Hoe effectief is de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen?

Psychische problemen komen geregeld voor bij ouderen. Er zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven geweest om de psychische hulpverlening in Nederland te verbeteren. De verschillende maatregelen hebben slechts ten dele de gewenste effecten gehad ten aanzien van ouderen. Dit blijkt uit het onderzoek van Marjolein Veerbeek waar zij donderdag 15 januari op promoveert aan de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de VU. Haar conclusies geven aanknopingspunten voor het verder bevorderen van de GGZ voor ouderen.

Gespecialiseerde GGZ
Veerbeek laat zien dat de mate waarin huisartsen psychische problemen bij ouderen registreren de afgelopen tien jaar niet is verbeterd, met uitzondering van dementie en alcoholproblemen. Wel bleken huisartsen ouderen met psychische klachten vaker door te verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Ouderen zijn daardoor meer gebruik gaan maken van de gespecialiseerde GGZ, met name ambulante zorg (zorg waarbij de oudere niet is opgenomen in een instelling).

Lees verder op de website van de Vrije Universiteit Amsterdam.