Slaappil moet uit basispakket volgens CVZ

PillenCirca 650.000 mensen die slaap– en kalmeringsmiddelen nemen, moeten die zelf gaan betalen. Alleen enkele duizenden patiënten met epilepsie en zeer moeilijk te behandelen angststoornissen moeten de middelen nog bij hun zorgverzekering (zorgverzekeraar) kunnen declareren.

Dat adviseert het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) aan minister Klink (Volksgezondheid, CDA) in een vandaag gepubliceerd rapport. De bezuinigingsmaatregel van circa 100 miljoen euro zou per 2009 moeten ingaan.

Acomplia antivetpil misschien niet in basispakket

Acomplia - RimonabantDe antivetpil Acomplia met de werkzame stof rimonabant moet niet worden opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft dat deze week geadviseerd aan minister Klink van Volksgezondheid, zo is woensdag bekend geworden.

De ‘wonderpil’ met rimonabant zou mensen helpen minder dik te worden, zonder dat ze hoeven te lijnen. Medicijnfabrikant Sanofi Aventis heeft jaren aan de ontwikkeling gewerkt en er veel geld in geïnvesteerd.

Als het middel zou worden opgenomen in het pasispakket, kunnen mensen het op doktersrecept krijgen zonder dat ze ervoor hoeven te betalen.

Het CVZ vindt het middel onvoldoende werkzaam. De effecten op lange termijn zijn onbekend. Bovendien zouden er vele bijwerkingen zijn.
[ANP]

Univé en huisartsen gaan diabeteszorg verbeteren

UnivéUnivé Zorgverzekeringen en Zorgkantoor Noord-Holland Noord hebben met de huisartsen Noord-Holland Noord overeenstemming bereikt over de introductie van een ketenzorgmodel voor diabetes. De huisartsen en Univé willen op deze manier komen tot een betere zorg voor de diabetespatiënten. Via dit model voeren de huisartsen regie over de diabeteszorgketen en wordt er een expertisecentrum gecreëerd ten behoeve van het bereiken van optimale zorg aan deze patiëntengroep. De jaarlijkse controle van de patiënt wordt centraal aangestuurd, waarbij er afstemming is tussen de verschillende zorgverleners en de huisartsen een behandeladvies krijgen. De reguliere behandeling en controles blijven bij de huisarts. Univé is voorvechter van dit model omdat het mensen met diabetes werkelijk voordeel biedt: zij hoeven hun verhaal maar één keer te vertellen, de adviezen en behandelmethoden zijn éénduidig en de kans op gevaarlijke complicaties, zoals onderbeenamputaties en blindheid, neemt sterk af.

Samenwerking diabeteszorg
In de Kop van Noord-Holland heet de organisatie Diabetescirkel Kop van Noord-Holland, in Noord-Kennemerland DIAZON. Beide organisaties kennen een centrale rol toe aan de diabetesverpleegkundige en de praktijkondersteuner van de huisarts. Een medisch coördinator heeft de medische eindverantwoordelijkheid.

Univé is verheugd over de samenwerking met de huisartsen in de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland. Ruud Stam, projectleider diabeteszorg van Univé Zorg: ‘Er zijn op meer plaatsen in Nederland initiatieven ontwikkeld op het gebied van diabeteszorg, maar de samenwerking die tot stand is gekomen is uniek. Wij kunnen met de Diabetescirkel en DIAZON eenduidige afspraken maken over de kwaliteit van diabeteszorg. In de oude situatie moest dat met de verschillende zelfstandige zorgverleners in ons werkgebied, een bijna onmogelijke opgave. Deze samenwerking maakt het dus mogelijk om gezamenlijk diabeteszorg echt verder te ontwikkelen en te verbeteren. En daar profiteert de patiënt als eerste van.’
[Univé]

Teststrip voor suikerpatient vergoed

diabetes insulineDiabetesvereniging Nederland heeft collectieve contracten gesloten met vijf zorgverzekeraars. Voor het eerst is het nu mogelijk voor mensen met wat in de volksmond suikerziekte heet de teststrips voor het meten van glucose in hun bloed vergoed te krijgen via hun zorgverzekering.

Dat heeft de vereniging donderdag bekendgemaakt. De dertig jaar geleden geïntroduceerde strips maken het voor mensen met diabetes type 2 mogelijk zelf de waarde van glucose in hun bloed te meten en zo te zien of zij medicijnen moeten gebruiken. Nederland telt ongeveer 650.000 diabetespatiënten.

Per jaar komen er zeker 65.000 bij. Diabetesvereniging Nederland lanceert op Wereld Diabetesdag op 14 november een campagne over de verzekeringspakketten die zij hebben opgesteld met Agis, DiaVitaal, CZ, Univé en Zorg en Zekerheid. Daarnaast wordt informatie geboden om mensen te helpen bij hun keuze voor een nieuwe zorgverzekeraar.
[ANP]

Jongeren bewust bezig met gezondheid

Jongeren zijn over het algemeen bewust en verantwoord bezig met hun gezondheid. Ze vinden het belangrijk om gezond te eten en te drinken en om genoeg te bewegen. Ook bespreken veel jongeren gezondheidsproblemen met hun vrienden en spreken ze elkaar aan op ongezond gedrag. Dat concludeert Agis Zorgverzekeringen op basis van een onderzoek van bureau MarketResponse onder jongeren van 18 tot 24 jaar.

Van alle ondervraagden vindt 91 procent het belangrijk om gezond te eten en te drinken. Bijna de helft, 45 procent, geeft aan dit meestal ook te doen. Ruim de helft zegt voldoende te bewegen; 85 procent vindt dit ook van belang voor de gezondheid.

Bijna de helft geeft aan psychische problemen of problematisch alcohol- of drugsgebruik te bespreken met vrienden. Ongeveer veertig procent van de jongeren, vooral vrouwen, zou met vrienden praten over seksueel overdraagbare aandoeningen. Ruim een derde spreekt een vriend of vriendin wel eens aan op het onverantwoord omgaan met de gezondheid.

Zorgverzekeraars verantwoordelijk voor onderbehandeling diabetes

Aan (huis)artsen die hun patiënten met type 2 diabetes medicamenten voorschrijven, worden door de zorgverzekeraars CZ en VGZ ernstige restricties opgelegd. Dit blijkt uit de gegevens beschikbaar op de websites van CZ en VGZ. Deze zorgverzekeraars (www.cz.nl/geneesmiddelenbijlage2 en www.vgz.nl/, op deze laatste website zoeken onder het kopje ‘zorgverleners) verplichten aan artsen om voor hun patiënten met type 2 diabetes ten behoeve van de verstrekking van een TZD (rosiglitazone of pioglitazone) een formulier met een stroomdiagram in te vullen. Zonder dit formulier krijgt de patiënt geen medicatie in de apotheek uitgereikt. ‘De apotheker moet dit controleren!

De behandeling met een TZD wordt alleen dán vergoed, wanneer behandelen met een combinatie van een sulfonylureum met metformine niet mogelijk is. En dat is heel bijzonder. De afgelopen maanden heeft iedereen kennis kunnen nemen van de gunstige effecten van behandeling met pioglitazone op hart- en vaatziekten in de PROactive studie. Hieruit bleek dat behandeling van patiënten met type 2 diabetes met het middel pioglitazone bovenop bestaande behandeling met of orale middelen of met insuline leidde tot een duidelijke vermindering van hart- en vaatziekten. Dit trad zelfs op bij mensen die al uitgebreid met andere middelen ter voorkoming van hart- en vaatziekten werden behandeld. Wel dient een arts bedacht te zijn op bijwerkingen in de zin van hartfalen, en zorgvuldige selectie van patiënten is vereist. Dat vraagt goed medisch handelen.

Desalniettemin betekenen de richtlijnen van CZ en VGZ dat aan vele mensen met type 2 diabetes, die reeds lijden aan hart- en vaatziekten, de behandeling met pioglitazone wordt onthouden. En dat terwijl juist vanuit deze PROactive studie uitstekend bewijs is dat in hoog risio groepen deze toevoeging aan de bestaande medicatie effectief, ook voor mensen met alleen metformine, en ook voor mensen die met insuline worden behandeld.

Effectieve, evidence-based behandelingen worden dus door zorgverzekeraars niet toegestaan! Mensen met type 2 diabetes lopen dus een groot risico dat zij niet de meest optimale behandeling ontvangen, dan wel dat zij hier zelf voor moeten betalen.
[Diabetes.nl]

Vergoeding ADHD-medicijn Concerta blijft gelijk aan Ritalin

Patiënten met ADHD moeten blijven bijbetalen voor het geneesmiddel Concerta. Dat heeft minister Hoogervorst dinsdag bekendgemaakt.

Concerta is een medicijn met vertraagde afgifte voor kinderen met hyperactiviteit (ADHD). Dat is gemakkelijk voor ouders die hun drukke kroost maar één keer per dag Concerta hoeven te geven voor het gewenste effect. De werkzame stof methylfenidaat is dezelfde als die van het bekende middel Ritalin. Concerta is echter omgeven door een slimme coating waardoor de werkzame stof in het lichaam vertraagd vrijkomt.

Behalve dit verschil, verschillen beide middelen ook in prijs. Een gemiddelde dosering Ritalin van fabrikant Novartis of het merkloze methylfenidaat kost per maand ruim 8 euro, voor Concerta moet 69 euro worden neergeteld. Het verschil zullen ouders na het besluit van Hoogervorst dus zelf moeten blijven bijbetalen.

Janssen Cilag uit Tilburg, fabrikant van Concerta, reageert teleurgesteld op het besluit van Hoogervorst en wijst op de 13.000 kinderen die het middel inmiddels gebruiken. „Bewust kiezen hun ouders voor bijbetalen of bijverzekeren zodat het kind de behandeling krijgt die nodig is. De minister volgt het advies van het College voor zorgverzekeringen. Dat vindt dat Concerta geen meerwaarde heeft ten opzichte van het inmiddels ruim veertig jaar oude middel Ritalin”, aldus woordvoerder Wim Viering.

Hij bestrijdt dat Concerta geen meerwaarde heeft. „Je hoeft het maar één keer per dag in te nemen en dat voorkomt vele problemen, zo blijkt uit onderzoek.” Viering wijst er verder op dat de minister ingaat tegen de landelijke richtlijn van ADHD-behandelaars, de ervaringen van hun ouders en de wensen van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Woordvoerder Michiel Geldof van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) stelt in een reactie dat Concerta geen therapeutische meerwaarde heeft boven Ritalin, hooguit een praktische meerwaarde. „Je hoeft het namelijk maar één keer per dag te geven en dat is natuurlijk handig. Verder bevatten beide middelen echter precies dezelfde werkzame stof. Dus het argument dat Ritalin veertig jaar oud is en dat Concerta een modern middel is, gaat niet op. Alleen het jasje van beide producten is verschillend.”

Geldof vraagt zich wel hardop af of de coating van Concerta het aanzienlijke prijsverschil tussen beide middelen rechtvaardigt, maar voegt er tevens aan toe dat die afweging niet doorslaggevend is. „Wat wel de doorslag gaf bij het opstellen van ons advies aan de minister, is dat beide middelen dezelfde werkzame stof bevatten. Zowel Concerta, Ritalin als methylfenidaat zit daarom in hetzelfde cluster van medicijnen van het geneesmiddelenvergoedingssysteem. En het is in ons land zo geregeld dat de prijs van het goedkope middel bepalend is voor de hoogte van de vergoeding van andere medicijnen in het cluster. Dus de zaak ligt vrij helder.”
[Refomatorisch Dagblad]

Update 29-08-2006
Zie ook: ADHD-medicijn Strattera niet extra vergoed

Overgewicht kinderen aangepakt door Utrecht en Agis

overgewicht kind obesitasDe gemeente Utrecht en zorgverzekeraar Agis gaan samen het overgewicht bij Utrechtse kinderen te lijf. Het project richt zich op kinderen tussen de 3 en 19 jaar in de wijken Noordwest, Overvecht, Zuid en Zuidwest.

Zij worden nauwkeurig gecontroleerd op hun gezondheid. De kinderen en hun ouders worden ook gestimuleerd om meer te bewegen, gezonder te eten en minder te computeren of tv te kijken.

Utrecht en Agis trekken ruim anderhalf miljoen euro uit voor het vier jaar durende project. Daarvan betaalt de gemeente Utrecht ongeveer een half miljoen.
[RTV Utrecht]