Zorgverzekeraars plaatsen kanttekeningen bij onderdelen zorgparagraaf regeerakkoord

Zorgverzekeraars NederlandZorgverzekeraars Nederland (ZN) is positief over de hoofdlijnen van de zorgparagraaf in het regeerakkoord maar plaatst stevige kanttekeningen bij een aantal maatregelen. “Er komen grote veranderingen in de zorg. Het kabinet ziet dat zorgverzekeraars een belangrijke rol vervullen als regisseur op de kosten en de kwaliteit van de zorg.

Positief is dat het nieuwe kabinet in de curatieve zorg ervoor kiest om door te gaan op de ingeslagen weg. Ook is het goed dat er meer aandacht komt voor preventie, kwaliteit en versterking van de eerste lijn.

Kritisch is ZN over de manier waarop het kabinet de AWBZ wil hervormen. Bij de uitwerking van het regeerakkoord is nog een aantal noten te kraken”, zegt ZN-voorzitter André Rouvoet in een eerste reactie.

AWBZ en ouderenzorg
André Rouvoet plaatst kritische kanttekeningen bij de keuzes van het kabinet als het gaat om de ouderenzorg: “In de Agenda voor de zorg pleiten alle zorgpartijen voor overheveling van de ouderenzorg naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Volgens het regeerakkoord gaat de intramurale ouderenzorg naar een landelijke voorziening en gaat de verzorging van ouderen naar de gemeenten. Dit staat een integraal zorgaanbod voor ouderen in de weg. Voor de burger is het niet helder op welke plek hij voor welke zorg terecht kan. Deze wijziging betekent ook dat een fors deel van de ouderen- en gehandicaptenzorg geen verzekerd recht meer is, maar een voorziening waarbij elke gemeente zelf kan besluiten geen zorg te leveren als het geld op is”, aldus Rouvoet. Volgens het akkoord krijgen gemeenten een grote mate van beleidsvrijheid bij de uitvoering. Dat brengt volgens ZN risico’s met zich mee. Zorgverzekeraars willen graag in gesprek met de nieuwe bewindslieden over deze voorgenomen maatregelen.

Lees verder op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Het Beste Zorgidee van 2012: ‘Specialist op huisbezoek’

Beste Zorgidee 2012Philip Boerebach (arts-apotheker) uit Rotterdam is de winnaar van ‘Het Beste Zorgidee’ van 2012. Met zijn ingezonden idee: ‘de specialist op huisbezoek’ ontving hij gisteravond de prijs van €10.000,-.

Boerebach vindt dat specialisten als cardiologen, reumatologen en internisten net als huisartsen ook bezoeken bij bedlegerige patiënten thuis kunnen afleggen. Dit in plaats van patiënten per ambulance naar de specialist te vervoeren. Dankzij technologische ontwikkelingen is dat mogelijk. Waar scanapparaten voor echografieën bijvoorbeeld vroeger erg groot waren, zijn nu apparaten met dezelfde functies in kofferformaat op de markt.

Patiënt centraal
Op www.hetbestezorgidee.nl hebben ruim 1500 mensen hun voorkeur uitgesproken voor het idee dat volgens hen zou moeten winnen. De jury selecteerde uit bijna 400 inzendingen zes ideeën. De inzending van Philip Boerebach leverde de meeste stemmen op. Volgens de jury is het idee praktisch uitvoerbaar en is het een schoolvoorbeeld van centraal stellen van de patiënt. Erno Kleijnenberg, bestuursvoorzitter van ONVZ en voorzitter van de jury: ‘Voor bedlegerige patiënten en hun omgeving is het vervoer naar een ziekenhuis vaak een moeizaam traject. We zien nu, dankzij technologische ontwikkelingen, dat dit niet altijd nodig is. Dit idee verdient daarom nader onderzocht en toegepast te worden. We hopen dat het specialisten en zorginstellingen prikkelt om deze service aan te bieden.’

Tijdens uitreiking
De uitreiking van Het Beste Zorgidee ging gepaard met een inhoudelijk programma. Dagvoorzitter Jeroen Smit (journalist en presentator) ging met drie prominenten uit de zorgwereld in gesprek over ‘innovatie in de zorg’. Met politica Pia Dijkstra (D66) vanuit de politiek, gezondheidseconoom Matthijs Versteegh (Ecorys) vanuit de economie en prof. Dr. Clemens Löwik (hoogleraar Leids Universitair Medisch Centrum) vanuit de wetenschap. Bij de uitreiking waren verschillende stakeholders uit de zorg aanwezig.

‘Navulbare insulinepennen’ wint Zaalprijs
Naast de meeste stemmen op internet kon ook de zaal zijn voorkeur uitspreken over Het Beste Zorgidee. Van de 150 aanwezigen stemde de meerderheid op idee van Jan van Oirschot (82) uit Tilburg. Zijn idee is gericht op diabetespatiënten. Deze krijgen vaak voorgevulde insulinepennen voorgeschreven die na gebruik worden weggegooid en als chemisch afval worden verwerkt. Hij pleit dan ook voor de invoer van navulbare insulinepennen, die al op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. Deze zijn goedkoper en het bespaart onnodig chemisch afval.

Overige genomineerde ideeën
Naast het winnende idee van Philip Boerebach en de zaalprijs van Jan van Oirschot zijn er vijf andere ideeën genomineerd. Louise Kamphorst, doktersassistente uit Diepenveen, vindt dat huisartsen, zorgverzekeraars en zorginstellingen hun cliënten zouden moeten attenderen op www.thuisarts.nl. Dit platform geeft ondersteunende informatie over de gemelde klachten. Ella van Santen uit Gorinchem is verpleegkundige. Haar idee is de ‘bezuinigingscoach’: een meldpunt waar consumenten onnodige verspilling in de zorg aan kunnen kaarten. Harry Jan Keizer uit Assen heeft het idee ‘Het Rijdend Beweegcentrum’ ingediend: een speciaal omgebouwde winkelwagen die langs kan gaan bij woon- en zorgcentra voor mensen met een verstandelijke beperking en hen op maat gemaakte beweegfaciliteiten biedt. Marieke Fennema uit Amsterdam en Diny Kiesenberg uit Voorburg hebben beide hetzelfde idee ingediend: een eenduidige vorm en kleur van generieke medicijnen. Ze constateren dat hetzelfde medicijn van een ander merk nu vaak een andere vorm of kleur heeft. Dat kan verwarrend werken voor patiënten, met alle risico’s van dien.
[ONVZ Zorgverzekeraar]

Beperkte stijging Azivo Basisverzekering 2013

zorgverzekeringDe jaarpremie van de Azivo Basisverzekering voor 2012 is vastgesteld op 1.296 euro. Dat betekent dat de maandpremie 108,00 euro wordt (was 107,50 euro). Azivo houdt hiermee de premiestijging voor de basisverzekering zeer beperkt tot 50 cent per maand. De premies van de meest gekozen aanvullende verzekeringen blijft gelijk of stijgt licht.

De premie voor de AV-Basis stijgt niet en de AV-Top stijgt met 1,55 euro per maand. Voor het overgrote deel van onze klanten blijft de premieverhoging in deze economisch moeilijke tijd beperkt.

Financieel gezond voor de toekomst
Azivo is een coöperatie zonder winstdoelstelling. Wel moet Azivo een financiële reserve aanhouden. De toename van de risico’s voor zorgverzekeraars, inmiddels bijna 100% risicodragend, heeft de afgelopen jaren geleid tot hogere solvabiliteitseisen. Azivo heeft hiervoor haar financiële reserves moeten versterken. Dat is mede van invloed geweest op de hoogte van de premie.

Rol van de Verzekeraar
De zorgverzekeraar heeft de rol om scherp op kwaliteit en kosten zorg in te kopen. Door de goede contractafspraken die Azivo met zorgaanbieders maakt is het gelukt om de stijging van de zorgkosten te beperken. We zien steeds meer dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor mensen te borgen.

Kwaliteit van zorg
De zorgkosten stijgen elk jaar door de toename van het aantal chronisch zieken, de technologische vernieuwingen en vergrijzing. Om de premiestijgingen ook in de toekomst te beperken zet Azivo nog scherper in op kwaliteit van zorg. Zoveel mogelijk zorg dichtbij de patiënt in de wijk door een sterke geïntegreerde 1e lijn. Samenwerking tussen zorgverleners in de 1e lijn rondom de patiënt zorgt voor een betere kwaliteit en lagere kosten en voorkomt behandelingen in het ziekenhuis.

Voor Azivo staan de belangen van onze klanten voorop. De zorg in Nederland is goed, maar kan beter en klantgerichter. Daarom stimuleren we zorgverleners om extra kwaliteit te bieden aan onze klanten. Zo belonen we bijvoorbeeld huisartsen wanneer zij ruimere openingstijden en een betere bereikbaarheid hebben, apothekers en fysiotherapeuten als zij extra kwaliteit bieden.

Maandpremies en pakketten 2013
Azivo biedt drie aanvullende verzekeringen, waarbij de tandartsverzekering standaard bij inbegrepen is. De maandpremies voor klanten vanaf 18 jaar bedragen:
AV-Basis 11,00 euro
AV-Top 32,05 euro
AV-TopExtra 62,35 euro
[Azivo]

Helft broodjes döner kebab vol bacteriën

doner kebabMensen met een verminderde weerstand, 65-plussers en zwangeren kunnen maar beter geen broodje döner kebab eten. Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek van 49 broodjes döner kebab. Meer dan de helft van de gekochte broodjes zat onder de bacteriën en op 5 broodjes werd de zogenaamde ‘poepbacterie’ aangetroffen. De resultaten van het onderzoek staan in de Consumentengids van november.

De Consumentenbond kocht anoniem broodjes döner kebab bij 10 willekeurige verkooppunten in Groningen, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda. De 49 onderzochte broodjes bevatten geen beruchte ziekmakers als salmonella en campylobacter, maar de bacteriën die wel werden aangetroffen, kunnen wel de voedselveiligheid voor mensen met een verminderde weerstand schaden. Een hoge hoeveelheid bacteriën duidt erop dat het eten te warm of te lang bewaard is of dat er niet hygiënisch wordt gewerkt.

Lees verder op de website van de Consumentenbond

Fysiotherapie website hierhebikpijn.nl biedt zelftest voor lichamelijke klachten

rugSinds maandag biedt de nieuwe website hierhebikpijn.nl aan iedereen die daar behoefte aan heeft, een online zelftest voor fysiotherapie. De gratis interactieve test laat de bezoeker zijn klachten vergelijken met de meest voorkomende fysiotherapeutische aandoeningen en slaat zo een brug tussen de online zoekende patient en de fysiotherapiepraktijk in de buurt.

De door hierhebikpijn.nl gelanceerde ‘fysiotherapie check’ is uniek in Nederland. Een geavanceerd systeem van vragen, zelftests en beslisbomen vergelijkt de lichamelijke klachten met tientallen fysiotherapeutische aandoeningen en blessures. Na de check verschijnt een overzicht van aandoeningen die mogelijk ten grondslag liggen aan de klachten. Over elke aandoening is een artikel te lezen met uitgebreide informatie. Een overzicht van met de website samenwerkende fysiotherapiepraktijken maakt het mogelijk desgewenst meteen een afspraak te maken.

Volgens initiatiefnemer en fysiotherapeut Ties Kox is de website een logisch gevolg van de toenemende vraag naar online informatie over lichamelijke klachten: “De mondige patient gaat steeds vaker eerst online op zoek naar informatie. Sommigen juichen dit toe, anderen keuren het af. Hierhebikpijn.nl probeert juist een brug te slaan tussen het online publiek en de fysiotherapiepraktijk in de buurt.”

De eerste reacties uit het veld zijn ronduit positief. Zo zegt Hans Berends, fysiotherapeut, manueeltherapeut en bestuurslid van het Regionaal Genootschap Fysiotherapie het noorden: “Voor mij is dit wat wordt bedoeld met innovatie op topniveau. Een buitengewoon gebruiksvriendelijke site. Een kind kan de was doen. Ook voor mij als collega een perfecte aanvulling voor mijn praktijk. Kortom een opsteker voor de fysiotherapie!”
[hierhebikpijn.nl]

Novo Nordisk krijgt positieve opinie voor Tresiba® (insuline degludec) van de Europese autoriteiten

diabetes insulineNovo Nordisk heeft van de Comittee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van de European Medicines Agency (EMA) een positieve opinie ontvangen voor Tresiba®. De CHMP geeft hiermee de aanbeveling om het middel, voor de behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen, toe te laten tot de Europese markt.

Tresiba® is de merknaam voor insuline degludec, een nieuwe eenmaaldaagse basale insuline-analoog. Tresiba® zal in Nederland beschikbaar komen in Penfill® voor NovoPen® 4 of NovoPen Echo® en het nieuwe voorgevulde pensysteem FlexTouch®. Tresiba® verschijnt in twee sterkten, 100 E/ml en 200 E/ml. Het is voor het eerst dat er een insuline met de 200 E/ml formulering in Europa goedgekeurd wordt. Met de sterkte van 200 E/ml is het mogelijk om een maximale dosering van 160 eenheden in één injectie toe te dienen. Om de nieuwe sterkte van 200 E/ml te introduceren in Nederland, zal Novo Nordisk B.V. een uitgebreid pakket met voorlichtingsmateriaal ontwikkelen.

“Wij zijn erg verheugd met de positieve opinie van het CHMP en vertrouwen erop dat Tresiba® op korte termijn beschikbaar zal zijn voor mensen met diabetes in Europa,” zegt Mads Krogsgaard Thomsen, executive vice president and chief science officer van Novo Nordisk A/S.

Novo Nordisk verwacht dat de Europese Commissie over ongeveer twee maanden de definitieve toestemming geeft om het product op de markt te brengen. Afhankelijk van deze toestemming, zal Novo Nordisk naar verwachting in 2013 Tresiba® in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, lanceren.

Tresiba® is in september 2011 ingediend voor goedkeuring bij de European Medicines Agency (EMA) en de US Food and Drug Administration (FDA). Er is ook een aanvraag voor goedkeuring ingediend in Canada en Zwitserland. Afgelopen september hebben de Japanse autoriteiten goedkeuring aan Tresiba® verleend.

Over Tresiba®
Tresiba® is een nieuwe basale insuline-analoog voor de behandeling van diabetes mellitus, voor eenmaaldaagse toediening. Tresiba® komt in Nederland beschikbaar in Penfill® voor gebruik met NovoPen® 4 of NovoPen Echo® en in FlexTouch®. Beide pensystemen zijn ontwikkeld voor gebruik met naalden van Novo Nordisk. Naast de gangbare sterkte van 100 E/ml in Penfill®, verschijnt Tresiba® ook in 200 E/ml in FlexTouch®. Met de komst van de 200 E/ml formulering is het mogelijk om een maximale dosering van 160 eenheden in één injectie toe te dienen.

Over Novo Nordisk
Novo Nordisk is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf met 90 jaar ervaring op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod van innovatieve geneesmiddelen, geavanceerde toedieningssystemen en diensten om de zorg en behandeling van mensen met diabetes te optimaliseren.
[Novo Nordisk]

Geld voor onderzoek naar rol omgeving bij obesitas

overgewicht3.8 miljoen euro voor onderzoek naar rol omgeving bij obesitas
Onderzoekers van 13 organisaties verspreid over 8 Europese lidstaten zijn onlangs gestart met het SPOTLIGHT project, een gezamenlijke studie naar de rol van de fysieke en sociale omgeving bij het ontstaan van overgewicht en obesitas. Dit Europese onderzoek, gecoördineerd door Dr. Jeroen Lakerveld van VUmc, richt zich op de interactie tussen gedrag en omgeving, en aangrijpingspunten om obesitas in Europa terug te dringen. Deze maand wordt het SPOTLIGHT project in het medisch wetenschappelijk tijdschrift BMC Public Health gepresenteerd.

Meer dan 50% van de volwassenen in Europa kampt met overgewicht, en een groot deel daarvan heeft ernstig overgewicht (obesitas). Binnen de EU-lidstaten bestaan verschillen in het voorkomen van overgewicht en obesitas, die onder andere afhankelijk zijn van het opleidings- en inkomensniveau. Projectcoördinator Jeroen Lakerveld: “Deze verschillen kunnen ons helpen bij het ontrafelen van de oorzaken, maar er zijn meer factoren van belang die zorgen dat de één overgewicht heeft en de ander niet.”

Het SPOTLIGHT project richt zich op verschillende oorzaken van overgewicht en obesitas. Lakerveld: “We willen meer inzicht krijgen in het verband tussen de fysieke en sociale omgeving, het menselijk gedrag en hoe die samenhangen met overgewicht. En belangrijker: hoe we die verschillende onderdelen het beste kunnen beïnvloeden zodat verdere gewichtstoename voorkomen wordt.”

SPOTLIGHT wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie en zal doorlopen tot 2016.
[VUmc]

Iglo is grootste Liegebeest van 2012

Ilgo chickensticks - winnaar Liegebeest 2012De chickensticks van Iglo zijn gekozen door het Nederlands publiek tot Liegebeest van 2012. Dit is de ‘prijs’ voor het meest misleidende product, uiting of reclame als het gaat om dierenwelzijn. Iglo wint de prijs, vanwege de mooie woorden over duurzaamheid op een verpakking waar gewoon plofkip in zit. Wakker Dier: “De gemiddelde plofkip is kreupel, lijdt pijn en krijgt twee dagdoseringen antibiotica in zijn korte leven van zes weken. Wat een lef om daarbij borstklopperig te roepen hoe duurzaam je bent! Iglo is juist een achterblijver. Laat Iglo eerst maar eens overstappen naar kip met een keurmerk.” Iglo heeft nog niet gereageerd op de verkiezing.

Genomineerde supermarkten Bas en Albert Heijn wel: zij beloofden beiden direct na de nominatie de verpakking van respectievelijk plofkip en boerenkaas aan te passen. Wakker Dier organiseerde de verkiezing voor de vierde keer, zodat de liegebeesten uit het schap verdwijnen en de écht eerlijke producten eindelijk een kans maken.

Tweede en derde prijs
De tweede prijs is voor het nieuwe Keurmerk Duurzaam Rundvlees. Zij geven hun duurzame stempel ook aan vlees van dikbilkoeien, maar deze koeien hebben vanwege een genetische afwijking zulke enorme biefstukbillen, dat natuurlijk bevallen in 90% van de gevallen onmogelijk is. De bitterballen van Herman den Blijker die zogenaamd ‘louter ingrediënten van topkwaliteit’ bevatten, krijgen de derde prijs in de verkiezing. Hermans ballen bevatten in werkelijkheid kip, kalf, varken en rund uit de vee-industrie. De topkwaliteit slaat op de verse kruiden in de bal, aldus de consumentenservice van Herman.

Liegebeest verkiezing werkt
Twee van de genomineerden hebben hun productverpakking aangepast naar aanleiding van de verkiezing. Supermarkt Bas was genomineerd met haar misleidende plofkipverpakking, waarop een afbeelding stond van kippen die vrolijk buiten scharrelen. Bas erkent dat het hier gewoon om plofkip gaat en heeft de verpakking inmiddels uit de winkel gehaald. De boerenkaas van Albert Heijn was genomineerd, omdat de verpakking versierd werd door een foto van grazende koeien terwijl er geen weidemelkgarantie wordt gegeven. Albert Heijn heeft aangegeven de verpakking begin 2013 aan te passen. Ook naast deze twee bedrijven is er verbetering zichtbaar. Dit jaar vond Wakker Dier nergens meer plaatjes van kippen in de wei op dozen van scharreleieren. Dat was drie jaar geleden wel anders. Ook werd het woord ‘diervriendelijk’ niet meer gevonden op ‘gangbare’ producten uit de vee-industrie. En op producten met slechts 1 Beter Leven ster van de Dierenbescherming beperkt men zich tot het woord ‘diervriendelijker’, want echt diervriendelijk is dat tussensegment nog steeds niet. Hopelijk is dit de laatste keer dat de Liegebeest verkiezing nodig is.

Liegebeesten van voorgaande jaren
Vorig jaar nam CDA-kamerlid Ger Koopmans de trofee in ontvangst o.a. vanwege de uitspraak “foie gras is verantwoord geproduceerd”. In 2010 won de term “scharrelei” de prijs. De naam doet consumenten ten onrechte denken dat de kippen vrij buiten hebben kunnen scharrelen. In 2009 ging de prijs naar de reclame: “Kalfvlees, daar wordt echt iedereen vrolijk van” (met ‘smaakpolitie’ Rob Geus) terwijl het overgrote deel van de Nederlandse kalfjes toen nog leed aan bloedarmoede.
[Wakker Dier]