Explosie tanderosie veroorzaakt gezondheidsproblemen

Tanden flossenTanderosie vormt een steeds grotere bedreiging voor het gezonde gebit. Volgens Rob Barnasconi, tandarts en voorzitter van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), komt dit probleem voornamelijk door de veranderde voedingsgewoonten.

“Er worden vaker en meer fris- en sportdranken gedronken die vanwege de aanwezige zuren desastreus zijn voor de mondgezondheid. De schade in het gebit stapelt zich op en zorgt voor pijn en het slecht functioneren van het gebit. Niet alleen de fysieke gezondheid is in gevaar, ook de gevolgen voor het psychische en sociale welbevinden zijn aanzienlijk.”

Tanderosie is een serieus probleem. Bij tanderosie wordt het tandglazuur opgelost door zuren uit snoep, dranken, voedingsmiddelen of het maagzuur (bijvoorbeeld bij regelmatig overgeven zoals bij anorexia en boulimia). Het is een sluipend proces dat niet gemakkelijk te herstellen is. Het tandglazuur kan op termijn geheel oplossen. Eenmaal verdwenen glazuur komt niet meer terug. “Met betere voorlichting kan veel tandenleed worden voorkomen”, zegt Rob Barnasconi. “Frisdranken en vruchtensappen zijn vaak de grote boosdoener bij tanderosie.

In veel van deze dranken zitten namelijk ‘verborgen’ zuren. De toegevoegde suiker of zoetstof zorgt ervoor dat de hoge zuurdosis eigenlijk niet opvalt. Het kan dus onbewust bijdragen aan het oplossen van tanden en kiezen. Het is dan ook aan te raden om deze dranken zoveel mogelijk te vervangen door water en melk, of gewone thee zonder suiker. En naast deze zuren in dranken, slijt je gebit ook door zuren uit eten en snoepgoed.”

Lees verder op de website van het NMT.

Consument wil vergoeding tandarts in de basisverzekering

witte tandenConsumenten en overheid hebben verschillende ideeën over vergoeding van zorg vanuit de basisverzekering. Zo vindt 85% van de consumenten dat de tandarts thuishoort in het basispakket. Volgens 84% hoort ook fysiotherapie in het basispakket, terwijl hulp bij het stoppen met roken er wel uit mag blijven.

Per 1 januari gaat de rollator uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat is tegen het zere been van 44% van de consumenten. Iets meer dan een kwart vindt dat dieetadvies erin thuishoort, en stoppen met roken in het basispakket vindt slechts 15% een goed idee. Dit blijkt uit een peiling van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Specialist en tandarts
Consumenten en overheid hebben verschillende opvattingen over vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor wat betreft bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en medisch specialist zitten ze op een lijn. Maar de versobering per 2012 van vergoeding van fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg vallen in minder goede aarde. Fysiotherapie hoort volgens 84% thuis in het basispakket, en geestelijke gezondheidszorg volgens 59%. Ook vindt 85% dat de tandarts in de basisverzekering thuishoort.

Lees verder op de website van het NIVEL.

Wat is de invloed van frisdrank op tanderosie?

FrisdrankPromotie: Beter inzicht in (fris)dranken, speeksel en tandpasta bij tanderosie
Dranken spelen een rol bij gebitsslijtage, of tanderosie, op jonge leeftijd. UMCG-onderzoeker Derk-Jan Jager onderzocht welke eigenschappen van (fris)dranken hiervoor verantwoordelijk zijn. Vooral de zuurgraad en de verzadigingsgraad van de frisdrank met calcium en fosfaat ten opzichte van glazuur bepalen de schadelijkheid ervan. Verschillen in het voorkomen van bepaalde mineralen en eiwitten in speeksel bleken te verklaren waardoor de ene persoon minder last heeft van tanderosie dan de andere. Tenslotte stelde Jager vast dat de toevoeging van tinfluoride en mogelijk melkeiwitten aan tandpasta de vatbaarheid van een individu voor tanderosie kunnen verminderen.

Tanderosie is het oplossen van glazuur en dentine onder invloed van zuren die niet door bacteriën zijn geproduceerd. Het is nog niet volledig bekend hoe tanderosie ontstaat en voorkomen kan worden. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de rol van (fris)dranken, speeksel en tandpasta’s op het ontstaan van tanderosie.

Uit de studies waarbij de rol van de frisdranken werd onderzocht, kwam naar voren dat vooral de zuurgraad en de verzadigingsgraad van de frisdrank ten opzichte van glazuur een belangrijke rol spelen in de mate van schadelijkheid van een bepaalde frisdrank. Deze informatie kan gebruikt worden om dranken te ontwikkelen welke minder erosief zijn, of bestaande dranken aan te passen. Verschillen in de speekselsamenstelling tussen personen kunnen mede verklaren waarom niet iedereen even vatbaar is voor tanderosie. Een selectie van mineralen en eiwitten in speeksel bleek hierbij een rol te spelen. Tenslotte bleek de toevoeging van melkeiwitten of tinfluoride aan tandpasta’s de bescherming van een tandpasta tegen tanderosie verhogen. Doordat tandpasta’s bijna door iedereen dagelijks gebruikt worden zijn deze een ideaal middel om beschermende producten in de mond te introduceren.

Promotie Derk-Jan Jager
Dental erosion, the role of acidic beverages, saliva and toothpastes in the development and reduction of dental erosion
27 juni 2012
Promotors: prof.dr.M.C. Huysmans, prof.dr. A. Vissink en prof.dr. M.S. Cune
Rijksuniversiteit Groningen
[UMCG]

NPCF start meldactie over vrije prijzen mondzorg

Tanden flossenDe Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) gaat mensen vragen wat hun ervaringen zijn met de invoering van vrije prijzen in de mondzorg. Tandartsen (en andere mondverzorgers) mogen vanaf nu zelf hun tarieven vaststellen. De NPCF wil graag weten wat mensen in de praktijk merken van de nieuwe prijzen? Stijgen de prijzen? Veranderen mensen van tandarts? Via een vragenlijst wil de NPCF zoveel mogelijk ervaringen verzamelen.

De NPCF vindt dat het experiment met vrije prijzen in de mondzorg te vroeg komt. Het is nu nog niet mogelijk om online na te gaan hoe een tandarts op kwaliteitsaspecten zoals hygiëne, het aantal patiënten met cariës (gaatjes) en de levensduur van kronen scoort. Samen met de prijzen van de behandeling heb je deze informatie nodig om een goede keuze te kunnen maken voor een tandarts.

Geheimzinnigheid
“Tandartsen moeten verplicht een website hebben waarop de prijzen van hun behandelingen staan. Dat is de voorwaarde die minister Schippers heeft gesteld bij dit experiment met vrije prijzen. Maar nu blijkt dat er niet op gecontroleerd wordt! Ik vind dat ongelooflijk. De minister stelt het verplicht, en vervolgens komen de tandartsen er zo mee weg. Een tandarts hoort in deze tijd een fatsoenlijke website te hebben, waar onder meer duidelijk de prijzen en behandelingen op te vinden zijn. Als patiënt kun je bijna alleen maar prijzen vergelijken als je dat online kunt doen.” De NPCF is ook benieuwd of de prijzen erg zullen stijgen. “De geheimzinnigheid van tandartsen om hun prijzen pas na 1 januari bekend te maken, belooft hiervoor weinig goeds.”

Keuzes maken
‘Het wordt beter kiezen voor uw tanden’, is de slogan van de tandartsorganisatie NMT. “Maar er valt nu eigenlijk niets te kiezen voor patiënten. Als je tandarts geen website heeft is het lastig om prijzen te vergelijken met andere tandartsen. En kwaliteit kun je al helemaal niet vergelijken. Hoe kun je dan een goede keuze maken? We zijn erg benieuwd naar de mening van de patiënt hierover,” zegt Wind. “Pas als je als patiënt echt kunt kiezen op prijs en kwaliteit gaat het systeem werken en ervaren tandartsen een prikkel tot verbetering van hun dienstverlening en het hanteren van een scherpe prijs.” Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de prijzen enorm uiteenlopen, met forse stijgingen die niet verklaarbaar zijn. De nieuwsdienst voerde een steekproef uit onder 127 tandartsen.

De vragenlijst staat de komende maanden open. De NPCF heeft ook een vraag-en antwoordenlijst over de vrije prijzen in de mondzorg op de site staan. Daarnaast kunnen mensen in de kennisbank informatie opzoeken of hun vragen stellen bij de Zorglijn van de NPCF.
[NPCF]

Fraudecontrole in mondzorg moet beter

Tanden flossenZorgverzekeraars moeten meer aandacht besteden aan controles op fraude in de mondzorg. Die aanbeveling doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na een onderzoek naar waarborgen bij zorgverzekeraars om betaling van foutieve declaraties in de mondzorg te voorkomen. Zo zouden verzekeraars hun adviserend tandartsen beter kunnen inzetten en hun data beter kunnen analyseren om fraude op het spoor te komen.

De NZa onderzocht bij zeven zorgverzekeraars welke waarborgen zij hebben ingebouwd om fraude op te sporen. Uit het onderzoek blijkt dat zorgverzekeraars wel werken aan fraudeopsporing, maar dat het beter moet. De NZa houdt hier ook in 2012 verscherpt toezicht op en zet haar handhavingsinstrumenten in als dat nodig is. De NZa kan een aanwijzing opleggen, een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete.

Over het algemeen zetten zorgverzekeraars hun adviserend tandartsen bijvoorbeeld relatief weinig in om fraude op te sporen. Zorgverzekeraars hebben tandartsen in dienst om verzekeringsaanvragen te beoordelen en vragen over de rekening te beantwoorden. Zij zouden vaker ook de juistheid van declaraties moeten beoordelen, vindt de NZa.

Daarnaast moeten verzekeraars meer controles inbouwen in hun bedrijfsvoering om onregelmatigheden op te sporen. Bijvoorbeeld een controle waarbij de behandeling wordt gekoppeld aan het elementnummer van het gebit, zodat snel te zien is of een tandarts een behandeling dubbel declareert. In de regels die volgend jaar bij vrije prijzen gelden is dit nu verplicht gesteld, zodat tandartsen altijd het gebitselement op de rekening moeten vermelden. Controleren hierop door de zorgverzekeraars wordt dan makkelijker.

De NZa deed het onderzoek naar fraudeopsporing omdat zij extra aandacht besteedt aan de mondzorg in haar toezicht. Dit onderzoek is daar onderdeel van, maar ook handhaving bij zorgaanbieders. Op dit moment lopen verschillende onderzoeken bij tandartspraktijken naar fraude. Ook zorgt de NZa ervoor dat de regels duidelijk zijn. Zo zijn de prestatiebeschrijvingen die volgend jaar in de vrije mondzorgmarkt gaan gelden in heldere taal geformuleerd, zodat nog duidelijker is wat de behandeling inhoudt.

De NZa blijft signalen die zij binnenkrijgt over mondzorg onderzoeken. Heeft u het vermoeden dat uw rekening niet klopt? Dan kunt u dit melden via ons Meldpunt op de website www.nza.nl.

Tanderosie bij kinderen: risicofactoren in dagelijks leven

tandenborstelHet is belangrijk dat zowel kinderen als ouders begrijpelijke informatie krijgen over de risico’s van de consumptie van zure voedingsmiddelen en advies krijgen over tandvriendelijk eet- en drinkgedrag. Die blijkt uit het onderzoek van kindertandarts Dien Gambon, die onderzoek deed naar risicofactoren bij het ontstaan van gebitserosie bij kinderen.

Gebitserosie is het oplossen van hard tandweefsel door het inwerken van zuur dat niet afkomstig is van bacteriën. Dit komt steeds vaker voor bij (jonge) kinderen. Het was al bekend dat zuur in frisdranken en vruchtensappen een belangrijke risicofactor is voor het ontstaan van gebitserosie. Nadat Gambon ontdekte dat zuur vloeibaar snoepgoed gebitserosie kan veroorzaken onderzocht zij het erosiegevaar van een groot aantal soorten (kinder)snoep. Hieruit blijkt dat zuur snoepgoed dat lang in de mond wordt gehouden, zoals lollies, winegums, zure matten en candy sprays een groot risico kan vormen.

Ook inventariseerde Gambon de aantallen en soorten zure voedingsmiddelen die op scholen wordt verkocht. Zij bestudeerde tevens de wijze waarop jonge kinderen tijdens de schoolpauze voorverpakte dranken consumeren. Het zou goed zijn als op consultatiebureaus meer aandacht is voor het risico op gebitserosie . Ook het bedrijfsleven zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen door meer tandvriendelijke producten te ontwikkelen en kinderen minder agressief te bestoken met reclame over erosieve producten. Schoolkantines kunnen frisdrankautomaten uit de schoolkantines weren, openingtijden van kantines beperken en het aanbod van erosieve producten sterk verminderen.

Promotie D.L. Gambon
Dental erosion in children: risk factors in daily life in the 21st century
Datum: 11 oktober 2011
Promotor: prof.dr. A. van Nieuw Amerongen prof.dr. E.C.I. Veerman
Vrije Universiteit Amsterdam

NMT: Zorgverzekeraar CZ maakt mensen bang voor de tandarts

Tanden flossenDe Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) is buitengewoon ontstemd over de ‘waarschuwing’ van verzekeraar CZ in een bericht van de Telegraaf van maandag 3 oktober, waarin de verzekeraar zegt te vrezen voor een hogere tandartsrekening als gevolg van een experiment met vrije prijsvorming in de mondzorg. De verzekeraar ventileert, zonder enige vorm van onderzoek, dat de tandartsrekeningen zullen stijgen.

Niet alleen maakt de verzekeraar zich schuldig aan bangmakerij, ook etaleert CZ een totaal gebrek aan kennis van zaken. In Europa behoort Nederland tot de landen met de laagste kosten en de beste prijs kwaliteit verhouding voor tandheelkundige hulp (0,36% van het BNP). Ook heeft ons land naar verhouding weinig inwoners met gebits- en/of mondproblemen. Eerder koos Zweden al voor vrije prijsvorming in de mondzorg. Daar is gebleken dat de mondzorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is gebleven, er ontstonden geen problemen.

Zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als een meerderheid van de Tweede Kamer zijn niet bang voor een prijsverhoging door vrije prijsvorming. De vorm waarvoor gekozen is bij de vrije prijsvorming maakt het mogelijk om dit experiment, dat 3-5 jaar gaat duren, nauwkeurig en kritisch te volgen. Verzekeraar CZ heeft op geen enkele manier contact gezocht met de beroepsorganisatie van tandartsen en tandarts-specialisten voorafgaand aan zijn onheilsprofetie.

Op grond van de Mededingingswet moet de NMT zich onthouden van uitspraken over te verwachten prijsontwikkelingen. De NMT benadrukt echter wel dat er sprake is van een vertrouwensrelatie tussen tandarts en patiënt. Als enige beroepsgroep in de gezondheidszorg zien tandartsen ál hun patiënten minstens jaarlijks. De patiënt betaalt ook nu al 80% van de mondzorg uit eigen zak en let daarom heel scherp op de kosten van de tandarts. De patiënt krijgt vanaf 1 januari 2012 vooral meer te kiezen dankzij de vrije prijsvorming en de daarbij horende transparantie via duidelijke prestatielijsten en prijslijsten op websites en in wachtkamers van tandartspraktijken. Ook wordt de tandartsrekening voor iedereen begrijpelijk gemaakt, nu is die te ingewikkeld. Via Allesoverhetgebit.nl kunnen patiënten straks een praktijk in de buurt vinden waar zij welkom zijn als nieuwe patiënt. Vanaf volgend jaar kan elke Nederlander via het internet dus zelf tandartsprijzen vergelijken.

De NMT is voornemens om kritisch te volgen of verzekeraars wel voldoende constructief meewerken aan het laten slagen van het experiment van vrije prijsvorming. Tandartsen zijn bijvoorbeeld benieuwd hoe verzekeraars invulling geven aan de mogelijkheden die vrije prijsvorming hen biedt om vernieuwing en preventie in de mondzorg verder te stimuleren.
[NMT]

Tandartsen kunnen helpen bij behandeling van slaapapneu en snurken

slecht slapenTandartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij de behandeling van patiënten met slaapapneu en bij snurkers. De tandheelkundige behandeling bestaat uit een mandibulair repositie apparaat (MRA). Een MRA biedt vele voordelen in vergelijking met andere therapiemogelijkheden omdat het goedkoop, niet-ingrijpend, simpel te fabriceren en reversibel is.

Patiënten met slaapapneu klagen vaak over overmatige slaperigheid overdag, vermoeidheid overdag en het niet-uitgerust wakker worden als gevolg van de verstoorde slaapconditie. Daarnaast is snurken een veel voorkomende klacht. Slaapapneu wordt bovendien geassocieerd met een verhoogde bloeddruk, hartinfarcten en herseninfarcten. Deze groep patiënten heeft bovendien een verhoogd risico op verkeersongelukken, omdat men tijdens het besturen van een motorvoertuig in slaap kan vallen. Onbehandelde slaapapneu kan dus ernstige medische en maatschappelijke gevolgen hebben. Het is daarom van belang dat slaapapneu op tijd effectief wordt behandeld.

Continue positieve luchtdruk behandeling (CPAP) wordt internationaal beschouwd als de gouden standaardbehandeling van patiënten met slaapapneu. Deze behandeling wordt echter vaak niet geaccepteerd door slaapapneu patiënten. Ghizlane Aarab laat zien dat een mandibulair repositie apparaat (MRA) even effectief is als CPAP bij de behandeling van milde en matige vormen van slaapapneu. Bovendien werd een MRA-behandeling beter geaccepteerd door patiënten dan een CPAP-behandeling.

Promotie Mw. G. Aarab
Mandibular Advancement Device Therapy in Obstructive Sleep Apnea
Woensdag 5 oktober 2011
Promotors: dhr. prof. dr. ir. M. Naeije en dhr. prof. dr. F. Lobbezoo
Universiteit van Amsterdam