De (prik)pil lijkt het risico op hiv overdracht voor mannen en vrouwen te verdubbelen

AidsFondsDe prikpil is een populaire vorm van anticonceptie in Afrika. Onderzoek dat is gepubliceerd in de Lancet legt een verband met een verhoogd risico op het krijgen van hiv.

Tweemaal zo grote kans op hiv
Volgens dit onderzoek hebben vrouwen die de prikpil gebruiken een tweemaal zo grote kans op een hiv- infectie dan vrouwen die geen prikpil gebruiken. Ook het risico voor de man van een hiv-positieve vrouw verdubbelt bij gebruik van de prikpril. Hoe het precies werkt is onduidelijk. Mogelijk zorgt de prikpil voor een hogere concentratie van het virus in het vaginale vocht. In het onderzoek werd ook gekeken naar het gebruik van de gewone pil. Ook daarbij lijkt een verhoogde kans op hiv-overdracht waarneembaar. De aantallen zijn echter te klein om betrouwbare conclusies te kunnen trekken.

Opzet van de studie
Aan dit onderzoek deden 3790 heteroseksuele koppels uit zeven Afrikaanse landen mee. De ene partner had hiv, de andere niet. De koppels werden 12 tot 24 maanden gevolgd. Alle hiv-negatieve partners werden elk kwartaal getest op hiv. Voorts ontvingen alle koppels een uitgebreid hiv-preventiepakket, waaronder voorlichting over veilig vrijen en gratis condooms. De onderzoeksresultaten zijn gecorrigeerd voor allerlei variabelen die de resultaten zouden kunnen benvloeden, zoals leeftijd en het weglaten van condooms.

Meer onderzoek nodig
Er is al eerder onderzoek gedaan naar pilgebruik en hiv. Dit onderzoek is de eerste studie die een toegenomen risico op hiv door gebruik van de prikpil laat zien. Toch levert ook deze studie niet het ultieme bewijs. Dit bewijs is alleen te krijgen als je koppels at random verdeeld in groepen die wel de pil gebruiken en die m niet gebruiken. Dat is in deze studie niet gebeurd. Hierdoor kunnen er geen definitieve conclusies getrokken worden. UNAIDS heeft gister een persbericht uit doen gaan waarin zij oproept tot meer onderzoek naar hormonale anticonceptie en hiv-infectie. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) organiseert in januari 2012 een bijeenkomst waarin experts en onderzoekers de bevindingen verder bediscussiren.

Double Dutch
Gegeven het mogelijke risico op hiv-infectie bij gebruik van de (prik)pil voor zowel vrouwen als mannen is het van belang dat er goede voorlichting gegeven wordt over tweeledige bescherming, dat wil zeggen door middel van anticonceptie n condoomgebruik. Deze methode, ook wel Double Dutch genoemd, is in Nederland standaard opgenomen in de seksuele voorlichting.
[AidsFonds]

Mannen zijn bereid om anticonceptie te slikken

anticonceptiepilZEKUR onderzoek wijst uit: mannen willen massaal aan de mannenpil
Bijna driekwart van de mannen (72%) vindt dat zijzelf de verantwoordelijkheid moeten nemen wanneer er een betrouwbare anticonceptiepil voor mannen op de markt komt. Dit terwijl het algemene beeld bestaat dat door een moeilijke acceptatie van de maatschappij de mannenpil nog niet op de markt verkrijgbaar is.  Het is één van de opvallende resultaten van een jaarlijks onderzoek naar zekerheid onder jongeren, uitgevoerd in opdracht van jongerenverzekering ZEKUR van verzekeraar Univé.

Mannenpil
73% van de jongeren vindt dat mannen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen wanneer er een betrouwbaar anticonceptiemiddel voor mannen op de markt komt. 27% van de ondervraagde jongeren vindt dat deze verantwoordelijkheid altijd bij de vrouw blijft. Opvallend is dat er nauwelijks verschil is tussen de mening van de heren en dames. 74% van de vrouwen tegenover 72% van de mannen vindt dat mannen bij het verschijnen van een betrouwbaar anticonceptiemiddel voor mannen, het middel moeten gaan gebruiken.

De mannenpil is na 40 jaar van onderzoek nog niet op de markt verkrijgbaar. De moeilijke acceptatie van de maatschappij wordt in diversen artikelen genoemd als een van de oorzaken. Jongeren geven nu in dit onderzoek aan dat wat hen betreft de tijd rijp is voor een mannenpil.

Overstappen vanwege anticonceptiepil
De vrouwenpil bestaat dit jaar 50 jaar en wordt vanaf 1 januari geschrapt uit het basispakket voor jongeren ouder dan 21 jaar. Een derde van de ondervraagde vrouwen ouder dan 21 jaar zou overwegen over te stappen naar een verzekering die vanaf 1 januari anticonceptiemiddelen als de pil blijft vergoeden. Dit geldt in sterkere mate voor de ‘jongere’ vrouwen; ruim 37% van de 22 tot 27-jarigen zou overstappen. ZEKUR vergoedt vanaf 1 januari de anticonceptiepil voor jongeren van 21 jaar en ouder uit het Extra ZEKUR pakket.

ZEKUR.nl
Het kwantitatieve onderzoek is door Try Out Jongerenmarketing en Intomart GfK in opdracht van jongerenverzekering ZEKUR van Univé uitgevoerd. Een representatieve steekproef van 502 jongeren in de leeftijd van 18 tot 32 jaar zijn bevraagd over het thema “hoe zekur voel jij je?”.  ZEKUR heeft de laatste maanden al duizenden nieuwe klanten mogen begroeten. ZEKUR dankt zijn populariteit onder jongeren ondermeer aan het feit dat het de goedkoopste zorgpremie van Nederland heeft. ZEKUR is voordelig doordat je de verzekering online afsluit. Daarnaast heeft Univé voor ZEKUR een aantal zorgaanbieders gecontracteerd voor planbare ziekenhuiszorg en bestel je je herhaalrecepten via de Internet Apotheek. Als ZEKUR-klant kun je van nog meer voordelen profiteren. De bestelling van de pil bij de Pil Express valt bijvoorbeeld buiten het eigen risico.

Gemak is belangrijkste factor bij anticonceptie

anticonceptiepilGemak is voor het grootste deel van de Nederlandse vrouwen de belangrijkste keuzefactor bij het kiezen van anticonceptie. Dit blijkt uit onderzoek van Peil.nl onder ruim duizend vrouwen tot 40 jaar.
Vrouwen gaan voor advies over anticonceptie het liefst eerst naar de huisarts (62%). Vooral in de zomer wordt er een nieuwe anticonceptiemethode overwogen. De pil nog steeds de populairste methode, 45% van de vrouwen tot veertig jaar gebruikt hem. 8% gebruikt een spiraal en 7% kiest voor een condoom. 6% gebruikt de anticonceptiering.

Vrouwen van 18 tot 30 jaar kiezen het vaakst voor de anticonceptiering. Ruim een kwart van de vrouwen zegt zich helemaal niet bewust bezig te houden met de vraag welke anticonceptiemethode het beste bij haar past.

Hoogopgeleiden daarentegen wel, die zijn meer bezig met switchen. 4% zegt meer dan vijf verschillende manieren van anticonceptie te hebben gebruikt.

Anticonceptiepil uit de basisverzekering

anticonceptiepilDe anticonceptiepil voor vrouwen ouder dan 21 jaar verdwijnt uit de basisverzekering. Dat geldt ook voor de mondzorg voor 18- tot 21-jarigen en hulpmiddelen als rollators, looprekjes en krukken.

Verder komt er een eigen bijdrage van 10 euro voor wie een beroep doet op de logopedist, ergotherapeut of diëtiste. Bij de fysiotherapie komen twaalf behandelingen voor rekening van de patiënt, nu zijn dat er nog negen. Dat zijn enkele maatregelen die het demissionaire kabinet maandag bekend maakte om greep te houden op de stijgende kosten in de gezondheidszorg. De wijzigingen gelden vanaf volgend jaar.

Trombose en de anticonceptiepil

anticonceptiepilOp de website van gezondheid.be staat een uitgebreid dossier over de anticonceptiepil en trombose. De anticonceptiepil geeft een verhoogd tromboserisico. Uit studies is gebleken dat vrouwen die de pil nemen een 4 maal hogere kans op een trombose hebben dan vrouwen die de pil niet nemen. Voor de zogenaamde 3e generatiepil ligt de kans op een trombose nog hoger.

De anticonceptiepil bevat vrouwelijke geslachtshormonen, zoals oestrogeen en progestageen.

Eerste generatie anticonceptiepil
Pillen van de eerste generatie (zoals Microgynon-50, Neo-Stediril, Neogynon 21, Stediril-D, Ovostat, Binordiol, Fysioquens, Ovanon) bevatten veel oestrogeen en een progestageen. Een aantal jaren na de introductie bleek dat vrouwen door veel oestrogeen meer kans op trombose hadden.

Tweede generatie anticonceptiepil
De pillen van de tweede generatie (zoals Microgynon-30, Stediril 30, Mini Pregnon, Ministat, Modicon, Neocon, Lovette, Trigynon, Trinordiol, Trinonvum) bevatten daarom minder oestrogeen, en meestal dezelfde soort progestageen als die van de eerste generatie. De betrouwbaarheid is, ondanks het lagere gehalte aan oestrogeen, onveranderd.

Derde generatie anticonceptiepil
Pillen van de derde generatie (zoals Marvelon, Mercilon, Gracial, Ovidol, Femodene, Harmonet, Meliane, Minulet, Tri-Minulet, Triodeen, Cilest) bevatten een nieuw soort progestageen (desogestrel, gestodeen of norgestimaat).

Daarnaast zijn er verschillen in de pillen al naargelang hoe men ze tijdens de cyclus toepast: de éénfasepil, de tweefasenpil en de driefasenpil. Al deze pillen bevatten zowel oestrogeen als progestageen, maar in verschillende verhoudingen per fase.
De zogeheten minipil bevat alleen progestageen. Ook de prikpil bevat alleen progestageen.

Bekijk het volledige dossier over de anticonceptiepil en trombose op de website van gezondheid.be.

Kleinere kans op overlijden door anticonceptiepil

anticonceptiepilVrouwen die de anticonceptiepil gebruiken overlijden waarschijnlijk minder snel aan kanker en hartziekten. De levensverwachting voor deze groep is dus ook hoger.

Al jaren wordt er geroepen dat er juist een groter risico zou zijn door het gebruiken van de pil, maar dit risico verdwijnt op de langere termijn. Dit blijkt uit een Brits onderzoek onder 46.000 vrouwen gedurende 40 jaar, één van de grootste onderzoeken ooit op dit gebied. De lange termijneffecten waren tot op heden onbekend, aldus de BBC vrijdag.

Het onderzoek laat zien dat er geen toenemende risico’s zijn onder vrouwen die de pil gebruiken, er is zelfs een kleine 12 procent afname.

De pillen zijn met de jaren echter wel veranderd. “Het zou niet correct zijn om de resultaten direct toe te passen op de pillen van vandaag de dag, maar uit onderzoeken die gedaan zijn naar nieuwere pillen zijn dezelfde effecten gebleken als uit onderzoek naar de oudere pillen”, aldus Professor Hannaford.

Anticonceptiepil weer uit basisverzekering?

anticonceptiepilHet College voor Zorgverzekeringen (CVZ) wil dat de anticonceptiepil voor vrouwen boven de 20 jaar oud uit de basisverzekering wordt gehaald. Dat adviseert het College voor Zorgverzekeringen binnenkort aan minister Ab Klink van Volksgezondheid, aldus een woordvoerder naar aanleiding van berichten in NRC Handelsblad.

De anticonceptiepil kwam in 2008 in het basispakket. Het college, dat elk jaar een advies uitbrengt over het pakket, vindt dat het anticonceptiemiddel er toen al buiten had kunnen worden gelaten, omdat het maar zo’n 5 euro per maand kost. Voor vrouwen onder de 21 kan de anticonceptiepil wel in de basisverzekering blijven, om zwangerschappen bij tieners en abortussen te voorkomen.

Mogelijk sterfgeval door anticonceptiepil Yaz

yazAfgelopen week is een Zwitserse vrouw overleden aan de gevolgen van een longembolie die waarschijnlijk veroorzaakt is door gebruik van het anticonceptiemiddel ‘Yaz’, aldus Ziekenhuiskrant.nl. De vrouw begon tien maanden eerder met dit middel, dat sinds vorig jaar op de Europese markt is gebracht en dat een variant is van de Yasmin-pil.

Beide pillen komen uit de fabriek van Bayer Schering en hebben ook als effect dat ze minder snel leiden tot gewichtstoename dan andere anti-conceptiemedicijnen. Zowel de Zwitserse gezondheidsdienst Swissmedic als Bayer onderzoeken het mogelijke verband tussen dit overlijden en het pilgebruik.