Veel vrouwen gebruiken niet de veiligste anticonceptiepil

Anticonceptie pilVeel vrouwen gebruiken niet de veiligste anticonceptiepil als het gaat om tromboserisico’s. Dat blijkt uit onderzoek van het LUMC, vandaag gepubliceerd in de British Medical Journal (BMJ). Het risico hangt af van het type progestagenen in ‘de pil’, en van de dosis oestrogeen. De veiligste pil is er een die levonorgestrel combineert met een lage dosis oestrogeen.

Dat het gebruik van de anticonceptiepil de kans op diep-veneuze trombose verhoogt, was al langer bekend. Dr. Astrid van Hylckama Vlieg en haar collega’s onderzochten binnen de zogenoemde MEGA-studie 1524 vrouwen tussen 18 en 50 jaar oud met trombose, en een controlegroep van 1760 gezonde vrouwen. De pil verhoogde de kans op trombose met een factor vijf vergeleken met niet-gebruiksters, zoals ook eerder onderzoek al aantoonde. Tijdens de eerste drie maanden van pilgebruik was het risico zelfs twaalf maal verhoogd. De kans op trombose bleek bovendien af te hangen van het type progestageen. Een pil met de desogestrel-variant veroorzaakte bijvoorbeeld een tweemaal zo hoog risico als een pil met levonorgestrel. Ook pillen met de progestagenen cyproteron acetaat of drospirenone veroorzaakten een ongeveer tweemaal zo hoog risico als een pil met levonorgestrel. Ook de dosis oestrogeen bleek relevant: hoe meer oestrogeen, hoe hoger het tromboserisico. Oestrogeen wordt aan de pil toegevoegd om doorbraakbloedingen te voorkomen.

Van de onderzochte vrouwen die de pil slikten, bleek slechts 57 procent een pil te slikken met levonorgestrel en een relatief lage dosis oestrogenen (30 microgram). Levonorgestrel met 20 microgram oestrogeen werd slechts heel sporadisch gebruikt. Waarom er nog zoveel vrouwen relatief onveilige anticonceptiepillen slikken, is onduidelijk.

Bij diep-veneuze trombose raakt een ader afgesloten door een bloedstolsel. Vaak gebeurt dit in een been. Een stolsel kan echter ook vastlopen in de longen, waardoor een levensgevaarlijke longembolie ontstaat. De kans op trombose is klein, zelfs voor jonge vrouwen die de pil slikken: ongeveer drie op tienduizend per jaar.
[LUMC]

Vrouwen denken weinig na over anticonceptie

Anticonceptie pil Vrouwen staan onvoldoende stil bij het anticonceptiemiddel dat zij nemen. Pas nadat zij kinderen hebben gekregen, gaan zij vaak nadenken of ze wel het juiste middel nemen. Dikwijls stappen zij dan over op een andere methode. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction.

Nog altijd veruit de meeste vrouwen zijn aan de pil. Toch geven velen aan dat zij niet elke dag aan hun anticonceptie willen denken. Zo meldden de onderzoekers dat zij het liefst zo min mogelijk hormonen willen binnenkrijgen. Aan het onderzoek, dat in opdracht van het farmaceutische bedrijf Schering-Plough werd gehouden, deden 945 vrouwen van tussen de 15 en 45 jaar oud mee.

Geneesmiddelen Kuvan en Qlaira in basispakket

QlairaKuvan – een geneesmiddel voor patiënten met stofwisselingsziektes – moet worden opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingsysteem (GVS). Ook het geneesmiddel Qlaira – een vierfasen anticonceptiepil – moet voortaan worden vergoed. Dit adviseert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aan minister Klink van VWS.

Kuvan is geregistreerd voor de behandeling van patiënten met ernstige stofwisselingsaandoeningen. Deze patiënten hebben te veel fenylalanine (een aminozuur) in hun bloed en moeten zich aan een zeer streng, eiwitarm dieet houden om de gevolgen van hun ziekte te beperken. Patiënten die iets afwijken van het dieet, lopen beschadigingen aan het zenuwstelsel op, die uiteindelijk leiden tot ernstige hersenschade. Volgens het CVZ is de therapeutische meerwaarde van Kuvan aangetoond. Het geneesmiddel verlaagt de fenylalanineconcentratie in het bloed, waardoor het niet catastrofaal is als patiënten toch wat verkeerde eiwitten binnenkrijgen. Hierdoor is het dieet beter vol te houden.

Ook adviseert het CVZ om Qlaira op te nemen in het pakket. Het CVZ heeft onderzocht of de anticonceptiepil dezelfde werking (therapeutische waarde) heeft als de anticonceptiepillen die al in het basispakket zijn opgenomen. Het CVZ concludeert dat dat het geval is. Qlaira is de eerste vierfasen anticonceptiepil. Dat wil zeggen dat er in vier fasen een wisselende dosis hormonen in de pil is opgenomen. Het doel daarvan is dat op die manier de maandelijkse cyclus in de buurt komt van de natuurlijke cyclus die een vrouw doorloopt, die geen anticonceptiemiddel gebruikt.

Geneesmiddelenbeoordeling CVZ
Een van de taken van het CVZ is om de minister van VWS te adviseren over opname van geneesmiddelen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Om te beoordelen of geneesmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen, heeft het CVZ de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) ingesteld. Deze commissie bestaat uit externe, onafhankelijke deskundigen. De CFH kijkt onder meer naar de werkzaamheid, effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen. Vervolgens brengt het CVZ een advies uit aan de minister, die een besluit neemt over opname van het geneesmiddel in het basispakket (GVS).

Nieuwe anticonceptiepil Qlaira met natuurlijk hormoon

QlairaMedicijnfabrikant Bayer brengt deze week een nieuwe anticonceptiepil Qlaira op de markt met een natuurlijk vrouwelijk hormoon. Het is de eerste pil in haar soort in Nederland. Volgens Bayer geeft de pil minder bijwerkingen.

Qlaira is een laaggedoseerde pil met het lichaamseigen estradiol. Anticonceptiepillen (combinatiepillen) bevatten een oestrogeen en een progestageen. Sinds de komst van de combinatiepil in de jaren zestig, zijn verschillende progestagenen ontwikkeld en is de dosering progestageen steeds verder verlaagd. Het oestrogeen was in alle anticonceptiepillen echter altijd dezelfde– ethinylestradiol. Met de komst van Qlaira kunnen vrouwen voor het eerst kiezen voor een pil die een lichaamseigen oestrogeen afgeeft.

Qlaira bevat een combinatie van estradiolvaleraat en het progestageen dienogest. Estradiolvaleraat wordt in het lichaam omgezet in estradiol, hetzelfde hormoon als het oestrogeen dat in de eierstokken wordt ontwikkeld. Qlaira heeft bovendien een dynamisch doseringsschema. Het doseringsschema is zo ontwikkeld dat de pil gedurende de gehele cyclus exact de juiste hoeveelheid hormonen op het juiste moment afgeeft. Een strip bevat 26 hormoonbevattende pillen en 2 pillen zonder werkzame stof. Daardoor is de kans dat vrouwen de pil vergeten in te nemen zeer klein. De betrouwbaarheid van Qlaira is hierdoor hoog.

Al langer proberen farmacologen estradiol als oestrogeencomponent in de anticonceptiepil te gebruiken. Tot op heden gaf estradiol echter vaak aanleiding tot tussentijds bloedverlies. Het dynamische doseringsschema van Qlaira zorgt voor een optimaal bloedingspatroon. Bij gebruik van Qlaira wordt de ontrekkingsbloeding in de meeste gevallen korter en lichter.

Naar verwachting zal Qlaira, behalve als anticonceptivum, in de toekomst ook als eerste anticonceptiepil worden geregistreerd voor de indicatie ‘hevige of langdurige menstruatie’.

Massaal morning-afterpilgebruik

Anticonceptie pilIn Groot-Brittannië gebruiken veel jonge vrouwen de morning-afterpil als enige vorm van anticonceptie. Dat schrijft een Britse studentenkrant, aldus Nu.nl begin mei.

Critici zijn bang dat online verkoop en de verkoop zonder recept vrouwen kan stimuleren om de morning-afterpil te gebruiken alsof het aspirines zijn. Ook zou het onbeschermde seks verder aanmoedigen.

De morning-afterpil is oorspronkelijk op de markt gebracht als ‘laatste redmiddel’ als het condoom bijvoorbeeld is gescheurd.

Uit de rondvraag komen nog enkele opmerkelijke zaken naar voren: een vijfde van de ondervraagden beweert wekelijks meer dan één seksuele partner te hebben.

Eén op de tien mannen zou ook wel eens met minstens twee vrouwen op een dag hebben geslapen. Een derde beweert meestal geen condooms te gebruiken bij nieuwe partners.

Anticonceptie-prik voor mannen

Anticonceptie-prik voor mannenWetenschappers hebben een anticonceptie-middel ontwikkeld dat maandelijks wordt toegediend via een spuitje met testosteron en tijdelijk de productie van sperma stopt. Het nieuwe voorbehoedmiddel voor mannen moet even effectief zijn als de pil, aldus de Telegraaf.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Nationaal Onderzoekscentrum voor Familieplanning in Peking. Het middel kan bijdragen aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Tot nu toe is het in de meeste relaties de vróuw die elke dag de pil moet slikken.

Het nieuwe anticonceptie-middel voor mannen heeft geen ernstige bijwerkingen, enkele mannen last kregen van ernstige acné. Er is nog wel verder onderzoek nodig om de effecten op lange termijn te kennen. Het middel kan over vijf jaar op de markt worden gebracht.

Gewichtstoename door prikpil

SpuitDe ‘prikpil’ kan volgens een studie in het American Journal of Obstetrics and Gynecology tot aanzienlijke gewichtstoename leiden.In een geroep van 703 vrouwen kwamen gebruiksters van de prikpil met als werkzame stof medroxyprogesteron (DMPA) in de eerste 3 jaar gemiddeld 5,1 kg aan. De toename was het grootst in de eerste 18 maanden en betrof overwegend vetophoping in de buik en rond de organen, wat als een risicofactor voor o.m. hart- en vaatziekten wordt beschouwd.

Het risico op een BMI van tenminste 30 kg/m2, de ondergrens van obesitas, bij DMPA-gebruiksters lag 2,1 keer hoger dan bij vrouwen die geen hormonale anticonceptiva gebruikten. Vrouwen die van DMPA overstapten op orale anticonceptiva vielen nauwelijks af, in tegenstelling tot vrouwen die op condoomgebruik overgingen.

De auteurs schrijven dat uit de voorlopige resultaten van de studie blijkt dat een kwart van de DMPA-gebruiksters te maken heeft met een significante en potentieel gevaarlijke verandering van de lichaamsbouw.
[Gezondheid.be]

Anticonceptiepil voor mannen stapje dichterbij

Anticonceptie pilWetenschappers zijn al jaren bezig met de ontwikkeling van een anticonceptiepil voor mannen. Dat verloopt uiterst moeizaam. Maar een nieuwe ontdekking lijkt de mannenpil en stukje dichterbij te brengen, schrijft de Daily Mail.

Onderzoekers van de universiteit van Iowa stuitten tijdens een onderzoek naar erfelijke vormen van doofheid in Iran bij toeval op een genetisch defect dat onvruchtbaarheid bij sommige mannen kan veroorzaken.

Van dit gen, Catsper1, genaamd was al bekend dat het onvruchtbaarheid bij muizen kan veroorzaken. Maar nu troffen de wetenschappers bij 2 Iraanse families die geen kinderen konden verwekken, het ‘onvruchtbaarheidsgen’ aan. Het defecte gen heeft effect op de beweging van het sperma, waardoor zaadcellen niet in staat zijn de eicel binnen te dringen om het te bevruchten.

De ontdekking kan gebruikt worden om mannen met deze zeldzame vorm van onvruchtbaarheid te behandelen. Bovendien – zo geloven sommige wetenschappers – zou het kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een anticonceptiepil voor mannen.

In de afgelopen jaren zijn er al diverse pogingen gedaan een dergelijke pil te ontwikkelen, maar tot nog toe zonder succes.
[gezondheid.blog.nl]