Diabetes deaths worldwide on the rise

Estimates of deaths from diabetes suggest that it may a leading cause of death worldwide, researchers report. In 2000, approximately 2.9 million died of diabetes, about three times that of previous estimates.
“Diabetes is a significant cause of death in adults of working age, even in low-income countries where diabetes is often not recognized as a public health problem,” lead investigator Dr. Gojka Roglic, of the World Health Organisation in Geneva, told Reuters Health. “This fact is not captured in existing national or global health statistical reports, which are used for planning interventions and allocating resources.”

In their report, published in the journal Diabetes Care, Roglic and colleagues note that most international mortality statistics rely on the underlying cause of death as recorded on the death certificate. However, this approach has limitations and more sophisticated methods have been developed and applied to estimate cause-specific deaths for AIDS, tuberculosis and other diseases, but not diabetes.

Lees verder bij Reuters

Some diabetics would risk health to avoid shots

Some people with type 2 diabetes avoid insulin shots at the expense of their health, the results of a new survey suggests.

Among nearly 1,000 Canadians with type 2 diabetes researchers surveyed, many said that avoiding insulin shots was just as important to them as improving their blood sugar control. It was diabetics who were not yet on insulin, in particular, who felt this way — a concerning finding, the researchers say, since these individuals may consequently put off needed insulin therapy.

The findings are published in the September issue of the journal Diabetes Care. For the study, Dr. A. Brett Hauber, of the Research Triangle Institute in Research Triangle Park, North Carolina, and his colleagues surveyed 936 adults with type 2 diabetes, the majority of whom were not on insulin.

Lees verder bij Reuters

Grootschalige campagne tegen diabetes

In het voorjaar van 2006 gaat een grote voorlichtingscampagne over diabetes van start. Deze richt zich vooral op het opsporen van mensen die ongemerkt diabetes type 2 hebben of een verhoogd risico lopen op deze ernstige chronische aandoening.
Bij diabetes type 2 zijn de lichaamscellen minder gevoelig voor insuline dan normaal. Door overgewicht komt dit type steeds vaker en op steeds jongere leeftijd voor.

De campagne wordt gevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), in samenwerking met het Voedingscentrum, het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB).

Risicogroepen
Inmiddels hebben ruim 500.000 mensen diabetes type 2. Daarnaast zijn er tussen de 150.000 en 250.000 mensen bij wie de ziekte nog niet is vastgesteld. Per jaar komen er 65.000 nieuwe patiënten bij. Verder zijn er zo’n 750.000 mensen die een hoog risico lopen om op korte termijn diabetes te ontwikkelen. Dat zijn vooral mensen tussen 45 en 70 jaar met overgewicht. Mensen uit de lage sociaal-economische groepen en Turken, Marokkanen en Hindoestanen lopen extra risico.
Diabetes verhoogt onder meer de kans op hart- en vaatziekten. Een gezonde leefstijl kan de ziekte voorkomen of uitstellen. Vroegtijdige diagnose is belangrijk om complicaties uit te stellen en te verminderen.

Intentieverklaring
Vandaag tekenen koepelorganisaties van allerlei beroepsgroepen een intentieverklaring waarin zij aangeven gezamenlijk te gaan werken aan het voorkomen van diabetes type 2. Daarbij gaat het om de koepels van GGD-en, huisartsen, praktijkverpleegkundigen, diëtisten, thuiszorgorganisaties, fysiotherapeuten en apothekers. Ook alle campagnepartners zetten hun handtekening.

[Voedingscentrum]

Diabetesmedicijn heeft positieve bijwerking

Het diabetesmedicijn pioglitazon (merknaam Actos) blijkt een positieve bijwerking te hebben. Uit een maandag in Athene gepresenteerde studie onder ruim 5000 zeer zware, oudere patiënten met diabetes melitus type 2 (in de volksmond suikerziekte) blijkt dat de kans op hart- en vaatziekten flink afneemt als zij pioglitazon krijgen.

Volgens voorzitter H. Aanstoot van de Nederlandse Diabetes Federatie is pioglitazon een van een groep relatief nieuwe medicijnen die de gevoeligheid voor insuline bij diabetespatiënten verbetert. Nu blijkt dat het een positieve bijwerking heeft, namelijk het verbeteren van de vetspiegel. Hij sluit niet uit dat andere middelen een vergelijkbaar effect hebben. Maar dat is tot nu toe niet aangetoond.

Pioglitazon werd tot nu toe pas toegepast als andere medicijnen te weinig baat hadden. Aanstoot, zelf ook arts, verwacht echter dat dit na deze studie zal veranderen. De studie werd verricht bij patiënten van 60-plus met een geschiedenis van ernstige hart- en vaatziekten. Velen waren te zwaar en hadden een hoge bloeddruk. Aanstoot zou graag willen weten wat het medicijn doet bij jongere patiënten, omdat diabetes melitus 2 inmiddels steeds vaker voorkomt bij veertigers, die dus ook veel langer met de ziekte blijven leven.

Gen opgespoord voor diabetische nierziekte

NierenEr is door onderzoekers een gen dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van nierziekten bij diabetespatiënten opgespoord. Er is sprake van een grotere kans op nierziekten, als dit gen (CNDP 1 ) afwijkt.

Het onderzoek is verricht door Universitair Medische Centra in Heidelberg, Leiden, Groningen, Praag en Parijs. Op 25 juli is het eerste resultaat wereldkundig gemaakt.

Van de patiënten met suikerziekte krijgt ongeveer dertig procent binnen enkele jaren ernstige complicaties aan de nieren. Na verloop van tijd functioneren de nieren niet meer. Zij vormen de grootste groep onder de dialysepatiënten.

Lees verder bij Zorgkrant

Nieuwe verklaring diabetes en hart- en vaatziekten bij overgewicht

Overgewicht gaat gepaard met een verstoorde opname van suikers in spieren. Hierdoor ontstaat er grote kans op het krijgen van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. De falende glucoseopname wordt waarschijnlijk veroorzaakt door ontstekingsstoffen uit vetweefsel. De onderzoekers van het VUmc hebben nu vetweefsel ontdekt dat zich bij vetzucht ophoopt in spieren en om bloedvaten heen. Dit is een belangrijke reden om aan te nemen dat dit vet in spieren de opname van glucose verstoort, wat leidt tot diabetes type 2. Daarnaast kan vetophoping rond bloedvaten leiden tot de verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Met deze ontdekking ontstaat een beter inzicht in de manier waarop vetzucht leidt tot diabetes en hart- en vaatziekten. Therapeutische mogelijkheden liggen in het verschiet omdat verwijdering van deze vetcellen diabetes en hart- en vaatziekten bij mensen met overgewicht op den duur zou kunnen voorkomen.
De resultaten van deze studie zijn afgelopen vrijdag als hypothesepaper in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet’ gepubliceerd.
[Artsennet]

Diabetes kost miljoenen

De forse groei van het aantal diabetespatiënten in Nederland begint aardig wat kosten met zich mee te brenegn. Op dit moment heeft 4 procent van al het geld dat wordt uitgegeven aan geneesmiddelen betrekking op suikerziekte, maar dat zal de komende jaren snel oplopen.

In de periode 1998 tot 2003 was er al sprake van een toename met 50 procent van de uitgaven: van 122 naar 183 miljoen euro. Zo’n 565.000 Nederlanders gebruiken medicijnen om de ziekte onder controle te houden. Volgens het College voor Zorgverzekeringen zijn dat volgend jaar 635.000 mensen en lopen de kosten voor geneesmiddelen dan op tot 220 miljoen euro.

[Telegraaf]

Sterke stijging gebruik en kosten diabetesmiddelen

Zowel het gebruik als de kosten van diabetesmiddelen zijn tussen 1998 en 2003 fors gestegen. Het aantal gebruikers steeg met 32% van 427.000 (2,8% van de bevolking) naar 565.000 (3,6% van de bevolking). De kosten van diabetesmiddelen zijn in de periode 1998 en 2003 met de helft toegenomen: van € 122 miljoen naar € 183 miljoen. Een gemiddelde jaarlijkse stijging van 9%. Dit blijkt uit het rapport ‘Gebruik van diabetesmiddelen 1998 – 2003’, van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

De kosten voor de middelen tegen diabetes bedragen inmiddels 4% van de totale genees-middelenuitgaven. Naar verwachting zet deze stijging zich voort en zal het aantal gebruikers in 2006 zijn opgelopen tot 635.000 met een kostenpost van ongeveer € 222 miljoen.

De meeste gebruikers van diabetesmiddelen (64%) krijgen uitsluitend tabletten voorgeschreven. In 2003 gebruikte 14% van de patiënten gelijktijdig insuline en tabletten. Uit de gegevens van het GIP blijkt verder een stijging van het gebruik van cholesterol-verlagers door diabetici van 19% in 1998 naar 39% in 2003. Het gebruik van overige middelen tegen hart- en vaatziekten steeg in dezelfde periode van 66% naar 73%. Dit waren voornamelijk middelen tegen hoge bloeddruk.

» Lees het volledige bericht bij Zorgverzekeraars Nederland