Mondzorg jeugdigen onder de maat

TandenborstelKinderen en gehandicapten krijgen niet altijd de tandheelkundige zorg die zij nodig hebben. De kwaliteit van de gebitten van jeugdigen is de laatste jaren verslechterd en gaatjes in de tanden en kiezen van kinderen zijn relatief vaak niet gevuld. Ook gehandicapten die thuis wonen, hebben moeite om een tandarts te vinden die hen kan behandelen.

Dit blijkt uit het Signalement Mondzorg dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) vandaag aan de minister van VWS aanbiedt. Het deel van de ‘gaatjes’ in de gebitten van tieners dat daadwerkelijk gevuld is neemt de laatste jaren significant af, aldus het college. Ongeveer de helft van de gaatjes in gebitten bij kinderen tot 10 jaar is niet gevuld.

Gehandicapten ondervinden problemen bij het verkrijgen van adequate tandheelkundige hulp. Reguliere tandartsen verwijzen ouders en hun gehandicapte kind soms pas naar een ‘instelling voor bijzondere tandheelkunde’ wanneer acute behandeling nodig is. De meerderheid van de verstandelijk gehandicapten gaat daarom al in hun jeugd naar de ‘gezinstandarts’, terwijl die soms de vaardigheden mist om met gehandicapten om te gaan.

Explosieve groei tanderosie kinderen

Gisteren is een TNS NIPO rapport verschenen over tanderosie, een onbekende maar snel groeiende gebitsaandoening bij kinderen. Uit het onderzoek, dat in opdracht van frisdrankenfabrikant Vrumona is uitgevoerd onder tandartsen, mondhygiënisten en ouders, blijkt dat tanderosie door de medische verzorgers als snelst groeiende en meest onderschatte gebitsaandoening wordt gezien.

“Tandartsen en mondhygiënisten zien het probleem dat één op de vijf kinderen tanderosie heeft, terwijl ouders (97%) denken dat het gebit van hun kinderen in goede staat is”, aldus TNS NIPO onderzoeksdirecteur Henk Foekema.

Het percentage 10- tot 12-jarigen dat lijdt aan tanderosie ligt al op tien procent, terwijl een sterke toename te zien is bij 13- tot 16-jarigen: één op de vijf in deze leeftijdsgroep heeft tanderosie.