UMCG start onderzoek naar tevredenheid vrouwen over hun borsten

Drie afdelingen van het UMCG starten een onderzoek naar de tevredenheid van vrouwen over hun borsten. Het gaat hierbij om vrouwen die nooit geopereerd of behandeld zijn aan hun borsten. Met de resultaten van dit onderzoek wil de afdeling plastische chirurgie de zorg aan vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad en die een borstreconstructie hebben ondergaan, verder verbeteren. Om te kunnen beoordelen hoe geslaagd een borstreconstructie is, wil de afdeling meer inzicht krijgen in hoe tevreden vrouwen over het algemeen met hun borsten zijn.

Elk jaar krijgen meer dan 15.000 vrouwen in Nederland borstkanker. Zij verdienen de beste zorg en de beste kwaliteit van leven na behandeling voor borstkanker. De afdeling plastische chirurgie van het UMCG doet, samen met de afdelingen chirurgische oncologie en epidemiologie, al vanaf 2010 onderzoek naar zowel emotionele als lichamelijke aspecten van kwaliteit van leven bij vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad en die daarom een borstreconstructie hebben ondergaan.

Lees verder op de website van het UMCG.

Alexander Monro Ziekenhuis wint Gouden Borstbeeld

Libelle borstkanker maandLibelle reikt medische award uit aan borstkankerziekenhuis
Het Alexander Monro Ziekenhuis is de winnaar van het Gouden Borstbeeld, de jaarlijkse medische award die het vrouwenweekblad Libelle uitreikt aan een persoon of instelling met bijzondere verdiensten op het gebied van vrouwengezondheidszorg. Het Alexander Monro Ziekenhuis opende anderhalf jaar geleden haar deuren en is het enige ziekenhuis in Nederland dat zich volledig richt op borstkankerzorg. Aanstaande vrijdag ontvangt het ziekenhuis de award van Libelle.

“Met Libelle’s medische award laten wij ieder jaar zien hoe enorm gezondheid leeft bij onze lezers”, aldus Maureen Belderink van Libelle. “En met deze prijs willen we vooral de mensen die zich inzetten voor vrouwengezondheidszorg onder de aandacht brengen. Het Alexander Monro Ziekenhuis is een bijzonder initiatief waar het welzijn van patiënten veel meer aandacht krijgt dan in een gewoon ziekenhuis.”

Het Alexander Monro Ziekenhuis
Als je de kans kreeg om een borstkankerziekenhuis te bedenken dat zorg verleent alsof het om je eigen moeder of dochter gaat, hoe zou je dat dan inrichten? Die vraag stelde chirurg Jan van Bodegom zichzelf een aantal jaar geleden, om te besluiten dat maatwerk en een patiëntgerichte aanpak de sleutelwoorden moesten zijn. Ook snelheid in diagnose, een behandelplan én een zorgteam dat constant nauw overlegt met elkaar stonden hoog op die lijst. Nu, najaar 2014, is ‘zijn’ ziekenhuis – vernoemd naar de allereerste borstkankerchirurg Alexander Monro – al bijna anderhalf jaar open. In die periode werden er 1550 patiënten gezien en 510 operaties uitgevoerd. En daar is het team trots op, vertelt Manager Zorg en Kwaliteit, verpleegkundige én betrokkene vanaf het vroege begin Kirsten Huibregtsen. “We hebben destijds aan honderd ervaringsdeskundigen gevraagd wat hun moment van de waarheid was toen ze in een borstkankertraject zaten. Aan de hand daarvan hebben we dit ziekenhuis ingericht.” Een persoonlijke benadering, snelheid van behandelplannen en een 9.8 op zorgkaart Nederland waren enkele redenen waarom Libelle besloot de medische award, een gouden borstbeeld, toe te kennen. De zorg van het ziekenhuis valt binnen de reguliere ziekenkostenverzekering.

Start Borstkankerweek
Per dag wordt in Nederland bij meer dan 40 mensen borstkanker geconstateerd en overlijden er 9 mensen aan de ziekte. Het is doodsoorzaak nummer één voor vrouwen tussen de 35 en 55 jaar. Het Gouden Borstbeeld ging eerder naar de mammapoli van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis en gynaecologe Carina Hilders die zich verdienstelijk maakte voor het invriezen van eicellen bij borstkankerpatiënten”.
[Libelle]

VU en VUmc ontwikkelen online behandeling slapeloosheid na borstkanker

slecht slapenSamenwerkingsproject van VU, VUmc en Prezens om zelf slaapproblemen te overwinnen
Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en VU medisch centrum hebben een innovatieve zelfhulpbehandeling ontwikkeld voor vrouwen die slaapproblemen houden na de behandeling voor borstkanker. De behandeling Overwin uw slaapproblemen na borstkanker is gebaseerd op zelfhulptherapie met bewezen effectiviteit. Gebruikers van de online cursus leren in een aantal lessen hun slaappatroon te herstellen en hun leefpatroon aan te passen. Tijdens de cursus ontvangt de gebruiker ondersteuning van een coach. De zelfhulpcursus bestaat uit informatie en (huiswerk)opdrachten. De cursus wordt vanaf februari 2014 aangeboden in een samenwerking tussen VU, VUmc en Prezens, onderdeel van GGZ inGeest.

Slaapproblemen bij borstkanker
Slaapproblemen komen veel voor in de algemene bevolking, maar nog veel meer onder vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker. Ongeveer 60% van hen heeft slaapproblemen en 30% voldoet aan de criteria voor een slaapstoornis. Ongeveer driekwart van de vrouwen die een arts bezoekt in verband met slaapproblemen krijgt medicatie voorgeschreven. Dit is op de korte termijn effectief, maar heeft vervelende bijwerkingen en een grote kans op verslaving. “Er is een effectieve behandeling voor slaapproblemen, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, maar er zijn weinig behandelaren die deze aanbieden. Een internet behandeling kan daarom uitkomst bieden,” zegt VU-wetenschapper Jitske Bongers. “Op dit moment biedt Prezens al een vergelijkbare door de VU ontwikkelde internetcursus aan voor mensen in de algemene bevolking met slaapproblemen, daar zijn de ervaringen heel positief.” De VU heeft deze cursus nu aangepast voor de specifieke problemen van vrouwen met borstkanker en wil op korte termijn onderzoeken hoe zij deze cursus ervaren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.slaapproblemen-na-borstkanker.nl. Tijdens de onderzoeksperiode is deelname gratis.

Slaapcursus
De cursus Overwin uw slaapproblemen na borstkanker bestaat uit zes lessen waarin de deelnemer leert om weer greep te krijgen op de slaapproblemen. Centraal in deze cursus staat het veranderen van gewoonten. Verkeerde slaapgewoonten zijn namelijk vaak een oorzaak voor het in stand houden van slapeloosheid.

Daarnaast onderzoeken de wetenschappers of de cursus voldoende aansluit bij de behoefte van vrouwen met borstkanker en of de cursus hen voldoende helpt. Na afloop van de onderzoeksperiode zal de online behandeling worden opgenomen in het reguliere aanbod van Prezens.
[Persbericht VU]

Gynaecoloog Carina Hilders krijgt Libelle’s Gouden Borstbeeld

Gynaecoloog dr. Carina Hilders van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is de winnares van Libelle’s Gouden Borstbeeld, de medisch award die het weekblad ieder jaar uitreikt aan iemand met bijzondere verdiensten in de zorg voor vrouwen. Dankzij Hilders is het voor steeds meer borstkankerpatienten mogelijk geworden om na chemotherapie zwanger te raken.

Na chemotherapieën komen vrouwen vervroegd in de overgang waardoor hun kans op zwangerschap verkeken is. Winnares Carina Hilders (47) is pionier in vruchtbaarheid-besparende technieken bij jonge vrouwen met borstkanker. Zij haalde het wereldnieuws door als eerste Nederlandse gynaecoloog een eierstok naar de bovenarm van de patiënte te transplanteren. Met financiële steun van borstkankervereniging Pink Ribbon richtte Hilders een paar jaar geleden het Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF) op, waar inmiddels alle IVF-klinieken van Nederland bij zijn aangesloten. Dankzij dit systeem worden jaarlijks een paar duizend jonge borstkankerpatiënten in diverse ziekenhuizen in Nederland geïnformeerd en preventief behandeld.

Gouden Eendenbek
Libelle’s medische award wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon of instelling zich onderscheidt in de zorg, met name op gebieden waar vrouwen mee te maken hebben. De eerste award werd in 2005 uitgereikt aan gynaecoloog Bert Alberda, een van de pioniers in Nederland op het gebied van IVF. Hij ontving de Gouden Eendenbek. Libelle’s medische award werd al eerder in de vorm van een Gouden Borstbeeld uitgereikt aan de mammapoli van het Amsterdamse Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Libelle editie 41 met een uitgebreid interview met Carina Hilders ligt sinds vrijdag 27 september in de winkel.

Plantenschimmel wijst weg naar nieuwe medicijnontwikkeling borstkanker

Stof fusicoccine remt hormonale groei borstkankercellen
Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam, het Antoni van Leeuwenhoek en de Technische Universiteit Eindhoven hebben ontdekt dat een stof afkomstig van een plantenschimmel als basis kan dienen voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen borstkanker. Deze stof, fusicoccine, blijkt bij hoge concentraties in staat de hormonale regulatie in borsttumoren te remmen, waardoor de tumorcellen zich minder snel vermenigvuldigen. Deze ontdekking biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een nieuw type medicijn tegen borstkanker. De onderzoeksresultaten zijn verschenen in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Fusicoccine remt groei kankercellen
Jaarlijks krijgen wereldwijd 1,4 miljoen vrouwen borstkanker. Bij driekwart van alle gevallen van borstkanker groeit de tumor onder invloed van hormonen. De meeste medicatie is dan ook gericht op het remmen van dit hormonale mechanisme. Helaas reageert niet iedere patiënt op de behandeling, waardoor nieuwe soorten medicijnen nodig zijn. Fusicoccine kan de basis vormen voor een nieuwe familie van borstkankermedicatie omdat deze stof in staat is de hormonale groei van tumorcellen op een volledig nieuwe manier te remmen.

Eerste stap naar nieuw type medicijn
De onderzoekers denken dat ze met hun onderzoek een stap in de goede richting van nieuwe behandelmethoden hebben gezet. “Er is nog veel onderzoek nodig om een toepasbaar medicijn te ontwikkelen”, zegt VU-wetenschapper Bert de Boer. “Maar de ontdekking van dit voorheen onbekende werkingsmechanisme is de eerste stap op weg naar een nieuw type medicijn en behandelmethode voor hormonale borstkanker.”
[Vrije Universiteit Amsterdam]

Meer invloed voor borstkankerpatiënt

borstkankerB-force laat de patiënt zelf aan het woord over de borstkankerzorg
1 mei 2013: Borstkankervereniging Nederland (BVN) werkt nu ruim 100 dagen met B-force, een uniek instrument dat onder borstkankerpatiënten rechtstreeks peilt hoe zij over een bepaald aspect van de borstkankerzorg denken en wat hun ervaring is. Met opmerkelijke resultaten waarop BVN direct actie onderneemt.

100 dagen B-force
B-force stelt borstkankerpatiënten en erfelijk belasten concrete vragen over onderzoek, behandeling en leven met borstkanker. Kort, krachtig en eenvoudig online te beantwoorden. Vragen worden nu binnen drie dagen door ruim 1000 mensen beantwoord en BVN neemt op basis van de uitkomsten gepaste actie.
B-force is nu 100 dagen operationeel en zorgt voor opmerkelijke uitkomsten en inzichten over de borstkankerzorg.

Resultaten tot nu toe
Tijdens de eerste 100 dagen B-force zijn 15 vragen gesteld, die nieuwe inzichten hebben opgeleverd. Bijvoorbeeld:

  • 39% van de patiënten geeft de borstkankerzorg in Nederland een 8. 5% geeft zelfs een 10. Van de 60% die vindt dat de zorg beter kan, vindt bijna een kwart dat nazorg het belangrijkste verbeterpunt is.
  • Naast overleven en beter worden, bepalen vooral het energieniveau (73,3%) en het psychisch welbevinden (71,7%) na de behandeling of (ex-)patiënten de behandeling geslaagd achten. Voor 46,2% is het uiterlijk van het bovenlichaam bepalend.
  • Reistijd wordt vaak gebruikt als argument tegen concentratie van zorg in gespecialiseerde ziekenhuizen. Een ruime meerderheid is echter bereid een uur te reizen voor gespecialiseerde zorg, als de zorg daar aantoonbaar het beste is.

Acties naar aanleiding van uitkomsten
De uitkomsten op B-force vragen leiden altijd tot actie van BVN. Zo is de vragenlijst die iedere nieuwe borstkankerpatiënt via het ziekenhuis krijgt voorgelegd, verbeterd. Ook ontwikkelt BVN nieuw voorlichtingsmateriaal over nazorg. En schreven we een protestbrief aan de Minister van VW&S over een voorgenomen bezuinigingsmaatregel bij hormoontherapie, die voor patiënten erg belastend blijkt. Het BVN standpunt over concentratie van borstkankerzorg op basis van de uitkomsten komt volgende week op www.borstkanker.nl

Over B-force
BVN beoogt het komende jaar met B-force een veelvoud van 1000 antwoorden binnen te halen op iedere vraag, zodat de stem van de patiënt echt gehoord kan worden. B-force is mede gefinancierd door Stichting Pink Ribbon.
[BVN]

Onderzoek naar effect mindfulness bij vrouwen met borstkanker

borstPink Ribbon heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar het effect van mindfulness op de kwaliteit van leven van vrouwen met borstkanker. Het gaat om een multi-center onderzoek dat wordt gecoördineerd door het Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness en het Helen Dowling Instituut.

Psychische gevolgen
Borstkanker heeft niet alleen lichamelijke, maar ook psychische gevolgen. De behandeling vraagt veel van patiënten, of het nu gaat om een operatie, bestraling, chemotherapie of een hormonale behandeling. Veel vrouwen met borstkanker kampen dan ook met depressieve en angstklachten, niet alleen tijdens de behandeling maar ook erna.

Lees verder op de website van het UMC St Radboud

Onderzoek onder families met verhoogd risico op borst- en eierstokkanker ook in Noord-Nederland

borstkankerAls borstkanker of eierstokkanker veel voorkomt in je familie, hangen ingrijpende beslissingen over preventieve operaties aan borsten of eierstokken af van goed advies over hoe hoog het risico op kanker precies is. Vooralsnog is echter onduidelijk waarom sommige vrouwen een hoog en andere een veel lager risico lopen. Hiervoor is veel meer informatie nodig, niet alleen over de erfelijke oorzaken, zoals veranderingen (mutaties) in bepaalde genen, maar ook over leefgewoonten. Daarom is de Hebon-studie opgezet, een grootschalig onderzoek onder families met een verhoogd risico op borst- en eierstokkanker.

In de regio Noord-Nederland ontvangen circa 4.000 vrouwen (en 900 mannen) die in de afgelopen jaren bij de afdeling Genetica van het UMCG zijn geweest, de komende tijd een uitnodiging om deel te nemen. In heel Nederland zullen 30.000 vrouwen en 6.000 mannen voor de studie worden benaderd.

Leden van families waarin veel borst- en eierstokkanker voorkomt, kunnen zich sinds midden jaren negentig laten testen door middel van DNA-onderzoek. Veranderingen (mutaties) in de zogenaamde BRCA1- en BRCA2-genen worden echter maar in een klein deel van de families gevonden. Onderzoeker Matti Rookus van NKI/AvL: “Met de Hebon-studie proberen we de kennis over erfelijke oorzaken te vergroten, waardoor in de toekomst niet alleen de BRCA1/2-families, maar ook andere belaste families goed geïnformeerd kunnen worden.”

Lees verder op de website van het UMCG.