Zorgverzekeraars onderhandelen niet met huisartsen over tarieven

zorgverlenerNZa publiceert marktscan huisartsenzorg
Zorgverzekeraars maken weinig tot geen onderscheid bij de inkoop van reguliere huisartsenzorg. Dit blijkt uit de marktscan Huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kosten van de huisartsenzorg stijgen, maar of dit ook samengaat met een toename in kwaliteit wordt nog beperkt inzichtelijk gemaakt. Uit de scan blijkt ook dat meer dan de helft van de huisartsen ouder is dan 50 jaar. Er moet daarom geïnvesteerd worden om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg ook in de komende 10 jaar te waarborgen, zo adviseert de zorgautoriteit.

Geen enkele zorgverzekeraar onderhandelt met huisartsen over de inschrijftarieven en tarieven voor consulten, zo blijkt uit de marktscan van de NZa. De zorg wordt op basis van standaardcontracten ingekocht, waarbij huisartsen zelf aangeven welke aanvullende vormen van zorg geleverd kunnen worden. De verzekeraars onderhandelen niet of nauwelijks over de vergoeding voor ingeschreven patiënten en de vergoeding van de consulten. Opvallend is dat de kwaliteit van de reguliere huisartsenzorg nog beperkt inzichtelijk wordt gemaakt.

Er is een forse stijging in de totale uitgaven voor huisartsenzorg. Patiënten gaan vaker naar de huisarts: het aantal consulten stijgt zowel overdag als in de avond- nacht- en weekenduren. Dit kan deels worden verklaard doordat huisartsen meer behandelingen overnemen vanuit de tweede lijn. Op zichzelf is dit een gewenste situatie. Het is daarbij wel van belang dat de kosten in de tweede lijn minimaal met een gelijk bedrag afnemen, waarschuwt de NZa, omdat anders de betaalbaarheid van de zorg onder druk om te staan.

Lees verder op de website van NZa.

Premie aanvullende zorgverzekering belangrijk element om over te stappen

ZorgpremieVaker overgestapt door prijs aanvullende verzekering
Bijna 90% van de mensen heeft een aanvullende ziektekostenverzekering. Al kiezen ook steeds meer mensen voor alleen een basisverzekering. De prijs en de dekking van de aanvullende verzekering blijken in 2012 een belangrijke reden om over te stappen naar een andere verzekeraar. De hoogte van de totale premie is nog steeds de belangrijkste reden om te wisselen.

Op dit moment bezint de Nederlander zich weer op zijn zorgverzekering. Overstappen of niet? Begin dit jaar is de aanvullende verzekering een belangrijker reden om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar dan in voorgaande jaren, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Lees verder op de website van NIVEL.

UMCG onderzoekt of sensor-pen vroegtijdig Parkinson kan aantonen

Het UMCG test een sensor-pen om de diagnose Parkinson vroegtijdig te kunnen stellen. Deze pen is ontwikkeld in het Europese onderzoeksprogramma ‘Diagnosing Parkinson’s disease’. Met de sensor-pen zijn schrijfbewegingen te analyseren. Hiermee worden veranderingen in de samenwerking tussen het zenuwstelsel en de spieren voor de fijne motoriek onderzocht. Dit biedt aanwijzingen of iemand een vroeg stadium van Parkinson heeft. Deze uitkomsten kunnen er toe leiden patiënten sneller door te verwijzen naar een neuroloog.

De ziekte van Parkinson is in de beginfase van de ziekte moeilijk vast te stellen en de diagnose wordt meestal pas 5 tot 10 jaar na het ontstaan van de ziekte gesteld. Op het moment van diagnose zijn belangrijke hersenfuncties al verslechterd. Een van de vroeg merkbare kenmerken van de ziekte is het verslechteren van de motoriek.

Sensor-pen
De sensor-pen kan meten hoe iemand schrijft of voorgetekende figuren natekent. Bij de ziekte van Parkinson is sprake van trilbewegingen, stijfheid en traagheid. De trilbewegingen zijn vast te stellen tijdens de schrijftest met de sensor-pen en de traagheid waarmee iemand schrijft, wordt weerspiegeld in de duur van de schrijftestjes. De stijfheid heeft invloed op de afstemming van de spieren; deze is via elektroden op de huid meetbaar. Door al deze gegevens te combineren, proberen de onderzoekers de ziekte van Parkinson in een vroeg stadium vast te stellen.

Voordelen
Hoe eerder de diagnose Parkinson is te stellen, des te beter het is. De mogelijke voordelen van deze sensor-pen zijn legio: er is een snellere diagnose mogelijk, de test is relatief eenvoudig uit te voeren, de sensor-pen is minder duur dan het maken van scans en door de eerdere diagnose kan de behandeling eerder starten. Hierdoor kunnen zorgkosten bespaard worden en is de kwaliteit van leven voor de patiënt te verbeteren.

Het onderzoek naar de werking van de sensor-pen staat in het UMCG onder leiding van hoogleraar Klinische Neuro-engineering, Natasha Maurits. Initiator van de studie is het Engelse bedrijf Manus Neurodynamica. In Europa zijn verder drie onderzoeksinstellingen en vier bedrijven betrokken bij het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn over twee jaar te verwachten.
[UMCG]

Minder naar de huisarts door hoger eigen risico basisverzekering

zorgverzekeringVanwege het verplichte eigen risico blijken mensen ten onrechte vooral de huisarts minder te bezoeken. Een verhoging van het eigen risico vindt bijna twee derde van de Nederlanders onacceptabel als oplossing om de zorg betaalbaar te houden. Bij een verplicht eigen risico van 350 euro verwachten veel mensen belemmeringen om noodzakelijke zorg te gebruiken. Vooral mensen met een laag inkomen en mensen met een matige of slechte gezondheid.

In 2008 is een verplicht eigen risico ingevoerd van 150 euro. Dit is in een paar jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2013 wordt het eigen risico op de basisverzekering 350 euro. Bij een verplicht eigen risico moeten zorggebruikers het eerste deel van de zorgkosten zelf betalen. Dit zou ze stimuleren nog eens af te wegen of ze zorg wel echt nodig hebben. De verwachting is dat ze daardoor minder niet-noodzakelijke zorg zouden gebruiken, waardoor de collectieve zorgkosten dalen.

Een eigen risico kan echter ook het noodzakelijk zorggebruik beïnvloeden. Bij een eigen risico van 300 euro lijkt een omslagpunt te liggen waarbij meer dan de helft van de burgers belemmeringen voorziet om noodzakelijke zorg te gebruiken, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Lees verder op de website van het NIVEL.

Landelijk onderzoek naar verhoogd risico op borst- en eierstokkanker

borstAls borstkanker of eierstokkanker veel voorkomt in je familie, hangen ingrijpende beslissingen over preventieve operaties aan borsten of eierstokken af van goed advies over hoe hoog het risico op kanker precies is. Vooralsnog is echter onduidelijk waarom sommige vrouwen een hoog en andere een veel lager risico lopen.

Hiervoor is veel meer informatie nodig, niet alleen over de erfelijke oorzaken, zoals veranderingen (mutaties) in bepaalde genen, maar ook over leefgewoonten. Deze week start daarom de Hebon-studie, een grootschalig onderzoek onder families met een verhoogd risico op borst- en eierstokkanker. Ruim 30.000 vrouwen (en 6.000 mannen) ontvangen deze maand en in het voorjaar van 2013 een uitnodiging om deel te nemen.

Leden van families waarin veel borst- en eierstokkanker voorkomt kunnen zich sinds midden jaren negentig laten testen door middel van erfelijkheidsonderzoek. Veranderingen (mutaties) in de zogenaamde BRCA1- en BRCA2-genen worden echter maar in een klein deel van de families gevonden. Onderzoeker Matti Rookus: “Met de Hebon-studie proberen we de kennis over erfelijke oorzaken te vergroten, waardoor in de toekomst niet alleen de BRCA1/2-families, maar ook andere belaste families goed geïnformeerd kunnen worden.”

Lees verder op de website van het NKI-AVL.

Consument wil vergoeding tandarts in de basisverzekering

witte tandenConsumenten en overheid hebben verschillende ideeën over vergoeding van zorg vanuit de basisverzekering. Zo vindt 85% van de consumenten dat de tandarts thuishoort in het basispakket. Volgens 84% hoort ook fysiotherapie in het basispakket, terwijl hulp bij het stoppen met roken er wel uit mag blijven.

Per 1 januari gaat de rollator uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat is tegen het zere been van 44% van de consumenten. Iets meer dan een kwart vindt dat dieetadvies erin thuishoort, en stoppen met roken in het basispakket vindt slechts 15% een goed idee. Dit blijkt uit een peiling van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Specialist en tandarts
Consumenten en overheid hebben verschillende opvattingen over vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor wat betreft bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en medisch specialist zitten ze op een lijn. Maar de versobering per 2012 van vergoeding van fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg vallen in minder goede aarde. Fysiotherapie hoort volgens 84% thuis in het basispakket, en geestelijke gezondheidszorg volgens 59%. Ook vindt 85% dat de tandarts in de basisverzekering thuishoort.

Lees verder op de website van het NIVEL.

Nederlanders geloven nog steeds in fabels over alcohol

rode wijnDrinkwijzer brengt met top vijf de grootste misverstanden in kaart
Het grootste deel van de Nederlanders denkt goed op de hoogte te zijn van feiten en fabels rondom de effecten van alcohol, maar blijkt dat in de praktijk niet te zijn. Veel fabels worden nog steeds voor waar aangenomen. Zo denkt 78 procent dat je van alcohol dik wordt en is bijna driekwart van mening dat de alcohol harder aankomt wanneer je verschillende dranken door elkaar drinkt. 69 procent denkt dat een glas bier evenveel calorieën bevat als twee bruine boterhammen met kaas. Dat blijkt uit onderzoek van Drinkwijzer*. Om meer inzicht te geven in de échte effecten van alcohol lanceert Drinkwijzer vandaag het Drinkwijzer Model.

In het Drinkwijzer Model staan de zes belangrijkste factoren centraal die van invloed zijn bij alcoholconsumptie en wordt duidelijk wat hun samenhang is. Van de ondervraagde personen wist bijvoorbeeld 46 procent niet dat postuur een belangrijke factor is. Bijna 40 procent was er niet van op de hoogte dat het geslacht van invloed is op de invloed van alcohol. Van de meer voor de hand liggende factoren als de hoeveelheid drank en het tijdsbestek waarbinnen dit genuttigd wordt is de gemiddelde Nederlander wél goed op de hoogte. Het Drinkwijzer Model is te vinden op www.drinkwijzer.info en is tevens onderdeel van de vernieuwde Drinkwijzer-app die mensen bewuster moet maken van hun drinkgedrag, om zo te komen tot verantwoord alcoholgebruik. Op de website is ook de Feit of Fabel Test te vinden.

De top vijf fabels
● Van alcohol word je dik. (78 procent)
● Het effect van alcohol is groter als je alles door elkaar drinkt. (74 procent)
● Een glas bier bevat evenveel calorieën als twee bruine boterhammen met kaas. (69 procent)
● Als je door een rietje drinkt word je sneller dronken. (66 procent)
● Door veel te bewegen en te zweten breekt je lichaam de alcohol sneller af. (49 procent)

Terwijl de fabels vaak voor feiten aangezien worden, worden de feiten die de ondervraagden voorgelegd kregen meestal wel als zodanig herkend. Zo weet 81 procent van de ondervraagden dat een volle maag er voor zorgt dat het effect van alcohol minder groot is. Op het gebied van de standaardglazen schiet de kennis nog wel wat tekort: slechts 48 procent weet dat in een glas bier evenveel alcohol zit als in een glaasje jenever.

Mannen weten het beter
Opmerkelijk is dat vrouwen over het algemeen minder goed op de hoogte zijn van de effecten van alcohol. In de top vijf van fabels scoren mannen bij drie van de vijf vragen aanzienlijk beter, waarbij het verschil oploopt tot 16 procent. Ook het herkennen van de feiten gaat de mannen makkelijker af: 59 procent weet dat in een bierglas evenveel pure alcohol zit als in een glas jenever, van de vrouwen weet maar 36 procent dat.

* Bron: representatief en onafhankelijk onderzoek in opdracht van Drinkwijzer, een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van Gedistilleerde Dranken, uitgevoerd door Panel Wizard in november 2012 onder 772 respondenten van 25 jaar en ouder. Zie voor een toelichting op de feiten en fabels bijgevoegde factsheet.

Hoge dosis insuline mogelijk risicovol voor hart diabetespatiënt

hartHoge doses insuline, waarmee sommige patiënten met diabetes type 2 worden behandeld, verhoogt mogelijk het risico op hart- en vaatziekten.

Het lijkt erop dat insuline betrokken is bij het instabieler worden van plaques (opbouw van vetachtige stoffen aan de binnenkant van de bloedvaten). Insuline lijkt onder andere vaatnieuwvorming in plaques te stimuleren en zo de kans op een infarct te vergroten. Dat blijkt uit onderzoek van Katrijn Rensing.

Ongeveer de helft van de patiënten met diabetes type 2 overlijdt ten gevolge van hart- en vaatziekten.

Promotie Mw. K.L. Rensing
Insulin & Insulin-like growth factor-I. Two of a kind in the development of cardiovascular disease?
Promotor: dhr. prof. dr. E.S.G. Stroes
[Universiteit van Amsterdam]