Opkomst seizoensprik niet beïnvloed door Mexicaanse griep

vaccinatieDe opkomst afgelopen jaar voor de vaccinatie tegen seizoensgriep is niet beïnvloed door de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM).

Bijna een derde van de Nederlandse bevolking komt in aanmerking voor een gratis prik tegen seizoensgriep. Deze mensen kwamen in het seizoen 2009–2010 ook in aanmerking voor de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep, waarvoor twee keer geprikt moest worden. Deze extra vaccinatiecampagne heeft de doelgroep er niet van weerhouden ook de seizoensprik te halen: ongeveer 70 procent meldde zich hiervoor bij de huisarts. Dat is gelijk aan voorgaande jaren. Ongeveer evenveel mensen lieten zich inenten tegen de Mexicaanse griep.

Gevaarlijk
Griep kan een gevaarlijke ziekte zijn, vooral voor mensen met een chronische ziekte of een verminderde weerstand. Risicogroepen kunnen daarom ieder najaar bij de huisarts een gratis griepprik halen om hen te beschermen tegen ernstige gevolgen van griep. Het gaat hier om alle mensen van 60 jaar en ouder en om mensen van alle leeftijden met diabetes, hart- en vaatproblemen, nierziekten, luchtwegaandoeningen of met een verminderde weerstand als gevolg van een ziekte of medicijngebruik, bijvoorbeeld chemotherapie. (voor meer informatie: www.rivm.nl/griepprik).

Nieuw virus
In 2009 circuleerde een heel nieuw influenzavirus A/H1N1, ook wel Mexicaanse griep genoemd. Tegen dit virus is een vaccin ontwikkeld dat apart werd opgenomen in het Nationaal Programma Grieppreventie. De doelgroep van de prik tegen seizoensgriep kwam ook in aanmerking voor de twee prikken tegen de Mexicaanse griep. Van de reguliere hoogrisicopatiënten is 72 procent tenminste één keer  tegen de Mexicaanse griep gevaccineerd bij de huisarts. 64 procent liet zich, conform het programma, twee keer vaccineren bij de huisarts.
Van de mensen die zich lieten vaccineren tegen de seizoensgriep, kwam 64 procent ook tenminste één keer naar de huisartsenpraktijk voor de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep.

Praktijkpersoneel
Om overdracht van het virus aan patiënten te voorkòmen werd vaccinatie ook aanbevolen aan praktijkmedewerkers, dat zijn huisartsen, praktijkondersteuners en -assistenten. Van de huisartsen is 74 procent gevaccineerd tegen seizoensgriep en 89 procent tegen Mexicaanse griep. Het animo onder de praktijkondersteuners en -assistentes om zich te laten vaccineren was lager; respectievelijk 54 procent is gevaccineerd tegen seizoensgriep en 74 procent tegen Mexicaanse griep. Er was geen verband tussen de vaccinatiestatus van praktijkpersoneel en de patiënten.

Landelijk netwerk
Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het LINH, een landelijk representatief netwerk van huisartsenpraktijken, waarin gegevens over het huisartsgeneeskundig handelen worden geregistreerd. LINH is een samenwerkingsverband van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare) van het UMC St Radboud. LINH wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Gegevens uit elektronische patiëntendossiers van LINH-huisartsenpraktijken worden geëvalueerd op het aantal patiënten dat conform de richtlijnen uit de NHG-Standaard ‘Influenza en Influenzavaccinatie’ in aanmerking komt voor influenzavaccinatie en welke van deze patiënten worden gevaccineerd.
[UMC St Radboud]

Mexicaanse griep geen pandemie meer

Mexicaanse griepDe Mexicaanse griep (H1N1) is geen pandemie meer. Dat heeft de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dinsdag gezegd.

Deskundigen hadden de WHO geadviseerd de Mexicaanse griep niet langer als pandemie te beschouwen. De Mexicaanse griep (H1N1) was de eerste wereldwijde pandemie in decennia. In Nederland kostte de griep aan meer dan zestig mensen het leven. Wereldwijd eiste de griep bijna 16.000 levens, een fractie van het aantal slachtoffers dat diverse invloedrijke deskundigen vooraf voor mogelijk hadden gehouden.

Geen belangenverstrengeling WHO bij Mexicaanse griep

Mexicaanse griepIn de besluitvorming rondom H1N1 (Mexicaanse griep) hebben commerciële belangen geen rol gespeeld. De World Health Organization (WHO) stelt in een verklaring dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling. Dat schrijft minister Klink (VWS) in antwoorden op vragen van SP-kamerlid Van Gerven.

De WHO ziet wel in dat er risico is op belangenverstrengeling in de relatie tussen een organisatie als de WHO en een commerciële industrie. Daarom wil de WHO haar functioneren in reactie op de H1N1-pandemie evalueren.

Minister Klink is groot voorstander van transparantie over de banden tussen artsen/onderzoekers en farmaceutische bedrijven. Hij heeft dat in eerdere overleggen met de WHO duidelijk gemaakt aan de directeur-generaal Margaret Chan, zoals ook het geval is bij de Gezondheidsraad in Nederland.

Klink wacht de uitkomsten van de evaluatie af. Ook zal het kabinet in het verlengde van de evaluatie aandringen op het doorvoeren van transparantie.

Mexicaanse griep: 18.097 doden wereldwijd

Mexicaanse griepIn totaal zijn er al minstens 18.097 mensen aan de Mexicaanse griep overleden. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend.

De Mexicaanse griep verloopt in de meeste gevallen mild, en is vergelijkbaar met de seizoensgriep. Iemand met Nieuwe Influenza A is gemiddeld een week ziek. Ook zonder medicijnen te gebruiken worden mensen met deze griep meestal weer snel beter. Voor bepaalde groepen mensen kan de griep echter ernstiger verlopen.

Mexicaanse griep: 18.036 doden wereldwijd

Mexicaanse griepIn totaal zijn er al minstens 18.036 mensen aan de Mexicaanse griep overleden. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend.

De Mexicaanse griep verloopt in de meeste gevallen mild, en is vergelijkbaar met de seizoensgriep. Iemand met Nieuwe Influenza A is gemiddeld een week ziek. Ook zonder medicijnen te gebruiken worden mensen met deze griep meestal weer snel beter. Voor bepaalde groepen mensen kan de griep echter ernstiger verlopen.

Mexicaanse griep: 18.001 doden wereldwijd

Mexicaanse griepIn totaal zijn er al minstens 18.001 mensen aan de Mexicaanse griep overleden. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend.

De Mexicaanse griep verloopt in de meeste gevallen mild, en is vergelijkbaar met de seizoensgriep. Iemand met Nieuwe Influenza A is gemiddeld een week ziek. Ook zonder medicijnen te gebruiken worden mensen met deze griep meestal weer snel beter. Voor bepaalde groepen mensen kan de griep echter ernstiger verlopen.

Mexicaanse griep: 17.919 doden wereldwijd

Mexicaanse griepIn totaal zijn er al minstens 17.919 mensen aan de Mexicaanse griep overleden. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie vrijdag bekend.

De Mexicaanse griep verloopt in de meeste gevallen mild, en is vergelijkbaar met de seizoensgriep. Iemand met Nieuwe Influenza A is gemiddeld een week ziek. Ook zonder medicijnen te gebruiken worden mensen met deze griep meestal weer snel beter. Voor bepaalde groepen mensen kan de griep echter ernstiger verlopen.

Mexicaanse griep: 17.853 doden wereldwijd

Mexicaanse griepIn totaal zijn er al minstens 17.853 mensen aan de Mexicaanse griep overleden. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie vrijdag bekend.

De Mexicaanse griep verloopt in de meeste gevallen mild, en is vergelijkbaar met de seizoensgriep. Iemand met Nieuwe Influenza A is gemiddeld een week ziek. Ook zonder medicijnen te gebruiken worden mensen met deze griep meestal weer snel beter. Voor bepaalde groepen mensen kan de griep echter ernstiger verlopen.