Diabetici hebben grotere kans op darmkanker

Uit onderzoek blijkt dat diabetici meer kans hebben op darmkanker dan personen zonder diabetes. Onderzoekers hebben de resultaten van 6 jaar “National Health Interview Survey” geanalyseerd en kwamen daarna tot deze conclusie. Ze schatten dat diabetici 59% meer kans hebben op de ernstige ziekte. Andere belangrijke factoren zijn leeftijd (+50 jaar) en natuurlijk roken.

De resultaten van het onderzoek zijn bekend gemaakt op het Annual Scientific Meeting of the American College of Gastroenterology in Honolulu.

“We thought that diabetics would be at increased risk of colon cancer because receptors for insulin are present on (colon tissue),” co-investigator Dr. Donald Garrow told Reuters Health. “So if you have high levels of insulin, as diabetics often do for years, that attack on the colonic mucosa can lead to changes that can become colon cancer.”

Cell culture studies have also suggested that high blood sugar, which characterizes diabetes, is also a promoter of colon cancer growth, he added.

» Diabetics at higher risk of colon cancer

21 miljoen Amerikanen met diabetes

Volgens het Centers for Disease Control and Prevention hebben 21 miljoen Amerikanen diabetes. Het merendeel heeft type-2 diabetes als gevolg van slecht eten, weinig bewegen en het hebben van overgewicht. Ruim 6 miljoen (7%) is niet op de hoogte van het hebben van diabetes.

Het Centers for Disease Control and Prevention schat daarnaast dat 41 miljoen Amerikanen last hebben van pre-diabetes, wat meer risico oplevert voor het krijgen van diabetes type-2.

Nederland telt 600 duizend diabetespatiënten. Volgens het Diabetesfonds zijn er 250 duizend mensen bij wie de diagnose nog niet is gesteld. Jaarlijks wordt bij zeventigduizend diabetes geconstateerd. Het Diabetesfonds verwacht dat door groei en vergrijzing van de bevolking het aantal personen met diabetes in ons land in de komende twintig jaar met 35 procent zal toenemen. Volgens het fonds zal dat percentage groeien als de stijgende trend in overgewicht zich in de toekomst voortzet.

Verhoogde kans op diabetes bij rokers

diabetesUit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat rokers extra kans hebben op het krijgen van diabetes type 2. Rokers hebben bijna 50% meer kans op diabetes dan niet-rokers. Dit is overigens niet helemaal verwonderlijk omdat hart- en vaatziekten vaak samengaan met diabetes.

Maar de invloed van roken op de diabeteskans loopt niet uitsluitend via hart- en vaatziekten: uit ander onderzoek bleek al eerder dat roken een directe invloed heeft op de glucose- en insulinespiegel in het bloed.

Aan het landelijke onderzoek (Insulin Resistance Atherosclerosis Study) hebben 1200 personen meegedaan en deze werden vijf jaar gevolgd. Een kwart van de rokers die aan het begin van de studie geen diabetes hadden, had dat na vijf jaar wel. Tegenover veertien procent van de deelnemers die nooit hadden gerookt.
[Zorgkrant]

Diabetesmedicijn verdubbelt kans op overlijden

Onderzoekers hebben ontdekt dat een nieuwkrachtig medicijn tegen diabetes de kans verdubbeltop overlijden, hartaanvallen of beroertes. Het nieuwe diabetesmiddel staat op het punt op de Amerikaanse markt te komen. Volgens de onderzoekers heeft de FDA, de commissie van de Amerikaanse toezichthouder op voedsel en medicijnen, niet goed opgelet toen ze het middel onlangs goedkeurde.

Het diabetesmedicijn Muraglitazar (merknaam Pargluva), een product van de farmaceuten Bristol-Myers Squibb en Merck & Co, is bedoeld voor patiënten die lijden aan diabetes van het type twee, de meest voorkomende vorm van suikerziekte. Merck had de afgelopen maanden al te kampen met verschillende schadeclaims omtrent het middel Vioxx, nadat het bedrijf door een Amerikaanse jury aansprakelijk werd geacht voor de verkoop van een defect product, verwaarlozing en kwaadwilligheid.

De medische wetenschappers bekeken de gegevens van ruim 3700 personen die hebben meegedaan aan onderzoek naar de werking van het medicijn. Van de personen die Muraglitazar gebruikte, zijn er 35 overleden, meldden Amerikaanse media vrijdag. In een kleinere controlegroep, waarvan de deelnemers een ander medicijn of een placebo kregen, deden zich “maar” negen sterfgevallen voor.

Steeds meer mensen met suikerziekte

Steeds meer Nederlanders krijgen suikerziekte. In 2000 waren er nog 475.000 patiënten. Drie jaar later was dat aantal gestegen tot 850.000. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM) die dinsdag in Amsterdam zijn gepresenteerd door het Diabetesfonds. Van die 850.000 mensen die suikerziekte hebben, weten 250.000 niet dat ze aan de ziekte lijden.

Het Diabetesfonds verwacht dat het aantal suikerziektepatiënten volgend jaar zal zijn opgelopen tot ongeveer een miljoen. De organisatie is maandag een actie begonnen om de kennis over suikerziekte te vergroten. Het fonds probeert Nederlanders zover te krijgen dat ze een simpele test ondergaan waarmee ze de ziekte in een vroeg stadium kunnen opsporen.

Suikerziekte kan onder meer ontstaan door overgewicht. De ziekte kan leiden tot hartproblemen, blindheid en dementie.

Diabetespatiënten en ramadan

Diabetespatiënten moeten in principe het advies krijgen niet te vasten tijdens de ramadan. Dat vindt diabetesverpleegkundige Fatima Malki van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.

Volgens Malki is het beter niet te vasten, met name voor type 1 diabeten en diabeten die al complicaties hebben of dreigen te krijgen. Bij type 2 diabeten kan het vasten besproken worden en de medicatie in overleg met de patiënt worden aangepast.

De ramadan, de islamitische vastenmaand, is op 5 oktober begonnen en eindigt op 3 november. Nederland telt ongeveer 945.000 moslims, van wie de grootste groep bestaat uit Turken, Marokkanen, Surinamers en Indonesiërs. Tijdens de ramadan vasten de moslims van zonsopgang tot zonsondergang.

Zieken en mensen die onmisbare medicijnen slikken, hoeven niet te vasten. Veel moslims vasten toch en nemen hun medicijnen onregelmatig in, zo bleek vorig jaar uit een Marokkaanse studie. Volgens Malki is goede verpleegkundige begeleiding van diabetespatiënten voor, tijdens en na de ramadan dan ook erg belangrijk.
[verpleegkundigenieuws]

Elderly with diabetes run risk of falling

Diabetes may substantially raise the risk of falls among elderly adults living in nursing homes, new research shows.

In a study of 139 nursing home residents, researchers at Columbia University in New York found that men and women with diabetes were four times more likely than those without the disease to suffer a fall — a major cause of disability and death among the elderly.

In all, 78 percent of diabetic residents fell during the study period, compared with 30 percent of those without diabetes.

Lees verder bij Reuters

Eerste speciale polis voor diabetespatiënten

De Delta Lloyd Groep is de eerste verzekeraar die met speciale ziektekostenverzekeringen voor diabetespatiënten komt. De polis is ondergebracht bij de nieuwe zorgverzekeraar Diavitaal, een onderdeel van Delta Lloyd.

Wat de twee nieuwe basisverzekeringen kosten, is nog niet bekend, zo bleek donderdag. Over de inhoud is de Diabetesvereniging Nederland echter positief.

Met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet is het mogelijk om specifieke doelgroeppolissen te maken. Collectieven, zoals mensen met diabetes, kunnen zelf een eigen pakket afspreken met een zorgverzekeraar. Diabetes is een veel voorkomende ziekte, dus mensen met diabetes zijn voor verzekeraars een aantrekkelijke doelgroep. De kans is groot dat nog meer verzekeraars met een speciale verzekering komen.

De nieuwe polissen voldoen aan de eisen van verantwoorde diabeteszorg, zoals alle verzekeringen moeten doen, stelt directeur J. Gillissen van de Diabetesvereniging Nederland. Hij is vooral positief voor de zelfzorgpolis voor mensen die hun ziekte zelf volledig in de hand willen houden en hun dossier op internet willen beheren. Gillissen vindt het echter nog te vroeg om al zijn leden op te roepen massaal over te stappen. Diabetesvereniging Nederland wacht op de reacties van nog meer verzekeraars. Zodra alle polissen bekend zijn, gaat de vereniging deze met elkaar vergelijken, om het zo voor de leden makkelijker te maken om te kiezen.