Verzekeringsadviseurs verwachten eindejaarsdrukte zorgverzekeringen

zorgverzekeringVerzekeringsadviseurs verwachten komend najaar meer advies te geven over zorgverzekeringen. Dat blijkt uit het Landelijk Zorgonderzoek 2015 dat Bureau D & O uitvoerde onder 282 verzekeringsadvieskantoren. Van alle zorgverzekeraars wordt ONVZ Zorgverzekeraar door verzekeringsadviseurs het hoogst gewaardeerd.

Verzekeringsadviseurs staat een druk najaar te wachten, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bureau D & O. Van de kantoren die over zorgverzekeringen adviseren, verwacht een kwart in de komende jaren een toename van het aantal te geven adviezen. Dat geldt zowel voor adviezen aan particulieren als adviezen aan collectiviteiten, zoals werkgevers die hun werknemers een zorgverzekering aanbieden. Bijna 40 procent van de kantoren ziet sinds begin 2015 een groei in het aantal adviezen over zorgverzekeringen.

De zorgverzekeraars die door verzekeringsadviseurs het hoogst worden gewaardeerd zijn ONVZ Zorgverzekeraar en Stad Holland Verzekeringen. Het type polis dat de zorgverzekeraar aanbiedt, speelt daarbij een belangrijke rol. “ONVZ werkt alleen maar met een restitutiepolis”, stelt Jurjen Oosterbaan, directeur van Bureau D & O. “Dat wordt door verzekeringsadviseurs erg gewaardeerd.” Oosterbaan wijst op problemen die kunnen ontstaan met budgetpolissen, de tegenhanger van de restitutiepolis. “Te vaak worden consumenten hierbij onverwacht geconfronteerd met hoge eigen financiële bijdragen wanneer zij medische hulp moeten inroepen.”

Over het onderzoek
Jaarlijks wordt door Bureau D & O onder financieel adviseurs onderzoek gedaan naar ontwikkelingen op het gebied van advisering in zorgverzekeringen. Onderdeel van het onderzoek is onder meer de waardering van de dienstverlening van zorgverzekeraars aan het intermediair. Zorgverzekeraars die in het onderzoek zijn opgenomen zijn: Aevitae, Avéro Achmea, CZ, De Amersfoortse, De Goudse, Delta Lloyd, Menzis, Nedasco, ONVZ Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, Turien & Co Assuradeuren en VGZ.
[ONVZ]

NPCF start campagne: verzekerde vertrouwt blind op dekking zorgpolis

zorgverzekeringTwee op de vijf Nederlanders kijken nauwelijks om naar hun zorgverzekering. De helft van hen vertrouwt er blindelings op dat die verzekering een goede dekking geeft tegen medische kosten. Eén op de drie vindt de polis zo ingewikkeld dat hij door de bomen het bos niet meer ziet en een kwart van de verzekerden vindt het kiezen van een goede zorgverzekering niet interessant. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Motivaction, in opdracht van de Patiëntenfederatie NPCF.

Verzekerden wakker schudden
De Patiëntenfederatie begint daarom een bewustwordingscampagne op internet en via de media. Doel is zorgconsumenten wakker te schudden, opdat ze zich bewust worden van hun zorgverzekering. Komende kalendermaand krijgen alle mensen met een zorgverzekering weer een aanbod van hun verzekeraar met een nieuwe polis.

‘Denk vooral goed na’
Directeur Wilna Wind van de Patiëntenfederatie: “Wij gaan mensen niet zeggen welke polis ze moeten kiezen en bij welke verzekeraar. Maar we laten ze wel zien wat de gevolgen kunnen zijn van een verkeerde keuze. De kosten kunnen flink oplopen als je ineens zorg nodig hebt, die niet in je polis zit. Daar moet je vooraf goed over nadenken.”logo-wordwakker-npcf-400×195-rgb-72dpi

Helft bekijkt polis niet
Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat bijna de helft van de verzekerden tegen het einde van het jaar niet kijkt of de polis nog wel past bij de zorgwensen. Een op de vijf mensen leest niet alle post van de zorgverzekeraar over de polis en 22 procent controleert niet elk jaar of de polis is veranderd of niet.

Mensen die wel in de polis kijken doen dat vooral als ze verwachten dat de polis is gewijzigd. In dat geval kijkt iets meer dan zes op de tien mensen de polis na op veranderingen. De helft van de mensen meent overigens dat veranderingen in de polisvoorwaarden voor hen geen gevolgen hebben omdat ze geen of weinig zorg nodig hebben.

Vergelijkingssite als ‘onbetrouwbare’ wegwijzer
Wie bewust zoekt naar een zorgpolis gebruikt vooral vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Dat doen vier op de tien Nederlanders. Iets meer dan een op de vijf zoekt helemaal geen informatie over zorgverzekeringen.

Vergelijkingssites worden dan wel het vaakst geraadpleegd, ze worden niet als betrouwbaar gezien. Amper 44 procent van de Nederlanders zegt dat zulke vergelijkingssites betrouwbaar zijn.

Lees verder op de website van het NPCF.

Inschrijving Het Beste Zorgidee 2014 geopend

Het Beste ZorgideeWie heeft het beste zorgidee van 2014? Heel Nederland wordt voor de zevende keer uitgedaagd om mee te denken over hoe de zorg beter kan. De inschrijving voor de zorginnovatiewedstrijd is sinds vandaag geopend. Winnende ideeën van voorgaande jaren worden inmiddels succesvol in de praktijk toegepast. De winnaar ontvangt tienduizend euro.

Het Beste Zorgidee is een bijzondere wedstrijd omdat aan patiënten, zorgverleners en consumenten wordt gevraagd mee te denken over hoe de zorg beter kan. Afgelopen jaren is gebleken dat niet alleen wetenschappers en deskundigen goede ideeën hebben, maar ook mensen die zelf geregeld met zorg in aanraking komen. Zoals patiënten en mensen die in de zorg werken. De inschrijving sluit op 19 oktober, waarna de vakjury de vijf innovatiefste ideeën kiest. Het Nederlandse publiek kan daarna stemmen via de website van Het Beste Zorgidee. De winnaar krijgt een startkapitaal van tienduizend euro om zijn of haar idee te realiseren.

Vooral digitale ontwikkelingen bieden oneindig veel mogelijkheden om de zorg beter te maken. “ICT heeft andere sectoren de afgelopen jaren klantvriendelijker gemaakt”, stelt Erno Kleijnenberg, initiatiefnemer van Het Beste Zorgidee. “Voorbeelden hiervan zijn apps op smartphones, maar ook webwinkels en navigatiesystemen. Ook in de zorg kunnen digitale ontwikkelingen die rol spelen. Onderzoeksbureau NYFER berekende dat zaken als apps en videoconsulten een besparing van 400 miljoen euro kunnen opleveren. Maar veel belangrijker is dat zulke ontwikkelingen de zorg patiëntvriendelijker maken.”

Veel winnende ideeën van voorgaande jaren worden inmiddels succesvol in de praktijk toegepast. Zoals Zorgtelevisie, waarmee een beeldverbinding met een hulpverlener tot stand wordt gebracht. Ook de thermometerchip die met geneesmiddelen wordt meegeseald is een succes. Met die chip kan worden bepaald of niet-gebruikte medicijnen die naar de apotheek worden teruggebracht op de juiste manier zijn bewaard. Als dat het geval is, kunnen ze opnieuw worden uitgegeven. Dat moet ervoor zorgen dat niet meer elk jaar honderd miljoen euro aan medicijnen ongebruikt moet worden weggegooid.

Winnaars van de afgelopen jaren

  • Vorig jaar (2013) wonnen de scholieren Nienke Spaan en Christi Kuiper met hun idee van het Mitella-T-shirt. De afritsbare mitella biedt patiënten meer draagcomfort dan een gewone mitella.
  • De winnaar van 2012 was Philip Boerebach. Zijn idee was om niet alleen huisartsen, maar ook specialisten bedlegerige patiënten thuis te laten bezoeken. Dat is niet alleen voor de patiënt prettiger, het scheelt ook ambulanceritten.
  • In 2011 won Anja Vissers met haar idee om medicijnen te sealen en te voorzien van een thermometerchip, waardoor ongebruikte medicijnen kunnen worden hergebruikt.
  • Het idee van John Rietman uit 2010 voor Zorgtelevisie is inmiddels gerealiseerd.
  • Het boodschappenpakket, een idee van Renate Rammeloo uit 2009, dat patiënten bij ontslag uit het ziekenhuis meekrijgen, heeft in diverse ziekenhuizen navolging gevonden.
  • De zorgcoach van Marian van der Hoeven (2008) is in Nederland inmiddels gemeengoed.

Over Het Beste Zorgidee
Het Beste Zorgidee is de eerste en enige wedstrijd waar heel Nederland wordt uitgedaagd om de zorg beter te maken. De wedstrijd wordt voor de zevende keer georganiseerd. In zes jaar tijd werden duizenden innovatieve ideeën ingestuurd. De wedstrijd is een initiatief van ONVZ Zorgverzekeraar, dat hiermee de zorg beter, efficiënter en vooral patiëntvriendelijker wil maken. ONVZ is een zuivere restitutieverzekeraar, waar verzekerden zelf kunnen bepalen naar welk ziekenhuis en welke arts ze gaan. In 2014 is ONVZ opnieuw verkozen tot beste zorgverzekeraar. Meer informatie staat op de website van ONVZ Zorgverzekeraar.

Ziektekosten ‘door eigen schuld’ kunnen wel uit basispakket

Verzekerden zijn grotendeels tevreden met de dekking van het basispakket van de zorgverzekering. Toch hoeven van de meerderheid dieetadvies, stoppen-met-roken-programma’s, complicaties na een onnodige ingreep en IVF-behandelingen niet te worden vergoed via het basispakket. Terwijl de meerderheid van de verzekerden orthodontie, fysiotherapie, griepvaccinatie, tandzorg en brillen en contactlenzen wel graag vergoed zou zien.

Onder meer om de kosten van de gezondheidszorg de baas te blijven, kijkt de overheid ieder jaar weer naar de dekking van het basispakket van de zorgverzekering. In het advies hierover van het Zorginstituut Nederland (voorheen het College voor Zorgverzekeringen) wordt de inbreng van verzekerden ieder jaar belangrijker. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) vroeg de leden van het Verzekerdenpanel naar hun mening over de dekking en versobering van het basispakket.

Lees verder op de website van het NIVEL

ONVZ verkozen tot beste zorgverzekeraar

ONVZ ZorgverzekeraarVerzekerden waarderen vrijheid om zelf arts en ziekenhuis te kiezen
ONVZ Zorgverzekeraar heeft van alle zorgverzekeraars wederom de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit de jaarlijkse Klantenmonitor Zorgverzekeringen van MarketResponse. ONVZ-verzekerden beoordelen de dienstverlening van hun zorgverzekeraar het hoogst, met een 8,4. Volgens het onderzoeksbureau waarderen verzekerden de vrijheid om zelf hun arts en ziekenhuis te mogen kiezen.

Het onafhankelijke onderzoekbureau MarketResponse onderzoekt jaarlijks de prestaties van zorgverzekeraars. Ruim 11.500 verzekerden gaven dit jaar hun mening over 26 labels van zorgverzekeraars. De klanttevredenheid wordt aangegeven in een score (de zogenoemde Net Promoter Score). De gemiddelde score van zorgverzekeraars bedraagt -8; ONVZ Zorgverzekeraar gaat met een score van +37 aan kop. Een lichte stijging ten opzichte van de score van vorig jaar, toen ONVZ met +35 aan kop ging. Kleinere verzekeraars, zoals ONVZ, scoren over het algemeen hoger dan grote verzekeraars.

“De hoge score voor ONVZ Zorgverzekeraar komt voor een groot deel voort uit de keuzevrijheid die zij hun klanten biedt”, zo stelt MarketResponse. “Dat is volledig in lijn met de positionering van ONVZ als vrijekeuzeverzekeraar.” Vrije keuze betekent dat verzekerden zelf kunnen kiezen naar welk ziekenhuis ze gaan en door welke dokter ze zich laten behandelen. “Ook het vertrouwen dat men in ONVZ Zorgverzekeraar heeft, is een reden om ONVZ aan te bevelen.”

“We zijn onze verzekerden bijzonder dankbaar dat ze ons weer als beste beoordelen”, zegt Erno Kleijnenberg, bestuursvoorzitter van ONVZ Zorgverzekeraar. “Het maakt duidelijk dat onze verzekerden de vrijheid waarderen om voor een marktconform tarief zelf te bepalen naar welke dokter of ziekenhuis ze gaan.”

Twee typen zorgverzekeringen
Er zijn in Nederland grofweg twee typen zorgverzekeringen: naturaverzekeringen en restitutieverzekeringen. Naturaverzekeraars kopen zorg selectief in. Als gevolg van een recent politiek voornemen zouden naturaverzekeraars behandelingen alleen volledig hoeven te vergoeden als verzekerden naar een zorgverlener gaan met wie de verzekeraar een contract heeft. Restitutieverzekeraars zoals ONVZ laten verzekerden vrij om te bepalen waar en door wie ze zich laten behandelen.
[ONVZ Zorgverzekeraar]

KlantenMonitor Zorgverzekeringen: Dienstverlening zorgverzekeraars steeds beter op orde

zorgverzekeringConsumenten zijn dit jaar over het algemeen meer tevreden over hun zorgverzekeraar. De klanttevredenheid over de premies van de meeste zorgverzekeraars is toegenomen. De houding van consumenten ten opzichte van de zorgverzekeraar wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop zij in het leven staan. Dit blijkt uit de KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2014 van onderzoeksbureau MarketResponse en Jan M. de Mos Consultancy.

Lichte stijging in dienstverlening en prijs
Dit jaar is de tevredenheid over de dienstverlening gemiddeld toegenomen. Vooral het afhandelen van declaraties speelt hierin een belangrijke rol. Steeds meer verzekeraars bieden hiervoor online mogelijkheden. Deze worden zeer gewaardeerd door klanten. De daling van de premie voor de basisverzekering, die de meeste verzekeraars hebben doorgevoerd in het najaar, leidt bij vrijwel alle verzekeraars tot een betere beoordeling van de prijs. Uit het onderzoek blijkt ook dat klanten van een groot deel van de zorgverzekeraars veel waarde hechten aan de vrije keuze van zorgverleners. Veel zorgverzekeraars spelen hier dan ook op in met hun polisvoorwaarden.

Leefstijl bepaalt houding
De houding van consumenten richting zorgverzekeraars wordt voor een groot deel bepaald door verschillende (psychosociale) leefstijlen. De verschillende leefstijlsegmenten – gebaseerd op het BSR-model – zijn onderzocht in de Klantenmonitor Zorgverzekeringen. Hieruit blijkt dat ‘groenen’ (behoudend) trouw zijn en graag voor een vertrouwd ziekenhuis in de buurt kiezen. ‘Blauwen’ (controle) willen hun zaken goed geregeld hebben en precies weten wat wel en niet vergoed wordt. ‘Gelen’ (sociaal) kiezen bewust voor een zorgverzekeraar en hebben behoefte aan persoonlijk contact. De ‘roden’ (vrijheid) tot slot zijn eigenwijs en kritisch. Deze groep accepteert niet dat een zorgverzekeraar ze beperkt in hun keuze en zal in dat geval niet aarzelen over te stappen.

Rapportcijfer dienstverlening
Respondenten aan het onderzoek hebben hun verzekeraar een rapportcijfer voor hun dienstverlening gegeven. Hieruit blijkt dat alle zorgverzekeraars een ruime voldoende scoren.
ONVZ Zorgverzekeraar 8,4
PNOzorg 8,4
OZF Achmea 8,2
VvAA 8,2
DSW Zorgverzekeraar 8,2
Pro Life 8,2
Zorg en Zekerheid 8,1
CZdirect 8,0
OHRA 8,0
Azivo 7,9
Salland Verzekeringen 7,9
IZA 7,9
De Friesland 7,9
Agis 7,9
Anderzorg 7,9
FBTO 7,9
Delta Lloyd 7,9
Interpolis 7,8
CZ 7,8
IZZ 7,8
Univé 7,8
Menzis 7,8
Zilveren Kruis Achmea 7,7
Avéro Achmea 7,6
VGZ 7,6
Take Care Now! 7,5

Meer informatie over de Klantenmonitor Zorgverzekeringen staat op de website van Marketresponse.

Nederlander onbekend met restitutiepolis

ONVZ ZorgverzekeraarNederlanders weten niet dat er twee verschillende typen zorgverzekeringen bestaan. Zestig procent is niet op de hoogte van het bestaan van zogenoemde naturaverzekeringen en restitutieverzekeringen, zo blijkt uit onderzoek van Motivaction. Drie op de vier ondervraagden weten niet dat er verzekeraars zijn die ook in 2014 vrije keuze van arts en ziekenhuis blijven garanderen.

Vooral jongeren weten niet van het bestaan van verschillende typen zorgverzekeringen. 82 procent van de 18 tot 24-jarigen weet niet dat er naturaverzekeringen en restitutieverzekeringen bestaan, tegenover 56 procent van de 65-plussers. Motivaction ondervroeg in opdracht van ONVZ Zorgverzekeraar ruim duizend Nederlanders. Meer dan de helft van de ondervraagden weet bovendien niet welk type zorgverzekering ze zelf hebben. Van de jongeren moet 84 procent het antwoord op die vraag schuldig blijven. Bij 65-plussers is dat 49 procent.

De naturaverzekering en de restitutieverzekering bestaan sinds de invoering van het huidige zorgverzekeringsstelsel, zeven jaar geleden. Naturaverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners. Wanneer verzekerden niet naar een zorgverlener gaan met wie de verzekeraar een contract heeft, moet de verzekerde een deel van de kosten zelf betalen. Dat deel kan oplopen tot veertig procent. Restitutieverzekeraars bieden verzekerden daarentegen de vrijheid om zelf hun arts en ziekenhuis te kiezen.

De verschillen tussen beide typen zorgverzekeringen worden vanaf komend jaar groter. Verzekerden met een naturaverzekering kunnen bij een beperkt aantal artsen en ziekenhuizen terecht. Dat de keuzevrijheid van verzekerden met een naturapolis wordt ingeperkt, is bij 78 procent van de ondervraagden niet bekend. 77 procent van de Nederlanders weet niet dat er zorgverzekeraars zijn die keuzevrijheid ook komend jaar blijven garanderen. Ouderen (31 procent) zijn daarvan beter op de hoogte dan 18 tot 44-jarigen (20 procent).

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1035 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 75 jaar.
[ONVZ Zorgverzekeraar]

Zorgmijding als gevolg van de verhoging van het eigen risico beperkt

geldIn 2013 is het verplicht eigen risico verhoogd van 220 naar 350 euro. Tegelijkertijd zijn de laagste inkomens via de zorgtoeslag volledig gecompenseerd voor deze verhoging van het eigen risico. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de verhoging van het eigen risico.

Vorige week informeerde minister Edith Schippers (VWS) de Tweede Kamer over de eerste resultaten. Uit een enquête onder verzekerden blijkt dat de invloed van de verhoging van het eigen risico op het zorggebruik beperkt is. Het valt op dat voor verzekerden kosten een grotere rol spelen in 2012 dan in 2013, ondanks de verhoging van het verplicht eigen risico per 2013.

Verplicht eigen risico
Het verplicht eigen risico heeft tot doel het kostenbewustzijn van verzekerden te vergroten doordat zij bij gebruik van zorg zelf (een deel van) hun zorgkosten betalen en deze kosten niet volledig ten laste van de zorgverzekering komen. Op die wijze draagt het verplicht eigen risico ertoe bij dat verzekerden, voordat zij naar een zorgverlener stappen, nog een keer afwegen of het nodig is. Daarmee kan het onnodig gebruikmaken van zorg worden afgeremd, en blijft de zorgverzekeringspremie op een aanvaardbaar niveau. Verhoging van het eigen risico leidt tot verlaging van de premie, die is daarmee beter te betalen voor iedereen. Om de zorg toegankelijk te houden is o.a. bezoek aan de huisarts uitgezonderd van het eigen risico. Ook geldt voor kinderen onder de 18 geen eigen risico. Daarnaast worden lagere inkomens mede voor het eigen risico gecompenseerd via de zorgtoeslag.

Veel misvattingen
Uit de enquête blijkt dat er veel misvattingen over het eigen risico bestaan. 19% van de mensen denkt onterecht dat een bezoek aan de huisarts onder het eigen risico valt. Maar liefst 41% van de mensen denkt onterecht dat een bezoek aan een medisch specialist niet onder het eigen risico valt.

Gezien deze misvattingen zal de minister dit najaar in de publiekscampagne over veranderingen in de zorgverzekering extra aandacht besteden aan het eigen risico. Ook vraagt de minister andere partijen zoals zorgverleners, zorgverzekeraars en consumenten- en patiëntenorganisaties extra aandacht aan voorlichting te geven.

Afzien van zorg
Uit de enquête blijkt verder dat 20,2% van de mensen van 18 jaar en ouder in 2012 of tot en met augustus 2013 wel eens heeft afgezien van zorg. Bij 7,5% ging het waarschijnlijk om ‘gewenst afzien van zorg’ omdat de klacht bijvoorbeeld niet ernstig was of vanzelf is verdwenen. Bij 8,7% kan op basis van dit onderzoek niet gezegd worden of het gewenst of ongewenst was.

4% van de verzekerden van 18 jaar en ouder heeft waarschijnlijk weleens ‘ongewenst afgezien van zorg’. Hiervan is sprake als de klachten zijn verergerd of bijvoorbeeld als mensen bang zijn dat ze iets ergs hebben of opzien tegen de behandeling en daarom niet naar de zorgverlener gaan. 2% van de verzekerden geeft aan wel eens ongewenst van zorg te hebben afgezien vanwege de kosten. Van de mensen die waarschijnlijk ongewenst afzien van zorg bezoekt de helft de huisarts niet omdat zij denken dat ze voor het bezoek aan de huisarts moeten betalen, terwijl dat niet zo is. Het gaat dan om 1,8% van de verzekerden.

Al met al wordt er meer gewenst afgezien van zorg dan ongewenst afgezien van zorg (7,5% respectievelijk 4% van de verzekerden).

Effect eigen risico
De invloed van de verhoging van het verplicht eigen risico is beperkt. Voor 0,5% van de mensen geldt dat als het eigen risico dit jaar niet was verhoogd, zij mogelijk wel naar een zorgverlener waren gegaan. Het gaat hier niet per definitie om ongewenst afzien van zorg.

Vervolg van het onderzoek
Naast de enquête wordt een onderzoek gedaan op basis van daadwerkelijke zorggegevens over 2013 en wordt een internationale verkenning gedaan naar het pakket en de financiering van het pakket, waaronder het eigen risico. De eerste resultaten daarvan zullen in het voorjaar van 2014 beschikbaar zijn.
[Rijksoverheid]