Hart- en vaatziekten bij chronische gewrichtsreuma en ziekte van Bechterew

Reuma handenReumatologen moeten bewust zijn van het verhoogde risico op hart- en vaatziekten (HVZ) bij patiënten met reuma en zij moeten openstaan voor screenen hierop. Cardiologen dienen in te zien dat reumatische ontstekingsziekten onafhankelijke risicofactoren op HVZ zijn. Ook patiënten met reumatische ontstekingsziekten dienen zich bewust te zijn van hun verhoogde risico op HVZ. Alleen dan kunnen zij maatregelen treffen deze risico’s voor de toekomst te verkleinen. Dit concludeert cardioloog in opleiding Vokko van Halm in zijn proefschrift waarop hij donderdag 18 september promoveert bij VU medisch centrum.

Het wordt steeds duidelijker dat ontsteking een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van hart- en vaatziekten (HVZ). Omdat reuma gepaard gaat met chronische ontsteking, onderzocht Van Halm het risico op HVZ bij chronische gewrichtsreuma (reumatoïde artritis) en de ziekte van Bechterew.

Van Halm toont aan dat reumapatiënten bijna driemaal zovaak HVZ hebben vergeleken met de algemene bevolking. Het blijkt dat reumapatiënten een slechter risicoprofiel op HVZ hebben. Zo doet de (reuma)ontsteking de cholesterol-gehaltes van reumapatiënten verslechteren wat weer kan leiden tot meer HVZ. Een andere oorzaak is het directe schadelijke effect dat de (reuma)ontsteking op de bloedvaten heeft. Het proces van aderverkalking wordt door ontsteking versneld. Dit onderzoek laat zien dat, onafhankelijk van de bekende, klassieke HVZ-risicofactoren, onderdrukking van ontsteking het risico op HVZ verlaagt.

Vokko van Halm concludeert dat reumatologen zich bewust dienen te zijn van het verhoogde HVZ-risico van reumapatiënten en positief moeten staan tegenover screenen op HVZ (-risicofactoren). Cardiologen moeten inzien dat zij reumatische ontstekingsziekten dienen te zien als onafhankelijke HVZ-risicofactoren. Ten slotte moeten patiënten met reumatische ontstekingsziekten bewust worden van hun verhoogde HVZ-risico, zodat zij maatregelen kunnen treffen om dit risico voor de toekomst te verkleinen.
[VUMC]

Beweegevenement reumapatiënten

Reuma handenOp 4 oktober organiseert het Maasstad Ziekenhuis het evenement Reuma in beweging. Alle chronische en niet-chronische reumapatiënten kunnen zich inschrijven voor dit sportieve evenement.

Reuma in beweging 2008
De reumatologen van het het Maasstad Ziekenhuis organiseren in het kader van de Wereldreumadag een groot sportief evenement voor reumapatiënten. Juist voor hen heeft (aan)gepaste lichamelijke beweging enorme voordelen en leidt tot minder klachten. Topsporter Annamarie Thomas verzorgt de warming-up en is dagvoorzitter.

Workshops
De hele dag zijn er diverse demonstraties en workshops zoals; nordic walking, pilates, tai chi, RAPIT (oefenprogramma voor reumapatiënten), diverse balspelen, – 50+ gym, yoga, salsa, workshops reuma en gezonde voeding, een informatiemarkt

Vanaf 10.30 uur zijn patiënten met reuma van harte welkom. Meer informatie over het beweegevenement en het inschrijfformulier staat op de website van het Maasstad Ziekenhuis.

Nieuwe combibehandeling voor reumapatienten

ReumaReumapatiënten die al vroeg behandeld worden met een nieuwe methode, hebben veel minder gewrichtsschade. Ze kunnen hierdoor veel langer normaal functioneren, aldus dr. Renée Allaart van het Leids Medisch Universitair Centrum.

Allaart schrijft in het tijdschrijft the Lancet dat patiënten die in een vroeg stadium Enbrel (etanercept) en methotrexaat krijgen, een veel beter verloop van artritis hebben. Deze behandeling voorkomt verdere schade aan de gewrichten. Patiënten stoppen hierdoor drie keer minder vaak met werken. Bovendien hebben de patiënten door deze behandeling meestal geen operaties nodig om hun gewrichten te vervangen.

Methotrexaat wordt meestal als alleenstaand middel gegeven. Maar patiënten die in deze studie behandeld waren met de combinatie van Enbrel en methotrexaat waren vaker vrij van klachten. Terwijl de combibehandeling geen extra risico’s met zich meebrengt.

Reumapatiënten krijgen dikwijls medicijnen als milde pijnstillers en steroïden, maar deze kunnen veel bijwerkingen geven. Bij reumatoïde artritis wordt daarom vaak overgegaan op DMARD’s (disease-modifying antirheumatic drugs). Zowel methotrexaat als Enbrel behoren tot deze groep.
Bron: www.nu.nl

UMCG test nieuwe stoelen voor poli Reumatologie

Reuma handenIn het UMCG zijn op de poli Reumatologie drie nieuwe stoelen voor reumapatiënten neergezet. Het zijn stoelen die onder andere in hoogte instelbaar zijn, waardoor het eenvoudiger wordt voor patiënten met reuma om uit de stoel op te staan. Bezoekers van deze poli kunnen de nieuwe stoelen de komende zes weken testen op gebruikerscomfort. Na afloop van de proefperiode wordt de keus voor een nieuwe ‘sta op-stoel’ voor in de poli gemaakt.

Bezoekers aan de poli Reumatologie hebben door de pijn in hun gewrichten vaak moeite om uit stoelen op te staan. In samenwerking met de Reumapatiëntenvereniging Groningen heeft het UMCG daarom drie stoelen geselecteerd die vandaag op de poli geplaatst zijn. Deze voldoen allemaal aan de eisen die door patiëntenvereniging en UMCG zijn opgesteld. Niet alleen hebben de stoelen een goede zitvorm, maar ook kan een persoon die wil opstaan, dit gemakkelijker doen door de stoel te verstellen. Het UMCG wil hiermee het comfort in de poli voor deze groep patiënten verder verbeteren. Per dag bezoeken ongeveer 100 reumapatiënten de poli.

De komende zes weken worden de stoelen getest. Alle bezoekers van de poli Reumatologie kunnen hieraan meedoen. De stoelen worden beoordeeld op onderwerpen als bedieningsgemak, de mate van steun in rug, armen en hoofd, hoogte instelling en uitstraling. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluaties kiest het UMCG uiteindelijk voor een passende stoel.
[Persbericht UMCG]

Reumatologie van Medisch Spectrum Twente van academisch niveau

Reuma handenDe afdeling reumatologie van Medisch Spectrum Twente is onlangs gevisiteerd door vooraanstaande wetenschappers uit verschillende Europese landen. Op grond van deze visitatie kan de afdeling reumatologie zich meten met overeenkomstige afdelingen van de acht academische ziekenhuizen in ons land.

Medisch Spectrum Twente en de Universiteit Twente werken nauw samen op het gebied van research in de reumatologie. Zo is in 2004 een leerstoel Reumatologie en Samenleving van start gegaan bij de Universiteit Twente, op initiatief van de Stichting Vrienden van Medisch Spectrum Twente én het ziekenhuis zélf.

De Europese visitatie die in mei jl. is gehouden was voor zowel de visitatiecommissie als het bestuur van het Nationaal Reumafonds aanleiding structurele financiële steun toe te zeggen voor wetenschappelijk onderzoek gedurende een periode van vijf jaar.

Prof. dr. M. van de Laar, zowel hoogleraar aan de universiteit Twente als reumatoloog in Medisch Spectrum Twente zegt hierover mede namens zijn collega-reumatologen: op deze steunbetuiging moet je trots zijn en dat zijn we dan ook.
[Medisch Spectrum Twente]

Polsspalken verminderen reumapijn

Reuma handenPolsspalken verlichten de pijn in de pols bij mensen met reumatoïde artritis, een chronische vorm van ontstekingsreuma. Dat stelt Martine Veehof, die op donderdag 26 juni 2008 aan de Universiteit Twente promoveert bij de faculteit Gedragswetenschappen.

Slechts een deel van de specialisten blijkt het gebruik van polsspalken voor te schrijven. Om het voorschrijven en vergoeden ervan te rechtvaardigen heeft Martine Veehof patiënten van het Medisch Spectrum Twente en de Ziekenhuisgroep Twente onderzocht op het effect van het dragen van een polsspalk. Daartoe kregen patiënten met reumatoïde artritis die last hadden van een ontstoken en pijnlijke pols vier weken lang een polsspalk om; een controlegroep werd alleen op de gebruikelijke wijze behandeld. Een maand later bleken er opmerkelijke verschillen voor te komen in pijnklachten: de spalkgroep had 32% minder pijnklachten, tegen de controlegroep juist 17% méér. Het dragen van een polsspalk is dus een effect hulpmiddel om pijnklachten in de pols te verminderen, constateert de Twentse gezondheidswetenschapper en ergotherapeut.

In het belang van het onderzoek moesten patiënten de polsspalk zoveel mogelijk volgens het voorgeschreven advies dragen. De praktijk leert echter vaak anders. Om inzicht te krijgen in de motieven van patiënten om een polsspalk te dragen en de ervaren barrières, heeft Veehof voorafgaande aan het onderzoek interviews met patiënten afgenomen. De belangrijkste redenen om een polsspalk te gebruiken waren: afname van pijnklachten, steun en rust. Als patiënten daar toch van afzagen, kwam dat bijvoorbeeld omdat ze zich belemmerd voelden in de alledaagse activiteiten of omdat de spalk nat en vies werd. Naar aanleiding van deze interviews heeft Veehof strategieën ontwikkeld en toegepast die het gebruik van dit hulpmiddel kunnen stimuleren (zoals: twee polsspalken voorschrijven, een polsspalk voor de optimale pasvorm laten aanmeten door de ergotherapeut, voorlichting en keuze uit verschillende soorten spalken).
[Universiteit Twente]

Visvetzuren goed bij reuma

VisHet gebruik van visvetzuren kan de pijn bij reumatoïde artritis verzachten. Dit blijkt uit een studie onder 97 Britse patiënten met reumatoïde artritis. Er bleek dat de omega 3 visvetzuren EPA en DHA een ontstekingsremmende werking hebben, waardoor de patiënten minder pijnstillers nodig hebben, aldus Dieet Blog.

De ene helft van de proefpersonen kregen gedurende 9 maanden een hoge dosering visvetzuren EPA en DHA. De hoeveelheid visvetzuren was bijna 5 keer zoveel als de aanbeveling voor gezonde mensen (450 mg per dag). De andere helft kreeg een placebo.

Na 3 maanden werd de patiënten gevraagd hun dosering pijnstillers geleidelijk te verminderen. Aan het eind van de studie bleek bijna veertig procent van de patiënten uit de visvetzurengroep hun dosering pijnstillers met meer dan dertig procent verlaagd te hebben. In de placebogroep lukte dat slechts tien procent.

Opvallend was dat er geen verschil was te meten in de activiteit van de ziekte tussen beide groepen. Daarom concluderen de onderzoekers dat de omega 3 visvetzuren bij deze patiëntengroep een “pijnstillerverlagend” effect kunnen hebben.

Reumapatiënt moet dagboek bijhouden

Reuma handenMensen met reuma doen er verstandig aan een dagboek bij te houden met betrekking tot hun ziekte(verloop). Voor de patient is het een handig hulpmiddel zodat bij een bezoek aan de huisarts alle relevante zaken kunnen worden verteld en er niets wordt vergeten. Op deze manier krijgt de huisarts een beter inzicht in het verloop van de aandoening en kan hij een beter consult geven. Dit stond vorige week te lezen in Het Volk.

Het reumadagboek is een initiatief van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR) en de patiëntenverenigingen ReumaNet en Clair In het reumadagboek moet de reumapatiënt informatie noteren over zijn fysieke en emotionele gezondheid, zijn geneesmiddelen, therapieën en onderzoeken. Ook opmerkingen over zijn of haar seksuele en sociale leven en de beperkingen die ervaren worden, moeten genoteerd worden. Dat is belangrijk voor de huisarts om een totaalbeeld te krijgen van zijn patiënt. Door het totaalbeeld kan de arts een beter consult geven.

Ongeveer twee procent van de Belgische bevolking, of 200.000 mensen, lijdt aan een of andere vorm van reuma. Zo’n 30 procent van de reumapatiënten ontwikkelt binnen de tien jaar een lichte tot ernstige handicap.