VU en VUmc ontwikkelen online behandeling slapeloosheid na borstkanker

slecht slapenSamenwerkingsproject van VU, VUmc en Prezens om zelf slaapproblemen te overwinnen
Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en VU medisch centrum hebben een innovatieve zelfhulpbehandeling ontwikkeld voor vrouwen die slaapproblemen houden na de behandeling voor borstkanker. De behandeling Overwin uw slaapproblemen na borstkanker is gebaseerd op zelfhulptherapie met bewezen effectiviteit. Gebruikers van de online cursus leren in een aantal lessen hun slaappatroon te herstellen en hun leefpatroon aan te passen. Tijdens de cursus ontvangt de gebruiker ondersteuning van een coach. De zelfhulpcursus bestaat uit informatie en (huiswerk)opdrachten. De cursus wordt vanaf februari 2014 aangeboden in een samenwerking tussen VU, VUmc en Prezens, onderdeel van GGZ inGeest.

Slaapproblemen bij borstkanker
Slaapproblemen komen veel voor in de algemene bevolking, maar nog veel meer onder vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker. Ongeveer 60% van hen heeft slaapproblemen en 30% voldoet aan de criteria voor een slaapstoornis. Ongeveer driekwart van de vrouwen die een arts bezoekt in verband met slaapproblemen krijgt medicatie voorgeschreven. Dit is op de korte termijn effectief, maar heeft vervelende bijwerkingen en een grote kans op verslaving. “Er is een effectieve behandeling voor slaapproblemen, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, maar er zijn weinig behandelaren die deze aanbieden. Een internet behandeling kan daarom uitkomst bieden,” zegt VU-wetenschapper Jitske Bongers. “Op dit moment biedt Prezens al een vergelijkbare door de VU ontwikkelde internetcursus aan voor mensen in de algemene bevolking met slaapproblemen, daar zijn de ervaringen heel positief.” De VU heeft deze cursus nu aangepast voor de specifieke problemen van vrouwen met borstkanker en wil op korte termijn onderzoeken hoe zij deze cursus ervaren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.slaapproblemen-na-borstkanker.nl. Tijdens de onderzoeksperiode is deelname gratis.

Slaapcursus
De cursus Overwin uw slaapproblemen na borstkanker bestaat uit zes lessen waarin de deelnemer leert om weer greep te krijgen op de slaapproblemen. Centraal in deze cursus staat het veranderen van gewoonten. Verkeerde slaapgewoonten zijn namelijk vaak een oorzaak voor het in stand houden van slapeloosheid.

Daarnaast onderzoeken de wetenschappers of de cursus voldoende aansluit bij de behoefte van vrouwen met borstkanker en of de cursus hen voldoende helpt. Na afloop van de onderzoeksperiode zal de online behandeling worden opgenomen in het reguliere aanbod van Prezens.
[Persbericht VU]

Veel mensen met diabetes type 1 chronisch vermoeid

slaaptekortChronische vermoeidheid komt vaak voor bij mensen met diabetes type 1. Die vermoeidheid wordt niet zozeer veroorzaakt door schommelingen in de bloedsuikerspiegel. Gedragsfactoren spelen een belangrijke rol bij de vermoeidheid, schrijven onderzoekers van het UMC St Radboud in Diabetes Care. Mogelijk is cognitieve gedragstherapie een effectieve behandeling.

Bijna de helft van de mensen met diabetes type 1 is chronisch moe. Niet gewoon moe, maar al langer dan een half jaar zo ernstig moe dat ze hun dagelijkse bezigheden niet goed kunnen doen en minder genieten van hobby’s en sociale contacten. Mensen met diabetes type 1 noemen hun vermoeidheid als de meest hinderlijke klacht van diabetes. Dit blijkt uit onderzoek van klinisch psycholoog dr. Hans Knoop en internist prof. Cees Tack van het UMC St Radboud dat is gepubliceerd in het blad Diabetes Care. Het is voor het eerst dat mogelijke oorzaken van chronische vermoeidheid bij mensen met diabetes type 1 zijn onderzocht.

Gedrag speelt een rol
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wijst het onderzoek uit dat de chronische vermoeidheid maar voor een klein deel is te wijten aan een schommelende bloedsuikerspiegel. Wanneer iemand erg lang voortdurend moe blijft, lijkt dit vooral samen te hangen met gedragsfactoren. Een onregelmatig slaap-waak patroon, te weinig bewegen of je machteloos voelen tegenover de vermoeidheid zijn bijvoorbeeld factoren die een rol spelen. De onderzoekers wijzen erop dat dit aspecten zijn die mogelijk aangepakt kunnen worden met ‘cognitieve gedragstherapie’. Deze therapie blijkt bij vermoeide patiënten met andere chronische aandoeningen vaak goed te werken.

Lees verder op de website van het UMC St Radboud.

Topzorg predicaat voor behandeling liesbreuk en slaapapneu

topzorg menzisHet UMC St Radboud en Het Universitair Centrum voor Chronische Ziekten Dekkerswald (UCCZ Dekkerswald) hebben dinsdag 2 juli van zorgverzekeraar Menzis het TopZorg predicaat gekregen voor respectievelijk de behandeling van liesbreuk en slaapapneu (OSAS).

Wens van patiënt voorop
Bij het toekennen van TopZorg heeft Menzis, meer nog dan voorheen, de nadruk gelegd op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen. Het gaat hierbij vooral om voorlichting en begeleiding van patiënten en vlotte toegang tot en behandeling door de zorgaanbieder. Patiënten zijn gevraagd naar hun ervaringen met wacht- en doorlooptijden en voorlichting en begeleiding en hebben een waardering van de kliniek als geheel gegeven.

Het hebben van het TopZorg predicaat laat zien dat de zorgaanbieder verder kijkt dan de medische behandeling en de mens centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie.

Topzorg Liesbreuk
De afdeling Heelkunde van het UMC st Radboud behandelt patiënten met een liesbreuk. Conform de Topzorgcriteria van Menzis worden deze patiënten hier vlot en zo mogelijk in dagbehandeling geopereerd door een ervaren team. Tevens kunnen patiënten hier terecht in een one-stop-shop voor onderzoek en diagnostiek op één dag. De datum en het tijdstip van de ingreep worden direct ingepland. In de eerste twee dagen na de operatie zoekt een medewerker van de afdeling contact met de patiënt om te informeren naar het verloop van het herstel. Voor meer informatie kijk op de site ikenhetradboud. Topzorg OSAS (slaapapneu)

Topzorg OSAS (slaapapneu)
Het slaapcentrum van UCCZ Dekkerswald diagnosticeert en behandelt patiënten met het slaapapneu. Conform de Topzorgcriteria van Menzis worden deze patiënten hier goed begeleid, door een ervaren team. Onderdeel van een goede begeleiding is voorlichting, waarvoor voldoende tijd gereserveerd wordt. Het UCCZ Dekkerswald biedt de mogelijkheid om slaaponderzoeken bij de patiënt thuis plaats te laten vinden; een vertrouwde omgeving in het eigen ritme van de patiënt. Er zijn aanvullende behandelmogelijkheden door OSAS-verpleegkundigen op het gebied van het stoppen met roken en afvallen.
[UMC St Radboud]

Mensen met COPD slapen slecht

longenDe slaapkwaliteit van patiënten met een chronisch obstructieve longziekte (COPD) kan ernstig verstoord zijn. Artsen zouden speciale aandacht moeten besteden aan de slaapklachten bij deze patiënten, omdat een verbeterde slaapkwaliteit een gunstige invloed zal hebben op de kwaliteit van leven van patiënten met COPD.

Voor deze slaapklachten kunnen naast niet-farmacologische methoden, ook gewoon slaapmiddelen worden gebruikt. Met name het slaapmiddel temazepam kan veilig gebruikt worden om de slaap te bevorderen zonder enige nadelige effecten op de ademhaling. Dit concludeerde Gerben Stege na het uitvoeren van zijn promotieonderzoek.

Promotie drs. G Stege
Sleep and the use of sleep medication in chronic obstructive pulmonary disease
15 mei 2013
Promotor: prof. dr. P.N.R.. Dekhuijzen
Copromotors: dr. F.J.J. van den Elshout, dr. Y.F. Heydra, dr. P.J.E. Vos
[Radboud Universiteit]

Mondbeugel effectief bij obstructief slaapapneu

slaaptekortVeel mensen zijn chronisch moe doordat zij slecht slapen door slaapapneu. Michiel Doff, kaakchirurg in opleiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen, onderzocht de effecten van het ’s nachts dragen van een mondbeugel. Meer dan de helft van de mensen met milde of matige slaapapneu had een aanzienlijke verbetering van de klachten nadat zij twee jaar met een mondbeugel hadden geslapen.

De mondbeugel houdt de onderkaak tijdens het slapen naar voren. Dat voorkomt dat de onderkaak en tong naar achteren zakken en de luchttoevoer ter hoogte van de keel geblokkeerd raakt. Doff promoveert op 28 november aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Verder bleek uit het onderzoek van Doff dat langdurig gebruik van een mondbeugel de stand en positie van de tanden en kiezen iets kan veranderen. “Het is daarom belangrijk dat de mondbeugel wordt gemaakt door een tandarts die geschoold is in tandheelkundige slaapgeneeskunde,” aldus Doff. “Ook is regelmatige controle nodig van het gebit en van het effect van de behandeling.”

Slaapapneu
Mensen met slaapapneu snurken veel en hebben last van afsluiting van de bovenste luchtwegen. Hierdoor treden herhaaldelijk ademstilstanden op. Bij meer dan vijf ademstilstanden per uur slaap is sprake van obstructief slaapapneu. Met slaaponderzoek wordt de ernst van slaapapneu bepaald. Mensen met ernstige slaapapneu krijgen veelal tijdens het slapen een masker op dat zorgt voor positieve drukbeademing. Dit is echter belastend en kan leiden tot verminderde therapietrouw.

Slecht slapen
Ongeveer 5 procent van de mannen en een iets lager percentage vrouwen in Nederland heeft last van slaapapneu. Zij slapen slecht doordat ze vaak meerdere keren per nacht met een schok wakker worden door ademstilstand. Overdag zijn ze vaak erg slaperig en prikkelbaar. Obstructief slaapapneu geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Lees verder op de website van het UMCG.

Steeds meer vrouwen snurken

slapenOnderzoek door de Kliniek voor Snurken en Apneu naar aanleiding van de Internationale vrouwendag heeft aangetoond dat steeds meer vrouwen snurken en van dit probleem verlost willen worden.

4 miljoen Nederlanders snurken, 40% hiervan is vrouw. In 2006 was nog maar 20% van de aanmeldingen van het vrouwelijke geslacht, in 2011 is dit aantal al naar 35% gestegen. Dit komt ook overeen met het aantal vrouwelijke snurkers dat Nederland telt. Dit betekent dat er tussen 2006 en 2011 bijna een verdubbeling is van het aantal aanmeldingen van het vrouwelijk geslacht.

De man heeft geen problemen met zijn eigen gesnurk, een vrouw daarentegen vindt het niet charmant en schaamt zich hiervoor naar haar partner en vriendinnen toe. Eén op de drie mannen heeft hinder van het gesnurk van zijn vrouwelijke partner. Slapen en vrouwen zijn al jaren geen perfect huwelijk, wisselende hormoonspiegels kunnen hier een oorzaak van zijn. Een verhoogde BMI index veroorzaakt dikwijls ook het snurkprobleem. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is dit niet de hoofdoorzaak. Veelal zit het probleem in de genen en heeft het met de anatomie/bouw van de luchtweg en tong te maken.

Door de stijgende vraag van het vrouwelijke geslacht heeft de Kliniek voor Snurken en Apneu een speciale beugel ontwikkelt voor de snurkende dame. De SnörEx® Lady Snore, een speciaal op maat gemaakte snurkbeugel. Deze op maat gemaakte beugel is buiten de roze kleur, eleganter, kleiner, niet zichtbaar in de mond en geeft geen pijnlijke kaakstand verandering. Daarbij kan zelfs ook de oudere dame met tandprothese deze snurkbeugel dragen.

Olivier Tielemans, voorlichter van de Kliniek voor Snurken en Apneu Nederland: ‘’Sinds 20 jaar hebben we in de Benelux al meer dan 50.000 patiënten behandeld. Hiervan zien we ook steeds meer vrouwen, die graag het probleem opgelost zien worden, vaak schamen ze zich voor dit probleem.
Ook alleenstaande vrouwen willen graag geholpen worden, want snurken tijdens vriendinnen uitjes of groepsreizen is volgens hen uiterst gênant. Wij volgen deze verandering al een tijd lang en hebben de reguliere snurkbeugel nu op de vrouw toegepast.’’
[Kliniek voor Snurken en Apneu]

NightBalance helpt apneupatiënten van extreme vermoeidheid af

slaaptekortVandaag krijgt de eerste apneu-patiënt de Slaap Positie Trainer van de Delftse spin-off NightBalance aangemeten. Dit is een klein apparaatje dat mensen op een intelligente manier leert om ’s nachts niet meer op de rug te slapen. Deze slaaphouding is een belangrijke factor bij veel mensen die leiden aan slaapapneu, een verstoorde ademhaling tijdens de slaap, met als gevolg extreme vermoeidheid en concentratieverlies overdag.

Al tijdens haar opleiding Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft begon Eline van Beest met de ontwikkeling van de Slaap Positie Trainer en het opzetten van haar bedrijf NightBalance. De laatste jaren zette ze die ontwikkeling, samen met Thijs van Oorschot, verder binnen YES!Delft, het ondernemerscentrum van de TU Delft.

Over NightBalance
Ongeveer 300.000 mensen in Nederland hebben slaapapneu, en bij de helft van hen hangt de aandoening samen met slapen op de rug. Voor deze groep mensen was tot nu toe geen therapie beschikbaar om het slapen op de rug voorgoed af te leren. De Slaap Positie Trainer van NightBalance is een klein, licht apparaatje met oplaadbare sensor dat men ’s nachts met een comfortabele band om het bovenlichaam draagt, en dat continue de slaaphouding meet. Als de patiënt op de rug draait, geeft het apparaatje al vrij snel een lichte trilling af, die hem niet wekt, maar wel genoeg prikkelt om van houding te veranderen zodat er geen apneu optreedt en de nachtrust ongestoord blijft.

De sensor in de Slaap Positie Trainer is bovendien een slimme sensor: hij meet het persoonlijk profiel van het slaapgedrag, en geeft op basis daarvan op de juiste momenten de prikkel om van positie te veranderen. Gebruikers kunnen de sensor via de eigen computer uitlezen, waardoor zij en hun behandelend arts ook zelf hun slaapgedrag kunnen volgen –dat is motiverend en draagt bij aan de effectiviteit van deze behandeling.

Goed resultaat
De afgelopen tijd is de effectiviteit van de Slaap Positie Trainer met klinisch onderzoek uitgebreid getest bij 90 patiënten, met zeer goed resultaat. Nico de Vries, KNO-arts in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam, is gespecialiseerd in slaapapneu: “De Slaap Positie Trainer van NightBalance is een belangrijke stap voorwaarts in de behandeling van mensen met slaapapneu. Voor de mensen met slaapapneu die vooral optreedt bij het slapen op de rug is er nu voor het eerst een effectieve behandeling beschikbaar, zodat zij langdurig van de ernstige klachten van apneu verlost kunnen worden.”

Op voorschrift
De Slaap Positie Trainer is vanaf maandag 27 februari 2012 verkrijgbaar op voorschrift van een medisch specialist (KNO- of longarts). Zorgverzekeraar Achmea juicht deze innovatie toe en vergoedt – in het kader van een studie – de therapie volledig. Andere zorgverzekeraars hebben vergoeding op dit moment in beraad.

Meer info
Op de website www.nightbalance.com kunt u meer informatie vinden over de Slaap Positie Trainer.
[Persbericht TU Delft]

Smartphone app helpt mensen slaappatronen ontdekken

Slaap Lekker AppBeter en langer slapen met online slaaphulp Slaap Lekker
Eén op de drie Nederlanders heeft slaapproblemen, van een incidenteel nachtje wakker liggen tot chronische slapeloosheid. Met het online zelfhulpprogramma Slaap Lekker, ontwikkeld door zorgverzekeraar VGZ, kunnen zij nu zelf hun slaapklachten te lijf. VGZ-verzekerden kunnen Slaap Lekker via internet én als app gebruiken, voor niet-VGZ-verzekerden is de Slaap Lekker-app eveneens gratis te downloaden in de AppStore en (vanaf 26 oktober) in de Android Market. De Slaap Lekker-app is ook los te gebruiken.

Circa 10 procent van de volwassen Nederlandse bevolking lijdt aan insomnie, oftewel slapeloosheid, de bekendste van alle slaapklachten. Als slapeloosheid lang aanhoudt, kan dit grote gevolgen hebben voor de gezondheid, de kwaliteit van leven, stemming, geheugen en algeheel functioneren. Slapeloosheid is bovendien een van de belangrijkste oorzaken van werkverzuim.

Het online zelfhulpprogramma Slaap Lekker helpt mensen inzicht te krijgen in hun slaappatronen. Het is erop gericht hen te helpen hun slaapkwaliteit en slaapduur te vergroten en zo hun welbevinden te verbeteren. De eerste modules behandelen slapeloosheid en dag- en nachtritmestoornissen, begin 2012 komt een module over slaapmiddelen beschikbaar. ‘Mensen met een chronisch slaaptekort hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten’, aldus Ilse te Walvaart, directeur Zorgvernieuwing van VGZ. ‘Slaap Lekker biedt mensen de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met hun slaapproblemen.’

Slaap Lekker is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, en geschreven en ontwikkeld door artsen. Het zelfhulpprogramma duurt in totaal twaalf weken.

Wat Slaap Lekker onderscheidt van bestaande slaap-apps, is dat het werkt met een slaaplogboek, adviezen, opdrachten en coaching. In de internet-versie krijgen VGZ-verzekerden eerst een uitgebreide vragenlijst die hen helpt het probleem te analyseren. Bovendien kunnen ze per e-mail contact opnemen met een slaapdeskundige, en op termijn met een gedragsdeskundige.

Slaap Lekker is te vinden via www.vgz.nl/slaaplekker, in de iTunes App Store en vanaf woensdag 26 oktober ook in de Android Market. De Slaap Lekker-app is sinds afgelopen maandag beschikbaar in de iTunes App Store.