Acomplia beschikbaar in België

Acomplia - RimonabantAcomplia, met de werkende stof Rimonabant, is sinds januari 2008 beschikbaar in België. Acomplia is bedoeld voor de behandeling, in associatie met dieet en lichaamsbeweging, van overgewicht en obesitas (BMI hoger dan 30), geassocieerd aan andere risicofactoren zoals type 2-diabetes of hyperlipidemie. De antivetpil wordt niet vergoed door de verzekeraars.

Volgens de beschikbare studies leidt rimonabant na één jaar tot een lichte daling van het lichaamsgewicht (ongeveer 5 %), maar dit effect verdwijnt bij stoppen van de behandeling, en een gunstig effect op de ziekte of overlijden is niet aangetoond.

In de Verenigde Staten werd de registratie van rimonabant door de Food and Drug Administration uitgesteld omwille van twijfels in verband met de veiligheid. Studies wijzen op een verhoogd risico van neurologische en psychiatrische ongewenste effecten, zoals depressie, angst, zelfmoordgedachten en convulsies.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMEA besloot echter dat de risico-batenverhouding van rimonabant gunstig is, maar dat rimonabant niet mag gebruikt worden bij patiënten met een depressieve stoornis of patiënten behandeld met een antidepressivum; de behandeling moet gestopt worden wanneer depressieve tekenen optreden.

Spectaculaire toename gebruik afslankpillen

PillenIn het jaar waarin ‘sonjabakkeren’ een werkwoord werd, nam het gebruik van geneesmiddelen om te vermageren sterk toe. Naar verwachting zal het aantal verstrekkingen van vermageringsmiddelen in 2007 uitkomen op 61.000, een toename van 32% ten opzichte van 2006.

Volgens opgaaf van het Voedingscentrum heeft zeker de helft van alle volwassenen een te hoog lichaamsgewicht. Ongeveer 1 op de 10 kampt zelfs met ernstig overgewicht, ofwel obesitas. Zorgwekkend is dat ook het aantal te dikke kinderen sterk toeneemt en momenteel zo’n 15 procent bedraagt. Genoeg reden om vanuit de overheid afspraken te maken met maatschappelijke partners om overgewichtproblematiek gezamenlijk aan te pakken. In het Convenant Overgewicht worden maatregelen genoemd gericht op gezond eten en drinken en voldoende bewegen om dit te bewerkstelligen.

Spectaculaire toename
Naast het aanmeten van een gezonde en actieve levensstijl kunnen ook medicijnen worden gebruikt om af te vallen. Het aantal verstrekkingen van receptplichtige vermageringsmiddelen via de openbare apotheken is voor het eerst sinds jaren weer toegenomen. Naar verwachting zullen de middelen in 2007 61.000 keer worden afgeleverd. Hiermee ligt het aantal voorschriften 32% boven het niveau van 2006, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Deze sterke groei in het gebruik van vermageringsmiddelen valt volledig in de eerste helft van 2007. Hoewel de vermageringsmiddelen uitsluitend op voorschrift van een arts mogen worden verstrekt, worden ze geen van alle vergoed uit de basisverzekering. Vergoeding kan wel plaatsvinden vanuit een aanvullende verzekering. Het is niet onmogelijk dat de afvallers zich bij hun keuze voor een zorgverzekeraar hebben laten leiden door het aanbod in de aanvullende polissen. De verstrekking van deze middelen vindt naar verhouding veel meer plaats bij mensen die zijn verzekerd bij zorgverzekeraars met uitgebreide aanvullende pakketten en veel minder aan mensen die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar met een ziekenfondshistorie.

Sibutramine koploper
De meest gebruikte middelen bij overgewicht zijn sibutramine (Reductil) en orlistat (Xenical). Het gebruik van sibutramine is het afgelopen jaar explosief gestegen. Het aantal voorschriften nam toe van 25.000 naar 41.000, een stijging van 63,7%. Orlistat wordt opvallend minder verstrekt dan voorheen. Waar de openbare apotheken het middel in 2006 nog 21.000 keer afleverden, is dit in 2007 teruggelopen naar 18.000 (-15,8%). Nieuwkomer op de afvallersmarkt is het geneesmiddel rimonabant (Acomplia). Dit middel is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met obesitas of patiënten met overgewicht die een grote kans hebben op diabetes type 2 of dyslipidemie (verstoorde bloedvetwaarden). Sinds het in september 2007 op de markt kwam, is dit geneesmiddel ruim 2.000 keer afgeleverd.

Appeltjes en peertjes
Het zijn hoofdzakelijk vrouwen die een vermageringsmiddel op voorschrift van een arts ontvangen. Van alle verstrekkingen is ongeveer 80% bestemd voor een vrouw. Bij zowel mannen als vrouwen neemt de leeftijdsgroep tussen de 40 en de 65 jaar het overgrote deel van de afslankpillen af. Bij mannen is dit 55% en bij de vrouwen zelfs 65%. Jongeren tot 21 jaar gebruiken nauwelijks vermageringsmiddelen (2% van de voorschriften). Het gebruik van vermageringsmiddelen door vrouwen piekt voorafgaand aan de zomermaanden. Dit is een jaarlijks terugkerend patroon. De wens om zich met de zomer voor de deur weer strak in badpak of bikini te kunnen tonen, is waarschijnlijk de sterkste motivatie om af te slanken.
[Stichting Farmaceutische Kengetallen]

Afslankpillen hebben weinig effect

PillenMensen die denken door afslankpillen flink wat kilo’s kwijt te raken, komen vaak van een koude kermis terug. De kans dat je meer dan vijf kilo afvalt door de antivetpillen is zeer klein. Dit blijkt uit Canadees onderzoek onder ruim twintigduizend mensen. De onderzochte personen slikten minimaal een jaar lang een antivetpil (rimonabant, sibutramine en orlistat) aldus DokterDokter.nl

Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van afslankpillen weinig nut heeft. Het effect van de antivetpillen is hoogstens een paar kilo. Gezonde voeding en meer beweging hebben een veel groter effect en is stukken goedkoper.

Tijdens het onderzoek werd er ook placebo-pil gebruikt. De personen die dit nep-medicijn kregen toegediend vielen minder af dan de personen die een echte anti-vetpil kregen. De werking van de pillen is dus wel bewezen.

Van de drie verschillende middelen bleek Rimonabant het best te werken, maar dit middel staat bekend om het risico op zware depressies.

Acomplia afslankpil binnenkort in Nederlandse apotheek

Acomplia - RimonabantDe antivet-pil Acomplia met de werkzame stof rimonabant komt eindelijk op de Nederlandse markt. Medicijnfabrikant Sanofi-Aventis brengt de afslankpil eind september in Nederland in de verkoop. Acomplia is alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar en Acomplia wordt (nog) niet vergoed door verzekeraars. Patiënten moeten de pil dus zelf betalen.

Depressieverschijnselen
Rimonabant wordt al tijden gezien als hét middel om overgewicht en welvaartsziekten tegen te gaan, maar recente onderzoeken toonden aan dat het afslankmiddel depressiviteit en zelfs zelfmoord kan veroorzaken. (meer informatie in het nieuwsoverzicht over Acomplia Rimonabant)

Europese artsen hebben strenge instructies gekregen het middel niet voor te schrijven aan mensen die depressief zijn of antidepressiva gebruiken. In Amerika vinden de autoriteiten het medicijn te gevaarlijk om op de markt te brengen.

Volgens medicijnfabrikant Sanofi-Aventis is er toch vraag naar het geneesmiddel. Het is bestemd voor te dikke mensen die hart- en vaatproblemen en diabetes hebben. Een doosje met 28 stuks gaat ongeveer 80 euro kosten.

Acomplia niet gebruiken bij depressie

Acomplia - RimonabantAcomplia mag niet gebruikt worden door mensen die anti-depressiva slikken of personen die last hebben van (grote) depressie. Dit advies heeft de Europese Geneesmiddelen Autoriteit (EMEA) gisteren bekend gemaakt.

Acomplia met de werkzame stof rimonabant is een afslankpil voor mensen met ernstig overgewicht, als aanvulling op hun dieet. Al sinds de goedkeuring van Acomplia waren de risico’s voor bijwerkingen bij psychische aandoeningen bekend. Naar aanleiding van onderzoeksresultaten van het FDA over de bijwerking en van Acomplia heeft het CHMP (Agency’s Committee for Medicinal Products for Human Use) de producent Sanofi-Aventis gevraagd meer informatie over de bijwerkingen op te leveren.

Op basis van de aangeleverde informatie heeft de EMEA de waarschuwing over Acomplia uitgebreid en mag het niet meer voorgeschreven worden aan patienten die anti-depressiva slikken of zwaar depressief zijn.

Anti-vetpil Acomplia opnieuw onderzocht door EMEA

Acomplia - RimonabantDe antivet-pil Acomplia met rimonabant als werkzame stof zal opnieuw onderzocht worden door de Europese Geneesmiddelen Autoriteit (EMEA). Het geneesmiddel voor de behandeling van mensen met ernstig overgewicht (obesitas) mag in Europa sinds juni vorig jaar op de markt worden gebracht, maar is gisteren in de Verenigde Staten afgewezen.

De Europese Geneesmiddelen Autoriteit gaat de onderzoeksresultaten van de Amerikaanse experts over Acomplia grondig bestuderen. De Amerikaanse wetenschappers ontdekte dat de werkzame stof rimonabant in de anti-vetpil gevoelens van depressiviteit kan opwekken. Dit geldt bij zowel bij patiënten met als zonder een psychologisch beladen verleden.

Sanofi-Aventis heeft meegedeeld dat het bereid is nauw met de FDA samen te werken om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de experten.

Acomplia (rimonabant) voorlopig niet op Amerikaanse markt

Acomplia - RimonabantEen commissie van het FDA (Food and Drug Administration) heeft gisteren de werkzame stof rimonabant niet aanbevolen voor het gebruik door patienten met obesitas en overgewicht. Rimonabant wordt gebruik in de afslankpil Acomplia van de Franse producent Sanofi-Aventis .

Den commissie van de FDA, bestaande uit 14 deskundigen, vond dat het gebruik van rimonabant in de Acomplia-afslankpil teveel risico met zich meebrengt. Rimonabant is reeds in 37 landen goedgekeurd en wordt al in 18 landen op de markt gebracht onder de naam Acomplia. Acomplia kreeg vorig jaar Europese en Nederlandse goedkeuring en is al verkijgbaar in Groot-Britannië.

De FDA is niet verplicht de aanbeveling van de commissie te volgen, maar doet dat doorgaans wel. De definitieve beslissing van de FDA wordt rond 26 juli genomen.

Verkopers nep-Acomplia opgepakt

Acomplia - RimonabantDe Europese justitiedienst Eurojust heeft deze week een bende opgerold die een nepgeneesmiddel verkocht via internet. De bende bood een nepversie aan van het afslankmiddel Acomplia Rimonabant.

Volgens Eurojust is het verkopen van nagemaakte medicijnen een serieuze fraude die gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Het is de eerste keer dat de Europese justitiediensten zo samenwerken op medicijnengebied.

De bende was vertakt naar Nederland, Zweden, Denemarken en Roemenië. Het laboratorium van de bende stond in Parijs. Bij de acties, die eind vorige week plaatsvonden, zijn in Zweden twee aanhoudingen verricht.