Gezondheid diabetespatiënten op de tweede plaats

diabetesGoede diabeteshulpmiddelen zijn voor een groot deel van de bijna 1 miljoen mensen met diabetes in Nederland van levensbelang om de juiste bloedsuikerwaarde te meten. Diabetesvereniging Nederland signaleert dat zorgverzekeraars, apothekers en hulpmiddelenleveranciers in toenemende mate de keuze voor een bloedglucosemeter bepalen, in plaats van de zorgverlener samen met de patiënt. Dat melden niet alleen patiënten en artsen, maar ook klokkenluiders uit de apothekerswereld. Kosten en marges zijn dan leidend, en niet wat het beste bij de patiënt past. Zorgwekkend, vindt de Diabetesvereniging: het zet de gezondheid van patiënten op de tweede plaats.

Maatwerk
Daar komt bij dat de nadruk op kosten en marges de deur wijd openzet voor prijsvechters uit de industrie. Opmerkelijk genoeg is er geen onafhankelijke kwaliteitscontrole voor bloedglucosemeters. Het gevaar bestaat dat er meters op de markt komen die onvoldoende betrouwbaar zijn, met gezondheidsrisico’s voor de patiënt als gevolg. Diabetesvereniging Nederland vindt dit onaanvaardbaar. Directeur Olof King: “Waar het rekenen begint, houdt het denken op. Patiënten moeten die hulpmiddelen kunnen gebruiken die ze nodig hebben. Dat is maatwerk. De keuze voor een bloedglucosemeter hoort daarom in de spreekkamer thuis. En de kwaliteit van glucosemeters en teststrips is van levensbelang, daar moet je vanzelfsprekend op kunnen vertrouwen.”

In actie
Diabetesvereniging Nederland komt in actie, gesteund door diabeteszorgverleners. Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Diabetesvereniging intensief contact over strengere toelatingseisen voordat een glucosemeter op de markt komt. Ook gaat zij met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) in gesprek. “Samen met zorgverleners organiseren we op korte termijn een bijeenkomst, waarvoor we zorgverzekeraars, apotheken, hulpmiddelenleveranciers en fabrikanten uitnodigen”, licht directeur King toe. “Met al deze partijen willen we ervoor zorgen dat de patiënt de beschikking heeft over goede hulpmiddelen die passen bij zijn situatie.”

Meer over diabeteshulpmiddelen
In het artikel Ken uw rechten leggen we uit hoe het zit met de vergoeding van bloedglucosemeters en teststrips.
[Diabetesvereniging Nederland]

Gezondheidsvaardigheden belangrijk voor succesvol zelfmanagement

zorg ehealthVaardigheden om gezondheidsinformatie te krijgen, begrijpen en toe te passen zijn belangrijk voor succesvol zelfmanagement van mensen met een chronische ziekte, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het wetenschappelijke tijdschrift Patient Education and Counseling.

Naarmate mensen over meer zogenoemde ‘gezondheidsvaardigheden’ beschikken, slagen ze er in het dagelijks leven ook beter in met hun ziekte en behandeling om te gaan. Hoewel het niveau van deze vaardigheden onder chronisch zieken in Nederland redelijk hoog is, heeft een aanzienlijk deel van hen er toch moeite mee. Met name ouderen, mensen met een lagere opleiding en chronisch zieken met meerdere ziekten of lichamelijke beperkingen, hebben meer moeite met het lezen van bijsluiters en folders, en met het vinden en beoordelen van gezondheidsinformatie, bijvoorbeeld op internet.

Lees verder op de website van het NIVEL.

Griep neemt in hevigheid toe

Verkouden griepHet aantal griepachtige ziektebeelden in Nederland neemt sterk toe. Gebaseerd op wekelijkse rapportages van symptomen door Nederlandse deelnemers aan de Grote Griepmeting, waren er in heel Nederland in week 3 van dit jaar zo’n 108.000 griepgevallen, en steeg afgelopen week dat aantal tot 158.000.

Tellen we alle weken bij elkaar op, dan mat de Grote Griepmeting sinds begin november vorig jaar in totaal al 960.000 griepgevallen. Dat aantal kan nog beduidend hoger zijn doordat zeer veel kinderen nu ziek thuis liggen en in verhouding maar weinigen van hen nu meedoen aan de meting. In ieder geval gaan we deze week door het miljoen griepgevallen voor dit winterseizoen. En zo te zien gaat de stijging nog door, dus de ellende is nog niet ten einde.

Het goede nieuws is dat het aantal 65-plussers met griep wat lijkt af te nemen. In deze groep werden door peilstations van huisartsen afgelopen weken veel complicaties in de vorm van longontsteking gediagnosticeerd. Bij de volwassenen stijgen de aantallen echter verder. Volwassen met thuiswonende jonge kinderen zijn vaker ziek dan alleenstaanden en huishoudens zonder thuiswonende kinderen. De komende weken zullen moeten uitwijzen of deze toenemende griepactiviteit ook weer zal overslaan op de 65-plussers.

Hoewel er in Europa al eerder sporadisch griep was, begon de echte griepepidemie dit seizoen in Nederland. Vervolgens begon de verspreiding in Engeland en Zweden, daarna Portugal en in de derde week van januari ook in Slovenië en Italië. Afgelopen week werd ook de rest van Europa overspoeld.
[De Grote GriepMeting]

Meer Nederlanders sporten wekelijks

FitnessIn 2014 sport ruim de helft van de Nederlanders iedere week. Fitness en hardlopen zijn bij volwassenen de populairste sporten. Interventies in de wijken, op basisscholen en in het voortgezet onderwijs en bij sportverenigingen hebben als doel meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en dit op een gezonde en veilige wijze te ondersteunen. Er werken 150.000 mensen in de sportsector en anderhalf miljoen Nederlanders zijn iedere maand als vrijwilliger actief voor de sport. De investeringen in de topsport en het efficiënte topsportbeleid helpen mee aan de goede resultaten van de Nederlandse topsporters. Ondanks de economische crisis investeert de overheid nog altijd veel in de sport, ruim een miljard euro. De sporteconomie maakt 1% uit van de gehele Nederlandse economie.

In de Rapportage sport 2014 hebben onderzoekers van SCP en andere onderzoeksinstituten de belangrijkste sportgerelateerde trends en ontwikkelingen gebundeld en becommentarieerd. Het boek vormt daarmee een up-to-date en onmisbaar naslagwerk voor allen die voor werk of studie betrokken zijn bij de Nederlandse sport.

De volledige Rapportage Sport is te bestellen op de website van het SCP.

foodwatch: voedselwaakhond komt met 15 puntenplan voor eerlijke etiketten

foodwatchConsumentenorganisatie foodwatch wil dat minister Schippers (VWS) haar huidige ambitie om misleidende marketing van voedselproducten aan te pakken zo snel mogelijk concreet maakt. Daarom lanceert de voedselwaakhond een 15 puntenplan voor eerlijke etiketten. Deze omvat onder andere een minimale lettergrootte van twee milimeter, een minimale inhoud van verpakkingen en de eis van productinformatie boven reclame. foodwatch roept minister Schippers op om zich op nationaal en Europees niveau in te zetten voor het plan. Consumenten kunnen op de website van foodwatch een petitie tekenen om de actie te ondersteunen.

“Minister Schippers beloofde in december 2013 dat er een actieplan zou worden opgesteld om misleidende marketing aan te pakken. Nu, bijna een jaar later, is het tijd om die ambitie te vertalen in concreet beleid en de consument daadwerkelijk te beschermen tegen misleiding”, stelt Meike Rijksen, campagneleider bij foodwatch. “Aanvullende vrijwillige afspraken zijn niet de oplossing en zullen alleen maar tot meer verwarring bij consumenten leiden. Wat we nodig hebben zijn wettelijk eisen over welke informatie voedselfabrikanten hun klanten moeten geven en in welke vorm.”

Nieuwe Europese regels onvoldoende
Per 13 december 2014 zijn nieuwe Europese etiketteringsregels van kracht geworden. Deze laten echter volgens foodwatch nog steeds te veel ruimte voor misleiding. Zo is de minimale lettergrootte EU-breed slechts 0,9 – 1,2 millimeter, wat voor oudere en slechtziende consumenten te klein is om te kunnen lezen. Daarnaast is onder andere het plan voor herkomstetikettering voor alle typen producten gesneuveld en kunnen voedselproducenten hun bewerkte producten nog steeds verantwoorder en mooier voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn.

Gebrek aan handhaving
Naast strengere wettelijk eisen, wil foodwatch dat er bij overtreding hard wordt opgetreden. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zet haar handhavingscapaciteit momenteel niet in om misleidende marketing te voorkomen. Sterker nog; het overheidsorgaan laat al jarenlang bewust ruimte voor misleiding. “De productnaam of de afbeelding op een verpakking of etiket hoeft niet exact overeen te komen met de inhoud van het product”. Dat is de eerste zin die op de website van de NVWA staat onder de kop ‘misleiding’. Zo is het toegestaan dat de ‘romige bospaddenstoelensoep met cantharellen’ van Albert Heijn Excellent slechts 0,1% cantharel bevat en toch die naam mag dragen. Dat mag, zolang in de ingrediëntenlijst maar vermeld wordt dat er 0,1% cantharel in zit. De NVWA erkent op haar website dat dit “consumenten het gevoel kan geven dat zij worden misleid”, maar dat om dit te voorkomen “consumenten altijd het etiket én de ingrediëntenlijst vooraf goed moeten lezen om te weten wat ze eten”.

Afleidingsmanoeuvre
De consument verantwoordelijk maken voor de misleiding is volgens foodwatch niet alleen de omgekeerde wereld, maar wordt ook regelmatig als tactiek gebruikt door de voedselindustrie. Op die manier leiden ze de aandacht af van de oorzaak van het probleem. De vinger wijst naar het slachtoffer van de misleiding, in plaats van naar de moreel verantwoordelijke. Die strategie is succesvol gebleken, zo blijkt uit de bovenstaande tekst die op de website van de NVWA staat. Wanneer het probleem van misleidende marketing ter sprake komt, is de eerste vraag die foodwatch vaak krijgt “wat kunnen consumenten doen om zichzelf te beschermen?”. En niet “Wat moet er gebeuren om misleidende marketing te stoppen? Wat moet er aan het systeem veranderen zodat consumenten kunnen vertrouwen op de informatie die ze krijgen van voedselproducenten?”

Volksgezondheid wordt ondermijnd
De overheid komt niet in actie zolang de volksgezondheid niet in het gevaar komt. Maar dan had de NVWA al lang actie moeten ondernemen: de volksgezondheid loopt immers al jaren gevaar. Ruim 40% van de Nederlanders is te dik. En één op de zeven kinderen en jongeren worstelt met overgewicht of obesitas. Met alle gevolgen vandien: obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, psychische problemen; allen resulterend in stijgende zorg- en maatschappelijke kosten. De ruimte die de overheid laat voor misleiding draagt hier aan bij. Zo kunnen suiker-, zout- of vetbommen zichzelf in de supermarkt nog steeds presenteren als ‘verantwoord’, ‘evenwichtig’ of ‘gezond’.

15 puntenplan
Om misleidende marketing een halt toe te roepen, heeft foodwatch een 15 puntenplan opgesteld voor eerlijke etiketten. Via een petitie roept de consumentenorganisatie minister Schippers op om zich op nationaal en Europees niveau hard te maken voor dit plan.

In het 15 puntenplan komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Informatie gaat vóór reclame
2. Leesbare letters van minimaal 2 milimeter
3. Realistische afbeeldingen
4. Werkelijke hoeveelheid van een aangeprezen ingrediënt vermelden
5. Land of regio van herkomst aantonen
6. Heldere informatie over voedingswaarden op de voorkant van de verpakking
7. Heldere aanduiding van aroma’s en additieven
8. Transparantie over dierlijke ingrediënten en veehouderijsystemen
9. Waterdichte etiketteringsplicht voor gentechplanten en -dieren
10. Transparantie over productiemethode
11. Alcoholpercentage altijd op het etiket vermelden
12. Geen lege huls: minimumeisen voor de inhoud
13. Verbod op de marketing van onverantwoorde kinderproducten
14. Verbod op gezondheidsclaims
15. Meer rechten voor consumenten(organisaties)

Het volledige 15 puntenplan mét toelichting is te lezen via foodwatch.nl/15puntenplan
[foodwatch]

Inwendig geplaatste insulinepomp blijkt in praktijk goed te werken

Wereldwijd hebben slechts zo’n 300 mensen met diabetes type 1 er een, zo’n 70 van hen worden behandeld in het grootste Nederlandse diabetesbehandelcentrum in Zwolle. Een onderhuids geplaatste insulinepomp. Zo’n pomp is een laatste redmiddel voor deze groep diabetici (zo’n 10% van alle mensen met suikerziekte) bij wie andere behandelingsmethoden, zoals insuline ‘prikken’ of een uitwendig pompje, niet werken.

Peter van Dijk voerde zijn promotieonderzoek uit naar de unieke pomp. Hij deed dat in het Isala Diabetescentrum, wereldwijd het grootste centrum op het gebied van behandeling met de inwendige insulinepomp en in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Diabetes type 1 en type 2 worden vaak door elkaar gehaald. Bij de eerste vorm maakt het lichaam door een fout helemaal geen insuline meer aan, de tweede vorm kan veroorzaakt worden door een verkeerd dieet en te weinig beweging. Zonder behandeling is diabetes type 1 dodelijk. Patiënten moeten voortdurend hun bloedsuikerspiegels controleren. Bij een kleine groep lukt het niet om met insulinetoediening van buitenaf een acceptabele glucoseregulatie te bereiken. Dat heeft ernstige gevolgen, waarvan regelmatige ziekenhuisopname er slechts een is. Voor deze groep is een inwendig geplaatste pomp, die insuline in de buikholte afgeeft, een laatste redmiddel.

Lees verder op de website van Isala.

Afvallen werkt het beste door dieet en bewegen te combineren

overgewicht buikvetEen analyse van verschillende onderzoeken laat zien dat de combinatie van een afvaldieet en beweging het effectiefst is om af te vallen. Kortom: gezonder eten, minder eten en meer bewegen. Die drie adviezen vormen samen het uitgangspunt van het compleet vernieuwde boek “Alles over afvallen” van het Voedingscentrum. Met de informatie en tips uit het boek is het makkelijker om gezonde voornemens te halen en vol te houden.

In 3 fases een blijvend gezond gewicht
Het 136 pagina’s tellende boek is ingedeeld in 3 fases: de voorbereiding, het afvallen en het houden van een gezond gewicht. In de eerste fase krijgen lezers meer inzicht in hun huidige situatie. Zo gaan ze optimaal van start. In de tweede fase leren ze om minder energie binnen te krijgen dan ze verbruiken. Daardoor val je af. In de laatste fase is het belangrijk gezond te blijven eten om het gezonde gewicht te houden.

Boordevol tips, menu’s en recepten
In het boek is te lezen hoe mensen die willen afvallen in hun eigen tempo aan hun gewicht kunnen werken. Daarbij worden concrete tips, pasklare menusuggesties en recepten voor de warme maaltijd gebruikt. Daarnaast staat er een handige calorietabel in, waarin te zien is hoeveel calorieën een product levert.

Meer over het onderzoek
Onlangs zijn de resultaten van 22 onderzoeken die het effect van een afvaldieet, meer beweging, of een combinatie daarvan, gezamenlijk geanalyseerd in een zogenaamde meta-analyse. Op basis van gegevens van meer dan 3500 mensen met overgewicht werd geconcludeerd dat de grootste vermindering in gewicht , buikomvang en vetmassa werd behaald bij mensen die een afvaldieet combineerden met meer beweging.

Wanneer mensen dieet en beweging combineerden verloren ze gemiddeld 4 kg meer dan met beweging alleen. Als ze alleen een dieet volgden, verloren ze bijna 1,5 kg minder.

Ook was de combinatie van een dieet met meer beweging het meest succesvol in het verlagen van de bloeddruk en het verbeteren van de vetzuursamenstelling van het bloed. Afzonderlijk was een dieet op zichzelf weer effectiever dan alleen meer beweging. Dit onderzoek bevestigt wat al eerder in diverse onderzoeken is aangetoond.

De compleet herziene versie van ‘Alles over afvallen’ is verkrijgbaar voor € 9,95 in de webshop van het Voedingscentrum: http://webshop.voedingscentrum.nl/alles-over-afvallen.html.
[Voedingscentrum]

Veel longontsteking en griep onder ouderen

Verkouden griepEr zijn op dit moment veel mensen met een longontsteking, vooral veel 65-plussers. Dat blijkt uit cijfers van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. In de tweede week van 2015 registreerden de deelnemende huisartsen 86 mensen met een longontsteking op de 100.000 inwoners. Normaal ligt de piek – die elke winter optreedt – op zo’n 70 mensen per 100.000. Zijn dit complicaties van de griep?

Sinds zes weken heerst er een griepepidemie en de laatste weken melden zich naast de gebruikelijke groep jonge kinderen van onder de 5 jaar ook opvallend veel 65-plussers met griepverschijnselen bij de huisarts. Longontsteking is een bekende complicatie bij griep.

Lees verder op de website van het NIVEL.