Leverproblemen door afslankpil Alli?

Alli afslankpilDe vermageringspil Xenical van de firma Roche (met de actieve stof orlistat 120 mg, enkel op voorschrift verkrijgbaar) is al langer op de markt. Sinds mei 2009 is in België een lager gedoseerd broertje vrij in de apotheek verkrijgbaar: Alli van GlaxoSmithKline (60 mg). Wij zijn altijd al gekant geweest tegen de vrije verkoop van dit product. Terecht, zo blijkt nog maar eens.

Bijwerkingen aan de lever?
Het was geweten dat orlistat leverproblemen kan geven, maar meestal waren de bijwerkingen gering. Toch werden af en toe zeer ernstige zaken gemeld. Volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap waren er in totaal 21 meldingen voor Xenical, waarvan vier bijzonder ernstig: een persoon overleed na een leverfalen, bij een andere moest de lever worden getransplanteerd, een derde kreeg hepatitis en bij een vierde flakkerde de hepatitis opnieuw op. Het is niet met zekerheid te zeggen of die problemen daadwerkelijk door orlistat zijn veroorzaakt, maar het valt niet uit te sluiten. Wat het voorschriftvrije Alli betreft, werden er de voorbije jaren negen gevallen van ernstige leverproblemen geregistreerd.

Marketing en apothekers
Het Europese Geneesmiddelenagentschap stelt dat die gevallen toch moeten worden afgewogen tegenover het grote aantal gebruikers. In slechts enkele jaren tijd namen niet minder dan 11 miljoen patiënten hun toevlucht tot Alli. Aangezien reclame toegestaan is voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen, lag het voor de hand dat dit product zou uitgroeien tot een bestseller. Ons onderzoek bij apothekers in 2010 toonde alvast aan dat veel apothekers er niet voor terugschrikken om Alli ook te verkopen aan personen die er helemaal niet voor in aanmerking komen.

Europese Geneesmiddelenagentschap aan zet
Het Europese Geneesmiddelenagentschap doet nu een grondige analyse van het effect van orlistat op de lever. Daarna zal het beslissen of het geneesmiddel op de markt mag blijven of niet, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Zijn Amerikaanse tegenhanger, de Food and Drug Administration (FDA), besliste meer dan een jaar geleden al om de patiënteninformatie aan te passen gezien het mogelijke ernstige negatieve effect. Wij schreven hier toen ook zelf onze minister van Volksgezondheid en het Geneesmiddelenagentschap over aan. In Europa staan leverproblemen weliswaar op de bijsluiter vermeld als ernstige nevenwerking, maar op basis van de recente gegevens is een nieuwe inschatting van het risico noodzakelijk.

GSK zwijgt
GlaxoSmithKline, kortweg GSK, geeft via de website www.alli.be aanvullende informatie over het Alli-programma om gewicht te verliezen. De website prijkt tot onze verwondering – dit is geenszins gebruikelijk – zelfs op de bijsluiter en de verpakking. Men zou dan minstens verwachten dat de website de meest recente informatie geeft, zoals de nieuwe evaluatie. Maar dit soort pertinente informatie aan de gebruikers verschaffen past blijkbaar niet in het kraam van GSK.

Wat nu?
Gebruikers die last hebben van symptomen die kunnen wijzen op leverproblemen (gelige huid en ogen, jeuk, maagpijn, een gevoelige lever), moeten stoppen met het geneesmiddel en alle bijwerkingen melden via hun arts of apotheker, of nog bij het meldpunt van Test-Aankoop.

Gezien de beperkte werkzaamheid van orlistat en de vermoedens van ernstige nevenwerkingen kan men de bestaansreden en de verkoop van Alli en Xenical in vraag stellen. Trouwens, afvallen vraagt niet om medicatie. Het is vooral een werk van lange adem en volharding.
[Test-Aankoop.be]

Is Qnexa afslankpil het nieuwe wapen tegen obesitas?

afslankpillenMet de Qnexa afslankpil kunnen mensen met overgewicht binnen één jaar zeker twee kledingmaten afvallen. Afslankpil Qnexa heeft tweemaal de afslankende werking van orlistat (Xenical). Qnexa is een combinatie van topiramaat en phentermine. Dit stond vorige week te lezen op Gezondheidsplein.

Bij tests zorgde Qnexa voor 8,6 procent meer gewichtsverlies in vergelijking met testpersonen die een placebo toegediend kregen. Daarnaast vermindert de afslankpil ook het cholestrol en verlaagd het de bloeddruk.

Veiligheid
Zoals gebruikelijk zijn er zorgen over de veiligheid van het geneesmiddel, zowel phentermine als topamiraat zijn in het verleden in verband gebracht met schadelijke bijwerkingen. De fabrikant van de afslankpil Qnexa zal eerst meer informatie over het afslankmiddel en de veiligheid moeten verstrekken voordat er tot goedkeuring wordt overgegaan.

Weer een Acomplia debacle?
De Acomplia afslankpil werd een aantal jaar geleden geprezen om haar geweldige afslankende werking. Helaas werd later bekend dat de Acomplia afslankpil ernstige bijwerkingen had en niet veel later werd het van de markt gehaald. Dus over een paar jaar lezen we waarschijnlijk over de nare bijwerking van de Qnexa afslankpil…

Nederlandse vrouwen willen niet worden aangesproken op overgewicht

overgewichtLandelijk BMI-onderzoek toont aan: mannen kiezen drastischer afvalmethode; vrouwen weten meer van gezond gewicht
De helft van de Nederlanders heeft  last van overgewicht, zo blijkt uit het landelijk BMI-onderzoek van alli door Peil.nl. Hoewel mannen en vrouwen in gelijke mate last hebben van overgewicht, wensen vooral vrouwen daarop door niemand te worden aangesproken. En er zijn meer verschillen tussen de seksen als het om gewicht en afvallen gaat. Zo kiezen mannen vaker dan vrouwen voor de drastische afvalmethode: vasten of weinig eten. En vrouwen weten beter wat de ideale BMI is.

Wijzen op (over)gewicht is taboe
20% van de respondenten met overgewicht geeft aan dat ze daarop door niemand aangesproken mogen worden. Maar aanspreken op (over)gewicht ligt bij vrouwen veel gevoeliger dan bij mannen. Bijna een derde (32%) van de vrouwen antwoordt ‘niemand’ op de vraag wie ze mag aanspreken op hun gewicht; bij mannen slechts 14%.

Bij vrouwen mag een huisarts eerder wijzen op hun (over)gewicht dan hun eigen partner; bij mannen is dit juist andersom. Naast de huisarts zijn het vooral mensen in de directe omgeving die iets mogen zeggen over het (over)gewicht zoals familie en kinderen. Opmerkelijk is de nog relatief kleine rol die is toebedeeld aan zorgverleners als diëtisten en apothekers. Hier liggen duidelijk nog kansen voor het geven van een goed advies bij overgewicht.

Liever gezonder eten en meer bewegen dan naar diëtist
Het overgrote deel (71%) van de Nederlanders met overgewicht kiest voor gezonder eten en meer bewegen wanneer zij willen afvallen. Een dikke 20% opteert voor een drastischere aanpak: vasten of weinig eten. Frappant is dat vooral mannen voor deze aanpak kiezen: 27%, in tegenstelling tot 14% van de vrouwen. Overige, minder populaire afvalopties, zijn het volgen van een specifiek dieet (zoals South Beach, dr. Atkins of Sonja Bakker) of een bezoek aan een diëtist. Een handjevol Nederlanders (3%) kiest voor medicatie zoals afslankpillen, en eveneens slechts 3% raadpleegt de apotheker of huisarts over afvalmethoden.

Niet meer ontkennen
Diëtiste Berdien van Wezel begeleidt in haar praktijk dagelijks mensen met overgewicht. “We weten allemaal dat het helpt om gezond te eten en meer te bewegen. Alleen houden mensen met overgewicht dit meestal maar kort vol. En als je dan ook niet over je gewicht wilt praten, gebeurt er uiteindelijk niets. Vaak komen mensen zelfs weer aan.”
Hoe doorbreek je die vicieuze cirkel? Verantwoord afvallen begint met weten wat je eigen Body Mass Index (BMI) is, aldus Van Wezel: “Want dan weet je hoeveel overgewicht je hebt en kun je niet meer ontkennen. Daarna volgen de moeilijke stappen: afvallen en op gewicht blijven. De diëtist of apotheker kan mensen met serieus overgewicht helpen aan net dat steuntje om effectiever af te vallen en het dit keer wel vol te houden. Ik heb het dan niet over wonderpillen, maar over bewezen werkzame en verantwoorde medicatie als alli. Als je dit middel gebruikt bij een gezond dieet, verlies je relatief meer gewicht. Simpel gezegd: voor elke 2 kilo val je er 1 extra af. Het is jammer dat Nederlanders de professionals met de juiste kennis nog niet raadplegen.”

Over BMI en het BMI-onderzoek van alli
De Body Mass Index (BMI) geeft aan hoe gezond iemands gewicht is in relatie tot zijn of haar lengte. Uit het BMI-onderzoek van alli blijkt echter dat bijna een derde van de Nederlanders met overgewicht geen idee heeft wat de ideale BMI is. Vrouwen zijn het best op de hoogte: 56% van hen weet dat de ideale BMI tussen 20 en 25 ligt (tegen 39% van de mannen).

Het landelijk BMI-onderzoek is in mei 2010 door Peil.nl uitgevoerd in opdracht van alli. Het onderzoek is uitgevoerd middels een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. In totaal namen 1500 personen deel aan het onderzoek, waarvan 750 met overgewicht.

Afslankpil Alli te gemakkelijk verkrijgbaar in België

Alli afslankpilBelgische apothekers gaan te snel over tot de verkoop van afslankpil Alli, die zonder voorschrift te verkrijgen is. Dat blijkt donderdag uit een onderzoek van Test-Gezondheid, het gezondheidsblad van Test-Aankoop. De afslankpil Alli is sinds vorig jaar mei zonder doktersvoorschrift te verkrijgen bij de apothekers. Alli is enkel geschikt voor volwassenen met een BMI die hoger is of gelijk aan 28.

Drie onderzoeksters van Test-Aankoop zijn op pad gestuurd naar 41 apotheken in zeven steden, verspreid over heel België. Het ging om een 17-jarig meisje met een BMI van 21, een volwassen vrouw met een BMI van 24 à 25 en een volwassen vrouw met een BMI van 28.

Hoewel de eerste twee ‘mystery shoppers’ in geen enkel geval het product zouden mogen meekrijgen, kwamen ze toch vaak met een doosje Alli-afslankpillen naarbuiten. Het 17-jarige meisje kreeg in 22 gevallen Alli mee, de vrouw met een BMI van 24 à 25 kon zelfs in 26 apotheken de Alli-pillen kopen.

De derde vrouw kreeg, terecht, in 35 gevallen de pillen mee naar huis. Toch maken de onderzoekers van Test-Gezondheid zich ook hier zorgen, omdat de begeleiding van de apothekers onvoldoende bleek. Zo polsten 21 van de 35 apothekers niet naar haar BMI. Ook werd er volgens de organisatie te weinig informatie verstrekt over de inname, de bijwerking en de mogelijke interacties met andere geneesmiddelen.

Studie toont aan dat afslankpil Alli zorgt voor afname van vet rond organen

Alli afslankpilEen nieuwe studie waarbij gebruik werd gemaakt van MRI technologie toont aan dat gebruik van afslankpil Alli (60 mg orlistat) in combinatie met een dieet met minder calorieën en een verlaagd vetgehalte tot een belangrijke afname van het gewicht én van visceraal vet kan leiden. Visceraal vet omgeeft de vitale organen in de buikholte en als het overmatig aanwezig is verhoogt het de kans op levensbedreigende aandoeningen aanzienlijk.

Het drie maanden durende onderzoek, uitgevoerd in het grootste beeldvormingscentrum van Europa, toont de veranderingen in het lichaam wanneer iemand Alli inneemt. Het toont aan dat volwassenen met overgewicht (BMI vanaf 28 kg/m2) die Alli gebruiken, niet alleen 5% van hun lichaamsgewicht verliezen, maar ook 10% van dit vet rond de organenen, ten opzichte van hun beginwaarde. De resultaten laten ook zien dat gebruik van Alli na 12 weken leidde tot een belangrijke vermindering van de tailleomtrek. De omtrek van de taille is de best bruikbare aanwijzing voor visceraal vet.

Deze laatste bevindingen laten zien dat  Alli, gecombineerd met een dieet, er voor zorgt dat mensen niet alleen 50% meer gewicht verliezen dan met een dieet alleen, maar ook hun gezondheid verbetert.

Dr. Rexford Newbould, onderzoeker van de studie en wetenschapper aan het Clinical Imaging Centre in het Hammersmith Hospital in het Verenigd Koninkrijk: “Hoewel het algemeen bekend is dat een gewichtsverlies van 5 tot 10% gezond is, is het minder bekend dat de gezondheidsvoordelen te danken zijn aan het verdwijnen van het vet dat diep in de buikholte ligt opgeslagen, ook wel visceraal vet genoemd. Dit nieuwe onderzoek toont dat mensen visceraal vet verliezen wanneer ze afvallen met behulp van  60 mg orlistat in combinatie met een dieet.”

Visceraal vet: een ware last
Visceraal vet is metabolisch actief vet dat, als het overmatig aanwezig is, het risico kan verhogen op chronische ziekten, zoals type-2-diabetes en hartziekte, twee van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Deze gezondheidscomplicaties hebben de grootste impact op de last die de obesitas epidemie voor de persoon zelf en voor de maatschappij vormt.

Berdien van Wezel, diëtiste en expert op het gebied van overgewicht bij volwassenen en kinderen: “Deze resultaten bewijzen dat wanneer mensen gewicht verliezen met alli, ze er niet alleen beter kunnen uitzien aan de buitenkant, maar ook gezonder kunnen zijn aan de binnenkant. Het verliezen van het vet aan de binnenzijde, vooral het vet rondom de buik, is zeer belangrijk voor een betere gezondheid..”

Afname van de tailleomtrek en van cholesterol
Alli tezamen met een dieet blijkt niet alleen voor een aanzienlijk gewichtsverlies ten opzichte van dieet alleen te zorgen, maar blijkt ook de tailleomtrek te verkleinen. Bijkomende gegevens die vandaag werden gepresenteerd, laten zien dat Alli significant effectiever is dan placebo om de tailleomtrek te verkleinen, met een gemiddelde afname van 4,5 cm in 6 maanden behandeling. Ook de gehaltes aan totaal en LDL-cholesterol waren significant lager bij personen die Alli namen dan met placebo.

Professor Stephan Jacob, endocrinoloog en diabetoloog aan het Cardiometabolic Institute, Villingen Schwenningen in Duitsland zei: “Onze tailleomtrek is een goede maat om te bepalen of men overtollig visceraal vet heeft. Personen met extra gewicht rondom hun middel, lopen een groter risico om type-2-diabetes en hartziekte te krijgen dan personen met gewicht rond de heupen. Gewicht verliezen, en vooral dan visceraal vet, kan de kans op ernstige gezondheidsproblemen helpen verminderen.”

De MRI-studie volgt op een recent rapport dat gepubliceerd werd door toonaangevende experts op het gebied van obesitas. Deze experts pleiten ervoor om het publiek bewuster te maken van visceraal vet. Het rapport bevatte resultaten van een Europees onderzoek onder meer dan 12.000 mensen. Het rapport wees uit dat 88% van de ondervraagden niet wist wat visceraal vet is, maar wanneer ze vernamen wat de risico’s waren, zei 61% van hen dat ze gemotiveerder waren om gewicht te verliezen.
[Persbericht GlaxoSmithKline]

Hoop voor Nederlandse vrouwen met overgewicht

Alli afslankpilNieuwe Europese studie laat zien waarom Nederlandse vrouwen het gevecht tegen overgewicht tot nu toe verliezen
Ondanks ontelbare pogingen verliezen Nederlandse vrouwen de strijd tegen overgewicht omdat zij crashdiëten volgen. De mislukte dieetpogingen maken dat deze vrouwen in een vicieuze cirkel terechtkomen van motivatieverlies, troost eten en afhankelijkheid van voedsel. Dit blijkt uit een nieuwe Europese studie onder 12.410 vrouwen.

Een “nieuw” jaar nodigt uit tot een frisse start. 86% van de Nederlandse vrouwen die kampen met overgewicht, starten met diëten gedurende de eerste 3 maanden van het jaar.

Gewicht verliezen is iets wat zeer veel van mensen bezighoudt, al kunnen de beweegredenen en gebruikte methoden erg verschillend zijn. Een nieuwe Europese studie uitgevoerd in opdracht van GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, producent van alli, het door de EU goedgekeurde geneesmiddel voor hulp bij gewichtsverlies, toont schokkende resultaten. Deze studie, waaraan ook 2570 Nederlandse vrouwen deelnamen, waarvan 1599 vrouwen met een BMI van 25 kg/m2 of meer, toont aan dat maar liefst 71% van de vrouwen met overgewicht in de voorbije twee jaar minimaal tweemaal een dieet hebben gevolgd. 16% van hen is zelfs voortdurend op dieet.

Vicieuze cirkel houdt vrouwen dik
Veel Nederlandse vrouwen proberen snel resultaat te boeken door het volgen van intensieve korte diëten (46%) en het gebruik van maaltijdvervangers (34%). Maar zonder succes laat de studie zien. 71% van de vrouwen die korte crashdiëten volgt, faalt. Hetzelfde geldt voor maaltijdvervangers (66%).

Het is verbazingwekkend dat veel vrouwen met overgewicht voor korte termijn wonderdiëten kiezen. Experts roepen al jaren dat deze methoden leiden tot gewichtsverlies op korte termijn, maar dat de kilo’s er uiteindelijk weer aankomen. Er is gewoonweg geen snelle manier om een blijvend gewichtsverlies te bereiken.

Door het grote aantal tevergeefse pogingen, verliezen 2 van de 3 vrouwen met overgewicht hun motivatie om af te vallen. Dus zoeken zij hun heil in troost eten (50%) en ontwikkelen afhankelijkheid van voedsel (22%).

Motivatie
In 88% van de gevallen, starten deze vrouwen met een dieet om zich beter te voelen. 89% van hen doet dat om er beter uit te zien. Het voorkomen van andere aandoeningen zoals diabetes, hartziekten of depressie, zet 61% van de ondervraagde vrouwen aan om gewicht te verliezen. Deze cijfers fluctueren naargelang de leeftijd van de ondervraagde personen. Dames jonger dan 30 hechten meer belang aan ‘er goed uitzien’ en maken zich toch minder zorgen met betrekking tot hun gezondheid. Bij 50plussers speelt ‘er goed uitzien’ een minder belangrijke rol dan gezondheidsproblemen voorkomen.

Het alli-programma
Crashdiëten en kant-en-klare oplossingen werken zelden op lange termijn. alli streeft naar verstandig, geleidelijk gewichtsverlies – ongeveer 0,5 kg per week is ideaal. Met het alli programma leer je een actieve levenstijl en gezonde eetgewoontes aan te nemen die je kunt volhouden. alli beloont het harde werken van mensen die een dieet met een verminderde calorie-inname en verlaagd vetgehalte willen volgen. Het voorkomt dat een gedeelte van het vet uit je voedsel in het lichaam wordt geabsorbeerd. Voor elke 2 kilo die je verliest met een dieet, kan alli helpen om 1 extra kilo af te vallen. alli dient gebruikt te worden in combinatie met  evenwichtige voeding en lichaamsbeweging.

Ter ondersteuning van je gewichtsverlies, ontvang je als alli gebruiker een gratis alli programma boekje in de apotheek. Dit boekje bevat ondermeer alli informatie, lekkere recepten en een voedingsdagboek. Consumenten hebben ook toegang tot een online ondersteuningsprogramma (www.alli.nl):

  • smakelijke en gezonde recepten met minder vet
  • gezonde menu tips
  • een BMI (Body Mass Index) calculator
  • tips om meer te bewegen

[Persbericht GlaxoSmithKline]

Wijziging productinformatie afslankpil Alli (orlistat)

Alli afslankpilPatiënten met een nieraandoening moeten, voordat het gebruik van afslankpil Alli (orlistat) 60 mg capsules wordt gestart, een arts raadplegen. In zeldzame gevallen kan het gebruik van afslankpil Alli leiden tot hyperoxalurie en oxalaatnefropathie (ernstige nieraandoeningen).

De bijwerkingen oxalaatnefropathie en pancreatitis worden toegevoegd aan de productinformatie. Ook interacties met anti-epileptica en levothyroxine staan nu in de samenvatting van de productkenmerken (SPC) en de patiëntenbijsluiter. De waarschuwing, bijwerkingen en interacties waren al eerder opgenomen in de productinformatie voor de 120 mg capsules. Dieetpil Alli wordt gebruikt bij gewichtsverlies bij volwassenen met overgewicht in combinatie met een dieet. Alli 60 mg capsules zijn zonder recept uitsluitend verkrijgbaar in de apotheek. Alli 120 mg capsules zijn alleen op recept verkrijgbaar.

De firma GlaxoSmithKline heeft het bovenstaande laten weten in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief is opgesteld in overleg met het wetenschappelijke Comité voor Geneesmiddelen voor mensen (CHMP) van het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMEA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De DHPC is uitsluitend verstuurd naar apothekers omdat artsen al op de hoogte zijn van de wijziging in de productinformatie van de 120 mg capsules.
[College ter Beoordeling van Geneesmiddelen]

Verkoop vermageringspil Alli keldert na waarschuwing

Alli afslankpilDe verkoop van de dieetpil Alli is gekelderd sinds het nieuws dat de vermageringspil Alli mogelijk leverschade oplevert. GlaxoSmithKline, de producent van de afslankpil Alli, is nu in de VS een grootschalige reclamecampagne gestart om de veiligheid van Alli te beklemtonen, aldus De Standaard.be.

De verkoop van de dieetpil Alli is de laatste weken met zo’n tien procent gezakt na een gezondheidswaarschuwing van de FDA, het Amerikaanse voedings- en geneesmiddelenagentschap. Dat maakte op 24 augustus bekend dat een dertigtal mensen die producten als Alli gebruiken zware leverproblemen kreeg. De FDA zei nergens dat er een verband was tussen beide, maar riep patiënten toch op naar hun dokter te stappen als ze problemen zouden merken.