Helft meer sportblessures bij kinderen

kinderen sportenSporten is gezond voor kinderen. Maar helaas neemt ook het aantal sportblessures fors toe. In een periode van zes jaar is het jaarlijks aantal sportblessures bij 9-12 jarigen gestegen van 130 duizend in 2006 naar 230 duizend in 2011. De stijging wordt deels verklaard doordat sportende kinderen steeds meer uren sporten. Als hiervoor wordt gecorrigeerd is er nog steeds sprake van een stijging van het totaal aantal sportblessures voor deze leeftijdsgroep met maar liefst 50 procent.

Een kwart meer ziekenhuisbehandelingen
De ongunstige ontwikkeling is ook terug te zien bij 9-12 jarigen, die voor een sportblessure op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis worden behandeld. In 2011 waren dat er 29 duizend; bijna 80 per dag. Dat is een stijging van het aantal behandelingen met een kwart in tien jaar. Bij veldvoetbal (8.500) en tijdens bewegingsonderwijs op basisscholen (7.000) gebeuren de meeste sportblessures die tot een behandeling op een SEH afdeling van een ziekenhuis leiden.

Meer bewegen
Voorname oorzaak van de toename van blessures is het minder bewegen van 9-12 jarigen. Het aantal kinderen dat voldoet aan de bewegingsnorm is tussen 2006 en 2011 bijna gehalveerd. Onderzoek van VUmc laat zien dat de motorische vaardigheden van kinderen steeds slechter worden en dat dit leidt tot een grotere kans op ernstig letsel. Bijvoorbeeld door een val tijdens bewegingsonderwijs. Bij kinderen zijn goed ontwikkelde motorische vaardigheden essentieel om sportblessures te voorkomen. Daarom is het belangrijk kinderen te trainen in sportieve basisvaardigheden, zoals motoriek, spierkracht en lenigheid.

Minder overbelasting
Daarnaast zien we een ontwikkeling dat kinderen die sporten, dat steeds intensiever gaan doen. Bij deze kinderen ligt overbelasting op de loer. De blessures die kinderen hierdoor oplopen zijn weliswaar minder talrijk in aantal dan de blessures bij de grote groep die te weinig beweegt, maar vormen wel een reëel probleem. Ouders en het sportkader bij verenigingen hebben een belangrijke rol kinderen hierin te begeleiden.
[Veiligheid.nl]

Betere voeding voor patiënten tijdens herstel en na ontslag

Alliantie Voeding Gelderse Vallei Het Voedingscentrum en de Alliantie Voeding Gelderse Vallei gaan samenwerken om patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei te begeleiden met hun voedselkeuzes. Gezamenlijk willen zij effectieve materialen ontwikkelen, testen en in de zorg introduceren om een goed voedingspatroon te bevorderen. Zo krijgen patiënten niet alleen tijdens de opname goede voeding, maar weten ze ook na thuiskomst hoe gezond te eten.

Wie in het ziekenhuis belandt is zich ineens zeer bewust van zijn gezondheid en de kwetsbaarheid daarvan. Patiënten zitten met vragen, als ‘hoe kan ik gezonder leven?’ Het Voedingscentrum gaat de medewerkers van Ziekenhuis de Gelderse Vallei trainingen geven om die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Voorlichting en onderzoek
Nieuwe methodieken worden ontwikkeld om patiënten voedingsadvies op maat te geven tijdens herstel en na ontslag uit het ziekenhuis. In de centrale hal van het ziekenhuis is een Infotheek ‘Voeding en Gezondheid’ met voorlichting over goede voeding en bewegen. Hier zijn reeds folders en materialen van het Voedingscentrum te vinden. Wageningen UR zal het effect onderzoeken van verschillende communicatiemiddelen op het eetgedrag van de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis.

Kick-off
De samenwerking startte 27 mei met het ondertekenen van een intentieverklaring met drie vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Dit zijn het Voedingscentrum en de Alliantie Voeding Gelderse Vallei, het samenwerkingsverband van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen UR.

Felix Cohen, directeur van het Voedingscentrum, is verheugd over de samenwerking. Volgens hem versterken de partijen elkaar: “Ziekenhuis Gelderse Vallei zorgt zo goed mogelijk voor haar patiënten tijdens de opname, Wageningen UR heeft de voedingskennis en het Voedingscentrum kan ex-patiënten helpen om thuis ook zo goed voor zichzelf te blijven zorgen.”

“Nieuw ontwikkelde kennis binnen de Alliantie Voeding kan nu via het Voedingscentrum makkelijker toegankelijk worden gemaakt voor patiënten en andere zorginstellingen.”, vult Diederic Klapwijk trots aan. Hij is voorzitter van de Alliantie Voeding, gynaecoloog en medisch lid raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. “De verbinding tussen preventie en zorg door meer aandacht voor voeding wordt zo verder verstevigd”.

Voedingsziekenhuis
Ziekenhuis Gelderse Vallei besteedt als Voedingsziekenhuis extra aandacht aan gezonde voeding. In november 2012 is het maaltijdconcept ‘At Your Request®’ ingevoerd, waarbij patiënten zelf uit een groot aantal keuzes hun maaltijd samenstellen en zelf bepalen hoe laat ze willen eten. Bij het maken van deze keuzes kunnen patiënten advies krijgen over gezonde voeding.

eHealth kan gezondheidszorg jaarlijks 400 miljoen euro besparen

zorg ehealthApps, websites en videobellen geven patiënt controle over eigen gezondheid
eHealth kan de gezondheidszorg jaarlijks 400 miljoen euro besparen. De economische impuls door de inzet van ICT kan per jaar oplopen tot 1 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van NYFER, in opdracht van ONVZ Zorgverzekeraar. Zorg kan niet alleen efficiënter, maar vooral ook patiëntvriendelijker. Apps, online hulpprogramma’s en videocommunicatie stellen patiënten in staat zelf meer regie over hun gezondheid te voeren.

eHealth kan ‘een omwenteling in de zorg’ betekenen, stelt NYFER in zijn rapport ‘Gezond Online’. Volgens het economisch onderzoeksbureau kan ICT onder andere helpen het aantal fouten bij medicatieverstrekking terug te dringen en onnodige en dubbele handelingen en bezoeken aan artsen voorkomen. Zo leidt telemonitoring bij hartfalen tot 25 procent minder ziekenhuisopnames en ook tot minder bezoeken aan de spoedeisende hulp. De totale besparing kan oplopen tot 400 miljoen euro per jaar.

Economische groei
ICT-oplossingen kunnen ook helpen personeelstekorten in de zorg te beperken. Om aan de toenemende vraag naar zorg te voldoen, moet in 2040 22 procent van de beroepsbevolking in de zorg werken (nu is dat 13 procent). ICT stelt zorgverleners in staat meer patiënten te helpen. De vraag naar werknemers in de zorg neemt daardoor minder snel toe, zodat de druk op andere sectoren waar de komende jaren personeelstekorten ontstaan, afneemt. De economische impuls die dat teweegbrengt, loopt op tot 1 miljard euro per jaar.

Uit het rapport blijkt ook dat patiënten zich dankzij ICT-oplossingen veiliger voelen en minder onzeker zijn. “eHealth kan bijdragen aan betere én goedkopere zorg”, zegt Erno Kleijnenberg, bestuursvoorzitter van ONVZ Zorgverzekeraar. “De regie over gezondheid en zorg verschuift naar degene die daar het grootste belang bij heeft: de patiënt. Door bijvoorbeeld apps, online hulpprogramma’s en videoverbindingen krijgt die steeds meer mogelijkheden om zijn eigen gezondheid te bewaken en te managen.”

Voortrekkersrol
ONVZ Zorgverzekeraar speelt een voortrekkersrol op gebied van inzet van ICT. Zo was ONVZ de eerste zorgverzekeraar die online fysiotherapie vergoedt. Ook is ONVZ preferred partner van Pazio, een gezondheidsportaal waar zorgtoepassingen voor patiënten, zorgverleners en onderzoekers zijn samengebracht. Patiënten kunnen afspraken maken, nagaan hoe zorg is verzekerd en gebruikte zorg declareren. ONVZ bekijkt nu samen met VvAA, de ledenorganisatie van (para-)medisch professionals, hoe de kwaliteit van apps kan worden bepaald en welke voor vergoeding in aanmerking komen.
[ONVZ Zorgverzekeraar]

Roken, drinken, bewegen en eten zijn lastige gespreksonderwerpen

zorgverlenerDe communicatieve vaardigheden van huisartsen en praktijkondersteuners blijken over het algemeen goed te zijn. Desondanks kunnen de gesprekken over leefstijl beter. Motiverende gespreksvoering wordt daarvoor nauwelijks ingezet, zo blijkt uit onderzoek bij het NIVEL waarop Janneke Noordman 31 mei promoveert aan de Radboud Universiteit.

Janneke Noordman deed onderzoek naar de communicatie over leefstijl in de huisartsenpraktijk. Ze keek op video’s van alledaagse consulten tussen 1975 en 2011 hoe werd gesproken over roken, drinken, bewegen en voeding. In die jaren heeft preventie geleidelijk aan meer aandacht gekregen en dat is ook terug te zien in de huisartsenpraktijk. Vooral over roken, voeding en bewegen wordt vaker gesproken dan vroeger, het aantal gesprekken over alcoholgebruik is nagenoeg gelijk gebleven. Huisartsen blijken niettemin vooral algemene informatie en adviezen te geven.

Lees verder op de website van het NIVEL.

Korting op gezonde producten leidt tot meer gezonde aankopen maar ook tot meer calorieën

gezondResultaten van nieuw experiment met unieke Virtuele Supermarkt van de VU
Hogere kortingsaanbiedingen leiden tot significant meer aankopen van gezonde voeding: mensen kopen 8.7 meer gezonde producten als ze 50% korting krijgen dan als ze 10% korting krijgen. De aankopen van ongezonde voeding dalen echter niet: mensen kopen meer voeding in totaal, en dus ook meer calorieën. De labels ‘gezonde keus; ‘reclame’; ‘reclame & gezonde keus’ hadden geen effect op aankopen en werden overschaduwd door de effecten van de korting. Dit blijkt uit het onderzoek van gezondheidswetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam Ingrid Steenhuis en Wilma Waterlander. Zij presenteerden vorige week de nieuwe resultaten van experimenteel onderzoek met de door hen ontwikkelde Virtuele Supermarkt op het jaarlijkse congres van de International Society of Physical Activity and Behavior in Gent.

Boodschappen doen op de computer
De Virtuele Supermarkt is een driedimensionaal computerprogramma naar het evenbeeld van een normale Nederlandse supermarkt. Onderzoeksdeelnemers kunnen thuis op hun PC of laptop met een winkelwagentje door deze supermarkt navigeren en boodschappen doen. De VU-onderzoekers onderzochten in dit nieuwste experiment bij 109 deelnemers de effecten van verschillende kortingsniveaus (10%; 25% en 50%) op gezonde voeding in combinatie met drie verschillende soorten labels (‘gezonde keus; ‘reclame’; ‘reclame & gezonde keus’). Eerder onderzoek met de Virtuele Supermarkt liet zien dat de ongewenste effecten van het kopen van meer calorieën niet optreedt wanneer alleen een korting op groente en fruit wordt gegeven.
[VU]

40% van kalfsvlees besmet met ESBL-bacteriën

vleesNa kipfilet blijkt nu ook biefstuk en kalfsvlees besmet te zijn met antibiotica-resistente ESBL-bacteriën. Bij een onderzoek van de Consumentenbond, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, werd op 40% van het onderzochte kalfsvlees en 13% van de biefstukken de bacterie gevonden. In 2012 toonde de Consumentenbond al aan dat vrijwel alle kip in de Nederlandse supermarkten besmet is met ESBL-bacteriën.

Voor het onderzoek werden 180 biefstukmonsters en 30 kalfsvleesmonsters in een laboratorium onderzocht. Biologisch vlees, vlees met een beter-leven-ster en scharrelvlees blijkt net zo besmet met de ESBL-bacterie te zijn als het ‘reguliere’ vlees. En het land van herkomst zegt weinig over een eventuele besmetting. Alleen biefstuk uit Ierland (6%) heeft minder vaak ESBL-bacteriën dan biefstuk uit landen zoals Nederland, Duitsland en België (17%).

Lees verder op de website van de Consumentenbond.

Op doktersadvies naar de sportschool

FitnessHuisartsen en fysiotherapeuten kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van gezond bewegen door inactieve patiënten te verwijzen naar een sportvereniging, sportschool of zwembad in de buurt. Dit gebeurt nu nog onvoldoende. Samenwerking met sportverenigingen en sportscholen in de buurt zou ervoor kunnen zorgen dat meer mensen dicht bij huis aan lichaamsbeweging gaan doen. In de Kennisvraag Zorg en Sport doet het NIVEL suggesties om de samenwerking tussen zorgverleners en sportaanbieders in de buurt te verbeteren.

Veel Nederlanders bewegen te weinig. Vooral ouderen, mensen met overgewicht en mensen met een chronische ziekte of een hoger risico daarop. Voldoende bewegen draagt bij aan een betere gezondheid en kan verschillende chronische ziekten voorkomen. De overheid stimuleert daarom een gezonde leefstijl. De keuze voor gezond bewegen moet makkelijk zijn met sport- en beweegmogelijkheden dicht bij huis. Niet iedereen stapt echter uit zichzelf naar een vereniging of sportschool. Huisartsen en fysiotherapeuten zouden hieraan kunnen bijdragen door hun patiënten zo nodig te stimuleren meer te gaan bewegen en hierin samen te werken met sportverenigingen, sportscholen of zwembaden in de buurt. In 160 wijken of buurten zijn de laatste tijd netwerken van de ‘Beweegkuur’ ontstaan. Dit is een eerste aanzet tot samenwerking, maar nog lang niet alle zorgverleners zijn hierbij aangesloten.

Lees verder op de website van het NIVEL.

Blootstelling aan te veel kwik verhoogt kans op diabetes

visMensen die op jonge leeftijd aan hoge hoeveelheden kwik zijn blootgesteld, hebben mogelijk meer kans op diabetes. De grootste bron van kwik in voeding is vis. Maar vis bevat ook andere belangrijke voedingsstoffen als omega-vetzuren en magnesium. Deze voedingsstoffen zijn juist heel gezond en kunnen het risico op diabetes verlagen. Het is daarom belangrijk om vis niet compleet te vermijden.

Kwik is een metaalsoort dat via milieuvervuiling terecht kan komen in voeding. Vooral vis kan iets hogere hoeveelheden kwik bevatten. Dit geldt met name voor roofvissen zoals zwaardvis, haai, koningsmakreel en tonijn. In Nederland bevat snoekbaars de meeste kwik. Deze vissen worden ouder waardoor ze meer tijd hebben om kwik te verzamelen in hun lichaam. Daarnaast krijgen ze kwik binnen via de andere vissen die ze opeten. Je kunt ook kwik binnenkrijgen via de vullingen in je gebit.

Lees verder op de website van Leesbaaronderzoek.nl