Baarmoederhalskanker-vaccin mogelijk in Vlaams vaccinatieschema

BaarmoederhalsHet vaccin tegen baarmoederhalskanker wordt wellicht opgenomen in het Vlaams vaccinatieschema. De Vlaamse minister van Volksgezondheid Steven Vanackere is hier een voorstander van en de Vlaamse Gezondheidsraad had al eerder een positief advies gegeven over een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, aldus DeMorgen.be.

Daarnaast heeft ook de Hoge Gezondheidsraad zich inmiddels positief uit over een algemene vaccinatie van een bepaalde leeftijdsgroep. Vanaf 1 december wordt het vaccin grotendeels terugbetaald voor meisjes tussen 12 en 15 jaar.

Een werkgroep is nu bezig een wetenschappelijk onderbouwd screening- en vaccinatiebeleid tegen baarmoederhalskanker op te stellen. Eind dit jaar zal minister Vanackere pleiten voor een algemene vaccinatie van een bepaalde leeftijdsgroep van meisjes tussen de tien en vijftien jaar.

Baarmoederhalskanker

BaarmoederhalsBaarmoederhalskanker is op wereldschaal de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen onder de 45 en is de derde belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen, na borst- en longkanker.

Elke twee minuten sterft er ergens in de wereld een vrouw aan baarmoederhalskanker. In België overlijdt er nog altijd één vrouw per dag aan deze ziekte, ondanks het belangrijke effect van de opsporingsprogramma’s. Gelukkig zijn er door de preventie, de diagnose en de behandeling van baarmoederhalskanker belangrijke vorderingen geboekt, zoals het ontwikkelen en op de markt brengen van een vaccin tegen baarmoederhalskanker.

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humane papillomavirus (HPV), een sterk verspreid virus. Er bestaan een honderdtal types van dit virus, waarvan het merendeel een laag risico heeft. De meeste gevallen van baarmoederhalskanker worden veroorzaakt door twee types, het HPV16 en het HPV18. Beide types zijn goed voor ongeveer 70% van het totale aantal gevallen van baarmoederhalskanker.

Het HPV-virus is heel sterk verspreid en wordt heel gemakkelijk overgedragen. Dat gebeurt tijdens het vrijen of in bepaalde gevallen zelfs door intiem huidcontact in de genitale streek. Elke vrouw die seksueel actief is, loopt dus het risico om besmet te raken. Het gebruik van een condoom helpt het risico op infectie beperken, maar het geeft toch geen absolute bescherming.

Meer informatie op VacciWeb.be

Baarmoederhalskanker beter op te sporen

BaarmoederhalsEr is een betere meetmethode mogelijk om baarmoederhalskanker in een zeer vroeg stadium op te sporen. Het uitstrijkje dat bij alle Nederlandse vrouwen tussen de dertig en zestig jaar om de vijf jaar wordt gemaakt, kan over enkele jaren via een nieuwe, betere meetmethode geanalyseerd worden. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van de diagnose toe. Dit blijkt uit onderzoek van Esther Nijhuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij promoveert op haar onderzoek op 14 februari aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Baarmoederhalskanker is een van de weinige kankers die wordt voorafgegaan door een duidelijk voorstadium. Door een uitstrijkje te laten maken is het mogelijk om de afwijking te ontdekken voordat er sprake is van kanker. Bij een uitstrijkje worden cellen uitgesmeerd op een glaasje en bekeken onder de microscoop. Op basis van het uiterlijk van de cellen wordt bepaald of er sprake is van (een voorstadium van) baarmoederhalskanker. Als gevolg van fouten bij het afnemen van het uitstrijkje of het beoordelen van de cellen onder de microscoop, kunnen foute diagnoses worden gesteld.

Betere diagnose
Esther Nijhuis onderzocht een methode (QMSP genaamd) die een grotere betrouwbaarheid in de diagnose biedt. QMSP gaat niet uit van visueel waarneembare veranderingen van cellen, maar van de zogeheten methylatie analyse. Dit is een vorm van genetisch onderzoek. Centraal daarin staat de gen promoter, dat is het deel van een gen dat de werking van het gen reguleert. Nijhuis onderzocht 12 gen promoters, waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij de ontwikkeling van kanker. Er moeten de komende jaren meer promoters worden toegevoegd om de methode te verbeteren, stelt Nijhuis. De onderzoekster noemt de methode al “veelbelovend”. QMSP is aantrekkelijk omdat er honderden uitstrijkjes tegelijkertijd mee geanalyseerd kunnen worden. Dit maakt de methode geschikt voor toepassing binnen het bevolkingsonderzoek.

Veel voorkomend
Na borstkanker is baarmoederhalskanker wereldwijd de meest voorkomende kanker onder vrouwen. In ontwikkelingslanden is 15% van de nieuw ontdekte kankers bij vrouwen baarmoederhalskanker, in de westerse wereld is dit 3.6%. Sinds in 1996 het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Nederland werd geïntroduceerd, nam het aantal gevallen van baarmoederhalskanker in Nederland af. Momenteel is het aantal vrouwen waarbij baarmoederhalskanker wordt geconstateerd zelfs lager dan ooit. In Nederland zijn de meeste vrouwen bij wie baarmoederhalskanker wordt ontdekt, tussen de 40 en 44 jaar oud. Deze vrouwen zijn relatief jong, en hebben vaak jonge kinderen.
[UMCG]

EU keurt vaccin tegen baarmoederhalskanker goed

De Europese Unie heeft een vaccin tegen baarmoederhalskanker goedgekeurd. Het gaat om het middel Gardisil, dat als eerste vaccin tegen baarmoederhalskanker naar verwachting in oktober op de markt zal komen.

Het vaccin voorkomt de overdracht van het menselijk papilloma virus, dat tumoren kan veroorzaken. In de Verenigde Staten en een aantal andere landen is het vaccin al goedgekeurd. In Europa zal het worden verkocht door Sanofi Pasteur MSD, een joint venture van de Amerikaanse farmaceut Merck en het Franse Sanofi-Aventis.

Volgens het bedrijf behoort Nederland met Duitsland en Groot-Brittannië tot de eerste Europese landen waar het vaccin beschikbaar zal zijn. Eerst moet de gebruikelijke procedure voor toelating worden gevolgd en moet de overheid toestemming geven voor vergoeding van het vaccin. Het nu goedgekeurde vaccin, dat in drie doses wordt verstrekt, zou tussen 300 en 360 euro gaan kosten.

De EU is opmerkelijk snel met de goedkeuring, negen maanden nadat het middel is aangemeld. GlaxoSmithKline, een belangrijke concurrent van de producent, heeft ook een vaccin tegen baarmoederhalskanker, Cervarix. Dat werd in maart in Brussel ter goedkeuring aangeboden.

Vaccin tegen baarmoederhalskanker

BaarmoederhalsVrijwel zeker nog dit jaar komt in Nederland het eerste vaccin beschikbaar tegen baarmoederhalskanker (cervixkanker). Het is bedoeld voor meisjes en jonge vrouwen van 9 tot 26 jaar.

De wetenschappelijke commissie van het Europese bureau voor geneesmiddelenregistratie (EMEA) heeft gisteren onverwacht snel een gunstig advies uitgevaardigd om het vaccin toe te laten tot de Europese geneesmiddelenmarkt. Binnen enkele weken valt nu de goedkeuring door de Europese Commissie te verwachten van dit preventieve middel.

Uitstrijkje
Baarmoederhals- of cervixkanker is na borstkanker de belangrijkste doodsoorzaak door kanker onder jonge vrouwen tussen 15 en 44 jaar. Ondanks bevolkingsonderzoek, door middel van het uitstrijkje, wordt in Nederland elk jaar bij 700 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker gesteld en overlijden jaarlijks ongeveer 250 vrouwen.

Het vaccin, Gardasil, beschermt meisjes en vrouwen tegen een infectie met zeker vier typen van het zogeheten Humaan Papilloma Virus (HPV), de voornaamste veroorzaker van baarmoederhalskanker. Dit virus wordt door de man op de vrouw overgebracht tijdens geslachtsverkeer. Híj is zich niet bewust van het virus, zíj kan er onvruchtbaar door worden of er kanker door ontwikkelen.

Jongens
Om die reden wordt het vaccin ook aangeboden aan jongens van 9 tot 15 jaar, opdat het virus bij hen niet tot ontwikkeling kan komen. Het PvdA-Kamerlid Arib dringt er bij de minister van Volksgezondheid op aan het nieuwe vaccin “zo spoedig mogelijk en zo breed mogelijk” beschikbaar te stellen en op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Met Gardasil kan meer dan 70 procent van alle gevallen voorkomen worden, stellen de medicijnfabrikanten Sanofi, Pasteur en MSD.
[Telegraaf]

Condoom tegen baarmoederhalskanker

Binnenkort zullen er twee vaccins op de markt komen tegen het humaan papillomavirus (HPV). Dit virus is een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van baarmoederhalskanker. In België komt deze kanker bij vrouwen op de derde plaats.

HPV wordt seksueel overgedragen (ook overdracht mogelijk via niet-penetrerende seks). Ongeveer 80 % van de bevolking (ook in België) zal ooit worden blootgesteld aan een HPV infectie, hetzij bewust hetzij onbewust. De overgrote meerderheid van de infecties met HPV verloopt asymptomatisch en verdwijnt binnen 6 tot 18 maanden spontaan. Iets minder dan 1 % van de infecties zal, indien niet behandeld, leiden tot de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. Het tijdsinterval tussen de initiële infectie en de uiteindelijke kanker bedraagt minstens 10 tot 15 jaar.

Amerikaanse onderzoekers hebben voor de eerste keer aangetoond dat een condoom een zeer goede bescherming biedt tegen HPV. 82 jonge vrouwen tussen 18 en 22 jaar werden gevolgd vanaf hun eerste seksuele contacten. Ze werden om de vier maanden getest op de aanwezigheid van HPV en van genitale wratten. Er was een significant verschil in HPV-infectie tussen vrouwen die met en vrouwen die zonder condoom vrijdden. Van de 42 jonge vrouwen waarvan de partner altijd een condoom droeg tijdens seks, bleken er toch 12 te zijn die na 3 jaar geïnfecteerd raakten met HPV. Wellicht had dat te maken met verkeerd gebruik van de condoom of onbeschermde seks.
[gezondheid.be]

Thuistest tegen baarmoederkanker in Nijmegen

BaarmoederhalsHet UMC St Radboud in Nijmegen gaat, in navolging van het VU medisch centrum in Amsterdam, vrouwen in de regio een thuistest sturen om baarmoederhalskanker op te sporen. Het gaat om de groep vrouwen die niet komen opdagen voor een uitstrijkje via het landelijke bevolkingsonderzoek.

Dat heeft hoogleraar gynaecologische oncologie Leon Massuger van de Radboud Universiteit Nijmegen vrijdag bevestigd naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant.

 

Onderzoek naar thuistest baarmoederhalskanker

BaarmoederhalsHet VU medisch centrum in Amsterdam gaat bij wijze van proef 44.500 vrouwen een thuistest toesturen die baarmoederhalskanker kan opsporen. Het gaat om vrouwen die eerder niet reageerden op een uitnodiging voor het maken van een uitstrijkje.

Dat heeft het academisch ziekenhuis vrijdag aangekondigd. Het onderzoek moet uitwijzen of de moeilijk te bereiken vrouwen op deze manier wel meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Bij de proef gaat het om vrouwen in Noord-Holland en Flevoland.

Met de test kunnen de vrouwen zelf thuis een uitstrijkje afnemen. Dat moeten ze naar het VUmc opsturen, waar het wordt onderzocht op de aanwezigheid van het Humaan Papilloma Virus, dat vrijwel altijd de oorzaak van baarmoederhalskanker is.

Niet-westerse vrouwen
Ongeveer 77 procent van de vrouwen tussen de dertig en zestig jaar geeft gehoor aan de oproep die ze elke vijf jaar krijgen om een uitstrijkje te laten maken. Vooral niet-westerse vrouwen, vrouwen onder de veertig en vrouwen met een lage sociaal-economische status reageren minder vaak op de uitnodiging.

Het VUmc hoopt dat het toezenden van de thuistest meer effect heeft dan publiekscampagnes of het opbellen van vrouwen die de uitnodiging tot deelname aan het bevolkingsonderzoek negeren. De onderzoekers denken met de proef 240 vrouwen op te sporen met afwijkende cellen die kunnen wijzen op baarmoederhalskanker. Ze verwachten acht tot tien vrouwen te vinden bij wie de kwaadaardige cellen al tot het omliggende weefsel zijn doorgedrongen.
[ANP]