Nieuw onderzoek toont voordelen aan van korte pennaalden bij alle diabetespatiënten

BD Micro-Fine 4mm Pen Needle4 mm pennaalden zorgen voor een equivalente glycemiecontrole zonder toename van het aantal gerapporteerde huidlekken voor zowel zwaarlijvige als niet-zwaarlijvige patiënten
Uit een recente post hoc-analyse van een onderzoek naar het gebruik van 4 mm pennaalden voor de injectie van medicatie voor diabetes blijkt dat niet enkel slanke en jonge mensen hier baat bij hebben.

Vroeger waren er clinici met twijfels over injecties met 4 mm pennaalden uit angst voor lekken en een slechte glycemiecontrole. Het artikel “Glycemic control, reported pain and leakage with a 4mm x 32 G pen needle in obese and non-obese adults with diabetes: a post hoc analysis” schept nu echter nieuw vertrouwen. Hieruit blijkt dat, in vergelijking met pennaalden van 5 mm en 8 mm, de 4 mm pennaalden een equivalente glycemiecontrole bieden zonder toename van het aantal gerapporteerde huidlekken en dit bij zowel zwaarlijvige als niet-zwaarlijvige patiënten.

De populariteit van pennaalden tussen 4 en 6 mm neemt toe, zo blijkt uit de verkoop in apotheken in de Benelux. 57,8% van de pennaalden die door Belgische apotheken worden verkocht, zijn korte naalden; in Nederlandse apotheken is dat cijfer zelfs 72,8%.

22% van de Belgische diabetesverpleegkundigen en 27% van hun Nederlandse collega’s schrijven een 4 mm pennaald voor bij de start van de behandeling, hoewel dit nog altijd sterk afhangt van het BMI van de patiënt. De nieuwe bevindingen bevestigen nu dat een 4 mm pennaald ook doeltreffend kan worden gebruikt bij zwaarlijvige patiënten. Tijdens het onderzoek werd een 4 mm pennaald afzonderlijk vergeleken met een 5 mm pennaald en een 8 mm pennaald. Bij beide vergelijkingsgroepen was de glycemiecontrole identiek en werden er minder lekken gerapporteerd als gevolg van het gebruik van de 4 mm pennaald. Hoewel de pijnperceptie subjectief is, werd er een opmerkelijke vermindering van pijn vastgesteld bij gebruik van de 4 mm pennaald in vergelijking met de 8 mm pennaald. De testpersonen met een BMI lager of gelijk aan 30 bevestigden dat ze de voorkeur geven aan de 4 mm pennaald in plaats van de 5 mm pennaald.

Bovendien is volgens de patiënten de 4 mm pennaald niet alleen minder pijnlijk, maar ook gebruiksvriendelijker. , , Dit kan het gevolg zijn van het feit dat bij gebruik van een 4 mm pennaald de injectie eenvoudiger verloopt en in de meeste gevallen geen huidplooi hoeft worden gevormd. Door het gebruik van een 4 mm pennaald wordt het risico op intramusculaire injecties verminderd en dus ook het risico op hypoglycemie. Hierdoor zijn er meer injectieplaatsen mogelijk en wordt het risico op lipohypertrofie verkleind.

Mike Smith, European Clinical Marketing Manager – BD Medical, zegt: “Clinici kunnen opgetogen zijn met deze bevindingen aangezien ze aantonen dat niet enkel jonge en slanke patiënten baat hebben bij het gebruik van een 4 mm pennaald. De technologie van 4 mm naalden behoort tot de meest geavanceerde vergeleken met andere naalden en staat garant voor een van de meest comfortabele en eenvoudige injecties, waarbij het in de meeste gevallen onnodig is om vooraf een huidplooi te vormen. Permanente scholing is echter wenselijk om de voordelen van korte naalden toegankelijk te maken voor patiënten van alle lichaamstypen.”
[BD Medical]

Speciale warming-up helpt niet tegen blessures

voetbalAmateurvoetballers die tijdens hun training de FIFA-warming up ‘De11’uitvoeren raken niet minder geblesseerd dan spelers die dat niet doen. Dat concludeert Anne-Marie van Beijsterveldt in haar promotieonderzoek. Anne-Marie van Beijsterveldt promoveerde 21 mei aan de Universiteit Utrecht.

Van Beijsterveldt beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het FIFA-programma ‘De11’ bij Nederlandse volwassen, mannelijke amateurvoetballers. Na één seizoen vond zij geen significante verschillen in de blessure-incidentie of de ernst van blessures tussen de interventie- en controlegroep. De interventie resulteerde echter wel in een kostenbesparend effect.

Gedurende een voetbalseizoen loopt 60% van de amateurvoetballers minstens één blessure op. Ongeveer een derde van deze blessures leidde tot sportverzuim van minimaal één maand. Bovendien raken amateurvoetballers in het algemeen vaker geblesseerd dan profvoetballers. Echter, het blessurerisico tijdens wedstrijden is hoger bij profs dan bij amateurs.

In het seizoen 2009-2010 zijn 23 teams (topamateurs uit de districten Noord en Zuid I) gevolgd. Het ging daarbij om meer dan 450 mannelijke, volwassen spelers. De teams in de interventiegroep werden geïnstrueerd om de warming up van de training volgens de FIFA-methodiek ‘De11’ uit te voeren. ‘De11’ bestaat uit tien oefeningen en richt zich voornamelijk op het verbeteren van coördinatie, stabiliteit, wendbaarheid en spierkracht in de benen. Alle deelnemers uit de controlegroep werd gevraagd om hun gebruikelijke warming-up voort te zetten.
[Universiteit Utrecht]

BD lanceert in heel Europa een website voor de veiligheid van gezondheidsmedewerkers

injectienaaldDe website werd ontwikkeld om gezondheidsmedewerkers te helpen veiliger te werken en het risico op prikaccidenten te minimaliseren
BD (Becton, Dickinson and Company), een toonaangevend internationaal bedrijf in medische technologie, heeft in heel Europa een nieuwe veiligheidswebsite gelanceerd. Deze werd ontwikkeld om gezondheidsorganisaties te helpen om de veiligheid van gezondheidsmedewerkers te verbeteren en aan te sluiten bij de wetgeving betreffende de preventie van prikaccidenten die van kracht is. Deze website vindt u op: www.bd.com/europe/safety/nl

Elke dag lopen gezondheidsmedewerkers in heel Europa het risico prikaccidenten op te lopen wat kan leiden tot een infectie door 30 potentieel gevaarlijke, door bloed overgedragen pathogenen zoals Hepatitis B, Hepatitis C en HIV. Prikaccidenten vormen een ernstig beroepsrisico voor gezondheidsmedewerkers: jaarlijks zijn er in de Europese Unie naar schatting één miljoen gevallen, en in Nederland alleen al tellen we tot 15.000 gevallen per jaar.

Vooruitdenkende gezondheidsorganisaties in heel Europa waren zich al bewust van het voordeel van de invoer van veiligere werkpraktijken en handelden vroegtijdig, nog voor de verplichte deadline. De voordelen van een dergelijke aanpak zijn duidelijk. Voor organisaties die verpleegkundigen en gezondheidsmedewerkers vertegenwoordigen, illustreert het invoeren van een nieuw veiligheidsklimaat de verandering op verschillende niveaus.

De EU-richtlijn met betrekking tot de preventie van prikaccidenten is broodnodig om een dwingend kader te creëren voor het voorkomen van dergelijke verwondingen en moest 11 mei 2013 ten laatste opgenomen zijn in de nationale wetgeving in alle EU-lidstaten. In Nederland is de richtlijn in 2011 al omgezet in wetgeving; in België gebeurde dat in mei 2013. De nieuwe veiligheidswebsite van BD werd ontwikkeld om gezondheidsmedewerkers en hun organisaties te helpen om te voldoen aan de eisen van deze nieuwe wetgeving.

Alexandre Conroy, president BD Europa, Midden-Oosten, Afrika en Amerika, benadrukt het veiligheidsbeleid van BD: “BD zet zich in voor de bewustmaking rond de dagelijkse risico’s die gezondheidsmedewerkers lopen en de voorzorgsmaatregelen die ze kunnen nemen om de veiligheid te verbeteren. We hopen dat deze website een belangrijk portaal wordt voor informatie, begeleiding en best practices binnen de industrie.”

De website geeft ook een overzicht van het gelanceerde programma voor de veiligheid van de gezondheidsmedewerker. Dit volledige pakket is gebaseerd op een holistische benadering van veiligheid en biedt de tools en het advies die nodig zijn om prikaccidenten voorgoed verleden tijd te maken. Een economisch model, een handleiding voor risicobeoordeling, omschakeling naar veiligheid en opleiding zijn in deze context cruciale elementen. De website omvat ook een overzicht van het BD-gamma van medische apparaten met ingebouwde veiligheidsmechanismen, en van andere nuttige bronnen. BD biedt een uitgebreide set tools om instellingen te ondersteunen die streven naar een rechtlijnige, probleemloze en kostenefficiënte overgang naar veiligere werkpraktijken en naar de implementatie van de nieuwe EU-richtlijn.

De BD-veiligheidswebsite vindt u op www.bd.com/europe/safety/nl. De website bestaat ook in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans.
[BD Medical]

DNA-variant beïnvloedt kans op diabetes en medicijnwerking

diabetesEen DNA-variatie nabij het gen voor een spijsverteringsenzym beïnvloedt niet alleen de kans op het krijgen van diabetes, maar ook het effect van diabetesmedicijnen. Die ontdekking beschrijft dr. Leen ’t Hart van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) samen met het VU medisch centrum en Deense, Duitse, Engelse en Zweedse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Diabetes. Deze kennis geeft nieuwe aanknopingspunten voor het voorkomen en effectiever behandelen van diabetes.

Het spijsverteringsenzym chymotrypsine breekt eiwitten in een maaltijd af zodat de darmen ze kunnen opnemen. De onderzoekers ontdekten dat ongeveer twintig procent van de bevolking een DNA-variant heeft nabij het gen voor chymotrypsine waardoor ze meer chymotrypsine aanmaken. “Bekend was al dat mensen met die variant minder snel type 2 diabetes krijgen”, vertelt Leen ’t Hart, onderzoeker bij de afdelingen Moleculaire Celbiologie en Moleculaire Epidemiologie van het LUMC.

Darmhormoon
“Bij gezonde vrijwilligers zagen we dat mensen met de DNA-variant tot wel 40 procent meer insuline afgeven na stimulatie met GLP-1, glucagon-like peptide-1”, aldus ’t Hart. GLP-1 is een darmhormoon dat vrijkomt tijdens het eten en dat er onder andere voor zorgt dat er meer insuline wordt aangemaakt waardoor de bloedsuikerspiegel na een maaltijd niet te veel stijgt. De verminderde kans op type 2 diabetes komt dus waarschijnlijk doordat de DNA-variant mensen gevoeliger maakt voor de werking van het GLP-1, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Diabetes ( 15 mei online).

Personalized medicine
Hoewel de mensen met de gevonden genetische variant – genaamd rs7202877-G – dus een verminderde kans op type 2 diabetes hebben, blijken type 2 diabetespatiënten met de variant juist slechter te reageren op relatief nieuwe diabetesmedicijnen die de werking van het GLP-1 beïnvloeden, de zogenaamde DPP4-remmers. “Hoe dat komt weten we nog niet precies, maar het heeft mogelijk te maken met een verhoogde activiteit van het enzym chymotrypsine in de darm. We willen dat verder uitzoeken”, aldus ’t Hart, die onderzoek doet naar personalized medicine bij diabetes, dat wil zeggen op maat gesneden therapie voor iedere patiënt, rekening houdend met iemands genetische eigenschappen.

Consortium
Aan dit onderzoekt werkten naast onderzoekers van het LUMC diverse onderzoeksgroepen mee van onder andere het Nederlands Tweelingen Register en het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland van de VU en VUmc te Amsterdam, de Eberhards Karls Universiteit Tübingen, Duitsland en de Universiteit van Dundee, Engeland. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van subsidies van onder andere het Diabetes Fonds Nederland en de Biobanking and Biomolecular Research Infrastructuur Nederland (BBMRI-NL).
[LUMC]

Reanimatie App meer dan 100.000 keer gedownload

Reanimatie App HartstichtingDe Reanimatie App van de Hartstichting blijkt een groot succes: inmiddels is hij meer dan 100.000 keer gedownload. De gebruikers ervan zijn enthousiast. De Reanimatie App helpt om de kennis van het reanimeren op te frissen en biedt ook audio-ondersteuning bij het verlenen van hulp tijdens een hartstilstand. De Reanimatie App is gratis en is bedoeld voor mensen die een reanimatiecursus gevolgd hebben. De Reanimatie App is te verkrijgen voor iPhones en smartphones die draaien op Android.

Feiten en cijfers
De Reanimatie App is bijna 60.000 keer gedownload via de App Store (Apple) en kreeg een waardering van een 4,9 uit 5. De app is bijna 50.000 keer gedownload via de Play Store (Android). Hij werd door deze gebruikers gewaardeerd met een 4,7 uit 5.

Aantal overlevenden kan omhoog
Een hartstilstand treft buiten het ziekenhuis 300 mensen per week. Ongeveer 85% sterft aan de gevolgen daarvan. Dat aantal kan omlaag. Als binnen 6 minuten na een hartstilstand wordt begonnen met reanimatie waarbij een AED wordt gebruikt om het hartritme te herstellen, is de overlevingskans
meer dan 50%.

Download de app via de website van de Hartstichting.

Diabetespatiënten nemen hun medicatie beter in met slimme medicijndoos

Een medicijndoos die ervoor zorgt dat een patiënt automatisch een sms’je krijgt als hij zijn pil vergeet, verbetert de therapietrouw van diabetespatiënten niet alleen op korte maar ook op lange termijn, zo blijkt uit onderzoek bij het NIVEL waarop Marcia Vervloet woensdag 22 mei promoveert aan Tilburg University.

Voor veel patiënten is het lastig op tijd hun pillen in te nemen. Hierdoor is de behandeling minder effectief dan mogelijk, en dit maakt de behandeling bovendien duurder dan nodig. Gebrekkige therapietrouw kan verschillende oorzaken hebben. Patiënten vergeten hun medicatie nogal eens, maar er zijn er ook die hun pillen bewust overslaan. Marcia Vervloet onderzocht een oplossing op maat voor diabetespatiënten die vergeten hun medicatie te nemen. Bij diabetes is het belangrijk de middelen op tijd in te nemen om schommelingen in de bloedsuikerspiegel te voorkomen.

Sms’je bij vergeten
“Met zogenoemde Real Time Medication Monitoring (RTMM) worden patiënten herinnerd aan hun medicatie”, stelt Marcia Vervloet. “Dit systeem maakt gebruik van een medicijndoos die registreert wanneer hij opengaat. Als het doosje niet binnen de afgesproken tijd opengaat, wordt automatisch een sms’je gestuurd om de patiënt aan zijn medicatie te herinneren. Een patiënt krijgt dus alleen een sms’je als hij zijn medicijn vergeet in te nemen.” Vervloet onderzocht het effect van RTMM onder 161 patiënten uit veertig apotheken. De patiënten gebruikten minstens een jaar orale diabetesmedicatie en hadden in het voorgaande jaar minder dan 80% van hun medicatie opgehaald bij de apotheek. Zij werden verdeeld over drie groepen. Twee groepen kregen het medicijndoosje. Eén groep kreeg wel sms-herinneringen, de andere groep niet. De derde groep – zonder medicijndoosje – vormde de controlegroep.

Lange termijn
Patiënten die sms-herinneringen kregen, namen trouwer hun medicatie dan de controlegroep. Dit effect hield ook aan op lange termijn: anderhalf jaar nadat de sms’jes waren gestopt. Daarnaast namen zij ook meer doseringen binnen de afgesproken tijd dan de patiënten die wel de pillendoos gebruikten maar geen sms’jes kregen en zij leken ook minder doseringen te missen.
In eerdere onderzoeken zijn alleen kortetermijneffecten van elektronische herinneringen bestudeerd. Bovendien werd in die onderzoeken een herinnering verstuurd ongeacht of een patiënt zijn medicatie wel of niet had ingenomen. Hierdoor kunnen patiënten gewend raken aan de herinneringen en verliezen ze hun attentiewaarde. Marcia Vervloet heeft met haar onderzoek kunnen aantonen dat het slimme medicijndoosje met herinnerings-sms’jes ook effectief is op de lange termijn.

Routine
“Patiënten vergeten vooral hun medicatie op momenten dat hun dagelijkse routine wordt doorbroken. Bijvoorbeeld in het weekend en vakanties. Deze momenten vormen belangrijke aandachtspunten”, vertelt Marcia Vervloet. “Voor zorgverleners kan dit slimme medicijndoosje een effectief middel zijn om patiënten die hun medicatie vergeten of onregelmatig innemen te ondersteunen. En om hun zelfmanagement te versterken. Niet alleen voor patiënten met diabetes, maar ook bij andere chronische aandoeningen.”
[NIVEL]

foodwatch: Kellogg’s Frostiereep is een suikerbom, geen ‘dagelijks evenwichtig vieruurtje’

Kellogg's FrostiereepKellogg’s voegt nóg een te vet en te zoet tussendoortje toe aan de enorme stapel dikmakers voor kinderen die al in de schappen ligt. De producent promoot zijn Frostiereep als ‘dagelijks evenwichtig vieruurtje’. Voedselwaakhond foodwatch concludeert dat producent Kellogg’s ouders misleidt en dat de Frostiereep een voorbeeld is van het te zoete, vette en te zoute aanbod voor kinderen.

De Frostiesreep van Kellogg’s is een uitstekend voorbeeld van een onverantwoord kinderproduct. Kellogg’s zet de cartoon Tony de Tijger in om kinderen te verleiden. Om ouders over de streep te trekken wordt de indruk gewekt dat de repen zowel lekker als verantwoord zijn. Zo suggereert de verpakking dat je kind al het goede van tarwe en melk binnenkrijgt. foodwatch concludeert dat de reep voor een derde uit suiker bestaat. De tarwehalmen op de verpakking blijken in werkelijkheid gesuikerde maïsvlokken met een vleugje gerstaroma te zijn. De melk is gecondenseerd en bevat óók suiker. Producent Kellogg’s beschrijft de voedingswaarde van zijn product aan de hand van onbegrijpelijke icoontjes. Die zijn gebaseerd op de energiebehoefte van een volwassen vrouw en niet van een kind.

Spelen met de ingrediëntenlijst
De Frostiesreep bestaat voor 32 procent uit suiker. Die zoetigheid is vakkundig verstopt in Kellogg’s ingrediëntenlijst. De zelfbedachte ‘Kellogg’s maïsvlokken’ bestaan niet alleen uit maïs, maar zijn gesuikerd, net als de zoete, gecondenseerde melk. En dan telt foodwatch nóg 4 soorten suiker: glucosesiroop, fructose, invertsuikerstroop en lactose. De ‘Kellogg’s maïsvlokken’ worden als eerste ingrediënt genoemd. Tel je al die opgesplitste suikers bij elkaar op is het niet onwaarschijnlijk dat ‘suiker’ het hoofdingrediënt zou zijn.

85 procent van het kinderaanbod is ongezond
Onderzoek van foodwatch toonde al eerder aan dat 85 procent van het kinderaanbod te zoet, te vet of te zout is. Dit aanbod, met de bijbehorende reclame, speelt een grote rol in de huidige obesitasepidemie onder kinderen. Meike Rijksen van foodwatch: “We maken ons ernstig zorgen over de gezondheid van onze jeugd, maar daar trekken voedselfabrikanten zich weinig van aan. Kellogg’s illustreert dit probleem door zijn suikerbom als ‘dagelijks evenwichtig vieruurtje’ te promoten. Bij foodwatch vinden we het onbegrijpelijk dat producenten hier mee weg komen. Het is dan ook hoog tijd om dit probleem, samen met ouders, een halt toe te roepen.”

Verleidende kinderreclame
Uit onderzoek blijkt dat reclame een enorme invloed op kinderen heeft. Kellogg’s verleidt jonge kinderen aan de hand van Tony de tijger en webspelletjes. Toch beweert de producent zich te onthouden van reclame voor kinderen onder 7 jaar. En als het gaat om snacks en repen verhoogt het bedrijf die grens zelfs tot 12 jaar, stelt Kellogg’s in zijn antwoord op de vragen van foodwatch. Maar Kellogg’s weet als geen ander dat Tony de Tijger ook een grote aantrekkingskracht uitoefent op veel jongere kinderen.

Oproep
foodwatch roept ouders en andere consumenten op Kellogg’s via de e-mailactie op www.foodwatch.nl te vragen over te gaan tot het verkopen van echte gezonde producten voor kinderen en te stoppen met zijn misleidende marketingpraktijken.

Plantenschimmel wijst weg naar nieuwe medicijnontwikkeling borstkanker

Stof fusicoccine remt hormonale groei borstkankercellen
Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam, het Antoni van Leeuwenhoek en de Technische Universiteit Eindhoven hebben ontdekt dat een stof afkomstig van een plantenschimmel als basis kan dienen voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen borstkanker. Deze stof, fusicoccine, blijkt bij hoge concentraties in staat de hormonale regulatie in borsttumoren te remmen, waardoor de tumorcellen zich minder snel vermenigvuldigen. Deze ontdekking biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een nieuw type medicijn tegen borstkanker. De onderzoeksresultaten zijn verschenen in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Fusicoccine remt groei kankercellen
Jaarlijks krijgen wereldwijd 1,4 miljoen vrouwen borstkanker. Bij driekwart van alle gevallen van borstkanker groeit de tumor onder invloed van hormonen. De meeste medicatie is dan ook gericht op het remmen van dit hormonale mechanisme. Helaas reageert niet iedere patiënt op de behandeling, waardoor nieuwe soorten medicijnen nodig zijn. Fusicoccine kan de basis vormen voor een nieuwe familie van borstkankermedicatie omdat deze stof in staat is de hormonale groei van tumorcellen op een volledig nieuwe manier te remmen.

Eerste stap naar nieuw type medicijn
De onderzoekers denken dat ze met hun onderzoek een stap in de goede richting van nieuwe behandelmethoden hebben gezet. “Er is nog veel onderzoek nodig om een toepasbaar medicijn te ontwikkelen”, zegt VU-wetenschapper Bert de Boer. “Maar de ontdekking van dit voorheen onbekende werkingsmechanisme is de eerste stap op weg naar een nieuw type medicijn en behandelmethode voor hormonale borstkanker.”
[Vrije Universiteit Amsterdam]