WHO komt met nieuwe richtlijnen over vrije suikers

suikerklontjesDe laatste tijd is er veel aandacht voor de effecten van suiker op je gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de inname van vrije suikers door volwassenen en kinderen. Het WHO-advies is om maximaal 10% van het totaal aantal calorieën dat je per dag eet, uit vrije suikers te halen.

Het Voedingscentrum legt de nieuwe WHO-richtlijnen uit.

Wat zijn vrije suikers?

  • Door fabrikanten en consumenten toegevoegd suiker.
  • Van nature aanwezige suiker in honing, siropen, vruchtensappen en vruchtenconcentraat.

Lees verder op de website van het Voedingscentrum

Huisarts kan deel astmazorg overnemen

astmaAstmapatiënten die veel contacten vanwege astma met de huisartsenpraktijk hebben, blijken minder vaak met astma samenhangende zorg bij de medisch specialist te gebruiken. Meer aandacht voor astma in de huisartsenpraktijk lijkt zich uit te betalen in minder specialistische zorg. Dit wijst op ruimte voor ‘substitutie’ van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg: meer patiënten kunnen mogelijk volstaan met zorg in de huisartsenpraktijk, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Huisarts & Wetenschap.

‘Substitutie’ van specialistische zorg naar de huisartsenpraktijk is een belangrijk onderdeel van het akkoord over de financiering van de eerstelijnszorg van 2014 tot en met 2017. De eerstelijnszorg van onder meer huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers mag iets meer gaan kosten als patiënten daardoor minder vaak tweedelijnszorg van specialisten gaan gebruiken. Zorgverleners en patiënten denken dat vooral voor chronische ziekten, nazorg voor patiënten met kanker, en bij niet-complexe ingrepen substitutie mogelijk is.

Lees verder op de website van het NIVEL.

Wat is een gezonde bloeddruk en wat kun je eraan doen?

Gezonde bloeddruk - bloeddrukmeterUit onderzoek is gebleken dat veel mensen in Nederland rondlopen met een verhoogde bloeddruk. Vaak hebben een ongezonde levenswijze, ongezonde voeding en roken hiermee alles te maken. Maar wanneer hebben we het eigenlijk over een hoge bloeddruk? En als hoge bloeddruk mogelijk is, bestaat er dan ook lage bloeddruk? Hoe kom je er eigenlijk achter hoe het met je eigen bloeddruk zit?

Wat bedoelen we met bloeddruk?
Met bloeddruk, een ander woord hiervoor is tensie, bedoelen we de druk die van binnenuit door het bloed wordt uitgeoefend op de wand van aders en slagaders. Vlak bij het hart is de druk het hoogst in de slagaders, waar het bloed het lichaam in wordt gepompt.

Het meten van de bloeddruk
Meestal wordt voor het meten van de bloeddruk de bovenarm genomen. Hierin zitten middelgrote aders, niet te groot en niet te klein, een beetje gemiddeld dus. De bloeddruk is niet steeds even hoog. Op het moment dat het hart, en ook de slagaders, een samentrekking maken en het bloed wordt rondgepompt is de druk het hoogst. Deze druk noemen we systolische bloeddruk, ofwel de bovendruk. De druk is het laagst op het moment vlak voor de nieuwe hartslag. Deze laagste druk noemen we de diastolische bloeddruk, ofwel de onderdruk.

Hoe werkt het?
Voor het meten van de bloeddruk heb je een bloeddrukmeter nodig. Deze bestaan uit verschillende onderdelen: een band waarbinnen een opblaasbare ballon zit met een manometer. Deze band gaat om de bovenarm en met klittenband vastgezet.

Voor de meting wordt de ballon opgeblazen tot de druk zo hoog is dat er geen bloed door de bovenarmslagader loopt. De polsslag wordt gevoeld om dat moment te bepalen. Dan wordt de druk verminderd en er komt een beetje bloed door de armslagader, via een stethoscoop op de slagader is nu een geluid hoorbaar. De waarde die nu op de manometer staat is de bovendruk. Nu wordt de druk verminderd tot er geen geluid meer hoorbaar is in de slagader. Nu zie je de onderdruk op de manometer weergegeven.

Goed of fout
De ideale bloeddruk schommelt rond vaste waardes, afhankelijk van je leeftijd. Voor volwassenen ligt de optimale waarde ongeveer op 120 mm Hg bovendruk en 80 mm Hg onderdruk. Het gemiddelde ligt iets hoger en kan tot 140 mm Hg bovendruk en 90 mm Hg onderdruk komen. Liggen de waardes te laag, dan heb je een lage bloeddruk, ofwel hypotensie. Liggen de waardes te hoog, dan heb je te maken met een hoge bloeddruk, ofwel hypertensie.

Vaststellen
Het heeft weinig zin om de bloeddruk eenmalig te meten. Stress of inspanning kunnen invloed hebben. Om te bepalen of hypotensie of hypertensie bij je van toepassing is, zul je vaker de bloeddruk moeten meten. Zeker als het belangrijk is, om een of andere medische reden, om je bloeddruk vaak te meten kun je zelf een bloeddrukmeter kopen. Met een goede meting weet je precies of er maatregelen nodig zijn en zo ja, welke.

Andere hersenen bij overgewicht

overgewicht buikvetDe hersenstructuur van mensen met ernstig overgewicht wijkt af van die van mensen die niet te zwaar zijn. Onderzoekers van het UMC Utrecht en de Universiteit van Barcelona hebben met hersenscans aangetoond dat het beloningssysteem in het brein bij mensen met obesitas een anatomische afwijking vertoont. Hun bevindingen publiceerden zij onlangs in het vakblad NeuroImage.

De onderzoekers maakten MRI-beelden van de hersenen van 31 proefpersonen tussen de 12 en 39 jaar met obesitas (ernstig overgewicht). De deelnemers hadden een body mass index (BMI) van boven de 30, maar waren verder gezond. Die beelden vergeleken de onderzoekers met de scans van 32 vrijwilligers met een gezond gewicht (met een BMI lager dan 25). Zij troffen verschillen aan in hersengebieden die betrokken zijn bij het beloningsysteem, een deel van onze hersenen dat zorgt dat we ons goed en beloond voelen na een prikkel. Ontregelingen in dit systeem spelen een rol bij verschillende soorten verslaving, zoals die aan verdovende middelen en gokverslavingen.

Lees verder op de website van het UMC Utrecht

Start palliatieve polikliniek in MMC

zorgverlenerBijzondere combinatie van hoogwaardige zorgverlening voor ongeneeslijk zieke patiënten
De palliatieve zorgverlening vanuit Máxima Medisch Centrum is uitgebreid met een palliatieve polikliniek. Deze polikliniek is bedoeld voor ongeneeslijk zieke patiënten die medische complicaties ondervinden van hun ziekte en door een vertrouwd team van deskundigen worden opgevangen. De palliatieve zorgverlening in MMC is met deze nieuwe poli uniek in de regio.

De polikliniek palliatieve zorg is voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn waaronder mensen met kanker maar ook hartfalen en COPD. Uitgangspunt is dat patiënten in deze fase van hun ziekte zo min mogelijk hinder ondervinden van klachten die op kunnen treden. Kwaliteit van leven staat centraal. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de patiënt maar ook naar diens naasten. Problemen worden in een vroeg stadium besproken en eventueel behandeld, zodat een ziekenhuisopname mogelijk voorkomen wordt.

Als opname toch nodig blijkt, kan de patiënt kortdurend worden opgenomen op de unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding. In de palliatieve unit wordt gestreefd naar een opnameduur van maximaal vijf dagen, zodat de patiënt zo snel mogelijk weer terug kan naar de eigen vertrouwde omgeving. Naast de medische kant is er veel aandacht voor psychologische en sociale problemen en voor zingevingvragen.

Lees verder op de website van het Maxima Medisch Centrum.

WhatsAppen met Máxima Medisch Centrum

Whatsappen met Maxima Medisch CentrumEen extra service voor patiënt en bezoeker
Als extra service is het sinds vorige week nu ook mogelijk te communiceren met Maxima Medisch Centrum via WhatsApp. Het MMC biedt deze extra dienst om het de patiënten en bezoekers makkelijker te maken een vraag te stellen.

“We willen zijn waar onze patiënten zijn”, motiveert Marijke Bax, adviseur patiëntencommunicatie van MMC de keuze voor WhatsApp. “En we willen patiënten helpen op de manier die zij het prettigst vinden. Of dat nu per telefoon, Facebook, Twitter, e-mail of in ons fysieke ziekenhuis is. Whatsapp is daar met ruim 9,4 miljoen actieve gebruikers in Nederland een logische aanvulling op.”

Online innovatie
MMC werkt constant aan innovatieve online toepassingen voor zijn patiënten. We zetten sterk in op de dialoog met het publiek om betrokkenheid te creëren en extra zichtbaar te zijn. Het aanbieden van de service WhatsApp past in het beleid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met patiënten en bezoekers. MMC vindt het belangrijk om de digitale service verder uit te bouwen en door te ontwikkelen. Vanzelfsprekend kunnen patiënten en bezoekers ook altijd op de vertrouwde manier bij ons terecht via telefoon, e-mail, Twitter en Facebook.

Privacygegevens
WhatsApp is een applicatie voor smartphones waarmee mensen op een snelle manier gratis berichten kunnen versturen en ontvangen. Het is niet de bedoeling om via WhatsApp medisch inhoudelijke vragen te stellen. Het is namelijk wettelijk niet toegestaan om medisch inhoudelijke gegevens van patiënten via deze applicatie uit te wisselen. “Wij adviseren patiënten dan ook om vragen over hun persoonlijke gezondheidstoestand of diagnose te stellen aan de (huis)arts tijdens een persoonlijk gesprek, of te bellen met de polikliniek waar de patiënt onder behandeling is”, vertelt Bax.

Máxima Medisch Centrum beantwoordt vragen via WhatsApp op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer WhatsApp: 06 48 13 41 75
[Máxima Medisch Centrum]

Stress verminderen? Tackle onzekerheden!

stressGezond zijn en blijven is ontzettend belangrijk voor bijna iedereen. Niet alleen willen we zo lang mogelijk leven, maar we willen de kwaliteit ervan naar een steeds hoger level tillen. Buiten de fysieke gezondheid wordt steeds vaker, maar helaas nog steeds te weinig, aandacht gegeven aan psychische gezondheid. Stress, dat in verschillende vormen kan terugkomen, kan hierin een belangrijke rol spelen. Maar hoe verminder je stress? Die vraag is niet in heel makkelijk te beantwoorden. Welke handvaten we je wel kunnen geven zijn aandachtspunten waardoor je een rustiger leven gaat leiden. Welke concrete stappen kan jij ondernemen om een minder stressvol leven te leiden?

Wat is stress precies?
Eigenlijk is stress niets meer dan je lichaam in uiterste staat van paraatheid brengen. Dit zorgt voor een vecht- of vluchtreactie. Hier wordt voor gezorgd doordat het lichaam 3 hormonen “vrijgeeft”: cortisol, adrenaline en noradrenaline. Van oorsprong zit deze functie bij de mens “ingebouwd” om ons te beschermen indien we in gevaarlijke situaties terecht komen. Helaas zorgen ook hedendaagse zaken als een drukke baan, familieproblemen en financiële zorgen voor het ervaren van stress. Zelfs irritante gebeurtenissen zoals situaties in het verkeer of tijdens een sportwedstrijd kunnen je stresslevel doen stijgen.

Is stress erg?
Als stress van korte duur is, zoals bij een schrikreactie waarmee je een ongeluk voorkomt, niet. Maar houdt stress langere tijd aan dan kan dit tot ernstige klachten leiden. Je lichaam blijft namelijk bijna onafgebroken in een zogenoemde noodtoestand. Fysiek gezien kan dit zorgen voor bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, stramme spieren, hoofdpijn en benauwdheid. Psychisch gezien kan je flinke stemmingswisselingen ervaren, de drang naar genotmiddelen zoals alcohol groter zijn en ook kan aanhoudende stress leiden tot een burn-out.

Een aantal tips…
Mensen met stress maken zich letterlijk druk om een aantal zaken. Inventariseer deze zaken aan de hand van een lijstje. Geef voor jezelf per punt aan of je invloed hebt op het desbetreffende punt. Verzekeringen zijn hier een mooi voorbeeld van. Buiten de verplichte zorgverzekering kan je nadenken over het afsluiten van bijvoorbeeld een uitvaartverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering of een rechtsbijstandverzekering. Zo tackle je “onzekerheden” wat je een rustiger gevoel kan geven. Helpt het opstellen van een dergelijke lijst en het oplossen van bepaalde punten niet (genoeg)? Dan kan het je helpen om eens met je klachten naar je huisarts te gaan. Deze kan je indien hij/zij dit nodig acht doorverwijzen naar een psycholoog. Dit kan een persoonlijke drempel zijn, maar voor veel mensen lost dit een groot deel van de problemen op.