Limburg lanceert aanvalsplan overgewicht

overgewichtBinnen twee jaar moet heel Limburg bezig zijn met de aanpak van overgewicht. Dat is nodig, want van alle Limburgers is eenderde te zwaar. Dit blijkt uit het aanvalsplan overgewicht, dat gedeputeerde Peter van Dijk van Zorg en Welzijn vandaag lanceert om Limburgers door een preventieve aanpak op een gezonder gewicht te krijgen. De Provincie trekt hiervoor bijna een miljoen euro uit.

,,Cijfers tonen aan dat ingrijpen niet langer kan worden uitgesteld,” zegt Van Dijk.

Veel Limburgers wegen meer dan goed voor hen is; 355.000 Limburgers zijn gewoonweg te zwaar. Dat is veel te veel. We lopen daarmee landelijk echt uit de pas. Limburgers eten ongezond en bewegen te weinig. Dat is wat er aan de hand is. Bovendien gaan steeds meer Limburgers gebukt onder hun overgewicht, krijgen suikerziekte of hartproblemen. Ook bij Limburgse kinderen is overgewicht en obesitas sterk toegenomen. We moeten nu echt met zijn allen aan de slag.”

Zijn aanvalsplan overgewicht bevat een uitvoeringsprogramma. Dat is een leidraad voor gemeenten om het plan handen en voeten te geven. Want Van Dijk wil dat alle 33 gemeenten er serieus werk van gaan maken op lokaal niveau. Het accent ligt bij de jeugd en de opvoeders. Niet alleen ouders, maar ook onderwijzers en leraren evenals de professionals in de zorg. Vooral de steden in Zuid-Limburg, waar het probleem het grootst is, moeten nu aan de slag. Gemeenten kunnen rekenen op financiële steun van de provincie bij de uitvoering.

Enkele gemeenten zijn al begonnen. Koploper is Roermond. Die gemeente is al een jaar bezig met het landelijke programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Onder de paraplu van de gemeente wordt samengewerkt met scholen, buurtsupers, sportclubs, huisartsen en woningcorporaties om gezonder te eten en meer te bewegen. Brunssum en Maastricht hebben zich hier afgelopen voorjaar bij aangesloten en nu zijn ook zeven Noord-Limburgse gemeenten hiermee aan de slag.

De Provincie gaat onder andere de Maastricht Health Campus, GGD, Greenport Venlo, Limburgs drinkwatermaatschappij WML, zorgverzekeraar CZ en huisartsenorganisaties actief betrekken om de gemeenten te helpen. ,,Ik ben er van overtuigd dat – als iedereen meedoet – we binnen enkele jaren onder de landelijk gemiddelde overgewichtscijfers duiken en Limburg een stuk gezonder wordt,” aldus Gedeputeerde Van Dijk.
[Provincie Limburg]

Integrale geboortezorg in regio zorgt voor meer kwaliteit

BabyHet Verloskundig Samenwerkingsverband Veldhoven (VSV-Veldhoven) presenteerde op woensdag 27 augustus de aftrap van ‘integrale geboortezorg’ in Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven. Zij zet zich hiermee in om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind nog verder te optimaliseren in de regio. Het doel is om regionaal dezelfde zorg te verlenen, met als einddoel een gezonde moeder, een gezond kind, tevreden ouders en -zorgverleners. Zorgverzekeraar VGZ gaat dit project ondersteunen.

In VSV-Veldhoven werken verloskundigenpraktijken, kraamzorginstellingen en gynaecologen, kinderartsen en tweedelijnsverloskundigen van Máxima Medisch Centrum intensief samen. Zij gaven tijdens de aftrap uitleg over de achtergronden en de opzet van integrale geboortezorg VSV-Veldhoven.
Het eerste onderdeel van integrale geboortezorg wordt vanaf begin september in de praktijk geïmplementeerd. Dit gaat over het multidisciplinair bespreken van alle nieuwe zwangeren vrouwen en het vaststellen van het te volgen individuele zwangerschapspad.

Aanstaande moeder beslist mee
Naast het nog verder optimaliseren van de zorg rond de geboorte voor moeder en kind, wil het samenwerkingsverband VSV-Veldhoven de komende jaren uitgroeien tot een platform waar zorgprofessionals werken aan uniforme werkwijzen, transparante zorgoverdrachten en het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de algemene verloskundige zorg. “De zorgverleners zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie. Zo verbeteren we de zorg. Daarnaast beslist ook de aanstaande moeder mee over nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Hierdoor stellen we in deze samenwerking moeder en kind echt centraal”, vertelt Pieter van Runnard Heimel, gynaecoloog van Máxima Medisch Centrum.

Nauwe samenwerking in de regio
Afgelopen jaren bleek dat Nederland binnen Europa relatief slecht scoort op babysterfte rondom de geboorte. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de landelijke stuurgroep Geboortezorg daarom een aantal adviezen uitgebracht. Een van die adviezen is om de zorg niet los van elkaar, maar samen te organiseren. Dit heet het integraal zorgmodel. “Nu is er nog vaak een duidelijke scheiding tussen zorg door de verloskundige, de specialist in het ziekenhuis en de kraamzorg. VSV-Veldhoven richt zich met integrale geboortezorg op een nauwe samenwerking met de verschillende zorgverleners in de regio” vult Simone Pauëlsen-Molenaar, eerstelijnsverloskundige van praktijk Cranendonck aan.
[Máxima Medisch Centrum]

Loze termen op het etiket zetten consument op het verkeerde been

Termen als ‘natuurlijk’, ‘zonder conserveermiddelen’ en ‘ambachtelijk’ staan vaak op producten als jam, sauzen, sap en brood. Veel consumenten denken dat deze producten gezonder zijn. Maar in veel gevallen zijn het loze termen, waardoor de consument op het verkeerde been wordt gezet.

“Het gaat om termen als ‘vers’, ‘natuurlijk’, ‘ambachtelijk’ en ‘zonder conserveermiddelen’” zegt Roy van der Ploeg, woordvoerder van het Voedingscentrum. “Veel van deze termen zijn vrij om te gebruiken, mits de consument niet misleid wordt. Maar wat betekenen die termen nu echt? Wat is precies ambachtelijk gemaakt brood? Worden er andere bestanddelen gebruikt, zonder E-nummers bijvoorbeeld? En is het dan ook gezonder? Dat weet je eigenlijk niet op basis van alle kreten die op de voorkant van de verpakking staan. Daarom raden wij consumenten aan om de lijst met ingrediënten en de voedingswaardetabel te lezen. Die staan juist vaak op de achterkant van de verpakking in wat kleinere letters, maar daarmee weet je wat er echt in een product zit.”

Duidelijkheid over het etiket

Het Voedingscentrum schept met ‘De waarheid op tafel’ duidelijkheid over een aantal misvattingen over het etiket. Op deze site krijgen consumenten heldere antwoorden op vragen over gezond en veilig eten. Behalve het etiket zijn nu ook stellingen over twee andere nieuwe thema’s toegevoegd: vetten en drinken.

Stelling 1: “Als er ‘natuurlijk’ op het etiket staat, zitten er geen E-nummers in het product.”

Niet waar. De term ‘natuurlijk’ zegt niets over of er wel of geen E-nummers in het product zitten. Het zegt ook niets over het soort E-nummers dat erin zit. De term ‘natuurlijk’ is niet wettelijk vastgelegd. Fabrikanten kunnen er dus naar eigen inzicht gebruik van maken.

Stelling 2: “Als er ‘zonder conserveermiddelen’ op het etiket staat, dan is het product gezonder”

Niet waar. Producten waar deze claim op staat, zijn vaak producten waar helemaal geen conserveermiddelen voor gebruikt hoeven te worden. Bijvoorbeeld bij koekjes die door de lage hoeveelheid vocht geen conserveermiddel nodig hebben, of in een verhit product zoals soep in blik. Als conserveermiddelen worden gebruikt is dat om de houdbaarheid van producten te garanderen, wat de voedselveiligheid ten goede komt. De conserveermiddelen zorgen dat het risico wordt verkleind dat je ziek wordt van een product als gevolg van schadelijke bacteriën.

Stelling 3: “Ik denk dat de term ‘vers’ betekent dat het product pas geleden is gemaakt”

Niet waar. De term ‘vers’ is niet gedefinieerd en wordt nauwelijks beschermd door de Warenwet. ‘Vers’ zegt niets over hoe lang het product al in het schap ligt of hoelang geleden het gemaakt of geproduceerd is. De term ‘vers’ wil ook niet zeggen dat het gezonder is dan andere producten.

Stelling 4: “’Ambachtelijk’ betekent volgens mij dat het product niet in de fabriek is gemaakt”

Niet waar. De term ‘ambachtelijk’ is niet gedefinieerd in de Warenwet. Het hoeft dus niets te zeggen over of het product uniek is, of er een vakman aan te pas is gekomen om het te maken, of dat er een oud recept wordt gebruikt zonder toevoegingen. Producten met het label ‘ambachtelijk’ of ‘artisanaal’ kunnen ook grootschalig zijn geproduceerd in een fabriek.

Meer informatie over het etiket is te vinden op http://www.voedingscentrum.nl/etiket

Over De waarheid op tafel

De campagne ‘De waarheid op tafel’ van het Voedingscentrum is in 2013 van start gegaan. Het Voedingscentrum wil mensen aan de hand van een aantal veelgehoorde stellingen aan het denken zetten over voeding. Internet staat vol met informatie over eten en iedereen lijkt zijn eigen waarheid te hebben. Soms is dat onschuldig, maar er circuleren ook veel verhalen over voeding die een te eenzijdig eetpatroon tot gevolg kunnen hebben. Maar hoe onderscheid je als leek de indianenverhalen van de correcte informatie? De website biedt antwoord op vragen over bijvoorbeeld brood, vlees, gewicht, eten tijdens de zwangerschap en veilig eten. Ook kunnen bezoekers van de site hun eigen eetkwestie waar zij over twijfelen, indienen. Er worden doorlopend nieuwe thema’s toegevoegd. Bij de beantwoording van alle vragen baseert het Voedingscentrum zich op de wetenschappelijke consensus over het betreffende onderwerp.
[Voedingscentrum]

Ziektekosten ‘door eigen schuld’ kunnen wel uit basispakket

Verzekerden zijn grotendeels tevreden met de dekking van het basispakket van de zorgverzekering. Toch hoeven van de meerderheid dieetadvies, stoppen-met-roken-programma’s, complicaties na een onnodige ingreep en IVF-behandelingen niet te worden vergoed via het basispakket. Terwijl de meerderheid van de verzekerden orthodontie, fysiotherapie, griepvaccinatie, tandzorg en brillen en contactlenzen wel graag vergoed zou zien.

Onder meer om de kosten van de gezondheidszorg de baas te blijven, kijkt de overheid ieder jaar weer naar de dekking van het basispakket van de zorgverzekering. In het advies hierover van het Zorginstituut Nederland (voorheen het College voor Zorgverzekeringen) wordt de inbreng van verzekerden ieder jaar belangrijker. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) vroeg de leden van het Verzekerdenpanel naar hun mening over de dekking en versobering van het basispakket.

Lees verder op de website van het NIVEL

Albert Heijn wint Kletsmajoor award met guacamole dip smoes

Maar liefst 7163 consumenten vonden de smoes van Albert Heijn over hun guacamole dip met slechts 0,7% avocadopoeder de slechtste smoes in de Kletsmajoor verkiezing. Daarmee wint de grootgrutter de Kletsmajoor Award van de Consumentenbond. Healthy People eindigt op de tweede plaats met hun blauwe bosbes en framboos sap en de Rivella smoes over natuurlijke ingrediënten is hekkensluiter. In totaal brachten 18.568 consumenten hun stem uit. Albert Heijn heeft inmiddels aangekondigd hun guacamole dip uit de schappen te halen en te vervangen door een kwalitatief beter product.

De Kletsmajoor verkiezing is onderdeel van de Kletsplaatjes campagne van de Consumentenbond. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Met de campagne Kletsplaatjes willen we een einde maken aan alle flauwe marketingtrucs van fabrikanten en dit heeft al tot mooie resultaten geleid. Meerdere fabrikanten hebben hun product aangepast dankzij de massale steun van consumenten via social media en hun stemmen op het ‘Kletsplaatje van de Maand’ en de ‘Kletsmajoor’ smoezenverkiezing.’

Fabrikanten overstag
Sommige fabrikanten geven ruiterlijk toe dat de campagne Kletsplaatjes de reden is om hun product aan te passen, andere fabrikanten zeggen dat ze dit ‘toch al van plan waren’. Helaas zijn er ook notoire weigeraars, zoals Healthy People, Brinta Wake Up!, Fred & Ed smaakwater en Robinsons Fruit Shoot. Combée: ‘Het lijkt soms dweilen met de kraan open. De campagne stopt, maar de strijd is nog niet voorbij. Wij zijn dan ook in gesprek met het ministerie van VWS over verbetering van de regels en de handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.’ Minister Schippers heeft in de Tweede Kamer aangekondigd de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.
[consumentenbond]

Nieuwe behandeling duimartrose op komst

ReumaKnijpen, draaien en schrijven. Voor mensen met artrose in de duim zijn deze dagelijkse handelingen lastig en pijnlijk. Drs. Anne Spaans (St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein) ontvangt financiering van het Reumafonds voor het ontwikkelen van een nieuwe behandeling: het tijdelijk uit elkaar houden van het gewricht. Dat kraakbeen op die manier langdurig herstelt, bleek al uit het behandelen van knieartrose met deze gewrichtsdistractie.

Drs. Anne Spaans doet onderzoek naar gewrichtsdistractie bij duimartroseArtrose aan de basis van de duim (de ‘muis’) is een chronische gewrichtsaandoening die veel voorkomt. 36% van de Nederlanders boven de 55 jaar heeft er last van, vrouwen wat vaker dan mannen. De oorzaak is meestal niet duidelijk. Duimbasisartrose geeft vaak een zeurende pijn onderaan de duim. Het zorgt ervoor dat mensen hun handen slechter kunnen gebruiken.

Bestaande behandelingen helpen niet altijd voldoende
Artsen behandelen duimbasisartrose meestal eerst met rust, spalken, pijnstilling en eventueel ontstekingsremmende injecties. Als dat onvoldoende helpt, zijn er verschillende operaties mogelijk. Soms wordt een stukje van het handwortelbeentje verwijderd of een kunstgewricht geplaatst. De resultaten van deze operaties zijn wisselend en hangen af van de leeftijd van de patiënt en de mate waarin de duim gebruikt wordt. Drs. Anne Spaans, orthopedisch chirurg in opleiding in het St. Antonius Ziekenhuis, legt uit waarom zij zoveel verwacht van de nieuwe behandeling die zij dankzij het Reumafonds kan onderzoeken.

Lees verder op de website van het Reumafonds

Oefening vermindert hamstringblessures bij voetballers

voetbalEen speciale krachtoefening vermindert het aantal hamstringblessures bij amateurvoetballers. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht en de KNVB bij ruim 600 voetballers. “Ik hoop dat veel trainers de oefening standaard opnemen in hun oefenstof.”

Elk jaar ontstaan in amateurveldvoetbal bijna 80.000 hamstringblessures. De KNVB streeft naar minder blessures bij amateurvoetballers en testte daarom samen met het UMC Utrecht een speciale hamstringoefening. Aan het onderzoek deden 619 voetballers van 40 eersteklasse-amateurclubs mee, afkomstig uit KNVB-districten Oost, West-1, West-2 en Zuid-1. De helft van de amateurteams voerden dertien weken lang twee keer per week een speciale krachtoefening uit voor hun hamstrings (achterste dijbeenspieren). De andere helft van de amateurploegen trainden op hun gewone manier. Het onderzoek liep tijdens de voetbalseizoenen 2012-2013 en 2013-2014.

Na afloop van het onderzoeksjaar bleken in de groep met de oefenvorm drie keer minder hamstringblessures opgetreden te zijn ten opzichte van de groep zonder deze oefenvorm. Er waren zes blessures in de speciaal geoefende groep en achttien blessures in de controlegroep. De duur van de hamstringblessures verschilde niet tussen beide groepen. De spelers waren gemiddeld dertig dagen geblesseerd, maar die periode varieerde sterk.

Lees verder op de website van het UMC Utrecht

De lever is de enige en beste detoxmachine

mindfulnessHet klinkt zo logisch: je lichaam ontdoen van gifstoffen door te vasten, een weekje een detoxdieet te volgen, een klysma te nemen of elke ochtend te gorgelen met olie (‘oil-pulling’, het nieuwste middel). Toch is de werkelijkheid een stuk gecompliceerder. Dr. Stephan Peters, kennisspecialist voedselveiligheid bij het Voedingscentrum, legt uit waarom iedere vorm van ontgiften niet werkt: “Je lever is de enige en beste detoxmachine.”
“Mensen die ontgiften zijn vaak heel bewust met hun lichaam en voeding bezig en dat is positief. Ze doen aan detoxen omdat ze denken dat je er schadelijke stoffen mee kwijt raakt,” weet Stephan Peters. “En het klinkt ook heel logisch. Gifstoffen uit voeding, de bodem en de lucht zouden ophopen en je lichaam kan die niet vanzelf kwijt. Dus moet je het een handje helpen. Maar die gedachte berust op misverstanden.”

Misverstand 1: Als ik een tijd ongezond heb gegeten, moet ik detoxen om mijn lichaam te reinigen
De effecten van een tijd lang slecht leven los je niet op door te detoxen. “Als je een paar weken op vakantie veel vet, zout en suiker hebt gegeten en veel alcohol hebt gedronken, dan is de schade allang gedaan,” legt Peters uit. Het heeft dan ook geen zin om daarna nog te gaan detoxen. “Je lever breekt alcohol in een dag of drie volledig af. Detoxen heeft daar geen effect op. Het teveel aan vet en suiker dat je hebt binnengekregen is al opgeslagen in de vorm van extra gewicht. Die schadelijke stoffen hopen niet op. Je hebt alleen je lever en nieren tijdelijk harder laten werken. Het enige dat wél ophoopt, zijn natuurlijk de calorieën.”

Misverstand 2: Door te detoxen los je gifstoffen op
Je lever reinigt je lichaam de hele dag door. “24 uur per dag is dat ene orgaan bezig met het verwerken van afvalstoffen,” zegt Peters. “Dat houdt nooit op. Je lever is de beste detoxmachine.” Maar kunnen we door te detoxen de lever een steuntje in de rug geven? “Nee,” zegt Peters. “Dat is geen gekke gedachte, maar dat kan niet. Niks wat je aan de buitenkant doet of toedient, helpt je lever sneller of beter te werken. Je lever raakt niet overbelast doordat het schadelijke stoffen moet afbreken. Dat is zijn werk. Je hoeft niet naar de sauna te gaan om gifstoffen uit te zweten. Afvalstoffen afbreken doet de lever al voor je en door te zweten gaat het niet sneller.”

Misverstand 3: E-nummers en bestrijdingsmiddelen kunnen stapelen in je lichaam
E-nummers en bestrijdingsmiddelen in je voeding hopen zich niet op in je lichaam. Peters: “Nagenoeg alles dat je binnenkrijgt via je voeding wordt meteen weer afgebroken door de lever. De lever is een poortwachter. Wat het lichaam kan gebruiken, wordt omgevormd tot brandstof, bouwstof of als reserve gebruikt. Wat het lichaam niet kan gebruiken, wordt door de lever omgezet zodat het kan worden uitgeplast of –gepoept. Er blijft dus niks ergens achter. Ook stoffen als E-nummers en bestrijdingsmiddelen kan het lichaam uitstekend afbreken. Daar is jaren onderzoek naar gedaan en we weten precies hoe het lichaam ze afbreekt, en dat er dus niks achterblijft”.

Misverstand 4: Via ons eten krijgen we te veel schadelijke stoffen zoals kwik en dioxines binnen
Dioxines en kwik komen soms voor in bepaalde soorten vis, met name vette roofvis. Deze stoffen worden veel langzamer afgebroken door het lichaam. Peters: “Het klopt dat een teveel aan deze stoffen gevaarlijk kan zijn, je kunt er ziek van worden. Maar onze voeding bevat over het algemeen heel weinig dioxines en kwik. Daar bestaan erg strenge productnormen voor. Soms komen ze inderdaad voor, maar ook al krijg je een keer teveel binnen, dan nog is het op langere termijn onschadelijk. Als je gevarieerd eet, dan herstelt je lichaam de balans vanzelf. Detoxmethoden dragen niets bij aan dit opruimproces. Omdat je het risico op dioxines en kwik vooral bij roofvis nooit helemaal kunt uitsluiten, gelden voor bepaalde kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen, voorzorgsadviezen. Bepaalde vissoorten zoals tonijn en koningsmakreel kunnen zij beter niet eten. Voor alle consumenten geldt het advies, dus ook voor zwangere vrouwen: eet twee keer per week vis, waarvan een keer vette vis. Als je je aan deze aanbevelingen houdt, heb je eigenlijk alleen maar voordelen van het eten van vis.”

Misverstand 5: Baat het niet, dan schaadt het niet
Detoxmethoden helpen dus niet. Dan kunnen ze vast ook geen kwaad, zou je denken. Peters bevestigt dat de meeste manieren van detoxen onschadelijk zijn, maar maakt één uitzondering. “Sommige detoxmethoden maken de zaak alleen maar erger. Het ontgiften met klei of kalk, zoals kalebas of pimba, bijvoorbeeld. Bijna al dit soort producten bevatten lood en dat is giftig. Je lichaam haalt het lood uit de klei en neemt het op. Je ontgift dan niet jezelf, maar de klei.”
[Voedingscentrum]