Stijging zorguitgaven vooral door toename volume

zorgverlenerIn 2011 zorgde vooral een toename van het zorgvolume voor een stijging van de zorguitgaven. De volumegroei lag in 2011 hoger dan in 2010.

Volume harder gegroeid dan in 2010
In 2011 bedroegen de uitgaven aan zorg bijna 90 miljard euro. Dat is, aangepast voor een eenmalige compensatie van het Rijk, 3,5 procent meer dan in 2010. De invloed van de prijsontwikkeling in de zorg was zeer gering. De groei van het zorgvolume, de zorguitgaven gecorrigeerd voor prijsveranderingen, kwam namelijk uit op 3,7 procent in 2011.

Deze groei in 2011 is groter dan in 2010. Toen nam het zorgvolume met bijna 3 procent toe. In 2008 en 2009 steeg het echter nog met ongeveer 5 procent.

Bijna 5 procent volumegroei in ziekenhuiszorg
In de ziekenhuiszorg inclusief medisch-specialistenpraktijken groeide het zorgvolume met bijna 5 procent in 2011, ongeveer evenveel als in 2010. Hier speelt de voortdurende toename van klinische opnamen, dag- en deeltijdbehandelingen en eerste polikliniekbezoeken een rol.
Ook in de geestelijke gezondheidszorg steeg het volume fors, in beide jaren met 4,6 procent.
Volgens een convenant dat de overheid met beide sectoren is overeen gekomen, zou met ingang van 2012 de jaarlijkse volumegroei maximaal 2,5 procent mogen bedragen.

Volumegroei in ouderen- en gehandicaptenzorg hoger
De volumegroei in de ouderenzorg kwam in 2011 op 3,8 procent uit. Dat is meer dan in 2010, toen dit met 1,1 procent was gestegen. Ook in de gehandicaptenzorg groeide het volume in 2011 meer dan in 2010 (respectievelijk 3,5 en 1,6 procent).

Ruim 6 procent volumegroei geneesmiddelen via openbare apotheken
Bij de verstrekking van geneesmiddelen via openbare apotheken en drogisten nam het volume in 2011 met ruim 6 procent toe. Hiermee blijft de volumegroei op het hoge gemiddelde niveau van de vier jaren daarvoor. Dit komt door de vergrijzing, maar ook doordat steeds meer zorg buiten de muren van de instelling plaatsvindt. Daarnaast neemt het gebruik van dure geneesmiddelen toe.

Hier staat tegenover dat de gemiddelde prijs van geneesmiddelen al jaren daalt. De groei van de uitgaven aan geneesmiddelen ligt daardoor al jaren op een relatief laag niveau van rond de 2 procent.
[CBS]

Goede prostaatkankerzorg in Rotterdam

prostaatHet Erasmus MC-Daniel den Hoed en het Sint Franciscus Gasthuis voldoen aan de voorwaarden voor goede prostaatkankerzorg. Dat berichten twee belangenverenigingen.

Prostaatcentrum
De in Rotterdam gevestigde ziekenhuizen vormen samen het Prostaatcentrum zuidwest Nederland.

Voorwaarden
Prostaatkankerstichting.nl en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties hebben, wat zij noemen, minimale voorwaarden voor behandeling van prostaatkanker opgesteld.

Verpleegkundige
Voorwaarden zijn onder meer de aanwezigheid van een gespecialiseerde verpleegkundige en het snel uitvoeren van een prostaatbiopt.

Aanspreekpunt
Ook gelden eisen voor bijvoorbeeld het minimumaantal behandelingen, de samenstelling van het behandelteam en wie het aanspreekpunt voor de patiënt is.

Patiëntenwijzer
Met een prostaatkankerwijzer kunnen patiënten via internet opzoeken welke ziekenhuizen in en nabij hun woonplaats aan de gestelde eisen voldoen.

Groen vinkje
De belangenverenigingen hebben ruim honderd ziekenhuizen benaderd voor de keuring. Twee derde van de ziekenhuizen kreeg een groen vinkje.
[Erasmus MC]

Maximalisering verpakkingsgrootte paracetamol

paracetamolEr zijn voldoende aanwijzingen dat er een toenemend gebruik van paracetamol is en een stijging van meldingen van overdosering van paracetamol. Op basis daarvan heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de verpakkingsgrootte van paracetamol 500 mg die verkrijgbaar is bij de drogist beperkt tot 50 stuks per verpakking.

De achterliggende gedachte is dat als er minder tabletten paracetamol voorhanden zijn, er minder worden ingenomen. Het CBG ziet de genomen maatregel als een belangrijke barrière ter voorkoming van misbruik en zelfdoding via paracetamol. Tegelijkertijd wil het CBG graag dat pijnstillers als paracetamol zonder recept bij de drogist en apotheek voor de consument verkrijgbaar zijn. De apotheek en de drogist hebben bij het leveren van het geneesmiddel dan wel een belangrijke voorlichtende taak. Uiteraard blijft de consument zelf verantwoordelijk. Paracetamol is een geneesmiddel en geen snoepje.

De vastgestelde indeling is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en relevante aanbevelingen uit het rapport dat in het najaar van 2010 is uitgebracht door het Nederlands Instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg (NIVEL) zijn in de afweging meegenomen. Tevens zijn gegevens van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) van het RIVM en ontwikkelingen in het buitenland betrokken bij dit besluit.

De vaststelling van de verpakkingsgrootte is gebaseerd op de maximaal geadviseerde dagelijkse dosis. Deze is 3000 mg voor volwassenen en adolescenten. Dit komt neer op een maximum van 6 tabletten van 500 mg paracetamol per 24 uur gedurende 8 dagen. Dat zijn 48 tabletten per verpakking. Van oudsher bevatten verpakkingen paracetamol 10 tabletten per strip. Vanuit praktische overwegingen en op basis van argumenten van de betrokken partijen, heeft het CBG besloten de bovengrens voor verkoop bij de drogist te stellen op 50 stuks van 500mg paracetamol per verpakking.

Het CBG besluit is op 10 januari 2012 gepubliceerd in de Staatscourant. Vergunninghouders hadden tot een jaar na publicatie in de Staatscourant de tijd om de verpakkingen groter dan de gestelde limieten uit het UAD-kanaal (uitsluitend Apotheek en Drogist) te halen. De overgangstermijn loopt dus per 10 januari 2013 af. Handhaving van dit besluit gebeurt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
[CBG-MEB]

Snel terecht voor hulp bij stoppen met roken in het BovenIJ Ziekenhuis

Stoppen met rokenDe rook-stop-poli van het BovenIJ ziekenhuis begeleidt mensen die willen stoppen met roken. Ga aan de slag met uw goede voornemen voor 2013 en stop nu met roken! U kunt snel terecht voor een afspraak.

Stoppen met roken blijft lastig. Roken is namelijk een lastige verslaving. Velen is het inmiddels toch gelukt om te stoppen. Voor sommigen kan professionele begeleiding net die extra steun in de rug bieden die ze nodig hebben. De longverpleegkundigen op de rook-stop-poli helpen u hier graag bij.

Ga nu aan de slag met uw goede voornemen voor 2013! Vraag uw huisarts om een verwijzing en maak een afspraak op de rook-stop-poli. U kunt op werkdagen een afspraak maken door te bellen met tel. 020-634 6292. Vertel er dan bij dat het om de rook-stop-poli gaat, want dit telefoonnummer wordt ook voor andere afspraken gebruikt.

Meer informatie vindt u op de pagina Rook-stop-polikliniek.

Een nieuw jaar, een nieuwe griepgolf

Verkouden griepTijdens de kerstdagen overschreed de griep al de grens van een epidemie. In de laatste week van 2012 zijn 61 op de 100.000 mensen ziek door griep. De meeste mensen knappen na drie tot vijf dagen weer op.

Bij snel stijgende koorts, hoofdpijn, fikse keelpijn, hoesten en spierpijn, is de kans groot dat je griep hebt. Ook misselijkheid en diarree kunnen erbij horen. Een enkele keer kan griep leiden tot een longontsteking. Het NIVEL spreekt van een epidemie wanneer de huisartsen van de Continue Morbiditeitsregistratie (CMR) Peilstations twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten rapporteren en virologisch onderzoek het virus aantoont in neus- en keelmonsters.
 
Epidemie
De laatste weken nam het aantal griepgevallen geleidelijk wat toe. Tijdens de kerstdagen brak de griep door de ondergrens van een epidemie: 61 op de 100.000 inwoners kwamen met griepachtige klachten bij de huisarts. In ruim de helft van de afgenomen neus- en keelmonsters is griepvirus gevonden. Vooral jonge kinderen (0-4 jaar) hebben last van griep.
 
Neus- en keelmonsters
In de monsters wordt in gelijke mate influenzavirus A(H3N2), het Mexicaanse griepvirus A(H1N1) en influenzavirus B gevonden. NIVEL-projectleider, epidemioloog en huisarts Gé Donker: “Het is nog niet duidelijk welk virustype dit seizoen het overheersende type wordt, maar alle tot nu toe gevonden griepvirussen zijn ook opgenomen in het griepvaccin van afgelopen najaar. Dus degenen die voor griep zijn gevaccineerd, lijken dit seizoen goed beschermd.”

Kerst en Oud en nieuw
“Kerst en oud en nieuw zijn ideale omstandigheden voor het griepvirus om zich te verspreiden”, verklaart ze. “Er zijn dan veel mensen bij elkaar, en ook de weersomstandigheden lenen zich voor een snelle verspreiding. Daar kun je niet zoveel aan voorkomen. De belangrijkste methoden om verdere verspreiding tegen te gaan zijn: regelmatig handen wassen voor de maaltijd en na toiletbezoek, papieren zakdoekjes meteen na gebruik weggooien, tegen je elleboog hoesten en als je echt ziek bent, thuis blijven.”
 
CMR
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 59 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is representatief naar regio en naar verdeling over stad en platteland. De peilstation-huisartsen rapporteren wekelijks (waardoor trends zeer snel zichtbaar worden) of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970. De meeste registraties lopen over meerdere jaren.
[NIVEL]

Catharina Ziekenhuis verruimt openingstijden polikliniek Bloedafname

bloedtestDe openingstijden van de polikliniek Bloedafname van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn sinds woensdag 2 januari verruimd. Patiënten die bloed moeten laten prikken kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur terecht in het ziekenhuis. Ook patiënten uit andere ziekenhuizen en van huisartsen zijn welkom in het Catharina Ziekenhuis. Het ziekenhuislaboratorium zorgt ervoor dat de uitslag bij de eigen (huis)arts terecht komt.

De extra avondopenstelling biedt gemak voor de patiënt die overdag andere verplichtingen heeft. “Mensen die bijvoorbeeld overdag werken hebben nu de mogelijkheid om ’s avonds langs te komen. Voor hen is deze service een uitkomst,” aldus Oscar van Duinen manager van het Algemeen Klinisch Laboratorium. Bovendien wordt met het verruimen van de priktijden ook de specialismen binnen het ziekenhuis ondersteund, die avondpoli’s draaien.

De polikliniek Bloedafname is elke werkdag van 08.00 tot 20.00 uur open, uitgezonderd feestdagen. Patiënten met een aanvraagformulier bloedprikken of urine inleveren van een huisarts of medisch specialist, kunnen zich zonder afspraak op de polikliniek Bloedafname melden. De polikliniek zit op de 2de etage van het Catharina Ziekenhuis, route 66. Patiënten die voor een bloed- of urineonderzoek nuchter moeten zijn, wordt verzocht zich in de ochtend te melden.
[Catharina Ziekenhuis]