Vragen en antwoorden over tbc

Wat is tbc?
Tuberculose is een infectieziekte, veroorzaakt door de tuberculosebacterie. Die kan ongemerkt langdurig in het lichaam overleven. Een infectie kan leiden tot ernstige aantasting van de longen. Dit is de meest voorkomende vorm, maar tbc kan ook ontstaan in andere delen van het lichaam, zoals nieren, gewrichten of lymfeklieren. Er zijn twee soorten, een niet-besmettelijke en een besmettelijke vorm, open longtuberculose of open tbc genaamd.

Wat zijn de symptomen?
Patiënten met tbc moeten in het begin veel hoesten en niezen, zijn vermoeid en hebben weinig eetlust. Ze verliezen gewicht en hebben vaak koorts. Zonder behandeling kan men ernstig ziek worden en zelfs overlijden. Naast de longen tast de bacterie voornamelijk lymfeklieren, hersenen, hersenvliezen, nieren, gewrichten en de wervelkolom aan.

Hoe raakt men besmet?
Tbc wordt overgebracht door hoestende en niezende patienten met open tbc. Die verspreiden microscopisch kleine druppeltjes met bacterien. Wie ze inademt, loopt kans op besmetting. Na infectie wordt ongeveer 10 procent van de mensen ziek. De bacterien kunnen jarenlang in het lichaam blijven zonder klachten te veroorzaken. Een oude infectie kan worden geactiveerd als de weerstand is verminderd door ouderdom, ziekte of zwangerschap. Ook een nieuwe infectie kan open tbc veroorzaken. Het is mogelijk zich deels tegen besmetting te beschermen, door de BCG-vaccinatie. Die biedt bescherming tegen de eerste, mogelijk ernstige gevolgen van tbc.

Hoe is tbc vast te stellen?
Daarvoor bestaat de Mantoux-test: Een kleine hoeveelheid eiwitten van dode tbc-bacterien wordt ingespoten. Als de huid na drie tot vijf dagen een reactie vertoont op de plek van de test, is besmetting waarschijnlijk. Bij ouderen (geboren voor 1945) en mensen uit een land waar relatief veel tbc voorkomt, wordt in plaats van deze test een rontgenfoto van de longen genomen.

Hoe wijdverspreid is tbc?
Tbc komt in de hele wereld voor, vooral in ontwikkelingslanden, waar de ziekte een van de belangrijkste doodsoorzaken is. Voornaamste oorzaken zijn aids en overbevolking. Aids-patiënten hebben verminderde weerstand en zijn een prooi voor de tbc-bacterie. Jaarlijks sterven wereldwijd ongeveer twee miljoen mensen aan tbc. In geïndustrialiseerde landen daalde het aantal tbc-gevallen tot eind jaren tachtig sterk. Daarna stabiliseerde het aantal door immigratie en HIV-verspreiding. In Nederland telt men jaarlijks circa 1400 patiënten. Meer dan de helft van hen is van allochtone afkomst. Anderen die risico lopen, zijn daklozen, alcohol- en drugsverslaafden, gedetineerden en HIV-geinfecteerden.

Hoe wordt tbc behandeld?
Tbc is goed te genezen met een kuur antibiotica gedurende minimaal zes maanden. In de eerste fase wordt de hoeveelheid bacterien sterk gereduceerd. Pas in de laatste fase worden alle bacterien onschadelijk gemaakt. Het is zeer belangrijk dat de patient de medicijnen regelmatig inneemt en de behandeling niet voortijdig afbreekt. De kans op genezing is dan bijna 100 procent.

[Telegraaf]

Advieslijn over klachten tegen artsen

Het komt regelmatig voor dat consumenten niet tevreden zijn over hun arts. De Consumentenbond heeft daarom de telefonische advieslijn “Wat kan ik doen met een klacht over mijn arts?” geopend.

Mensen kunnen om allerlei redenen ontevreden zijn over hun arts. Het duurt te lang voordat men aan de beurt is. Men twijfelt bijvoorbeeld aan de noodzaak van een behandeling die de arts voorschrijft. Of men is ontevreden over de diagnose of er is onenigheid over de hoogte van de rekening.

Het telefoonnummer van de Consumentenbond is (070) 445 40 00.
(Voor leden is het advies gratis, niet-leden krijgen voor 10 euro eenmalig uitgebreid advies).

Zon is goed, maar met mate

Een jaar of twintig, dertig lang is menig burger de stuipen op het lijf gejaagd. De zon zou levensgevaarlijk zijn. Vooral mensen met blond dan wel rossig haar en sproeten of moedervlekken moesten de zon mijden, aldus Elsevier.

Sproetenbussen waar badgasten zich op huidkanker konden laten onderzoeken, trokken langs de vaderlandse stranden, talloze brochures en voorlichtingsfilmpjes verkondigden de boodschap: de zon is kankerverwekkend.

Je zou het bijna ironisch kunnen noemen als het niet zo schokkend zou zijn: het is niet waar. Althans, de boodschap is onvolledig. De afgelopen tien jaar is in wetenschappelijke kring het inzicht gegroeid dat zonlicht waarschijnlijk juist beschermt tegen de zo gevreesde ziekte. En tegen een hele reeks andere kwalen: depressie, hoge bloeddruk, multiple sclerose, hartaanvallen.

Het nieuwe inzicht wordt door twee pijlers geschraagd: het belang van vitamine D bij de preventie van allerlei ernstige ziekten, plus de constatering dat die ziekten minder voorkomen in landen die dichter bij de evenaar liggen.

Grootste hardlooponderzoek ter wereld start in Groningen

Harlopen is hartstikke gezond. Zegt men. Maar een nadeel van deze sport is wel dat veel mensen er blessures aan over houden. En dat maakt die sport weer minder aantrekkelijk. Binnen het UMCG in Groningen gaat deze zomer een onderzoek van start dat antwoord moet geven op de vraag hoe deze sportblessures bij beginners voorkomen kunnen worden. Het betreft het grootste onderzoek ter wereld.

In juli begint het Universitair Medisch Centrum Groningen met het grootste hardlooponderzoek ter wereld. Liefst 500 beginnende hardlopers worden gedurende een jaar gevolgd bij hun trainingen. Dit onderzoek dient antwoord te geven op de vraag hoe blessures bij beginnende hardlopers het beste zijn te voorkomen.

Lees verder bij de Groninger Internet Courant

Vrouwen krijgen vaker receptgeneesmiddel dan mannen

In 2004 hebben vrouwen 71 miljoen keer een receptgeneesmiddel gekregen (de pil niet meegerekend) en mannen 48 miljoen keer. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Van dit verschil zijn 10 miljoen verstrekkingen toe te schrijven aan verschillen in leeftijdsopbouw tussen de seksen en 13 miljoen verstrekkingen aan overige factoren. “Vrouwen overtreffen mannen voornamelijk in het gebruik van middelen voor het zenuwstelsel, zoals slaapmiddelen (2,4 keer zoveel), kalmeringsmiddelen (2 keer zoveel), antidepressiva (2,1 keer zoveel) en migrainemiddelen (4,5 keer zoveel)”, aldus de SFK.

“Een veelgenoemde verklaring voor het hogere geneesmiddelengebruik door vrouwen is dat vrouwen medicinale anticonceptiva gebruiken en mannen niet”, schetst de SFK. Het afgelopen jaar is de pil 3,4 miljoen keer verstrekt via de openbare apotheek. Ongeacht of hormoonpreparaten worden meegerekend, blijft staan dat vrouwen 1,5 keer zoveel medicijnen gebruiken als mannen.

» Vrouwen krijgen vaker receptgeneesmiddel dan mannen

Kabinet beperkt alcoholgebruik kinderen

De ernst en omvang van de alcoholproblematiek onder jongeren is alarmerend, vindt de politiek. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid gaat er wat aan doen.Kinderen drinken op steeds jongere leeftijd en jongeren drinken te vaak en te veel. Zeven van de tien kinderen drinkt al op of voor hun twaalfde jaar het eerste glas alcohol. Eenderde van de 15-jarigen is maandelijks dronken. Nederlandse jongeren drinken het meest frequent van Europa en drinken per avond erg veel. Deze uitkomsten uit recente onderzoeken maken duidelijk dat er maatregelen nodig zijn om het alcoholgebruik onder jongeren en vooral kinderen terug te dringen.
[MarketingOnline]