Dragen bandjes en tape heeft effect bij jumpersknee

knieHet gebruik van een patellabandje of sporttape door sporters die last hebben van een jumpersknee, zorgt voor een vermindering van de pijn. Dit is vooral het geval als de knie zwaar belast wordt, zoals tijdens springen of squatten. Dit blijkt uit onderzoek van sportartsen en bewegingswetenschappers van het Sportmedisch Centrum UMCG. Het zijn wereldwijd de eerste resultaten die aantonen dat deze hulpmiddelen bij de jumpersknee daadwerkelijk effect hebben.

Een springersknie (jumpersknee) is een chronische blessure van de knieschijfpees. Deze blessure ontstaat meestal door overbelasting. Het komt daarom vaak voor bij sporters die veel springen zoals volleyballers, handballers en basketballers vandaar de naam springersknie. Ongeveer tien procent van de basketballers, volleyballers en handballers kampt met deze blessure. Bij topspelers heeft meer dan dertig procent er last van.

Tijdens het onderzoek voerden sporters met een jumpersknee drie functionele testen uit, waarbij ze moesten aangeven hoeveel pijn ze voelden. Afwisselend droegen de sporters een patellabandje, sporttape, placebo-tape of niets. Daarna droegen sporters een week lang tijdens hun normale sportactiviteiten een hulpmiddel zoals een patellabandje of sporttape, waardoor het onderzoek ook iets kon zeggen over de effecten wanneer er daadwerkelijk gesport werd. Uit beide delen van het onderzoek bleek dat zowel het patellabandje als sporttape voor pijnvermindering zorgt.

De onderzoekers van het Sportmedisch Centrum van het UMCG maakten ook een vergelijking tussen beide hulpmiddelen. Het patellabandje blijkt iets effectiever te zijn tegen pijn dan sporttape. Dit kan komen doordat het bandje iets gemakkelijker door de sporters is aan te brengen dan de tape. Tijdens de studie zijn er wel grote individuele verschillen tussen deelnemers gevonden.

Al jaren houdt het Sportmedisch Centrum van het UMCG zich bezig met onderzoek naar overbelastingsblessures. Het gaat dan ook verder met onderzoek naar deze hulpmiddelen. Er gaat ook een studie beginnen naar het effect op de peesstructuur en wellicht ook naar het effect op langere termijn. De uitkomsten van deze studies zijn over enkele jaren te verwachten.

Aan dit onderzoek naar de jumpers knee deden bijna honderd sporters met pijnklachten mee. De metingen voor het onderzoek vonden plaats in Groningen, Zwolle, Utrecht en Arnhem. De resultaten van dit onderzoek zijn vandaag aangeboden aan de NeVoBo en de Nederlandse Basketbal Bond.
[UMCG]

NPCF start campagne: verzekerde vertrouwt blind op dekking zorgpolis

zorgverzekeringTwee op de vijf Nederlanders kijken nauwelijks om naar hun zorgverzekering. De helft van hen vertrouwt er blindelings op dat die verzekering een goede dekking geeft tegen medische kosten. Eén op de drie vindt de polis zo ingewikkeld dat hij door de bomen het bos niet meer ziet en een kwart van de verzekerden vindt het kiezen van een goede zorgverzekering niet interessant. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Motivaction, in opdracht van de Patiëntenfederatie NPCF.

Verzekerden wakker schudden
De Patiëntenfederatie begint daarom een bewustwordingscampagne op internet en via de media. Doel is zorgconsumenten wakker te schudden, opdat ze zich bewust worden van hun zorgverzekering. Komende kalendermaand krijgen alle mensen met een zorgverzekering weer een aanbod van hun verzekeraar met een nieuwe polis.

‘Denk vooral goed na’
Directeur Wilna Wind van de Patiëntenfederatie: “Wij gaan mensen niet zeggen welke polis ze moeten kiezen en bij welke verzekeraar. Maar we laten ze wel zien wat de gevolgen kunnen zijn van een verkeerde keuze. De kosten kunnen flink oplopen als je ineens zorg nodig hebt, die niet in je polis zit. Daar moet je vooraf goed over nadenken.”logo-wordwakker-npcf-400×195-rgb-72dpi

Helft bekijkt polis niet
Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat bijna de helft van de verzekerden tegen het einde van het jaar niet kijkt of de polis nog wel past bij de zorgwensen. Een op de vijf mensen leest niet alle post van de zorgverzekeraar over de polis en 22 procent controleert niet elk jaar of de polis is veranderd of niet.

Mensen die wel in de polis kijken doen dat vooral als ze verwachten dat de polis is gewijzigd. In dat geval kijkt iets meer dan zes op de tien mensen de polis na op veranderingen. De helft van de mensen meent overigens dat veranderingen in de polisvoorwaarden voor hen geen gevolgen hebben omdat ze geen of weinig zorg nodig hebben.

Vergelijkingssite als ‘onbetrouwbare’ wegwijzer
Wie bewust zoekt naar een zorgpolis gebruikt vooral vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Dat doen vier op de tien Nederlanders. Iets meer dan een op de vijf zoekt helemaal geen informatie over zorgverzekeringen.

Vergelijkingssites worden dan wel het vaakst geraadpleegd, ze worden niet als betrouwbaar gezien. Amper 44 procent van de Nederlanders zegt dat zulke vergelijkingssites betrouwbaar zijn.

Lees verder op de website van het NPCF.

Meer aandacht artsen nodig voor voetklachten reuma

voetenBijna 80% van de reumapatiënten met voetklachten vindt dat artsen meer aandacht moeten geven aan voetklachten. Dit blijkt uit representatief onderzoek van het Reumafonds Panel. Reumafondsdirecteur Lodewijk Ridderbos pleitte onlangs op het Voetcongres in Utrecht dan ook voor meer aandacht voor voetklachten bij mensen met reuma. Ook riep hij minister Schippers van Volksgezondheid op noodzakelijke zorg zoals fysiotherapie en voetzorg voor reumapatiënten toegankelijk te houden.

Het Voetcongres stond dit jaar in het teken van de reumatische voet. Dat voetklachten bij reuma serieus genomen moeten worden, blijkt wel uit het feit dat maar liefst 85% van de patiënten met voetklachten kampt met pijn. Andere belangrijke klachten zijn stijfheid en vermoeide voeten. Meer dan de helft (52%) heeft óók in rust last en bij een kleine 40% zijn die klachten er bijna altijd.

Grote impact op het dagelijks leven
Het kan niet anders dan dat deze klachten gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Die zijn er dan ook bij 85% van de patiënten*. Onder deze groep is maar liefst 35% geheel gestopt met werken, of minder uren gaan werken of minder vrijwilligerswerk gaan doen. Goede voetzorg is dan ook van essentieel belang voor reumapatiënten.

Lees verder op de website van het Reumafonds

foodwatch: Europees burgerinitiatief “Stop TTIP” is gestart

Een aantal weken geleden heeft de Europese Commissie het Europese Burgerinitiatief “Stop TTIP” tegen vrijhandelsverdragen TTIP en CETA, waaraan ook foodwatch wilde deelnemen, afgewezen. Samen met meer dan 250 andere Europese organisaties heeft foodwatch besloten om deze week een zelf georganiseerd Europees Burgerinitief te starten. Het doel is om binnen één jaar één miljoen handtekeningen te verzamelen. De teller staat inmiddels al op ruim 350.000. Nederlandse burgers kunnen het burgerinitiatief ondertekenen via www.foodwatch.nl.

Geen democratisch proces
Achter gesloten deuren, in het grootste geheim, wordt er tussen de EU en de VS onderhandeld over het vrijhandelsverdrag TTIP. Van een democratisch proces waarbij burgers inspraak hebben is geen sprake. Zelfs onze Kamerleden hebben geen inspraak en weten niet wat er precies wordt besproken. Pas aan het eind, als de plannen klaarliggen, mag het Europees Parlement het complete voorstel goed- of afkeuren. De Europese Commissie, die namens de EU over het TTIP onderhandelt, krijgt sinds januari 2014 advies van een club lobbyisten van de voedsel- en landbouwindustrie. Kortom, vertegenwoordigers van grote industrielobby’s mogen wél meepraten over onderwerpen als de toekomstige normen op het gebied van milieu, dierenbescherming, arbeidsrecht en consumentenrechten.

Verdrag dient voornamelijk bedrijven
Het doel van dit verdrag – als we de beloften van regeringen en bedrijven moeten geloven – is om groei en banen te creëren aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Maar er is tot nu toe geen bewijs geleverd dat dit verdrag een significante groei zal opleveren. foodwatch is er dan ook samen met 250 andere maatschappelijke organisaties van overtuigd dat dit verdrag vooral grote bedrijven dient, niet de Europese burgers. Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan worden via dit verdrag de belangen van ruim 800 miljoen consumenten opgeofferd aan die van grote bedrijven. Het grootste gevaar is niet de verzwakking van de bestaande normen, maar het blokkeren van verdere noodzakelijke verbeteringen op gebied van milieu-, dierenwelzijns-, arbeids- en consumentenrechten door het feit dat toekomstige regelgeving door zowel de EU als de VS moet worden goedgekeurd. Hilde Anna de Vries, directeur foodwatch Nederland: “Nationale overheden misleiden burgers op dit moment over de consequenties van dit verdrag. Wij eisen dan ook dat de TTIP onderhandelingen stop worden gezet.”

Bovendien kunnen bedrijven, als dit verdrag wordt aangenomen, een klacht indienen, als ze kunnen aantonen dat politiek beleid tot economische schade leidt, het zogenoemde “Investor-state dispute settlement” mechanisme (ISDS). In gewone mensentaal: politici kijken wel uit om wetten te maken die bijvoorbeeld consumenten beschermen (en economisch nadelig zijn voor bedrijven). Dat kan ze op een flinke schadeclaim komen te staan. Dit fenomeen staat bekend als ‘regulatory chill’. Uit de Kamerbrief bij onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (25 juni) blijkt dat het risico voor dergelijke schadeclaims en daarmee ‘regulatory chill’ hoger is bij de voedings- en de chemische sector dan bij de andere betrokken sectoren.

Ook lopen we het risico om een belangrijke Europese verworvenheid, het voorzorgprincipe – de zwaarbevochten basis voor consumentenbescherming – kwijt te raken. In de EU geldt: als er gegronde verdenkingen zijn dat een product schadelijk kan zijn, wordt het verboden. Maar in de VS geldt precies het omgekeerde. Zolang de schadelijkheid niet bewezen is, mag het product verkocht en gebruikt worden.

CETA
De afgelopen jaren is er bovendien onderhandeld over een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA). Over de inhoud van dit akkoord, waarin ook ISDS is meegenomen, is inmiddels overeenstemming. Het moet een einde maken aan de meeste handelsbelemmeringen tussen de EU en Canada. Indien het wordt ingesteld geldt het als blauwdruk voor het vrijhandelsakkoord TTIP tussen de EU en de Verenigde Staten. De stemming van de Europese Raad, waarin nationale overheden worden vertegenwoordigd, is uitgesteld tot november.

Hormoonvlees en kloonvlees
Voordat de beoogde vrije handel tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie kan worden gerealiseerd, moet de huidige regelgeving van beide continenten omtrent milieu- en consumentenbescherming worden geharmoniseerd. Voor de Europese consument kan dit betekenen dat in de toekomst bijvoorbeeld zogenaamd “gekloond vlees” en “hormoonvlees” vrij en ongelabeld op de Europese markt verschijnt. Maar ook bestrijdingsmiddelen die nu verboden zijn in Europa, maar toegestaan in de VS, worden mogelijk weer toegelaten.

TTIP bevriest de standaarden en limiteert de rechten van Europese burgers
TTIP is ontworpen als een ‘levende overeenkomst’. Dit houdt in dat er een langetermijnsamenwerking op wetgevingsgebied zou komen. Kortom, de Amerikaanse en EU-autoriteiten bespreken hoe zowel nieuwe als bestaande regelgeving kan worden aangepast in de toekomst. Bij elke nieuwe aanpassing van wetgeving die doorgang zou vinden in de EU en haar lidstaten, zal vervolgens moeten worden gekeken of ze niet afbreuk doet aan de bepalingen van TTIP. Met andere woorden: in de toekomst zal het nauwelijks mogelijk zijn om strengere normen voor milieu-, dierenwelzijns- en consumentenrechten vast te stellen. De huidige (inadequate) normen worden zo goed als bevroren en zijn daarna vrijwel onaantastbaar. Zo zou het in de toekomst onmogelijk worden voor het Europees Parlement om het verkeerslichtsysteem, waarvoor veel consumentenorganisaties al jaren pleiten, in te voeren. Hetzelfde geldt voor verplichte labelling van genetisch gemodificeerde (GMO) ingredienten. Beiden zouden geen doorgang vinden omdat het de bepalingen van TTIP zou schenden.

foodwatch vindt dat de internationale handel zich juist moet aanpassen aan nieuwe, strengere normen voor consumentenbescherming, niet andersom.

Eigen Europees Burgerinitiatief
foodwatch roept haar achterban op om mee te doen aan het gestartte Europese burgerinitiatief tegen TTIP en CETA. Daarnaast zal foodwatch de maatschappelijke en politieke discussie rondom de vrijhandelsverdragen blijven voeden. Economische belangen mogen nooit vóór de belangen van consumenten en het milieu gaan. foodwatch eist dat áls er een vrijhandelsverdrag komt, dit voldoet aan strenge internationale normen voor consumentenbescherming. Bovendien moeten deze normen voortdurend aangepast en verbeterd kunnen worden.
[foodwatch]

Last van stinkende adem? Tips, oorzaken en middelen

Halitose

Ondanks dat het hebben van halitosis verschillende oorzaken kan hebben, zijn het vooral de gramnegatieve anäerobe micro-organismen op de tong die hieraan ten grondslag liggen. Anäerobe bacteriën zijn hoofdzakelijk druk in de weer met het verteren van plaque, mondafvalstoffen en achtergebleven etensresten, die verstrikt zijn geraakt tussen de papillen op het achterste, ruwe gedeelte van de tong. Terwijl bacteriën afvalproducten tussen de tonghaartjes afbreken, produceren ze volatiele zwavelverbindingen (stinkende gassen) die in de medische wereld methylmercaptaan en waterstofdisulfide worden genoemd.

Volatiele zwavelverbindingen

Methylmercaptaan heeft een dusdanig indringende geur, dat ze onder andere wordt toegevoegd aan aardgas, zodat deze bij een lek in de pijpleiding direct kan worden herkend. Dit geeft duidelijk aan dat mensen met een hoge uitstoot van zwavelgassen vanuit de mondholte, zéér penetrant uit de mond kunnen stinken.

Speekselarme plekken

Anäerobe gramnegatieve bacteriën vertoeven het liefst op droge, donkere, zuurstofloze en speekselarme plekken in de mond. Ze zijn daarom voornamelijk te vinden tussen de tonghaartjes, maar ook tussen tanden, kiezen, cariës, protheses, neusholte en in de crypten van de keelamandelen.

Droge mond

Een droge mond staat garant voor het kampen met een stinkende adem. Vooral ’s ochtends hebben de meeste mensen een hoge productie van methylmercaptaan, omdat de speekselklieren ’s nachts op ‘non actief’ staan. In een droge mond kunnen bacteriën tussen de tongpapillen, tanden en keelamandelen ongestoord een stinkende adem creëeren.

Thuis adem testen

Methylmercaptaan en waterstofdisulfide wordt vergeleken met de geur van rotte eieren en ontbindend vlees. Wanneer je wilt weten of je uit je mond stinkt of niet, kun je gebruik maken van de HC200 ademtester. Dit apparaatje in zakformaat werkt volgens hetzelfde principe als een halimeter. Artsen (halitologen) gebruiken de halimeter voor het beoordelen van de ademkwaliteit van hun patiënten. Net als een halimeter meet de HC200 thuistester de hoeveelheid methylmercaptaan en vervolgens jureert hij zijn bevindingen met een cijfer. 1 = fris en 6= slecht.

Witte aanslag op de tong

Stinkende adem komt in bijna alle gevallen door bacteriën op de tong (in combinatie met een droge mond). Witte aanslag op de tong kan eenvoudig worden verwijderd met een tongschraper en enzymatische foam (Orabrush).

Een droge mond voorkom je vooral door goed te spoelen met oxygene, natuurlijke zuurstofmiddelen (Oxyd8).

Mondwater goed of slecht?

Wanneer je mondspoelmiddelen gebruikt tegen slechte adem, let er dan goed op dat veel ingrediënten vervelende bijwerkingen kunnen hebben zoals tandverkleuring, een zwarte harige tong, schimmelinfectie en er zijn zelfs gevallen bekend van mondkanker. Voorbeelden van bestanddelen die fris lijken aan te voelen, maar je beter kunt vermijden zijn alcohol, chloorhexidine, waterstofperoxide en triclosan. Zelfs fluoride is de laatste tijd in opspraak gekomen. Wat mondwaters wél dienen te bevatten is Oxyd8, zink en oliën.

Amandelstenen

Bij een klein percentage van de patiënten die lijden aan halitose wordt de oorzaak gevonden in de neus, ontstekingen aan het tandvlees of in de amandelen. Amandelstenen zijn verkalkte bolletjes bacteriën die zijn gevormd in de amandelgroeven door invloed van het speeksel en calcium.

Slechte adem maag en darmen

Slechte adem vanuit de maag of darmen komt zelden voor. Mocht dit wél het geval zijn, dan heeft de patiënt meestal meerdere symptomen die voortvloeien uit een onderliggende serieuze ziekte.

Albert Schweitzer ziekenhuis opnieuw eerste in de AD Ziekenhuis Top 100

Albert Schweitzer ziekenhuisHet Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht mag zich opnieuw een jaar lang het beste ziekenhuis van het land noemen. Het ziekenhuis eindigt bovenaan in de AD Ziekenhuis Top 100, die zaterdag in de krant verschijnt.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis haalt op bijna alle 33 onderzochte onderdelen de maximale score. Het ziekenhuis scoort hoog omdat het over de hele linie goede resultaten haalt, net als vorig jaar. Met sommige ingrepen, zoals operaties voor darmkanker en borstkanker en het implanteren van pacemakers, heeft het ziekenhuis zeer veel ervaring door de operaties honderden keren per jaar uit te voeren. En dat is goed: hoe meer ervaring hoe beter de resultaten.

De AD Ziekenhuis Top 100 is gebaseerd op medische informatie over de kwaliteit van operaties, behandelingen, verpleging en veiligheid in het ziekenhuis.

MMC van start met Centrum voor Kijkoperaties

zorgverlenerBundeling expertise leidt tot grotere veiligheid voor patiënt
Vanaf 1 oktober start Máxima Medisch Centrum (MMC) met het nieuwe Centrum voor Kijkoperaties. Landelijk heeft MMC al jaren een vooraanstaande rol op het gebied van laparoscopie (kijkoperaties in de buikholte). Deze voorsprong wil MMC behouden en verder uitbouwen. Daarom hebben de afdelingen chirurgie, gynaecologie en urologie de handen ineen geslagen. Zij bundelen én delen hun kennis binnen het Centrum voor Kijkoperaties en kunnen zo meer operaties uitvoeren. En dat leidt weer tot een grotere veiligheid voor de patiënt.

De specialisten binnen dit nieuwe centrum verrichten moeilijke kijkoperaties waarvoor grote expertise vereist is. Dankzij jarenlange ervaring kunnen ook deze complexe operaties uitgevoerd worden via een kijkbuis, zoals bijvoorbeeld kijkoperaties aan lever of endeldarm.

Kijkoperatie in 3D
MMC heeft zijn sporen op het gebied van kijkoperaties ruimschoots verdiend. In 1990 was MMC chirurg Willem van Erp de eerste Nederlander die laparoscopisch een galblaas verwijderde in het toenmalige Diaconessenhuis (nu MMC). Tegenwoordig geven de specialisten regelmatig training aan hun collega-specialisten uit andere ziekenhuizen in Nederland. In het Centrum voor Kijkoperaties wordt nauw samengewerkt met de Technische Universiteit Eindhoven, hogescholen en de industrie. Het centrum wordt zo een heus ‘Center of Excellence’. Het uitvoeren van kijkoperaties in 3D is de volgende sprong voorwaarts voor MMC. Daarbij ziet de chirurg tijdens de kijkoperatie nóg beter wat er aan de binnenkant gebeurt.

Voorzitter van de raad van bestuur Jan Harm Zwaveling: “We zijn een nieuwsgierig ziekenhuis. In deze hoogtechnologische omgeving Brainport blijven we voortdurend op zoek naar slimme oplossingen om onze zorg nog verder te verbeteren. Innoveren doen we door samen te werken. Dat komt prachtig samen in dit innovatieve Centrum voor Kijkoperaties.”

Wat is een kijkoperatie?
Bij een kijkoperatie wordt geopereerd zonder een grote wond te maken. De huid hoeft dus niet opgesneden te worden. Door vijf kleine sneetjes van maar één centimeter worden instrumenten met een camera in de buik gebracht. Er gebeurt verder hetzelfde als bij een ‘gewone’ operatie; het wegnemen van een ziek orgaan, of het herstellen van een complicatie in het lichaam. De specialist kan op een (2D- of 3D-) scherm kijken en zo opereren. Dankzij deze techniek heeft de patiënt minder pijn en verloopt het herstel sneller; de patiënt ligt minder lang in het ziekenhuis en de dagelijkse routine kan snel weer opgepakt worden.
[Máxima Medisch Centrum]

Alexander Monro Ziekenhuis wint Gouden Borstbeeld

Libelle borstkanker maandLibelle reikt medische award uit aan borstkankerziekenhuis
Het Alexander Monro Ziekenhuis is de winnaar van het Gouden Borstbeeld, de jaarlijkse medische award die het vrouwenweekblad Libelle uitreikt aan een persoon of instelling met bijzondere verdiensten op het gebied van vrouwengezondheidszorg. Het Alexander Monro Ziekenhuis opende anderhalf jaar geleden haar deuren en is het enige ziekenhuis in Nederland dat zich volledig richt op borstkankerzorg. Aanstaande vrijdag ontvangt het ziekenhuis de award van Libelle.

“Met Libelle’s medische award laten wij ieder jaar zien hoe enorm gezondheid leeft bij onze lezers”, aldus Maureen Belderink van Libelle. “En met deze prijs willen we vooral de mensen die zich inzetten voor vrouwengezondheidszorg onder de aandacht brengen. Het Alexander Monro Ziekenhuis is een bijzonder initiatief waar het welzijn van patiënten veel meer aandacht krijgt dan in een gewoon ziekenhuis.”

Het Alexander Monro Ziekenhuis
Als je de kans kreeg om een borstkankerziekenhuis te bedenken dat zorg verleent alsof het om je eigen moeder of dochter gaat, hoe zou je dat dan inrichten? Die vraag stelde chirurg Jan van Bodegom zichzelf een aantal jaar geleden, om te besluiten dat maatwerk en een patiëntgerichte aanpak de sleutelwoorden moesten zijn. Ook snelheid in diagnose, een behandelplan én een zorgteam dat constant nauw overlegt met elkaar stonden hoog op die lijst. Nu, najaar 2014, is ‘zijn’ ziekenhuis – vernoemd naar de allereerste borstkankerchirurg Alexander Monro – al bijna anderhalf jaar open. In die periode werden er 1550 patiënten gezien en 510 operaties uitgevoerd. En daar is het team trots op, vertelt Manager Zorg en Kwaliteit, verpleegkundige én betrokkene vanaf het vroege begin Kirsten Huibregtsen. “We hebben destijds aan honderd ervaringsdeskundigen gevraagd wat hun moment van de waarheid was toen ze in een borstkankertraject zaten. Aan de hand daarvan hebben we dit ziekenhuis ingericht.” Een persoonlijke benadering, snelheid van behandelplannen en een 9.8 op zorgkaart Nederland waren enkele redenen waarom Libelle besloot de medische award, een gouden borstbeeld, toe te kennen. De zorg van het ziekenhuis valt binnen de reguliere ziekenkostenverzekering.

Start Borstkankerweek
Per dag wordt in Nederland bij meer dan 40 mensen borstkanker geconstateerd en overlijden er 9 mensen aan de ziekte. Het is doodsoorzaak nummer één voor vrouwen tussen de 35 en 55 jaar. Het Gouden Borstbeeld ging eerder naar de mammapoli van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis en gynaecologe Carina Hilders die zich verdienstelijk maakte voor het invriezen van eicellen bij borstkankerpatiënten”.
[Libelle]