UMC St Radboud biedt gratis HIV-sneltest aan op 29 november 2012

aids ribbonOp 29 november biedt het UMC St Radboud wederom een gratis HIV-sneltest aan voor iedereen ouder dan 18 jaar, die mogelijk risico heeft gelopen op een HIV besmetting, maar zich nog nooit heeft laten testen. Uit de grote belangstelling van vorig jaar blijkt dat er behoefte bestaat voor deze actie rond Wereld Aids Dag.

Dr. Reinout van Crevel, internist-infectioloog in het UMC St Radboud: “Vier op de tien mensen in Nederland die met HIV geinfecteerd zijn, weten dit niet van zichzelf. Om te voorkomen dat HIV je ziek maakt, of dat je het virus overdraagt op andere mensen, is het belangrijk om een test te doen, en daarmee je HIV-status te kennen. Want hoe eerder je wordt behandeld, hoe beter de prognose.”

Discreet
De HIV-sneltest in het UMC St Radboud wordt discreet en anoniem afgenomen en de testuitslag is binnen 20 minuten bekend. De test wordt uitgevoerd door een verpleegkundig specialist werkzaam binnen het HIV team, tevens kan hij/zij uw vragen over HIV en AIDS beantwoorden. De testen worden zowel ’s morgens als ’s middags afgenomen.

Grote stap
Een HIV-test wordt normaal gesproken door de huisarts of GGD uitgevoerd. Juist voor mensen die de stap naar de huisarts te groot vinden, biedt het UMC St Radboud deze test aan. De test is onder meer aan te raden als je onveilige seks hebt gehad, wanneer je zwanger wilt worden of als je met bloed van een ander in aanraking bent gekomen. Tevens is het mogelijk om een SOA check te laten uitvoeren op die dag, dit gelieve wel aan te geven bij de aanmelding.

Naast het UMC St Radboud zijn er nog 14 HIV behandelcentra die dit jaar deze gratis test aanbieden. Alleen via telefoonnummer 06 27 33 16 91 van het UMC St Radboud kan een (anonieme) afspraak voor de sneltest worden gemaakt tot en met 28 november tussen 9.00 – 13.00 uur.
[UMC St Radboud]

Gratis hiv-sneltest in OLVG van 26 t/m 30 november

bloedtestVan 26 tot en met 30 november biedt het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam voor het vijfde opeenvolgende jaar een gratis hiv-sneltest aan. Iedereen die mogelijk met dit virus is geïnfecteerd, kan zich gratis laten testen. In het kader van Wereld Aidsdag op 1 december wil het OLVG met deze actie hiv en aids onder de aandacht brengen.

Het OLVG nam in 2008 het initiatief om rond Wereld Aidsdag een gratis hiv-sneltest aan te bieden. In totaal maakten de afgelopen vier jaar bijna 900 personen gebruik van deze actie, zes daarvan bleken uiteindelijk positief getest. Veel mensen zien de noodzaak om zich te laten testen, maar worden hier toch van weerhouden. Als belangrijkste reden om zich in het OLVG te laten testen, noemden de aangemelde personen: de korte wachttijd en de snelle testuitslag. Ook de laagdrempelige en anonieme testomgeving wordt als prettig ervaren.

De hiv-sneltest in het OLVG wordt discreet en anoniem afgenomen en de testuitslag is binnen 15 minuten bekend. Er is een verpleegkundig hiv-specialist aanwezig voor aanvullende informatie of begeleiding. De test is bestemd voor iedereen die zich om welke reden dan ook zorgen maakt met hiv besmet te zijn. Dat kan onder andere te maken hebben met onveilige sekscontacten of het in aanraking zijn gekomen met bloed van een ander.

Een (anonieme) afspraak maken voor de hiv-sneltest in het OLVG kan via:
(020) 599 26 26
[Onze Lieve Vrouwe Gasthuis]

OLVG gecertificeerd als hepatitis behandelcentrum

condoomMet de feestelijke uitreiking van een certificaat aan internist-infectioloog Guido van den Berk en MDL-arts dr. Bert Baak van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is donderdag 4 oktober de landelijke accreditatie voor hepatitis behandelcentra officieel bekendgemaakt. In totaal zijn dit jaar 40 ziekenhuizen gecertificeerd als hepatitis behandelcentrum. Het OLVG heeft een van de grootste behandelcentra voor deze groep patiënten.

Het hepatitis behandelcentrum van het OLVG is een van de behandelcentra in een netwerk dat dit jaar is opgezet door de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen (NVMDL) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Doel van dit netwerk is de zorg voor patiënten met virale hepatitis te optimaliseren, onder andere door hechte samenwerking tussen de betrokken specialisten. Aan de behandelcentra zijn MDL-artsen en internist-infectiologen verbonden die veel ervaring hebben met de behandeling van patiënten met hepatitis B en C.

Multidisciplinair behandelteam
Het OLVG behandelt ruim twintig jaar patiënten met hepatitis B, later ook hepatitis C en alle andere vormen van hepatitis. De certificering bevestigt de expertise van het multidisciplinaire team dat zich bezighoudt met de zorg rond hepatitispatiënten. Dit team bestaat uit MDL-artsen, infectiologen, pathologen, microbiologen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en polikliniekassistenten. Er is nauwe samenwerking met de behandelaars van het Hiv-behandelcentrum van het OLVG en met de GGD Amsterdam.

MDL-arts Bert Baak: ‘Voor de kwaliteit en de snelheid van diagnose en behandeling is goede samenwerking tussen de verschillende specialismen heel belangrijk. Dit is terecht één van de eisen voor certificering als hepatitis behandelcentrum. In het OLVG behandelen we jaarlijks rond de 200 hepatitispatiënten. Er zijn wekelijks spreekuren voor patiënten met chronische hepatitis B en C. Naast medische controle en advies hebben we veel aandacht voor praktische en sociaal-emotionele problemen waar patiënten met deze chronische leveraandoening mee te maken kunnen krijgen.’

Chronische hepatitis B en C
Een infectie met het hepatitis B- of C-virus kan leiden tot ernstige leverschade (cirrose) en uiteindelijk zelfs tot de dood door leverfalen of leverkanker. In Nederland zijn naar schatting meer dan 100.000 patiënten met chronische hepatitis B of C. Behandeling van virale hepatitis is goed mogelijk, maar behandelschema’s zijn lastig en het gebruik van de geneesmiddelen vergt specifieke expertise omdat de bijwerkingen fors kunnen zijn. Als een goede behandeling op tijd wordt gegeven kunnen levercirrose en leverkanker bij bijna alle patiënten worden voorkomen. Vroege opsporing en behandeling zijn dus van groot belang.
[OLVG]

Vaker naar de huisarts voor soa

condoomAfgelopen jaar bezochten 110.000 mensen de huisarts vanwege een soa of angst voor soa. Dat zijn er ruim 30.000 meer dan het jaar ervoor. Is veilig vrijen uit? Of is de gêne om hiervoor de huisarts te bezoeken minder geworden? Meer vrouwen dan mannen consulteren hun huisarts vanwege risico op soa of angst voor aids.

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) zijn naast luchtweg-, maagdarm- en urineweginfecties de meest voorkomende infectieziekten in Nederland. De belangrijkste zijn chlamydia, gonorroe, syfilis, herpes, HPV-infectie, hepatitis B en hiv-infectie. NIVEL-onderzoeker huisarts-epidemioloog Gé Donker: “Een soa zoals chlamydia kan zonder klachten bij de drager gedurende jaren besmettelijk zijn, en op den duur vooral bij vrouwen tot onvruchtbaarheid leiden door ontsteking in de eileiders. Snelle behandeling met antibiotica kan dit voorkomen. Er is dus alle reden om na een besmetting snel te behandelen of liever nog besmetting te voorkomen.”

Soa-consulten
Huisartsen nemen naar schatting tweederde tot driekwart van de consulten voor soa’s voor hun rekening. De laatste jaren nam het aantal consulten voor soa’s bij GGD-poliklinieken al sterk toe. Bij de huisartsen van de Continue Morbiditeitsregistratie peilstations van het NIVEL was die stijging nog niet zo duidelijk zichtbaar, tot het aantal consulten vanwege een soa of angst voor aids in 2011 ineens fors steeg. Zo’n 66.000 vrouwen en 44.000 mannen bezochten hiervoor de huisarts. Jongeren komen vaker bij de huisarts vanwege risico op soa of angst voor aids dan ouderen. De leeftijdsgroep tussen de twintig en dertig jaar het meest, en procentueel het meest in het westen van het land en in de grote steden.

Heteroseksuele jongeren onder de 25
“De gegevens van de huisartspraktijken laten een vergelijkbare tendens zien als de Nederlandse SOA-poliklinieken in het afgelopen jaar”, stelt Donker die projectleider is van de NIVEL-peilstations. “De meest gediagnosticeerde soa is chlamydia en ruim de helft van die infecties wordt gevonden bij heteroseksuele jongeren onder de 25 jaar. Meer aandacht voor veilig vrijen is dus op zijn plaats, maar gelukkig wordt het taboe om je te laten testen en daarvoor de huisarts te bezoeken ook steeds minder. Dat verklaart deels ook de stijging van consulten vanwege angst voor of risico op soa in de huisartspraktijken. Gelukkig wordt er niet altijd een soa gevonden. Maar zo’n consult is wel een goede aanleiding om in gesprek te komen over preventie van soa en als er een soa wordt gevonden, is het heel belangrijk dat de partner en/of ex-partner(s) worden behandeld.”
[NIVEL]

Jaarlijkse toename nieuwe hiv-diagnoses zet niet door

aids ribbonDe Stichting Hiv Monitoring meldt in haar rapport dat de jaarlijkse toename van nieuwe hiv-diagnoses in Nederland bij mannen met homoseksuele contacten in 2009 en 2010 niet doorzet. Sinds 1998 nam het aantal nieuwe geregistreerde diagnoses toe tot iets boven de 800. Voor 2009 en 2010 zullen naar schatting 750 nieuwe diagnoses worden geregistreerd.

Nog niet onder controle
In Nederlands wordt het merendeel van de nieuwe hiv-diagnoses wordt gevonden bij mannen die seks hebben met mannen. De Stichting Hiv Monitoring geeft aan dat homoseksuelen zich vaker testen, waardoor men in een vroeg stadium weet dat hij hiv heeft. Frank de Wolf, directeur van Stichting Hiv Monitoring geeft wel aan dat de epidemie nog niet onder controle is. ‘Dit is positief nieuws. Het lijkt erop dat succes wordt geboekt met het testen en behandelen. Maar, hiv is een levenslange infectie en ieder jaar zijn er nieuwe infecties bij een groot aantal mensen. Je kunt nog niet zeggen dat de epidemie onder controle is. Het blijft een fragiele balans. Iets meer risicogedrag of een verslapping in het testgedrag kan deze balans makkelijk verstoren.’

Recente infectie
Bij bijna de helft van de jongere homoseksuelen die positief getest worden, is er sprake van een recente hiv infectie. Dit betekent dat er in een eerder stadium kan worden gestart met behandeling. Dit draagt bij aan het beperken van de verspreiding van hiv. In Nederland zijn er nu ruim 14.000 mensen met hiv die geregistreerd staan en onder controle staan van een arts of specialist. Er lopen naar schatting ongeveer 8.000 tot 10.000 mensen rond die niet weten dat ze hiv hebben.
[Aids Fonds]

Drie dagen gratis hiv sneltest in Academisch ziekenhuis Maastricht

bloedtestDonderdag 1 december a.s. is het Wereld Aids Dag. In het kader daarvan bieden de Nederlandse aidscentra een anonieme, gratis hiv-sneltest aan. Op 30 november en 1 en 2 december kan men In Limburg hiervoor terecht in het Maastricht UMC+ / azM.

Rond Wereld Aids Dag 1 december 2011
Onderzoek laat zien dat ongeveer de helft van de mensen in Nederland die zijn geïnfecteerd met het HIV-virus, hiervan zelf niet op de hoogte is. Iedereen die denkt dat hij of zij in het verleden risico heeft gelopen op een infectie met het HIV virus, kan zich tijdens deze drie dagen discreet, anoniem, maar uitsluitend op afspraak op laten (snel)testen in het Maastrichtse ziekenhuis. Dat gebeurt op de polikliniek Interne Geneeskunde en de sneltest bestaat uit bloedafname via een vingerprik. De testuitslag is binnen 15 minuten bekend.

Afspraak maken? Tijdens kantooruren kan (anoniem) een afspraak voor een HIV-sneltest worden gemaakt via telefoonnummer 043-387 6154 of via email hivpoli@hotmail.nl
[Academisch ziekenhuis Maastricht]

Gratis hiv-sneltest in OLVG

bloedtestVan 28 november tot en met 2 december biedt het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam een gratis hiv-sneltest aan. Iedereen die mogelijk met dit virus is geïnfecteerd kan zich gratis laten testen. In het kader van Wereld Aidsdag op 1 december a.s. wil het OLVG met deze actie hiv en aids onder de aandacht brengen.

Het OLVG nam in 2008 het initiatief om voortaan rond Wereld Aidsdag een gratis hiv-sneltest aan te bieden. Veel mensen zien de noodzaak om zich te laten testen, maar worden hier toch van weerhouden. Als belangrijkste reden om zich in het OLVG te laten testen noemden de aangemelde personen: de korte wachttijd en de snelle testuitslag. Ook de laagdrempelige en vrij anonieme testomgeving wordt als prettig ervaren.

De hiv-sneltest in het OLVG wordt discreet en anoniem afgenomen en de testuitslag is binnen 15 minuten bekend. Direct na de test kan een verpleegkundig hiv-consulent indien men dat gewenst nadere informatie verstrekken. De test is aan te raden als iemand onveilige seks heeft gehad, wanneer men zwanger wilt worden, als iemand met bloed van een ander in aanraking is gekomen of als men om welke reden dan ook zich zorgen maakt of ze met hiv besmet zijn.

In 2010 werd de gratis hiv-sneltest voor het eerst ook door andere ziekenhuizen opgepakt. In totaal maakten dat jaar 714 personen in acht ziekenhuizen gebruik van de test. Ook dit jaar stimuleert het OLVG de overige hiv centra in het land om een testweek te organiseren.

Via telefoonnummer (020) 599 26 26 kan bij het OLVG een (anonieme) afspraak voor de sneltest worden gemaakt.

Snel, anoniem en gratis HIV-testen

bloedtestSnel, anoniem en gratis HIV-testen in Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC
In het kader van Wereld Aids Dag op 1 december bieden de poliklinieken Infectieziekten van het Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC in Rotterdam gratis HIV-sneltesten aan. Wie zich altijd al wilde laten testen, maar dat nooit echt durfde, kan zich in de week van 28 november tot en met 2 december 2011 anoniem laten testen. Met de actie willen de medewerkers van beide poliklieken met name jonge mensen weer bewust maken van het risico op HIV.

Geschat wordt dat in Nederland 10.000 mensen rondlopen die besmet zijn met HIV zonder dat zij dit weten. Deze mensen kunnen het virus ongemerkt overdragen op anderen. Ze merken pas dat ze besmet zijn als ze ziek worden. Ze lopen daardoor het risico onherstelbare schade op te lopen door bijvoorbeeld ernstige infecties in de hersenen of longen, waar ze soms zelfs aan overlijden. Het is van groot belang deze mensen tijdig op te sporen.

De sneltesten worden in week 48 dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur afgenomen in het Erasmus MC. In het Maasstad Ziekenhuis kan men terecht op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 en van maandag tot en met donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Op vrijdagmiddag wordt van 13.30 tot 16.00 uur getest.

Aanmelden is noodzakelijk om alle belangstellenden goed van dienst te kunnen zijn. Aanmelden kan, anoniem en vanaf heden, via de telefoonnummers 06 18638231 (Erasmus MC) of 010-2911272 (Maasstad Ziekenhuis), of via e-mail op sneltest@erasmusmc.nl of sneltest@maasstadziekenhuis.nl. Vermeld in de email welke dag en tijd gewenst is.

Voor de sneltest wordt uit de vinger een klein druppeltje bloed geprikt. Na een kwartier is de uitslag bekend. Mocht een test positief uitvallen, dan is nazorg geregeld. De anonimiteit van deelnemers is verzekerd: er worden geen persoonlijke gegevens geregistreerd. Aanmelden mag onder een verzonnen naam.
[Erasmus MC]