Veel patiënten benutten keuzemogelijkheden in de zorg nog niet

Bijna de helft heeft het gevoel weinig tot geen invloed te hebben op de keuze voor een zorgverlener
Patiënten stellen zich vaak nog afwachtend op in hun zorgtraject. Wanneer patiënten worden doorverwezen voor een behandeling, volgt de meerderheid dit direct op. Zonder zelf te onderzoeken of er alternatieven zijn die qua locatie, kosten of wachttijd beter bij de persoonlijke situatie passen. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voormalig TNS NIPO), in opdracht van Zilveren Kruis, onder ruim 1400 patiënten die het afgelopen jaar een behandeling hebben gehad.

Invloed op behandelkeuzes
Waar komt de afwachtende houding van patiënten vandaan? Stef Groenewoud, gezondheidswetenschapper en verbonden aan Radboud UMC Nijmegen: “Veel patiënten hebben een groot vertrouwen in hun huisarts en leggen daarom bewust de regie bij hem of haar neer. Mijn advies is, gebruik dat vertrouwen om samen het gesprek aan te gaan over de keuzes binnen het zorgtraject.” Uit het onderzoek blijkt echter dat veel mensen het gevoel hebben nauwelijks tot geen invloed te hebben op de keuzes voor een zorgverlener. “De vraag is, hebben zij de invloed niet, of nemen ze die niet? Ik neig naar het laatste. Dit herken ik uit eigen onderzoeken en zie ik ook terug in dit onderzoek.” Veel mensen weten wel dat er verschillen zijn tussen zorgverleners, zoals in wachttijd en kosten. Toch kiezen de meeste patiënten, op basis van deze verschillen, er niet voor om naar een andere zorgverlener te gaan. En dat is opvallend.

Niet bewust van keuzemogelijkheden
Maar niet iedereen weet dat er verschillen zijn tussen zorgverleners, als het gaat om zaken als wachttijden en kosten. Bij een vijfde tot een kwart van de patiënten was dit voorafgaand aan de behandeling onbekend. “Een niet te onderschatten percentage”, stelt Christine Rompa van Zilveren Kruis. “Dit betekent dat er nog veel te winnen valt. Om patiënten op de juiste manier te informeren, maar ook om hen bewust te maken dat er iets te kiezen valt. Het is belangrijk dat mensen zich verdiepen in hun zorgtraject en hierin gerichte keuzes kunnen maken. Samen met hun arts.”

Hulp bij het maken van zorgkeuzes
De arts blijft dus voor veel mensen terecht een belangrijke bron van informatie. Toch worstelen patiënten soms nog met praktische vragen bij hun zorgtraject. Want is er misschien toch een zorgverlener waar men sneller behandeld kan worden? Of goedkoper? En waar vind ik die? Rompa: “In de Zorgverkenner maken we onder meer inzichtelijk wat de prijs, wachttijd en kwaliteit is. Met dit online hulpmiddel zetten we een belangrijke stap om zorg meer inzichtelijk te maken.”
[Zilveren Kruis]

Virtueel thuis in ziekenhuis voor zwangeren

Met de introductie van een speciale virtual reality bril in Máxima Medisch Centrum wanen zwangeren die tijdens hun zwangerschap worden opgenomen zich even thuis in hun vertrouwde omgeving. Via een live-verbinding en de speciale bril kunnen ze 360 graden rondkijken en thuis met hun gezin, familie en vrienden praten. Deze nieuwe technologie maakt een ziekenhuisopname voor deze patiënten een stuk aangenamer en bevordert daarmee hun herstel.

Het innovatieve concept, genaamd VisitU, is in 2015 gelanceerd op de kinderafdeling van MMC Veldhoven. Vanwege bewezen succes wordt het nu ook op de Obstetrische High Care (intensive care voor zwangeren) van MMC geïntroduceerd. VisitU is ontwikkeld door arts-onderzoeker Stefan van Rooijen van Máxima Medisch Centrum, met ondersteuning van het Radboud REshape Innovation Center in Nijmegen en de Health Innovation Campus op het MMC terrein. Centra die jonge artsen aansporen tot innovaties in de zorg.

Virtueel thuis
Zwangere vrouwen met complicaties tijdens de zwangerschap zijn daardoor soms tot weken opgenomen op de intensive care voor zwangeren van MMC. Voor deze patiëntgroep heeft dit veel impact op het gezinsleven. Patiënten zouden graag de rest van hun gezin meer aandacht willen geven, maar dat is bijna niet mogelijk als ze in het ziekenhuis zijn.
Daar komt met de VR bril verandering in. Wanneer patiënten zijn opgenomen, dan kunnen zij de bril opzetten en even helemaal vergeten dat ze ziek zijn. Op elk gewenst moment van de dag kunnen ze virtueel contact leggen met het vertrouwde thuisfront. Kijkend door de bril voelt het alsof ze in hun eigen woonkamer zijn. Dat is voor patiënten een uitkomst. “Ze zijn weer onderdeel van het gezin, kunnen meepraten en hebben het gevoel dat ze bij hun gezin zijn”, vertelt initiatiefnemer en arts onderzoeker van MMC Stefan van Rooijen.

Stefan vervolgt: “In de bril zit een smartphone die via een speciale app live in verbinding staat met een 360-graden camera. Die camera kan overal staan. Thuis of bijvoorbeeld bij familie of vrienden. Je kunt op elke gewenste plek met iedereen verbinding leggen”.

Sneller herstel
Gynaecoloog Guid Oei van het Máxima is enthousiast: “De beleving is zeer realistisch. De bril geeft het gezin het gevoel dat hun zwangere moeder werkelijk thuis is. Dat is een prettige ervaring en geeft een kind veel vertrouwen.” De gynaecoloog is ervan overtuigd dat deze relatief nieuwe uitvinding het lichamelijk herstel van patiënten ten goede komt. “Voor patiënten is een ziekenhuisopname een stressvolle aangelegenheid. Ze worden uit hun comfortzone gehaald. Daarom zijn positieve invloeden, zoals VisitU die biedt met deze virtuele bril, zo belangrijk. Ik verwacht dat het lichamelijk herstel hierdoor wordt bevorderd.”

Verdere uitrol VisitU
Om VisitU goed aan te laten sluiten bij de wensen van patienten vind onderzoek plaats in MMC en RadboudUMC. In samenwerking met Fontys hogescholen onderzoekt MMC de waarde van virtual reality livestream en op welke wijze VisitU optimaal kan worden ingezet.
Mogelijk wordt op een later moment het concept op nog meer afdelingen binnen MMC uitgerold.
[Máxima Medisch Centrum]

Zenuwschade na chemotherapie onderschat

Bepaalde chemotherapie veroorzaakt op grotere schaal zenuwschade dan tot nu toe werd gedacht. De dosis chemotherapie blijkt hiervoor bepalend. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Tonneke Beijers, internist in opleiding bij Máxima Medisch Centrum (MMC) in samenwerking met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De bijwerking treedt niet alleen op rond de behandeling, maar komt tot vele jaren daarna voor. Beijers promoveerde deze week aan de Universiteit Maastricht.

In Nederland worden elk jaar circa 100.000 patiënten geconfronteerd met de diagnose kanker. Bij behandeling met bepaalde chemotherapie kunnen allerlei bijwerkingen optreden, zoals misselijkheid, een tekort aan bloedplaatjes en/of witte bloedcellen en ook zenuwschade. Die laatste bijwerking krijgt tot nu toe nog te weinig aandacht. Zenuwschade ofwel neuropathie veroorzaakt sensorische klachten zoals tintelingen en pijn, kou en doofheid in handen en voeten en in mindere maten motorische klachten met krachtsverlies in armen en benen. Beijers onderzocht hiervoor een patiëntgroep met dikkedarmkanker en multiple myeloom, een vorm van witte bloedcelkanker. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van het patiëntenvolgsysteem van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dat gekoppeld is aan de Nederlandse Kankerregistratie.

Lees verder op de website van het Maxima Medisch Centrum

Identificatie risicopatiënten in huisartsenpraktijk met kunstmatige intelligentie

Huisartsen worden vanaf 2017 ondersteund door een expertsysteem die hen assisteert bij de identificatie van patiënten met een verhoogd risico op ziekte of overlijden. Daarnaast helpt het systeem de huisarts bij het maken van medisch inhoudelijke beslissingen, waardoor hij kan handelen volgens de richtlijnen van de beroepsgroep. Aanleiding voor de nieuwe software is de toenemende werkdruk in de praktijk en de toenemende complexiteit rondom patiëntenzorg. PharmaPartners Huisartsenzorg start vanaf januari 2017, in samenwerking met haar klanten, met de implementatie van de nieuwe softwaretool bij Medicom-gebruikers.

Met de nieuwe tool kunnen patiënten met een verhoogd risico op ziekte of overlijden makkelijker en sneller worden geïdentificeerd. Martijn Ivens, Product Owner Medicom en MedicomSmart bij PharmaPartners Huisartsenzorg: ‘Wanneer een patiënt op consult komt, toetst het systeem het dossier van de patiënt automatisch. Als er een afwijking wordt geconstateerd, bijvoorbeeld een verhoogde kans op diabetes waarvoor een aanvullend bloedonderzoek nodig is, dan ontvangt de huisarts hiervan een melding. Met één druk op de knop kan de huisarts een doorverwijzing aanmaken voor de patiënt. Samen met de gebruikers van Medicom hebben we dit concept uitgedacht. Maar ook implementeren we het systeem in samenwerking met de gebruikers, om zo goed mogelijk aan hun wensen te voldoen.’

‘Er blijft meer tijd over voor de patiënt’
De afgelopen jaren groeide de behoefte bij huisartsen aan een hulpmiddel dat hen ondersteunt bij de controle en behandeling van patiënten. Marc Spruit, huisarts bij Gezondheidscentrum Dillenburg: ‘De medische kennis verdubbelt elke vijf jaar. Ook moeten huisartsen door de verschuiving van tweedelijnstaken naar de eerstelijn steeds meer kennis tot zich nemen. Alle richtlijnen staan nu op papier en dient de huisarts uit zijn hoofd te kennen. Door deze richtlijnen geautomatiseerd te integreren in het systeem waar ze al in werken, scheelt dit ze veel werk, waardoor er meer tijd over blijft voor de patiënt.’

Proactief uitvoeren van risico-analyses
Huisartsen kunnen door middel van MedicomSmart niet alleen reactief, wanneer een patiënt op consult komt, maar ook proactief te werk gaan. ‘Vanuit huisartsen groeide de vraag naar een scan van alle patiënten, ook buiten de consulten om. Als een patiënt een paar jaar niet op gesprek is geweest, maar hij wel een verhoogd risico loopt, dan ontvangt de huisarts daarvan een seintje, waardoor ze de patiënt een oproep kunnen sturen voor een consult. Daardoor ben je er, bijvoorbeeld bij chronische patiënten, op tijd bij waardoor de risico’s worden verlaagd’ aldus Ivens.

Over MedicomSmart
MedicomSmart is een expertsysteem, dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en de huisartsen ondersteunt bij het maken van beslissingen over patiënten. Het is volledig geïntegreerd in Medicom. MedicomSmart wordt in samenwerking met klanten vormgegeven, vanaf januari starten de klantsessies. Halverwege 2017 wordt MedicomSmart volledig opgeleverd. PharmaPartners Huisartsenzorg heeft de intentie om in samenwerking met één van de universiteiten onderzoek te doen in hoeverre MedicomSmart een bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg.
[PharmaPartners]

Bloedverdunners niet effectief tegen trombose bij onderbeengips of na kijkoperatie knie

knieHet geven van bloedverdunners helpt niet om trombose te voorkomen bij patiënten die hun onderbeen in het gips hebben of een kijkoperatie van de knie hebben ondergaan. Dat blijkt uit een groot nationaal onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in samenwerking met negen ziekenhuizen uit het land. De onderzoekers raden artsen daarom af om de betreffende groep patiënten routinematig preventieve antistolling voor te schrijven. Alleen bij patiënten met een hoog risico op trombose kunnen artsen dit toch overwegen. De resultaten van het onderzoek zijn op 3 december 2016 online gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Elk jaar breken in Nederland tienduizenden mensen een been. Wie een been in het gips heeft, loopt het risico veneuze trombose te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de grote aantallen mensen die jaarlijks een kijkoperatie van de knie ondergaan. Bij veneuze trombose ontstaan bloedstolsels in de bloedvaten, meestal van het been. Als een stolsel losschiet en in de longen belandt, ontstaat een longembolie. In 5 procent van de gevallen is zo’n embolie dodelijk. Tot nu toe was het niet duidelijk of trombose in deze patiënten voorkomen zou kunnen worden met een ‘bloedverdunner’, een medicijn met antistollende werking.

Lees verder op de website van LUMC

Nederlandse jongere loopt deur huisarts onnodig plat

zorgverlenerVan alle leeftijdsgroepen gaan Nederlandse jongeren tussen de 18 en 24 jaar het meest naar de huisarts; 75 procent bracht het afgelopen jaar de dokter een bezoek. 35- tot 44-jarigen gingen met 58 procent het minst naar de huisarts. Dat blijkt uit onderzoek van Neprofarm, uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlanders.

Het merendeel (70 procent) van de jongeren gaat met alledaagse klachten naar de huisarts. Zo gaat een op de vijf met spier- of gewrichtsklachten en een zesde met vermoeidheidsklachten.

Top 5 klachten van jongeren bij huisartsbezoek

 1. Spier- of gewrichtspijn
 2. Hooikoorts/andere allergie
 3. Vermoeidheid
 4. Somberheid/lusteloosheid/neerslachtigheid
 5. Oorpijn

Voor hooikoorts of andere allergieën gaan jongeren twee tot drie keer vaker dan andere leeftijdsgroepen naar de dokter. Bernard Mauritz, directeur van Neprofarm: ‘Hooikoorts komt meestal tot uiting rond de puberteit en is rond je twintigste levensjaar op zijn hoogtepunt. Omdat de jongeren nog niet eerder te maken hadden met hooikoortsklachten, hebben veel van hen blijkbaar de behoefte aan deskundig advies hoe ze de ongemakken het beste kunnen verhelpen.’

Meer dan helft Nederlanders probeert klacht eerst zelf op te lossen
Meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders bezoekt de huisarts om deskundig advies in te winnen, nadat zij eerst zelf probeerden om de klacht op te lossen. Bij de 25- tot 34-jarigen is dit aantal zelfs 64 procent, maar bij de 18- tot 24-jarigen is dit maar 42 procent. Zij gaan twee keer vaker dan andere leeftijdsgroepen naar de dokter voor een receptgeneesmiddel, maar bij de helft van hun bezoeken kregen ze geen recept mee.

43 procent van de jongeren naar huis gestuurd door huisarts
43 procent van de jongeren die met eenvoudige gezondheidsklachten bij de huisarts kwamen, werd naar huis gestuurd met het advies om even af te wachten of kreeg een zelfzorgadvies. Een goede zaak, want huisartsen voeden daarmee de jongeren als het ware op en kunnen dat zelfs nog vaker doen. Daarmee wordt de zelfredzaamheid op gezondheidsgebied groter. Mauritz: ‘Als je twijfelt over een alledaagse klacht, neem dan gerust contact op met de doktersassistente of stap eens binnen bij een apotheker, of drogisterij. Zij bezitten de kennis en zijn makkelijk benaderbaar, doordat je hier zonder afspraak terecht kunt. Of kijk eens op Zelfzorg.nl. Daardoor kun je onnodig doktersbezoek voorkomen.’

Over Neprofarm
Neprofarm is de Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Neprofarm vertegenwoordigt de belangen van fabrikanten en importeurs van geregistreerde merkgeneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Tot dit assortiment behoren zowel de reguliere zelfzorggeneesmiddelen als de homeopathische, fytotherapeutische en antroposofische geneesmiddelen. Ook gezondheidsproducten zoals voedingssupplementen en kruidenpreparaten én zelfzorgproducten die onder de wetgeving voor medische hulpmiddelen vallen, worden door de leden van Neprofarm op de markt gebracht.

Virtueel voorbereid naar het ziekenhuis

mmc informedAls eerste ziekenhuis ter wereld gaat Máxima Medisch Centrum patiënten met virtual reality voorbereiden op behandelingen waar ze tegenop zien. Voor aanstaande moeders is dat bijvoorbeeld een bevalling via de keizersnede, voor kinderen het verwijderen van gips. Met een virtuele bril kunnen ze voorlichtingsvideo’s in 360 graden bekijken en ervaren ze precies wat er in het ziekenhuis gaat gebeuren. Deze realistische beleving geeft de patiënt meer controle en vertrouwen waardoor de angst vermindert.

Infor-Med, zo heet deze nieuwe, revolutionaire innovatie van arts-onderzoeker Stefan Van Rooijen en chirurg Gerrit Slooter van MMC. Uniek omdat het door zorgverleners zelf is ontwikkeld en volledig is geënt op de moderne informatiebehoefte van patiënten. Slooter: “Patiënten hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan een levensechte beleving om vooraf te weten wat ze in het ziekenhuis te wachten staat. Een standaard folder blijkt daarin niet afdoende.” Met technische ondersteuning van de Health Innovation Campus, Brainport Development en Visyon360 werd onlangs de eerste virtual reality-video gelanceerd die kinderen in het Máxima voorbereidt op bloedprikken. Inmiddels zijn er meerdere video’s gemaakt over behandelingen waar veel patiënten angstig voor zijn: een keizersnede of gips afzagen bij een kind. Ook zijn er video’s ter voorlichting, zoals over abnormaal vaginaal bloedverlies bij vrouwen en over liesbreukoperaties waarvoor in MMC veel aandacht is.

De patiënt kan deze realistische virtuele ervaring overal, dus ook gewoon thuis beleven. “Het enige wat je nodig hebt is je eigen smartphone en een speciale bril (virtual reality viewer). Op de bril speel je de speciale Infor-Med app af die je in je App-store kunt downloaden. Door de bril op te zetten, beleef je de medische voorlichting in 360 graden virtual reality. Het voelt alsof je erbij bent, in de operatiekamer of de gipskamer”, vertelt Stefan van Rooijen.

Keizersnede in virtual reality
Gynaecoloog Martina Porath is bijzonder enthousiast over de virtual reality-video die vrouwen voorbereidt op een bevalling via de keizersnede. “In een folder of mondeling kun je vrouwen niet volledig voorbereiden op deze ingrijpende ervaring. Zolang je het niet zelf beleeft, blijft het abstract en onwerkelijk. Dat is precies de kracht en de meerwaarde van deze innovatie. Vrouwen krijgen een realistisch beeld van wat er gaat gebeuren. Vanaf de ontvangst op de afdeling tot het moment waarop ze met hun kindje op de borst op de kamer liggen; ze beleven elke stap, het voelt alsof ze er gewoon bij zijn. Ze kunnen alle hoeken van de kamer zien. Als ze naar links kijken, zien ze de baby. Kijken ze naar rechts, dan staat daar de anesthesist.” Volgens de gynaecoloog past deze virtual reality-ervaring naadloos in het Family Centered Care concept van het Vrouw Moeder Kind-centrum, om angst zoveel mogelijk weg te nemen en vrouwen een actieve rol te geven rond hun keizersnede. “Alles draait om de zwangere vrouw en haar gezin. Daar sluit dit concept heel mooi op aan.”

Gips afnemen
Ook voor kinderen met een gebroken arm of been is er een virtual reality-video gemaakt. Met de speciale bril op ervaren zij dat het doorzagen van het gips niet zo eng is als het lijkt. Kinderen zien vanaf de binnenkomst in het ziekenhuis stap voor stap wat er gebeurt, hoe de ruimte eruit ziet en wie er werken. “Het mooie aan deze innovatie is dat het direct winst oplevert voor de patiënt. De kracht zit ‘m in de beleving. Als je het gevoel hebt dat je iets al een keer hebt ervaren, hoef je niet meer bang te zijn”, vertelt MMC chirurg en mede-initiatiefnemer Gerrit Slooter, die in dit project de behoeften van artsen en patiënten met elkaar verbindt.

De toekomst is nu
De innovatie Infor-Med is een zusje van VisitU, een eerdere technologische vinding van Stefan van Rooijen die MMC met succes op de kinderafdeling heeft doorgevoerd. Met een virtuele bril kunnen jonge patiëntjes via een livestreamverbinding contact leggen met hun familie en wanen ze zich even helemaal thuis. De nieuwe technologie maakt een ziekenhuisopname voor kinderen een stuk aangenamer en bevordert daarmee hun herstel.

Volgens chirurg Gerrit Slooter krijgt virtual reality de komende jaren binnen MMC een prominente plek in de voorlichting aan patiënten. “De toekomst is nu. Als arts zie ik het als mijn taak om technische innovaties te koppelen aan de dagelijkse zorg. Bij diverse onderzoeken en behandelingen kunnen belevingsvideo’s de angst van patiënten verminderen. Denk aan een MRI- of CT-scan. Maar ook rond complexe aandoeningen zoals kanker. Door de spanning en emotie blijft veel informatie die patiënten op het spreekuur krijgen niet hangen. Een virtual reality-video kan dan in een later stadium duidelijkheid en vertrouwen bieden. Niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor zijn familie die dezelfde informatie en beleving hebben gehad. Dat komt het herstel alleen maar ten goede.”

Bekijk de video op Youtube.

[Máxima Medisch Centrum]

MMC voldoet ruim aan landelijke kwaliteitsnormen uro- oncologische behandelingen

Maxima Medisch CentrumMMC voldoet als één van de weinige ziekenhuizen in Brabant al jaren ruim aan de kwaliteitsnormen op het gebied van blaas-, prostaat- en nieroperaties gesteld door zowel de Nederlandse Vereniging voor Urologie als door de zorgverzekeraars. De afdeling urologie van MMC geeft openheid over haar operatieresultaten. Dit alles in het kader van transparantie van de zorg. 

Uro-oncologische chirurgie wordt steeds vaker alleen door gespecialiseerde ziekenhuizen aangeboden. Deze trend zet naar verwachting zover door, dat deze ingrepen landelijk gezien geconcentreerd zullen worden binnen enkele gespecialiseerde centra. Een dergelijk centrum voldoet aan alle kwaliteitsnormen van zowel de Nederlandse Vereniging voor Urologie(NVU) als aan die van de zorgverzekeraars op het gebied van de drie meest voorkomende uro-oncologische operaties: blaaskanker-, prostaatkanker- en nierkankeroperaties. MMC voldoet al jaren ruim aan de landelijke norm voor deze drie operaties en verrichtte in 2014 zelfs de meeste operaties voor blaas-, prostaat- en nieroperaties in de directe omgeving. Hiermee voldoet MMC als één van de weinige ziekenhuizen in de regio Brabant aan de normen van de NVU en de zorgverzekeraars.

Verwijscentrum voor complexe zorg
Momenteel is de afdeling urologie van MMC verwijscentrum voor andere ziekenhuizen in de regio Zuid-Oost Brabant (en daarbuiten) voor bepaalde operatie indicaties zoals oncologische urologie. “We zijn blij met de samenwerking met de urologische afdelingen van ziekenhuizen in de omgeving. Samenwerking geeft betere kwaliteit van zorg”, vertelt Laurent Fossion, uroloog MMC.

Hoogwaardige kijkoperaties
Alle onco-urologische ingrepen vinden in MMC plaats door middel van kijkoperaties (laparoscopie). Dit is uniek in Nederland. Hierdoor is een operatie minder belastend voor de patiënt (vanwege kleine wondjes), ontstaat er minder bloedverlies tijdens de operatie, hoeft de patiënt nog zelden naar de intensieve care afdeling na de ingreep, zien we minder complicaties en kan de patiënt eerder naar huis en aan het werk.

Deze techniek past in de visie van MMC om met innovatieve technieken de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. In het Centrum voor Kijkoperaties worden diverse vormen van kijkoperaties verricht en werken chirurgen, gynaecologen en urologen nauw samen. Allen hebben ruime ervaring in zowel de persoonlijke begeleiding van de patiënt als in de operatieve behandeling.

De landelijke kwaliteitsnormen NVU samengevat:

 • Minimaal 20 cystectomieën voor blaaskanker (verwijderen van de blaas bij blaaskanker) per ziekenhuis per jaar (norm zorgverzekeraars ligt hiervoor op 20).
 • Minimaal 20 radicale prostatectomie ingrepen (verwijdering van de prostaat) per ziekenhuis per jaar (norm zorgverzekeraars ligt hiervoor op 30).
 • Minimaal 10 nierkanker operaties per ziekenhuis per jaar
 • Altijd van tevoren multidisciplinair overleg.
 • Goede mondeling en schriftelijke voorlichting aan patiënt.
 • Aantoonbare ervaring met verschillende vormen van urinedeviatie.
 • Minimaal intensive care level 2 beschikbaar in ziekenhuis.
 • Deelname aan landelijke registratie blaaskankerbehandeling NVU

Meer informatie over de landelijke kwaliteitsnormen
[Máxima Medisch Centrum]