Amandelknippen tegen ADHD

Meer aandacht voor de oplossing van slaapproblemen kan in een aantal gevallen gedrags- en concentratieproblemen van kinderen met ADHD verminderen of zelfs doen verdwijnen.

Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder 100 kinderen tussen de vijf en dertien jaar.

Lees verder bij het [NRC

Middelen bij ADHD voor de helft uit eigen portemonnee

RitalinHet gebruik van geneesmiddelen bij ADHD blijft toenemen. Nadat Ritalin® lange tijd het enige beschikbare geneesmiddel bij ADHD was, zijn sinds 2003 nieuwe producten beschikbaar. Een groot deel van de kosten van de ADHD-middelen wordt door eigen bijdragen opgebracht, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Aan personen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kunnen twee verschillende geneesmiddelen worden voorgeschreven: methylfenidaat en atomoxetine. Methylfenidaat is het klassieke ADHD-middel dat sinds 1982 via de openbare apotheken wordt verstrekt. De meest voorgeschreven variant is methylfenidaat 10 mg (merknaam Ritalin®). Van dit middel zijn sinds eind 2003 enkele generieke varianten beschikbaar. In het tweede kwartaal van 2003 is ook methylfenidaat in een tabletvorm met gereguleerde afgifte geïntroduceerd. Deze vorm, die door Janssen-Cilag onder de merknaam Concerta® op de markt is gebracht, is speciaal bedoeld om het gebruiksgemak, daarmee de therapietrouw en in het verlengde daarvan de effectiviteit te bevorderen. Aanvankelijk waren er twee sterktes van Concerta® beschikbaar, 18 mg en 36 mg. Sinds 2005 wordt ook Concerta® 54 mg verkocht. Atomoxetine is ook in 2005 op de markt gekomen. Dit middel wordt in verschillende sterktes verkocht onder de naam Strattera®.

Eigen bijdrage
Met de komst van meerdere vormen van methylfenidaat is er een vergoedingslimiet ingevoerd. Momenteel geldt er een eigen bijdrage voor twee van de drie sterktes van Concerta®, namelijk voor die van 18 mg en 36 mg. Concerta® 54mg komt standaard helemaal niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking. De varianten van methylfenidaat 10 mg kennen geen eigen bijdrage en worden volledig vergoed. De totale kosten aan methylfenidaat (inclusief eigen bijdragen) bedroegen in het derde kwartaal van 2005 € 1,9 miljoen. De twee varianten waarvoor een eigen bijdrage van toepassing is, zijn samen verantwoordelijk voor 55% van dat bedrag, dat is € 1,05 miljoen. Daarvan moet in totaal € 890.000 (84,6%) worden opgebracht door de gebruikers zelf. Daarnaast komen de kosten van methylfenidaat 54 mg van € 209.000 volledig voor de rekening van de gebruiker. De patiënten die methylfenidaat gebruiken betalen 58% van de kosten van het geneesmiddel zelf (figuur 1).

Generiek het meest verstrekt
Het gebruik van methylfenidaat is in de afgelopen 3 jaar met 68% gestegen. In het derde kwartaal van 2005 is methylfenidaat bijna 85.000 keer afgeleverd via de openbare apotheken. Het meest gebruikt zijn de 10 mg tabletten, die 63.500 keer zijn verstrekt. Hiervan betreft 28% het specialité Ritalin®, de overige verstrekkingen zijn generieke producten van methylfenidaat 10 mg Het aantal voorschriften van Concerta® 18 mg en 36 mg, waarvoor moet worden bijbetaald, bedroeg in het derde kwartaal van 2005 bijna 18.000. Nieuwkomer atomoxetine werd 3800 keer verstrekt sinds april 2005.

Leeftijdsverdeling
In figuur 2 is te zien dat al aan jonge kinderen, met name jongens, methylfenidaat wordt voorgeschreven. In 2005 hebben 1.000 zesjarigen en 2.000 zevenjarigen het middel minstens één keer via de apotheek gekregen. Het gebruik is het hoogst bij 11- tot 13-jarigen. Na de adolescentie neemt het gebruik snel af. Er zijn minder negentienjarigen dan zesjarigen die methylfenidaat gebruiken. Bij meisjes is ongeveer de zelfde leeftijdsverdeling te zien. Het aantal meisjes dat methylfenidaat gebruikt, ligt echter een factor 5 lager dan het aantal jongens.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Onrust rond Rilatine

In de VS en Groot-Brittannië is onrust ontstaan nadat is bekendgemaakt dat sinds 1999 in de VS 51 kinderen en volwassenen die Rilatine gebruikten tegen ADHD, zijn overleden als gevolg van een hartaandoening. In Groot-Brittannië zijn negen ADHD-patiëntjes gestorven. De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft geadviseerd het geneesmiddel nog slechts te verkopen met de meest ernstige waarschuwing op de verpakking.

Rilatine behoort tot de psychostimulantia, die het centrale zenuwstelsel stimuleren, en wordt gebruikt tegen gedragsstoornissen die bekend staan als ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). In ons land wordt Rilatine verspreid met duidelijke waarschuwingen op de bijsluiter. Zo mag het geneesmiddel niet worden toegediend bij aandoeningen van het hartvaatstelsel, verhoogde bloeddruk, hartritmestoornissen en hartkrampen.
[Het Volk]

Experts waarschuwen voor ADHD-medicijnen

Amerikaanse experts willen een waarschuwing op sommige veelgebruikte ADHD-medicijnen. Een federale adviescommissie is verontrust over meldingen van ernstige complicaties bij tientallen gebruikers. In sommige gevallen is zelfs sprake van een plotselinge dood.

De deskundigen pleitten voor een duidelijke tekst op medicijnen als Adderall, Concerta en Ritalin, meldde de krant The Washington Post vrijdag. Adderall is in Nederland niet verkrijgbaar. Concerta en Ritalin wel, maar het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ziet nog geen aanleiding tot paniek.

Overmatig gebruik VS
De Amerikaanse deskundigen zijn bezorgd over de bijwerkingen, zoals hartstilstanden en vergiftigingsverschijnselen. Teamleden zeggen dat de aanbeveling ook te maken heeft met zorgen over overmatig gebruik in de Verenigde Staten. Van de Amerikaanse jongens van 10 jaar neemt ongeveer 10 procent een middel tegen ADHD. Het aantal volwassen gebruikers is recent fors gestegen.

De nationale voedings- en geneesmiddelenautoriteit van de VS, de FDA, gaat zich over de aanbeveling buigen. In de regel volgt de FDA adviezen van commissies op, maar de instantie is er niet toe verplicht.

In Nederland
In Nederland hebben naar schatting 100.000 kinderen ADHD. Vier op de tien krijgen daarvoor medicijnen. Het middel Adderall, een soort amfetamine, is in Nederland niet verkrijgbaar. Ritalin en Concerta wel. Maar volgens het CBG zijn deze medicijnen onlangs nog tegen het licht gehouden. Daarbij bleek dat hartproblemen alleen voorkwamen bij patiënten die al hartproblemen hadden of als er sprake was van overdosering.

Uit het Amerikaans onderzoek bleek dat tussen 1999 en 2003 acht mensen die Concerta of Ritalin hadden gebruikt, zijn overleden. Het betrof zeven kinderen en een volwassene. Daarnaast waren er in die periode negentien meldingen van hart- en vaatziekten of beroertes. Een deel van de getroffen patiënten had echter al hartproblemen. Volgens het CBG mogen artsen in Nederland ook geen Ritalin of Concerta voorschrijven aan patiënten die hartproblemen hebben.

Het CBG verwacht dat de experts van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMEA de Amerikaanse bevindingen de komende maanden zullen bespreken.
[ANP]

ADHD-poli in Weert

Het St.-Jans Gasthuis in Weert start in april met een ADHD-poli, een apart spreekuur voor ouders met hyperactieve kinderen die moeite hebben om zich te concentreren. De nieuwe poli wordt bij toerbeurt bemand door twee kinderartsen met assistentie van de twee kinderverpleegkundigen. Vanaf april zetten zij de deur twee dinsdagmiddagen in de maand speciaal open voor kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) en hun ouders. Als er genoeg belangstelling is, wordt het een wekelijks spreekuur in het St-. Jans Gasthuis.
[Limburger]

ADHD-kind heeft extra melatonine nodig

Kinderen met ADHD, een psychische stoornis die hen overbeweeglijk en extreem druk maakt, hebben onder meer vaak moeite met inslapen. Onderzoekers van het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede hebben nu aangetoond dat de biologische klok van deze kinderen te laat staat afgesteld.

De kinderen krijgen veel later slaap dan normaal zou zijn voor hun leeftijd. Volgens de onderzoekers is tot nu toe steeds aangenomen dat ouders onvoldoende overwicht hadden op hun ADHD-kind. Dat blijkt echter bij de meeste kinderen niet het geval. Zij hebben een tekort aan melatonine, een stofje in de hersenen dat het waak- en slaapritme regelt. Door de ADHD-kinderen extra melatonine te geven, eventueel in combinatie met lichttherapie, is de chronische slaapstoornis goed te behandelen, aldus de onderzoekers van de polikliniek voor Slaapstoornissen en Chronobiologie van het ziekenhuis in Ede.

Lees verder op zibb.nl