UMCG introduceert handige UMCG Trauma App

Trauma App UMCGVia je smartphone achterhalen hoeveel weken gips je krijgt? Dat kan sinds vandaag met de UMCG Trauma App. Patiënten en zorgverleners van binnen en buiten het UMCG hebben met deze gratis te downloaden app de beschikking over allerlei traumagerelateerde informatie.

De app die de afdeling Traumatologie van het UMCG heeft ontwikkeld, biedt onder meer informatie over behandelprotocollen en publieke activiteiten, en bevat ook informatie voor collega’s uit de regio. Zo kunnen patiënten op het openbare deel van de applicatie nalezen hoe de behandeling van hun aandoening (bijvoorbeeld een kneuzing of een botbreuk) gaat verlopen. Voor UMCG-medewerkers is er een afgeschermd deel met meer specifieke informatie over de opvang en behandeling van gewonde patiënten.

De inhoud van de UMCG Trauma App zal continu worden aangepast en opgefrist zodat er regelmatig iets nieuws te lezen is. De applicatie is een toevoeging op de bestaande ‘klassieke’ informatiebronnen en is in de huidige wereld waarin telefoons en tablets een steeds grotere rol spelen, onmisbaar.

De UMCG Trauma App is beschikbaar voor iPhone, iPad en Android toestellen en is gratis te downloaden via app stores.
UMCG Trauma App in Apple store
UMCG Trauma App in Google Play store

[UMCG]

ONVZ verkozen tot beste zorgverzekeraar

ONVZ ZorgverzekeraarVerzekerden waarderen vrijheid om zelf arts en ziekenhuis te kiezen
ONVZ Zorgverzekeraar heeft van alle zorgverzekeraars wederom de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit de jaarlijkse Klantenmonitor Zorgverzekeringen van MarketResponse. ONVZ-verzekerden beoordelen de dienstverlening van hun zorgverzekeraar het hoogst, met een 8,4. Volgens het onderzoeksbureau waarderen verzekerden de vrijheid om zelf hun arts en ziekenhuis te mogen kiezen.

Het onafhankelijke onderzoekbureau MarketResponse onderzoekt jaarlijks de prestaties van zorgverzekeraars. Ruim 11.500 verzekerden gaven dit jaar hun mening over 26 labels van zorgverzekeraars. De klanttevredenheid wordt aangegeven in een score (de zogenoemde Net Promoter Score). De gemiddelde score van zorgverzekeraars bedraagt -8; ONVZ Zorgverzekeraar gaat met een score van +37 aan kop. Een lichte stijging ten opzichte van de score van vorig jaar, toen ONVZ met +35 aan kop ging. Kleinere verzekeraars, zoals ONVZ, scoren over het algemeen hoger dan grote verzekeraars.

“De hoge score voor ONVZ Zorgverzekeraar komt voor een groot deel voort uit de keuzevrijheid die zij hun klanten biedt”, zo stelt MarketResponse. “Dat is volledig in lijn met de positionering van ONVZ als vrijekeuzeverzekeraar.” Vrije keuze betekent dat verzekerden zelf kunnen kiezen naar welk ziekenhuis ze gaan en door welke dokter ze zich laten behandelen. “Ook het vertrouwen dat men in ONVZ Zorgverzekeraar heeft, is een reden om ONVZ aan te bevelen.”

“We zijn onze verzekerden bijzonder dankbaar dat ze ons weer als beste beoordelen”, zegt Erno Kleijnenberg, bestuursvoorzitter van ONVZ Zorgverzekeraar. “Het maakt duidelijk dat onze verzekerden de vrijheid waarderen om voor een marktconform tarief zelf te bepalen naar welke dokter of ziekenhuis ze gaan.”

Twee typen zorgverzekeringen
Er zijn in Nederland grofweg twee typen zorgverzekeringen: naturaverzekeringen en restitutieverzekeringen. Naturaverzekeraars kopen zorg selectief in. Als gevolg van een recent politiek voornemen zouden naturaverzekeraars behandelingen alleen volledig hoeven te vergoeden als verzekerden naar een zorgverlener gaan met wie de verzekeraar een contract heeft. Restitutieverzekeraars zoals ONVZ laten verzekerden vrij om te bepalen waar en door wie ze zich laten behandelen.
[ONVZ Zorgverzekeraar]

Goede vetten beschermen baby’s tegen overgewicht op latere leeftijd

tweeling babyMeer omega 3-vetzuren en minder linolzuur in de voeding van zuigelingen en jonge kinderen beschermt ze tegen overgewicht op latere leeftijd. Dat laat het proefschrift van Annemarie Oosting van het Universitair Medisch Centrum Groningen zien. Oosting onderzocht in een muizenmodel de invloed van vetzuren in de voeding. Ze concludeert dat kleine veranderingen in de samenstelling van voeding in het vroege leven het risico op obesitas op latere leeftijd kunnen verminderen. Oosting promoveert op 14 mei aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De hoeveelheid linolzuur (n-6 vetzuur) in voeding is de afgelopen decennia sterk toegenomen ten opzichte van omega 3-vetzuren (n-3 vetzuur). Dit kan, zo blijkt uit eerdere studies, het stijgende aantal mensen met ernstig overgewicht verklaren. Oosting onderzocht of het tegenovergestelde, dus voeding met minder linolzuur en juist meer omega-3 vetzuur, het risico op obesitas op latere leeftijd zou verlagen.

Veranderingen in de moedermelk
Om dit aan te tonen veranderde Oosting de samenstelling van de moedermelk door de moedermuizen meteen na de geboorte van de pups op een dieet te zetten. De muizen die een dieet met verlaagd linolzuur kregen, hadden ook een lagere hoeveelheid linolzuur in de melk. In de melk van de muizen die meer omega 3-vetzuren kregen, was de hoeveelheid omega-3 ook verhoogd. De pasgeboren muizen kregen hierdoor aangepaste hoeveelheden voedingsvetzuren binnen.

Blijvende verandering in de vetcellen
Oosting ontdekte dat de muizen met meer omega 3-vetzuren in hun voeding als ze eenmaal volwassen waren kleinere vetcellen hadden. Dit kan verklaard worden door een blijvende verandering in de stofwisseling van de vetcellen, waardoor er minder vet wordt opgeslagen en meer vet wordt afgebroken. Ook bij de muizen die minder linolzuur in de voeding kregen zag Oosting een positief effect op de vetcellen: hoewel de cellen wel groter werden, waren er minder vetcellen ontwikkeld waardoor de muizen minder vet kunnen opslaan. Zowel meer omega 3-vetzuur als minder linolzuur leidt daarom tot een lagere vetmassa bij de volwassen muizen.

Obesitas in een vroeg stadium voorkomen
Oosting benadrukt in haar onderzoek het belang van de kwaliteit van voeding in de eerste levensjaren voor de gezondheid op latere leeftijd. “Wanneer de bevindingen in mijn onderzoek worden bevestigd in mensen, geeft dit duidelijke richtlijnen voor het verbeteren van de kwaliteit van voedingsvetten in de periode van ontwikkeling van jonge kinderen. Het zou de basis kunnen zijn voor nieuwe strategieën om overgewicht en obesitas in een vroeg stadium te voorkomen door middel van eenvoudige aanpassingen in het voedingspatroon van zwangere en borstvoedende vrouwen, zuigelingen en jonge kinderen.”

De studie van Oosting is een goede illustratie van levensloop-geneeskunde en -preventie die tot ‘gezond ouder worden’ leidt.
[UMCG]

KlantenMonitor Zorgverzekeringen: Dienstverlening zorgverzekeraars steeds beter op orde

zorgverzekeringConsumenten zijn dit jaar over het algemeen meer tevreden over hun zorgverzekeraar. De klanttevredenheid over de premies van de meeste zorgverzekeraars is toegenomen. De houding van consumenten ten opzichte van de zorgverzekeraar wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop zij in het leven staan. Dit blijkt uit de KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2014 van onderzoeksbureau MarketResponse en Jan M. de Mos Consultancy.

Lichte stijging in dienstverlening en prijs
Dit jaar is de tevredenheid over de dienstverlening gemiddeld toegenomen. Vooral het afhandelen van declaraties speelt hierin een belangrijke rol. Steeds meer verzekeraars bieden hiervoor online mogelijkheden. Deze worden zeer gewaardeerd door klanten. De daling van de premie voor de basisverzekering, die de meeste verzekeraars hebben doorgevoerd in het najaar, leidt bij vrijwel alle verzekeraars tot een betere beoordeling van de prijs. Uit het onderzoek blijkt ook dat klanten van een groot deel van de zorgverzekeraars veel waarde hechten aan de vrije keuze van zorgverleners. Veel zorgverzekeraars spelen hier dan ook op in met hun polisvoorwaarden.

Leefstijl bepaalt houding
De houding van consumenten richting zorgverzekeraars wordt voor een groot deel bepaald door verschillende (psychosociale) leefstijlen. De verschillende leefstijlsegmenten – gebaseerd op het BSR-model – zijn onderzocht in de Klantenmonitor Zorgverzekeringen. Hieruit blijkt dat ‘groenen’ (behoudend) trouw zijn en graag voor een vertrouwd ziekenhuis in de buurt kiezen. ‘Blauwen’ (controle) willen hun zaken goed geregeld hebben en precies weten wat wel en niet vergoed wordt. ‘Gelen’ (sociaal) kiezen bewust voor een zorgverzekeraar en hebben behoefte aan persoonlijk contact. De ‘roden’ (vrijheid) tot slot zijn eigenwijs en kritisch. Deze groep accepteert niet dat een zorgverzekeraar ze beperkt in hun keuze en zal in dat geval niet aarzelen over te stappen.

Rapportcijfer dienstverlening
Respondenten aan het onderzoek hebben hun verzekeraar een rapportcijfer voor hun dienstverlening gegeven. Hieruit blijkt dat alle zorgverzekeraars een ruime voldoende scoren.
ONVZ Zorgverzekeraar 8,4
PNOzorg 8,4
OZF Achmea 8,2
VvAA 8,2
DSW Zorgverzekeraar 8,2
Pro Life 8,2
Zorg en Zekerheid 8,1
CZdirect 8,0
OHRA 8,0
Azivo 7,9
Salland Verzekeringen 7,9
IZA 7,9
De Friesland 7,9
Agis 7,9
Anderzorg 7,9
FBTO 7,9
Delta Lloyd 7,9
Interpolis 7,8
CZ 7,8
IZZ 7,8
Univé 7,8
Menzis 7,8
Zilveren Kruis Achmea 7,7
Avéro Achmea 7,6
VGZ 7,6
Take Care Now! 7,5

Meer informatie over de Klantenmonitor Zorgverzekeringen staat op de website van Marketresponse.