Nieuw middel tegen MS beperkt aantal aanvallen

Een nieuw middel voor behandeling van multiple sclerose (MS) vermindert het aantal aanvallen met 68 procent. Het middel, Tysabri (stofnaam: natalizumab) is vanaf augustus in Nederland beschikbaar.

Tysabri is bestemd voor patiënten bij wie de ziekte zich in ernstige mate openbaart of die ondanks de behandeling met andere middelen (interferonen) veel last houden van aanvallen. Het nieuwe middel vertraagt verdergaande invaliditeit van de patiënt, maar biedt geen genezing.

Volgens neuroloog S. Frequin van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein werkt het middel beter dan interferon, dat het aantal aanvallen met een derde terugbrengt. Bovendien moeten patiënten slechts een keer in de vier weken via een infuus worden behandeld. Bij de bestaande therapie dient de patiënt regelmatig zichzelf een injectie geven.

Vorig jaar werd het onderzoek naar het middel gestaakt na rapportage van het optreden van een zeldzame en gevaarlijke virale aandoening van de hersenen. Twee patiënten zijn daaraan overleden. De combinatie van het middel met het gebruik van interferon en anderen middelen zou de patiënten fataal zijn geworden, aldus onderzoeker Frequin. Na een evaluatie, waaruit geen verdere incidenten bleken, kon het middel voor Europa worden geregistreerd. Momenteel onderhandelt fabrikant Biogen Idec over de vergoeding van het middel.

Multiple sclerose is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel waaraan in Nederland ongeveer 16.000 mensen lijden. Wereldwijd hebben meer dan een miljoen mensen deze ziekte. MS openbaart zich meestal op een leeftijd tussen de 20 en 40 jaar en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Symptomen van de ziekte zijn onder andere problemen met zien, evenwichtsstoornissen, gevoelloosheid, loopstoornissen en verlamming.
[Telegraaf]

Nieuw medicijn kan multiple sclerose vertragen

De ziekte multiple sclerose (MS) zou minder snel verergeren door het gebruik van het medicijn interferon bèta 1b. Na zestien jaar studie durft het farmaceutische bedrijf Schering AG die conclusie te trekken op het jaarlijks congres van de American Academy of Neurology (AAN) in San Diego.

Patiënten die gedurende het onderzoek veelvuldig interferon bèta 1b gebruikten, hadden maar liefst gemiddeld zes jaar later ondersteuning nodig bij het lopen dan patiënten die het middel niet namen. Medio dit jaar verwacht Schering AG registratie en vergoeding van interferon bèta-1b voor mensen met een vroeg stadium van MS rond te hebben.
[zibb.nl / gezondheidszorg]

Natalizumab zeer effectief maar risicovol middel tegen multipele sclerose

VU Medisch CentrumHet moleculair antilichaam natalizumab is een zeer effectief maar risicovol middel tegen multipele sclerose. Dit concluderen neurowetenschappers van onder andere VU medisch centrum in drie artikelen in de New England Journal of Medicine (NEJM) van deze week. Natalizumab bleek het aantal aanvallen bij een specifieke groep MS-patiënten met tweederde te verminderen en de progressie van de ziekte tegen te gaan. Bij de nu gangbare middelen interferon-beta en glatirameracetaat worden de aanvallen bij een derde van de patiënten onderdrukt.

Vanwege deze vermoede effectiviteit was natalizumab een jaar geleden onder de merknaam Tysabri door de Federal Drug Association (FDA) in een spoedprocedure voor de Amerikaanse markt geregistreerd. Hierna hebben drie patiënten progressieve multifocale leukencephalopathie (PML ) gekregen. Dit is een zeldzame, vaak dodelijke virale aandoening in de hersenen. Vanwege het aangetoonde verband tussen PML en het gebruik van Tysabri is de toediening van het middel destijds wereldwijd stopgezet. Over het mechanisme dat aan dit ontstaan van PML ten grondslag ligt, is nog onvoldoende inzicht verkregen.

In het eerste artikel wordt de werking van Tysabri beschreven bij MS-patiënten die geen ander middel tegen MS gebruikten. De controlegroep werd een placebo voorgeschreven. Het onderzoek vond plaats onder 942 patiënten uit 99 klinieken over de hele wereld. Tysabri bleek de hoeveelheid aanvallen (exacerbaties) met 68% te verminderen. Uit interpretatie van de MRI-scans bleek dat ook de MS-afwijkingen in de hersenen afnamen. De studie werd uitgevoerd onder leiding van MS-deskundige
prof. dr. Chris Polman van VU medisch centrum.

In het tweede onderzoek werd de werking van Tysabri onderzocht onder 1171 patiënten die het middel interferon-beta al gebruikten en desondanks nog ziekte-activiteit hadden. 124 Klinieken namen wereldwijd deel aan de studie. Uit het onderzoek bleek dat de combinatie van Tysabri en interferon-beta de activiteit van de ziekte meer remt dan gebruik van interferon alleen.

In het derde onderzoek werden bloed en hersenvocht onderzocht en hersenscans geïnterpreteerd van meer dan 3000 patiënten met MS of auto-immuunaandoeningen als de ziekte van Crohn en reumatoïde artritis die met Tysabri waren behandeld. Dit onderzoek werd mede uitgevoerd door MRI-deskundige prof. dr. Frederik Barkhof van VUmc. Er werden geen additionele gevallen van PML aangetoond, het onderzoek leverde goede richtlijnen op voor monitoring van patiënten met MS aan wie Tysabri wordt voorgeschreven en bood inzicht in het diagnosticeren van PML.

Multipele sclerose is een moeilijk te behandelen progressieve neurologische aandoening. Het is een auto-immuunziekte van het centraal zenuwstelsel, waarin de combinatie van ontsteking, demyelinisatie en axonale schade leidt tot progressieve neurologische invaliditeit. Het is nog onduidelijk hoe verdere registratie van Tysabri in Europa zal verlopen.
[Persbericht VU Medisch Centrum]

Multiple sclerose ook bij kinderen

In tegenstelling van wat men eerst dacht komt ook bij kinderen Multiple Sclerose (MS) voor. Men dacht eerst dat deze aandoening alleen bij volwassenen voorkwam. Momenteel zijn er 20 kinderen met de diagnose MS in Nederland. Het Nationaal MS Fonds verwacht dat dit aantal binnen vijf zal verdubbelen.

Een onderzoek in Amerika heeft aangetoond dat MS wel degelijk ook een kinderziekte is. Op dit moment hebben in de VS. 1500 kinderen MS en dat zullen er in enkele jaren 20.000 zijn.

Bij volwassenen en kinderen zijn de symptomen veelal gelijk. Wel blijkt uit de nieuwste onderzoeken dat kinder MS effect heeft op het geheugen en het leren. Een kind kan moeite hebben met het zich herinneren van zaken die hem / haar zijn aangeleerd. Tevens kan er een langzamere verwerking optreden en problemen bij het (aan)leren van nieuwe dingen. Daarentegen hebben volwassen MS patiënten bijna nooit geheugen problemen.