Zon is goed, maar met mate

Een jaar of twintig, dertig lang is menig burger de stuipen op het lijf gejaagd. De zon zou levensgevaarlijk zijn. Vooral mensen met blond dan wel rossig haar en sproeten of moedervlekken moesten de zon mijden, aldus Elsevier.

Sproetenbussen waar badgasten zich op huidkanker konden laten onderzoeken, trokken langs de vaderlandse stranden, talloze brochures en voorlichtingsfilmpjes verkondigden de boodschap: de zon is kankerverwekkend.

Je zou het bijna ironisch kunnen noemen als het niet zo schokkend zou zijn: het is niet waar. Althans, de boodschap is onvolledig. De afgelopen tien jaar is in wetenschappelijke kring het inzicht gegroeid dat zonlicht waarschijnlijk juist beschermt tegen de zo gevreesde ziekte. En tegen een hele reeks andere kwalen: depressie, hoge bloeddruk, multiple sclerose, hartaanvallen.

Het nieuwe inzicht wordt door twee pijlers geschraagd: het belang van vitamine D bij de preventie van allerlei ernstige ziekten, plus de constatering dat die ziekten minder voorkomen in landen die dichter bij de evenaar liggen.

Grootste hardlooponderzoek ter wereld start in Groningen

Harlopen is hartstikke gezond. Zegt men. Maar een nadeel van deze sport is wel dat veel mensen er blessures aan over houden. En dat maakt die sport weer minder aantrekkelijk. Binnen het UMCG in Groningen gaat deze zomer een onderzoek van start dat antwoord moet geven op de vraag hoe deze sportblessures bij beginners voorkomen kunnen worden. Het betreft het grootste onderzoek ter wereld.

In juli begint het Universitair Medisch Centrum Groningen met het grootste hardlooponderzoek ter wereld. Liefst 500 beginnende hardlopers worden gedurende een jaar gevolgd bij hun trainingen. Dit onderzoek dient antwoord te geven op de vraag hoe blessures bij beginnende hardlopers het beste zijn te voorkomen.

Lees verder bij de Groninger Internet Courant

Vrouwen krijgen vaker receptgeneesmiddel dan mannen

In 2004 hebben vrouwen 71 miljoen keer een receptgeneesmiddel gekregen (de pil niet meegerekend) en mannen 48 miljoen keer. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Van dit verschil zijn 10 miljoen verstrekkingen toe te schrijven aan verschillen in leeftijdsopbouw tussen de seksen en 13 miljoen verstrekkingen aan overige factoren. “Vrouwen overtreffen mannen voornamelijk in het gebruik van middelen voor het zenuwstelsel, zoals slaapmiddelen (2,4 keer zoveel), kalmeringsmiddelen (2 keer zoveel), antidepressiva (2,1 keer zoveel) en migrainemiddelen (4,5 keer zoveel)”, aldus de SFK.

“Een veelgenoemde verklaring voor het hogere geneesmiddelengebruik door vrouwen is dat vrouwen medicinale anticonceptiva gebruiken en mannen niet”, schetst de SFK. Het afgelopen jaar is de pil 3,4 miljoen keer verstrekt via de openbare apotheek. Ongeacht of hormoonpreparaten worden meegerekend, blijft staan dat vrouwen 1,5 keer zoveel medicijnen gebruiken als mannen.

» Vrouwen krijgen vaker receptgeneesmiddel dan mannen

Kabinet beperkt alcoholgebruik kinderen

De ernst en omvang van de alcoholproblematiek onder jongeren is alarmerend, vindt de politiek. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid gaat er wat aan doen.Kinderen drinken op steeds jongere leeftijd en jongeren drinken te vaak en te veel. Zeven van de tien kinderen drinkt al op of voor hun twaalfde jaar het eerste glas alcohol. Eenderde van de 15-jarigen is maandelijks dronken. Nederlandse jongeren drinken het meest frequent van Europa en drinken per avond erg veel. Deze uitkomsten uit recente onderzoeken maken duidelijk dat er maatregelen nodig zijn om het alcoholgebruik onder jongeren en vooral kinderen terug te dringen.
[MarketingOnline]

Gezond groeit het snelst

Uit het meest recente managementrapport van ACNielsen (What’s Hot Around the Globe: Insights on Growth in Food and Beverages 2004) blijkt dat vijf van de zeven categorieen die vorig jaar 10 procent of meer groeiden, betrekking hadden op producten die werden gezien als gezond of goed voor de lijn (zie tabel 1). De twee snelst groeiende categorieen waren dranken op sojabasis (+31 procent) en drinkyoghurt (+19 procent). Die behoorden ook tot de snelst groeiende categorieen in een vergelijkbaar onderzoek uit 2002. “Uit ons onderzoek blijkt dat consumenten zich wereldwijd zorgen maken over hun voeding en gezondheid, met name nu in de media zoveel aandacht wordt besteed aan vetzucht en diabetes”, aldus Jane Perrin, Managing Director Global Services van ACNielsen en schrijver van het rapport. “Het is duidelijk dat bedrijven die gezonde levensmiddelen en dranken produceren en voldoen aan de vraag naar smakelijke en gemakkelijke producten, kunnen rekenen op een goede afzetmarkt.”
[MarketingOnline]

South Beach en Atkins zijn uit

Dieetindustrie moet veranderen South Beach en Atkins zijn uit. In is: bewegen in combinatie met gemakkelijk te volgen dieten. Dat constateert Datamonitor naar aanleiding van het onderzoek Dieting Trends.De marktonderzoeker zegt dat consumenten steeds minder op de media afgaan wanneer ze dieetadvies zoeken, en in plaats daarvan zich wenden tot hun eigen sociale netwerk. De voedingsindustrie zou daar op moeten inspelen met meer dan alleen dieetvoeding, maar met een complete lifestyle.In 2008 lijdt 53 procent van de Europese bevolking aan overgewicht, volgens de schattingen. Tegelijkertijd raken meer en meer mensen gefrustreerd door drastische dieetpogingen die mislukken of waarna in elk geval het terugvallen in oude patronen ertoe leidt dat mensen snel ook weer op hun oude gewicht zitten. De nieuwe trend is dus: meer bewegen, en kleinere, meer bereikbare veranderingen in het voedingspatroon. Producenten moeten daar op inspelen, meent Datamonitor, door kleinere porties aan te bieden en beweging als thema te integreren in hun campagnes.

Obesitas wordt EU-probleem

Overgewicht en obesitas zijn voor de Europese bevolking inmiddels bijna net zo’n groot probleem als voor de Amerikaanse. Er wordt al gesproken over de “obesitas epidemie”.
Oorzaak van het toenemend overgewicht bij kinderen en volwassenen is vooral gebrek aan beweging in combinatie met slechte eetgewoonten. Uit cijfers blijkt dat er in Europa jaarlijks 400.000 schoolkinderen met overgewicht bijkomen. De omvang van het obesitasprobleem in Europa wordt mogelijk onderschat doordat in sommige landen niet alle gevallen worden geregistreerd. Mogelijk kampen in de EU meer dan 200 miljoen volwassenen met overgewicht of obesitas.
[MarketingOnline]