KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2012: Consument wil meer grip op eigen zorgkosten

zorgverzekeringAantal Nederlanders dat zorgverzekering aanpast is toegenomen
Meer dan voorgaande jaren is de consument bezig met het zoeken naar mogelijkheden om de eigen zorgkosten zo beperkt mogelijk te houden. Het gaat dan niet alleen om de hoogte van de premie en het eigen risico, maar ook om de zorgkosten waar men mee te maken kan krijgen. Een op de vier Nederlanders paste mede hierom het afgelopen zorgseizoen de zorgverzekering aan. In veruit de meeste gevallen ging het om een aanpassing van de polis bij de huidige verzekeraar. Hierbij is nog nadrukkelijker dan voorheen gekeken naar de dekking van de verzekering, in verhouding tot de premie. Dit blijkt uit de KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2012 van onderzoeksbureau MarketResponse en Jan M. de Mos Consultancy. De switchcijfers van dit jaar bevestigen dit beeld.

De groep die zich wil gaan oriënteren neemt verder toe
Hoewel men niet direct van plan is te wisselen van zorgverzekeraar, neemt het aantal mensen dat zich komend jaar gaat heroriënteren en zorgverzekeraars opnieuw met elkaar gaat vergelijken verder toe (van 21% in 2010, 25% in 2011 naar 27% in 2012). De reden is niet zozeer onvrede over de dienstverlening zelf, maar veel meer over premie en de verhouding tot de dekking die geboden wordt. Dienstverlening geeft minder dan in 2011 aanleiding tot onvrede.

Nederlander geeft zorgverzekeraar een 7,6
Ondanks de toenemende druk op de reputatie van de zorgmarkt, blijft de Nederlander over het algemeen tevreden over zijn zorgverzekeraar. Gemiddeld beoordelen ze de kwaliteit van dienstverlening met een 7,6, vergelijkbaar met het oordeel van de afgelopen jaren. De verschillen tussen de labels zijn klein als het gaat om de dienstverlening. De verschillen tussen labels worden groter wanneer we kijken naar het enthousiasme van klanten over de eigen zorgverzekeraar. Ook dit jaar weten de kleinere labels met een duidelijke focus op een bepaalde doelgroep of specifieke positionering zich weer te onderscheiden van (middel)grote labels. Voor de labels bovenaan de loyaliteitsranking geldt over het algemeen dat de kwaliteit van de dienstverlening wat hoger dan gemiddeld beoordeeld wordt.

Meer informatie
Meer informatie over de Klantenmonitor Zorgverzekeringen en een artikel met de belangrijkste uitkomsten is te vinden op de website van MarketResponse.

Gezondheidsonderzoek bij diabetespatiënten op Vierdaagse

Inspanningsfysioloog prof. dr. Maria Hopman van het UMC St Radboud start een nieuw Vierdaagse onderzoek, in samenwerking met het Diabetes Fonds. Hopman volgt 30 mensen met diabetes: ze onderzoekt wat het effect van vier maanden voorbereidende wandeltraining is op lichamelijke fitheid, insulinegevoeligheid en het risico op hart- en vaatziekten bij mensen met diabetes type 1 en 2.

Bewegen
Ook onderzoeken Hopman en haar team tijdens de Vierdaagse welk effect wandelen heeft op de vocht- en zouthuishouding van diabetespatiënten.
In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen diabetes en elk jaar komen er 70.000 nieuwe patiënten bij. Zo’n 90 procent van hen heeft diabetes type 2. Bewegen helpt om diabetes type 2 te voorkomen en heeft ook een positief effect als mensen al diabetes hebben. Door veel te bewegen hoeven mensen met diabetes vaak minder insuline toe te dienen of minder medicatie te slikken. Een actieve levensstijl helpt om lagere bloedsuikers te krijgen en om deze beter in balans te houden op de langere termijn. Ook zorgt lichaamsbeweging voor een betere vetstofwisseling en dit helpt om complicaties te voorkomen.

Lees verder op de website van het UMC St Radboud

Bescherm Je Huid Dag op 12 mei 2012

De landelijke Bescherm Je Huid Dag wordt georganiseerd om een grotere bewustwording te creëren van de gevaren van de zon. Daarnaast wordt het belang van regelmatige huidcontrole (= zelfcontrole) benadrukt, om zo huidkanker in een vroeg stadium te herkennen. De landelijke Bescherm Je Huid Dag wordt georganiseerd door het Huidfonds, De Stichting Melanoom, De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), LEO Pharma en La Roche-Posay.

Epidemiologen voorspellen dat 1 op de 6 Nederlanders een vorm van huidkanker krijgt: melanoom, basaalcel- of plaveiselcelcarcinoom. Voor alle vormen geldt: hoe eerder je verdachte plekjes ontdekt, hoe groter de kans is om huidkanker te voorkomen en op tijd te behandelen. Het aantal mensen met huidkanker neemt schrikbarend toe: tussen 2001 en 2011 steeg het aantal mensen met de diagnose huidkanker van ongeveer 15.000 naar bijna 40.000.

Naar verwachting zullen er in 2020 jaarlijks 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij komen. Er zijn hiervoor verschillende oorzaken aan te wijzen. Niet alleen hebben veel mensen een huidtype I of II, maar Nederlanders gaan ook steeds vaker naar zonnige vakantiebestemmingen. Daarbij smeren zij zich in met betrekkelijk lage factoren en liggen graag de hele dag in de zon. Verder zijn Nederlanders niet gewend de huid zelf, of door een dermatoloog te laten controleren.

Meer informatie
Voor meer informatie en aanmelding voor de Bescherm Je Huid Dag: www.beschermjehuid.com

Interactieve website over diabetes in 2013

diabetesVanuit het project ‘Diabetes zelf in de hand’ wordt een interactieve website over diabetes ontwikkeld die informatie op maat gaat bieden voor mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders en mantelzorgers. Halverwege 2013 moet de website over diabetes voor iedereen toegankelijk zijn. Voor de ontwikkeling van de site wordt onder meer gebruikgemaakt van resultaten uit het NIVEL-onderzoek Nooit meer chocola.

De interactieve website over diabetes moet informatie bieden voor verschillende doelgroepen en vragen beantwoorden zoals:

  • Wat moeten mensen met een verstandelijke beperking weten als ze diabetes krijgen?
  • Waar vinden zij en mantelzorgers meer informatie?
  • Hoe zorg je ervoor dat ze gezond kunnen leven en zelf de regie houden?
  • Wat kunnen begeleiders en mantelzorgers doen voor mensen met een verstandelijke beperking die diabetes hebben?

Om dit alles te bewerkstelligen zijn het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Mikado, het NIVEL, Stichting Ookjij.nl en Zorgbelang Gelderland het project ‘Diabetes zelf in de hand’ gestart. Ze willen mensen met een verstandelijke beperking met diabetes, mantelzorgers en begeleiders informatie op maat geven en zelfmanagement stimuleren. Ze gebruiken elk hun eigen kennis, expertise en netwerk om de site zó te ontwikkelen dat het een interactief platform wordt met informatie die perfect aansluit bij de doelgroep en hun begeleiders. Het NIVEL zal testen of de website voldoet aan de informatiebehoeften van mensen met een verstandelijke beperking met diabetes, mantelzorgers en begeleiders.
[NIVEL]