Verzekeringsadviseurs verwachten eindejaarsdrukte zorgverzekeringen

zorgverzekeringVerzekeringsadviseurs verwachten komend najaar meer advies te geven over zorgverzekeringen. Dat blijkt uit het Landelijk Zorgonderzoek 2015 dat Bureau D & O uitvoerde onder 282 verzekeringsadvieskantoren. Van alle zorgverzekeraars wordt ONVZ Zorgverzekeraar door verzekeringsadviseurs het hoogst gewaardeerd.

Verzekeringsadviseurs staat een druk najaar te wachten, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bureau D & O. Van de kantoren die over zorgverzekeringen adviseren, verwacht een kwart in de komende jaren een toename van het aantal te geven adviezen. Dat geldt zowel voor adviezen aan particulieren als adviezen aan collectiviteiten, zoals werkgevers die hun werknemers een zorgverzekering aanbieden. Bijna 40 procent van de kantoren ziet sinds begin 2015 een groei in het aantal adviezen over zorgverzekeringen.

De zorgverzekeraars die door verzekeringsadviseurs het hoogst worden gewaardeerd zijn ONVZ Zorgverzekeraar en Stad Holland Verzekeringen. Het type polis dat de zorgverzekeraar aanbiedt, speelt daarbij een belangrijke rol. “ONVZ werkt alleen maar met een restitutiepolis”, stelt Jurjen Oosterbaan, directeur van Bureau D & O. “Dat wordt door verzekeringsadviseurs erg gewaardeerd.” Oosterbaan wijst op problemen die kunnen ontstaan met budgetpolissen, de tegenhanger van de restitutiepolis. “Te vaak worden consumenten hierbij onverwacht geconfronteerd met hoge eigen financiële bijdragen wanneer zij medische hulp moeten inroepen.”

Over het onderzoek
Jaarlijks wordt door Bureau D & O onder financieel adviseurs onderzoek gedaan naar ontwikkelingen op het gebied van advisering in zorgverzekeringen. Onderdeel van het onderzoek is onder meer de waardering van de dienstverlening van zorgverzekeraars aan het intermediair. Zorgverzekeraars die in het onderzoek zijn opgenomen zijn: Aevitae, Avéro Achmea, CZ, De Amersfoortse, De Goudse, Delta Lloyd, Menzis, Nedasco, ONVZ Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, Turien & Co Assuradeuren en VGZ.
[ONVZ]

Lastig om goed geïnformeerd besluit te nemen over screenen prostaatkanker via PSA-test

prostaatDe PSA-test om te screenen op prostaatkanker, mag een goed geïnformeerde patient niet worden onthouden. Het informeren van patiënten die een PSA-test willen, blijkt in de praktijk nog onvolledig te gebeuren. Ook wordt er maar in de helft van de gevallen een rectaal toucher uitgevoerd voorafgaand aan het aanvragen van een PSA-test. Hierdoor is de arts niet volledig op de hoogte van de conditie van de prostaat en is de patiënt onvoldoende toegerust om een goede beslissing te nemen over of hij wel of niet gescreend wil worden. Dit blijkt uit onderzoek van uroloog Saskia van der Meer van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Huisartsen en niet-urologische medisch specialisten moeten meer uitleg geven en nog selectiever zijn bij het aanvragen van een PSA-test om te screenen op prostaatkanker. Zij promoveerde op 21 oktober 2015 op haar proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het gebruik van de PSA-test is controversieel. Er is veel onduidelijk over het effect van de test en de medische richtlijnen verschillen onderling in hun adviezen, aanbevelingen en vervolgacties. Dit maakt de PSA-test geen ideaal middel voor screening op prostaatkanker en daardoor zijn huisartsen voorzichtig met het inzetten van de PSA-test voor dit doel.

In haar onderzoek laat Saskia van der Meer zien dat het initiatief voor een PSA-test, zowel van patiënt als (huis)arts kan komen. De patiënt wil de test vooral vanwege plasklachten en angst voor prostaatkanker. De informatievoorziening laat nog te wensen over. Patiënten zijn hierdoor niet goed in staat een goed geïnformeerde beslissing te nemen over het wel of niet laten screenen. Van der Meer pleit er dan ook voor om meer onderzoek te doen naar een manier waarop onpartijdige en uniforme informatie kan worden verstrekt en wat de effecten er van zijn op de tevredenheid van patiënten over hun keuzes.

Uit het onderzoek van Van der Meer blijkt ook dat het beleid na een PSA-test door huisartsen en niet-urologische medisch specialisten enorm varieert en niet in overeenstemming is met de richtlijnen. In plaats van follow-up voor een matig verhoogde PSA uitslag worden oudere patiënten en patiënten met comorbiditeit eerder gerustgesteld of überhaupt niet geïnformeerd over de uitslag, omdat deze groep patiënten mogelijk minder kans heeft op het ontwikkelen van een klinisch relevant prostaatcarcinoom. Door dit beleid wordt deze patiënten verdere testen met bijkomende mogelijke schade onthouden. Dit maakt echter het verrichten van het merendeel van deze PSA-testen discutabel.

De Prostaatwijzer is een risicocalculator van de SWOP (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker). Deze geeft een inschatting van het patiëntspecifieke risico op prostaatkanker. Van der Meer adviseert deze risico-calculator te valideren en algemeen te hanteren in de eerstelijns-gezondheidszorg. Patiënten kunnen dan eerder gerust gesteld worden en hebben minder angst bij een eventueel verhoogde PSA-test. Huisartsen kunnen hun patiënt beter adviseren over een eventueel vervolg. Bovendien kan het leiden tot minder verwijzingen en de daaropvolgende behandelingen.
[UMCG]

Meet je energie niveau met de NRGY App

NRGY Energieniveau metenDe NRGY app is de eerste app ter wereld waarmee men binnen anderhalve minuut de fysieke, mentale en emotionele energie meet middels drie interactieve metingen. Door actief het persoonlijke energieniveau te meten, krijgt men meer zicht en zodoende meer invloed op de eigen vitaliteit. Hierdoor kan men op cruciale momenten het beste uit zichzelf halen.

Metingen via innovatieve technologie
De NRGY app maakt gebruik van drie verschillende interactieve metingen die tezamen een (energie)score geven. De test start met het maken van een foto van het gezicht. De hiervoor toegepaste Face-Reader technologie is internationaal onder andere in gebruik bij veiligheidsdiensten en komt nu middels de NRGY app voor het eerst beschikbaar voor consumenten. De waardes die uit de foto worden gehaald, geven de emotionele status weer.

De HRV (heartrate variability) meting via de camera van de telefoon geeft inzicht in de fysieke veerkracht en stressbestendigheid op dat moment.

Tot slot wordt een verkorte versie van de alertheidstest (PVT) gemeten die tevens wordt ingezet in de luchtvaart om piloten te screenen. Drie bewezen technologieën die samen een goed beeld geven van de persoonlijke vitaliteit.

NRGY App - meet je energie niveau

Je energieniveau is afhankelijk van je fysieke, emotionele en mentale energie. Het meten van deze soorten energie kan op allerlei manieren. Het kan bijvoorbeeld met vragenlijsten of allerlei soorten tests. Voor de NRGY app zijn alleen tests gekozen die kort duren, waarbij geen vragen beantwoord hoeven te worden, en die uit te voeren zijn op een smartphone. De drie aspecten die worden gemeten zijn; hartritme variabiliteit (HRV), gezichtsuitdrukking en reactietijd, en zijn gekozen op basis van wetenschappelijke inzichten, in samenwerking met diverse experts. De drie gekozen maten hangen alle samen met vitaliteit, presteren en welzijn. De scores die deze tests opleveren zijn een grove indicatie en zijn niet geschikt voor het vaststellen van medische of psychische aandoeningen.

Met de NRGY app kun je zelf je fysieke, emotionele en mentale energieniveau in de gaten houden. Door vaker te meten, leer je meer over jezelf. Wat geeft mij energie en wat kost mij energie? Op welke momenten van de dag of week heb ik het meeste energie? Bovendien kun je met tips zelf aan de slag om je energieniveau te verhogen.

Meer informatie over de NRGY App
Benieuwd naar jouw Energie niveau?
Download de smartphone app voor NRGY App Apple of NRGY App Android.
Meer informatie over NRGY en de energie metingen vind je op de website van de NRGY App.

Nederlander wil hartslag en bloeddruk meten met smartphone

Apple iphone - HealthkitNederlanders willen hun hartslag en bloeddruk zelf kunnen meten met hun smartphone. Drie op de vijf ondervraagden denken dat zij daarmee meer invloed kunnen uitoefenen op hun eigen gezondheid, zo blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Het Beste Zorgidee. Vooral de verwachtingen ten aanzien van Apple zijn hoog: een ruime meerderheid denkt dat het bedrijf een grote invloed gaat hebben op de gezondheidszorg.

De verwachtingen van technologie zoals smartphones in de gezondheidszorg zijn hoog, zo blijkt uit onderzoek onder 1.043 Nederlanders. 59 procent van de ondervraagden die zich daarover uitspreken, denkt dat ze daardoor bewuster over hun eigen gezondheid nadenken. Vooral het meten van hartslag en bloeddruk is populair: de helft van de Nederlanders wil dat zelf met zijn telefoon kunnen meten.

Vooral de verwachtingen ten aanzien van Apple zijn hoog. Een meerderheid van de Nederlanders die daar een mening over hebben, verwacht dat Apple een grote invloed gaat hebben op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Ruim een kwart vindt bovendien dat Apple meer het voortouw moet nemen op gebied van eHealth. Onder jongeren is dat zelfs ruim een op de drie.

Zorginnovatiewedstrijd
Veel van de ideeën die worden ingestuurd naar Het Beste Zorgidee hebben met technologie te maken. De zorginnovatiewedstrijd vraagt Nederlanders jaarlijks om mee te denken over de vraag hoe de zorg beter kan. Afgelopen weken werden al honderden ideeën ingestuurd. Een vakjury met daarin onder anderen Pieter van den Hoogenband kiest uit alle inzendingen de vijf beste. Daarna is het aan het Nederlandse publiek om te bepalen welk van deze vijf ideeën zich dit jaar Het Beste Zorgidee van Nederland mag noemen. Insturen kan nog tot en met 18 oktober.

Vaker hardlopen dankzij smartphone
Vooral jongeren tussen de 18 en 30 jaar denken dat smartphones helpen om gezonder te leven. Zo denkt een kwart van de jonge rokers dat stoppen met roken makkelijker gaat met een app. Onder jongeren die hardlopen, geeft ruim een derde aan dat zij zonder hardloopapp minder vaak zouden hardlopen. Een ruime meerderheid van de jongeren die een dieet volgen, zegt dat dat makkelijker is met behulp van een app.

Communicatie met zorgverleners

Technologie kan ook een rol spelen bij communicatie met zorgverleners, zo blijkt uit het onderzoek. Meer dan de helft van de ondervraagden communiceert het liefst digitaal met zijn zorgverlener. Een afspraak maken doen we bij voorkeur online: 71 procent, tegen 29 procent die dat liever telefonisch doet. Opvallend is dat ook veertigers, vijftigers en zestigers de computer boven de telefoon verkiezen. Van de ondervraagden geven bijna vier op de vijf aan dat ze graag digitaal inzicht willen hebben in hun medisch dossier.
[Het Beste Zorgidee]

Gespecialiseerd centrum Bekkenzorg Máxima

Voor de behandeling van alle mogelijke aandoeningen rondom het bekken is er in de regio Eindhoven nu één gespecialiseerd centrum: Bekkenzorg Máxima. Zowel mannen, vrouwen als kinderen kunnen hier terecht. Binnen dit expertisecentrum werken alle betrokken specialisten en paramedici die nodig zijn om bekkenbodemklachten te verhelpen of verlichten nauw samen. Hierdoor is het mogelijk om de zorg geheel rondom de patiënt te organiseren.

Meer dan 1 miljoen Nederlanders, jong en oud, hebben last van problemen rondom de bekkenbodem. Patiënten met bekkenbodemproblemen hebben vaak klachten in meerdere organen die heel dicht bij elkaar liggen, zoals de blaas, dikke darm, geslachtsorganen en bekkenbodemspier. Voorbeelden hiervan zijn niet goed kunnen uitplassen of ontlasten, de plas of ontlasting niet kunnen ophouden, heel vaak moeten plassen of pijn bij het vrijen.

Samen sterker
Voor het behandelen van dit uiteenlopende scala aan bekkenbodemproblemen staat er bij Bekkenzorg Máxima een toegewijd team van professionals klaar. Gynaecologen, urologen, chirurg, maag-, darm-, leverarts, bekkenfysiotherapeuten, continentieverpleegkundigen, seksuoloog en psycholoog maken gebruik van elkaars expertise en tillen op die manier de zorg naar het hoogste niveau. Bijzonder is dat ook pijnspecialisten deel uitmaken van dit multidisciplinaire team. Hun inspanningen zijn erop gericht om chronische pijnklachten te verlichten zodat de patiënt in het dagelijks leven zo goed mogelijk kan blijven functioneren”, vertelt gynaecoloog Joggem Veen.

Voorbereiding en screening
De wachttijd voor de patiënt wordt tot een minimum beperkt. Medische onderzoeken die nodig zijn, worden vroegtijdig ingepland en vinden zoveel mogelijk op één dag plaats. Rik de Jongh, uroloog: “Door een grondige voorbereiding en centrale screening komt de patiënt direct bij de juiste specialist terecht, hierdoor hoeft hij maar één keer zijn verhaal te vertellen. Als het even kan, volgt tijdens hetzelfde consult al een behandelvoorstel. Denk aan medicijnen, bekkenfysiotherapie, behandeling met een steunpessarium of een operatie. Die snelle en efficiënte aanpak is mogelijk doordat alle professionals die bij het onderzoek en de behandeling nodig zijn, op hetzelfde moment aanwezig zijn in de polikliniek op locatie Eindhoven.”

Complexe problemen
Patiënten met complexe bekkenbodemklachten bespreken de specialisten gezamenlijk, om te voorkomen dat zij hun verhaal twee keer moeten vertellen, of er juist informatie ontbreekt. Bekkenzorg Máxima is een uitkomst voor patiënten met complexe klachten in de onderbuik of patiënten met terugkerende verzakkingklachten en ongewild urineverlies. “Vooral zij hebben baat bij vertrouwde zorg en een brede, medische benadering zoals deze binnen Bekkenzorg Máxima aangeboden wordt”, aldus Veen.

Hoogwaardige kijkoperaties
Samen met het Centrum voor Kijkoperaties is Bekkenzorg Máxima ook een specialistisch centrum voor endometriose. “Endometriose kan leiden tot chronische buikpijn, vruchtbaarheidsstoornissen en inwendige littekens in verschillende organen in de buik. Om deze aandoening te verhelpen is soms een complexe operatie nodig. Binnen het Centrum voor Kijkoperaties werken chirurgen, gynaecologen en urologen nauw samen”, vertellen Jacques Maas, gynaecoloog en Arijan Luijten, chirurg. Beide hebben ruime ervaring op het gebied van endometriose: zowel in de persoonlijke begeleiding van de patiënt als in de operatieve behandeling.

Meer informatie: http://bekkenzorg.mmc.nl