprogramma Gewichtsbeheersing’.

‘Gezondheid is je kostbaarste bezit.’ Een motto waaraan ONVZ inhoud geeft door haar verzekerden zo goed mogelijk te helpen bij ziekte, maar ook door aandacht te besteden aan preventie. ONVZ onderkent als zorgverzekeraar het belang van preventie en wil wetenschappelijk onderzoek op preventief gebied stimuleren. Vandaar dat zij de ONVZ Preventie Jaarprijs in het leven heeft geroepen.

Lees verder bij de Nederlandse Hartstichting

Eerste speciale polis voor diabetespatiënten

De Delta Lloyd Groep is de eerste verzekeraar die met speciale ziektekostenverzekeringen voor diabetespatiënten komt. De polis is ondergebracht bij de nieuwe zorgverzekeraar Diavitaal, een onderdeel van Delta Lloyd.

Wat de twee nieuwe basisverzekeringen kosten, is nog niet bekend, zo bleek donderdag. Over de inhoud is de Diabetesvereniging Nederland echter positief.

Met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet is het mogelijk om specifieke doelgroeppolissen te maken. Collectieven, zoals mensen met diabetes, kunnen zelf een eigen pakket afspreken met een zorgverzekeraar. Diabetes is een veel voorkomende ziekte, dus mensen met diabetes zijn voor verzekeraars een aantrekkelijke doelgroep. De kans is groot dat nog meer verzekeraars met een speciale verzekering komen.

De nieuwe polissen voldoen aan de eisen van verantwoorde diabeteszorg, zoals alle verzekeringen moeten doen, stelt directeur J. Gillissen van de Diabetesvereniging Nederland. Hij is vooral positief voor de zelfzorgpolis voor mensen die hun ziekte zelf volledig in de hand willen houden en hun dossier op internet willen beheren. Gillissen vindt het echter nog te vroeg om al zijn leden op te roepen massaal over te stappen. Diabetesvereniging Nederland wacht op de reacties van nog meer verzekeraars. Zodra alle polissen bekend zijn, gaat de vereniging deze met elkaar vergelijken, om het zo voor de leden makkelijker te maken om te kiezen.

VGZ-actie “gezonde” margarine en zuiveldrank succesvol

De actie van zorgverzekeraar VGZ met Unilever, waarbij cholesterolverlagende producten van Becel vergoed worden, slaat aan. Dit blijkt uit een onderzoek van IRI Nederland en Motivaction naar obesitas (zwaarlijvigheid) waarin ook het effect van de VGZ-actie is gemeten.

VGZ vergoedt de Becelproducten (twee zuiveldranken en margarine) sinds januari tot een bedrag van € 40,- per jaar. De omzet van die artikelen is sindsdien toegenomen van ruim € 2 miljoen naar € 3,3 miljoen per vier weken, zo heeft IRI berekend.

Volgens onderzoeker R. Laureijsen van IRI zijn de cijfers opmerkelijk. ‘De omzet van Becel pro.activ ontwikkelde zich sinds de introductie steeds beter totdat die zich vorig jaar stabiliseerde. Sinds de actie met VGZ klom de omzet van de Becel pro.activ producten met 40 procent. Fabrikanten zoeken vaker samenwerkingsverbanden met partijen als de Hartstichting en verzekeraars. Het geeft een soort van kwaliteitsstempel’, aldus Laureijsen.
[Zorgverzekeraars Nederland]

Extreem overgewicht bij jongeren moet vergoed worden

Volgens het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) moet de behandeling van extreem overgewicht (obesitas) bij jongeren bij wijze van experiment drie jaar vergoed worden vanuit de basisverzekering. Nu is dat niet het geval. Een evaluatieonderzoek moet na het experiment uitwijzen of het zin heeft, of er sprake moet zijn van vergoeding en onder welke voorwaarden.

Dat staat in een advies dat minister Hoogervorst morgen krijgt aangeboden. Het CVZ benadrukt verder dat er meer gedaan moet worden aan preventie en het op tijd opsporen van overgewicht bij kinderen. Bij de laatste meting (juli 2003) telde Nederland ongeveer 339.000 kinderen tot 18 jaar met overgewicht. Ruim 41.000 heeft obsitas (vetzucht). Hoeveel kinderen extreem overgewicht hebben en daar klachten aan overhouden is niet bekend.

Overigens is er geen wetenschappelijk bewijs voor het effect van de behandelingen van extreem overgewicht en zijn er geen erkende instellingen die dit mogen doen.

Kinderen met extreem overgewicht kunnen onder meer last krijgen van psychosociale problemen, depressiviteit, diabetes, hoge bloeddruk, huidproblemen, wonden in huidplooien, bronchitis of andere luchtwegproblemen, vetophopingen in de lever, galstenen en klachten in rug, knie of benen.

Het CVZ stelt dat de onderzoeks- en behandelcentra voor overgewicht op dit moment een eilandenstructuur vormen en pleit ervoor dat ze samengaan in een Kennis- en behandelcentrum Lichaamsgewicht. Hierin zouden zowel het Transmuraal onderzoeks- en Behandelcentrum Overgewicht bij Kinderen van het VU medisch centrum, het kenniscentrum Overgewicht van het VU, als de door het ministerie als landelijk Kenniscentrum Eetstoornissen aangewezen Robert Fleury Stichting moeten opgaan.