Gelderlanders sportief maar niet altijd gezond

Gelderse Sportmonitor 2011In Gelderland sport 76 procent van de inwoners minimaal één keer per maand. Het percentage ligt hiermee hoger dan het landelijke gemiddelde dat op 66 procent ligt. Dit blijkt uit de Gelderse Sportmonitor, een onderzoek naar het sportgedrag van inwoners van Gelderland. De Gelderse Sportmonitor is opgesteld door de Gelderse Sport Federatie en Spectrum CMO Gelderland in opdracht van de provincie Gelderland. De sportmonitor geeft een nulmeting van het Gelders sport- en beweeggedrag.

voorblad sportmonitorIets meer dan driekwart (76 procent) van de Gelderse bevolking mag zich sporter noemen volgens de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO-norm), want sport minimaal één keer per maand. In de regio Rivierenland en bij enkele bevolkingsgroepen ligt de sportdeelname lager. Bij de bevolkingsgroepen gaat het hier om ouderen, Gelderlanders met een beperking en/of chronische aandoening, lager opgeleiden, niet-werkenden en verdieners beneden modaal. Het onderzoek wordt tweejaarlijks gedaan.

Boven de norm
Gelderlanders scoren boven de norm die de provincie in het programma ‘Gelderland Sport’ heeft gesteld. Hierin staat dat in 2016 driekwart van de Gelderse burgers eenmaal in de maand moet sporten en bewegen.

Nederlandse Norm Gezond Bewegen
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) normeert lichaamsbeweging uit het oogpunt van gezondheid. Voor het behoud van een goede gezondheid is het voor volwassenen wenselijk ten minste vijf dagen per week 30 minuten matig intensief te bewegen. Ruim de helft (56 procent) van de Gelderse bevolking van 18 tot 65 jaar voldoet aan de NNGB. Gelderland blijft met 61 procent licht achter bij Nederland wat deze norm betreft. Minder scoren hier de regio Rivierenland, mannen, Gelderlanders van niet-Nederlandse afkomst, hoger opgeleiden en verdieners boven modaal.

Leefstijl
In het onderzoek is ook gekeken naar rookgedrag, alcoholgebruik en overgewicht. Op deze levensstijlaspecten scoren enkele bevolkingsgroepen ongunstig, bijvoorbeeld mensen met een beperking, lager opgeleiden en niet-werkenden. Gelderland heeft met 17 procent minder rokers dan het landelijk gemiddelde dat op 23 procent ligt. Rokers sporten en bewegen minder dan niet-rokers. Het alcoholgebruik ligt met 80 procent op het landelijke niveau. Hoger opgeleiden, scholieren/studenten en mensen met een midden en hoog inkomen drinken meer dan gemiddeld. Van de Gelderlanders heeft 42 procent overgewicht, van wie 10 procent ernstig. Hoewel Gelderland hiermee beter scoort dan het landelijke gemiddelde (47 procent) is dit nog steeds te veel.
[Provincie Gelderland]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.