Online zelfhulp voor depressieve diabetespatiënt in basispakket VGZ

Zorgverzekeraar VGZDe online zelfhulpcursus Diabetergestemd.nl staat online. De cursus helpt depressieve klachten bij diabetespatiënten te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat 16 tot 20% van de diabetespatiënten lijdt aan een depressie. VGZ vergoedt de cursus Diabetergestemd.nl als eerste in Nederland.

E-health
Zorgverzekeraar VGZ kondigde eerder in de media aan flink in te zetten op e-health in de zorginkoop. Diabetergestemd.nl is volgens de verzekeraar een nieuw voorbeeld van een bewezen effectief en laagdrempelig e-health programma. ‘Vaak wordt er vanuit de behandeling van diabetes onvoldoende aandacht geschonken aan de psychologische effecten. Deze kunnen zowel voor de diabetes als mentaal, op langere termijn, ernstige gevolgen hebben. Dit soort interventies helpt de klant om zelf met de mentale aspecten aan de slag te gaan en versterkt de reguliere behandeling, aldus Stephan Hermsen, zorginkoper van VGZ.

Verminderen van depressieve klachten
Diabetergestemd.nl is ontwikkeld door VU medisch centrum in samenwerking met het Trimbos-instituut en wordt aangeboden door Mentalshare. De cursus is gebaseerd op Kleur je leven, een bewezen effectieve online zelfhulpcursus gericht op somberheidklachten. Uit recent onderzoek van VU medisch centrum blijkt Diabetergestemd.nl effectief in het verminderen van depressieve klachten bij diabetespatiënten. Daarnaast blijkt een gunstig effect op diabetesspecifieke psychische klachten.

Acht internetlessen
De online cursus bestaat uit 8 lessen die zelfstandig via het internet worden gevolgd. De lessen bevatten schriftelijk en gesproken informatie, korte films van patiënten en animaties. Tijdens de lessen leert de patiënt meer over depressieve klachten en hoe men deze zelfstandig vermindert. Er wordt specifiek aandacht besteed aan leven met diabetes. Elke les wordt afgerond met huiswerkopdrachten, waar een psycholoog feedback op geeft. Een psycholoog beoordeelt op basis van een online intake of de cursus geschikt is voor de betreffende patiënt. Meer informatie over de cursus Diabetergestemd.nl kunt u vinden op www.diabetergestemd.nl.

Invloed depressie op diabetes
In Nederland hebben 900.000 mensen diabetes (type I en II), waarvan één op de vijf tot één op de zes last heeft van depressieve klachten. De kans op depressie bij mensen met diabetes is dubbel zo hoog dan voor mensen die geen diabetes hebben. Het herkennen en behandelen van depressieve klachten is van belang bij een diabetespatiënt. Depressieve klachten kunnen de zorg voor diabetes namelijk bemoeilijken, wat kan leiden tot slechtere glucosewaarden, waardoor de stemming verder verslechterd. Ook kan een depressie de glucosewaarden direct beïnvloeden.
[Zorgverzekeraar VGZ]

UMC Utrecht sterkste ziekenhuismerk van Nederland

UMC UtrechtHet UMC Utrecht is voor de gemiddelde Nederlander het ziekenhuis met de sterkste reputatie. Het UMC St Radboud in Nijmegen en het AMC in Amsterdam bezetten plaats twee en drie. De koppositie dankt het UMC Utrecht aan de nationale bekendheid van de organisatie en de hoge waarderingsscore. Ook als men het ziekenhuis nog nooit heeft bezocht, heeft men veel vertrouwen in het UMC Utrecht. Dit blijkt uit een grootschalig merkenonderzoek door Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 4.700 Nederlanders. De top-10 van sterkste ziekenhuismerken is in vergelijking met de vorige meting van 2009 vrijwel ongewijzigd.

Top-10 van ziekenhuizen met de sterkste reputatie op nationaal niveau (+ positie in 2009)
1. (1) Universitair Medisch Centrum Utrecht
2. (3) UMC St Radboud
3. (2) Academisch Medisch Centrum (AMC)
4. (5) Erasmus MC
5. (4) Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL)
6. (7) Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
7. (6) VU Medisch Centrum
8. (8) Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
9. (9) Bronovo
10. (10) Slotervaart Ziekenhuis

Senioren veel kritischer over ziekenhuizen
Wat verder opvalt aan het onderzoek, is de kritische houding die senioren in de afgelopen twee jaar hebben gekregen ten aanzien van ziekenhuizen. Vijfenvijftigplussers zijn aanzienlijk negatiever over ziekenhuizen gaan denken. Terwijl senioren in 2009 nog bovengemiddeld enthousiast over deze sector waren, is de stemming in korte tijd helemaal omgeslagen. “Alle negatieve publiciteit over ziekenhuizen heeft de 55-plusser kennelijk flink aangegrepen”, aldus merkadviseur Beerda. “Het imago van ziekenhuizen is vooral onder deze bevolkingsgroep veel minder sympathiek geworden. De informatievoorziening en de patiëntbejegening worden door hen minder positief beoordeeld.”

UMC Groningen biedt de meeste kwaliteit volgens omwonenden
In het onderzoek is ook navraag gedaan naar de kwaliteitsbeleving onder de direct omwonenden van alle ziekenhuizen. Net als in 2009 vinden omwonenden dat het Universitair Medisch Centrum Groningen de hoogste medische kwaliteit biedt.

Top-10 kwaliteitsbeleving ziekenhuizen onder direct omwonenden
1. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
2. UMC St Radboud
3. Ziekenhuis NijSmellinghe
4. Antonius Ziekenhuis
5. Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
6. Universitair Medisch Centrum Utrecht
7. Martini Ziekenhuis
8. Slingeland Ziekenhuis
9. Sint Maartenskliniek
10. Isala Klinieken

Onderzoek onder 4.700 respondenten
Met het onderzoek zijn de merkkracht en het imago gemeten van alle 94 academische, gespecialiseerde en algemene ziekenhuizen van Nederland. Hiervoor zijn 4.700 respondenten ondervraagd. De onderzoeksgroep is representatief voor de Nederlandse bevolking boven 18 jaar.

Foodwatch: Maak schone en vieze keukens openbaar met Smiley’s

Op vrijdag 2 september horen horecaklanten of ze voortaan mogen weten welke keukens schoon zijn en welke een potje maken van de hygiëne. foodwatch eiste begin dit jaar dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de horeca-inspectierapporten van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) openbaar maakt. foodwatch, de organisatie voor eerlijk eten, deed hiervoor bij de rechter een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Het systeem om de inspecties openbaar te maken heeft zich al bewezen. Openheid over de keukenhygiëne in de horeca is in Denemarken al tien jaar de norm. De laatste inspectie is in iedere horecagelegenheid te lezen. De klant kan aan de treurige of blije ‘Smiley’ bij de deur zien hoe schoon de keuken is. De Smiley’s staan met de inspectieverslagen op het web en worden verwerkt in mobiele apps.

Klanten zijn tevreden met de informatie en hoewel de meeste ondernemers aanvankelijk tegen waren, kan ruim 88 procent inmiddels niet meer zonder hun Smiley. De beste, schoonste Deense restaurants krijgen extra klanten, vanwege hun blije Smiley aan de deur. foodwatch pleit ervoor dat Nederland het Smiley-systeem ook invoert.

Helaas houdt de nVWA alle informatie over de keukens die zij inspecteert onder de pet, al tientallen jaren. Het ministerie laten weten dit te doen om te voorkomen dat privacygevoelige informatie, zoals persoonsnamen, openbaar wordt gemaakt. De Koninklijke Horeca Nederland is ook tegen openheid.

foodwatch vindt geheimhouding een ouderwetse werkwijze, die geen rekening houdt met het feit dat klanten tegenwoordig meer en actuele informatie verlangen. Als de inspecteurs in de horecakeukens wanprestaties tegenkomen, moet dat juist zo snel mogelijk naar buiten worden gebracht, vindt foodwatch. “Bovendien zijn de gegevens er al, geef ze door aan de consumenten die de informatie goed kunnen gebruiken.” stelt Bart van Opzeeland van foodwatch. “De nVWA is een publieke dienst, het is heel logisch dat burgers voortaan inzage krijgen in de resultaten.”

Van Opzeeland wijst erop hoe machteloos klanten zonder deze informatie zijn. “Als je uit eten gaat, mag je als klant zelf niet in de keuken komen, uit hygiënische overwegingen. Maar je hebt een heel direct belang. Vieze keukens kunnen leiden tot nare besmettingen. Dankzij het Smiley-systeem kunnen bedrijven laten zien dat ze schoon werken en kunnen consumenten een veilige keus maken.”
[Persbericht Foodwatch Nederland]

KWF Kankerbestrijding subsidieert Leids onderzoek naar blaaskanker

Dr. Geertje van der Horst, dr. Rob Bevers en dr. Gabri van der Pluijm van het Leids Universitair Medisch Centrum hebben een subsidie gekregen van KWF Kankerbestrijding. De onderzoekers van de afdeling Urologie gaan met deze subsidie van 550.000 onderzoek doen naar blaaskanker. Van der Pluijm is heel blij met de subsidie: “Onze aanvraag is gehonoreerd met een maximale toekenning. Hiermee kunnen we uniek onderzoek doen op het gebied van blaaskanker.”

Boosdoeners
Het nieuwe onderzoek richt zich op de rol van tumorstamcellen en het omliggende weefsel bij het ontstaan van blaaskanker en zijn uitzaaiingen. Met behulp van optical imaging volgen de onderzoekers de groei en uitzaaiing van blaaskankercellen. Hierbij gebruiken zij lichtgevende cellen, waardoor zij het gedrag van blaaskankercellen zeer gedetailleerd kunnen bestuderen. “De verwachting is dat maar een klein deel van de kankercellen de echte boosdoeners zijn. We willen precies weten hoe die zich gedragen”, aldus Van der Pluijm. De onderzoeksgroep van dr. Van der Pluijm hoopt met de verworven kennis nieuwe therapieën te kunnen ontwikkelen die op termijn leiden tot een betere behandeling van blaaskanker.

Duurste behandeling
Blaaskanker is moeilijk te behandelen omdat het vaak terugkomt in de blaas zelf of doorgroeit buiten de blaas (uitzaaiingen). Hierdoor zijn regelmatig controle-onderzoeken en behandelingen nodig. Dit maakt de behandeling van blaaskanker tot één van de duurste onder de kwaadaardige tumoren.

Antimuggenspray en antibacteriele handgel niet altijd onschadelijk

malariamugVeel niet-toegelaten biociden aangetroffen in de handel
Ongeveer 40% van de onderzochte biociden die worden verkocht in de groot- en detailhandel is niet toegelaten op de Nederlandse markt. Dat blijkt uit resultaten van een gezamenlijke controleactie naar biociden van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA), de VROM-Inspectie (VI) en de waterschappen vorig jaar. Het gaat vooral om producten voor persoonlijke hygiëne, aangroeiwerende middelen en insectenwerende middelen.

Denk daarbij aan desinfecterende handgel, aangroeiwerende verf voor pleziervaart, en producten voor het op afstand houden van muggen, teken of vlooien. Dat deze producten niet zijn toegelaten, wil nog niet zeggen dat ze een risico opleveren. De risico’s voor mens, dier en milieu van deze producten zijn echter (nog) niet beoordeeld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

In Nederland mogen alleen biociden worden verhandeld of gebruikt waarvan het risico is beoordeeld en die regulier zijn toegelaten door het (Ctgb). Producten die voor 15 september 2009 zijn aangemeld en waarvan het Ctbg nog een definitief besluit moet nemen over de toelaatbaarheid, mogen nog wel worden verhandeld.

Maatregelen
In totaal hebben de inspectiediensten 408 producten beoordeeld bij 590 bedrijven: groothandels, bouwmarkten, tuincentra, supermarkten, drogisterijen, warenhuizen en hun leveranciers. 168 producten zijn beoordeeld als niet toegelaten. Er zijn 78 boetes opgelegd (soms voor meerdere producten), 29 schriftelijke waarschuwingen gegeven en 3 keer een last onder dwangsom aangekondigd. Maatregelen zijn zo mogelijk bij de leveranciers genomen, zodat het verhandelen van niet-toegelaten middelen bij de bron kan worden aangepakt. Ook is de verkoop van niet-toegelaten producten in de hele keten gestaakt. In een aantal gevallen was een maatregel niet nodig, omdat oude leveringen al uit het handelskanaal waren gehaald. Overtredingen worden bestraft volgens de Sanctiestrategie Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die begin 2011 is vastgesteld. Boetes kunnen oplopen tot € 2000.

Verantwoordelijkheid leverancier en detailhandelaar
Gezien de resultaten van de gezamenlijke handhavingsactie lijkt de branche nog onvoldoende op de hoogte van de geldende wetgeving. Ondernemers zijn zich niet altijd bewust dat ze handelen in (niet toegelaten) biociden. Het is de verantwoordelijkheid van leveranciers én detailhandelaren om na te gaan of de gebruikte biocide is toegelaten door of aangemeld bij het Ctgb. Een toegelaten biocide is te herkennen aan een Nederlands toelatingsnummer op de verpakking bestaande uit 5 cijfers en de hoofdletter N. Een aangemelde biocide heeft nog geen nummer.

Verkeerd gebruik van biociden kan schadelijk zijn
Biociden zijn middelen die worden gebruikt om schadelijke organismen te vernietigen. Het gaat bijvoorbeeld om desinfecteermiddelen, ontsmettingsmiddelen, conserveringsmiddelen of ongediertebestrijdingsmiddelen. Ze bevatten werkzame stoffen die specifiek zijn geselecteerd voor het organisme dat ze moeten bestrijden. Verkeerd gebruik of een onnodig hoge concentratie aan werkzame stoffen kan schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Ook kan het resistentie veroorzaken waardoor de bestrijding van het ongewenste organisme op termijn steeds moeilijker wordt. Biocidewetgeving is daarom belangrijk.
[Voedsel en Warenautoriteit]

Meeste Nederlanders voelen zich gezond

GezondheidHet merendeel van de Nederlanders beoordeelt zijn gezondheid als goed of zeer goed. Vrouwen en ouderen voelen zich minder vaak gezond. De gezondheidsbeleving hangt ook af van het aantal langdurige aandoeningen dat iemand heeft. Vooral mensen met een rugaandoening voelen zich minder vaak gezond.

Acht op de tien hebben goede of zeer goede gezondheid
In 2010 noemen acht op de tien Nederlanders hun eigen gezondheid goed of zeer goed. Slechts bijna 4 procent beoordeelt zijn gezondheid als slecht of zeer slecht. Dat laatste komt overeen met 635 duizend mensen. Oudere mensen zijn minder positief over hun gezondheid dan jongeren. Daarnaast voelen vrouwen zich minder gezond dan mannen. Van de mannen noemt 82 procent zijn gezondheid goed of zeer goed, van de vrouwen is dat 78 procent. Deels komt dit verschil doordat vrouwen langer leven en dus gemiddeld ouder zijn. Vrouwen hebben echter ook vaker last van langdurige aandoeningen dan mannen.

Ongezond voelen hangt samen met langdurige aandoeningen
Mensen met een langdurige aandoening voelen zich vaker ongezond, vooral als ze meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Zo noemt van de mensen met drie of meer langdurige aandoeningen maar 37 procent zijn gezondheid goed of zeer goed. Mannen en vrouwen verschillen hierin niet. Van degenen zonder langdurige aandoening noemt 95 procent zijn gezondheid goed of zeer goed.

Vooral mensen met een rugaandoening voelen zich minder vaak gezond
De zes meest genoemde langdurige aandoeningen in 2010 zijn migraine (14 procent van de bevolking), hoge bloeddruk (13 procent), gewrichtsslijtage (11 procent), rugaandoeningen (9 procent), nek-of schouderaandoeningen (9 procent) en astma (8 procent). Mensen met een rugaandoening ervaren hun gezondheid het minst als goed. Slechts 46 procent van de rugpatiënten noemt zijn gezondheid goed of zeer goed. Rugaandoeningen komen zelden alleen, 63 procent heeft daarnaast nog twee of meer langdurige aandoeningen.
[Centraal Bureau Statistiek]

Zorgverzekeraars waarschuwen voor weinig tot geen volumegroei ziekenhuizen in 2012

zorgZN heeft de brancheverenigingen NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) per brief gevraagd hun leden, voor zover nog niet bekend, te waarschuwen voor het feit dat de volumegroei voor 2012 nihil of zelfs negatief zal zijn. Dit komt door aftrek van overschrijdingen uit het verleden en verwachte overschrijdingen voor 2011.

In het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012–2015 dat op 4 juli jongstleden is afgesloten door de minister van VWS, de NVZ, NFU ZKN en ZN, is de intentie vastgelegd om de uitgavengroei van de ziekenhuiszorg structureel te beheersen. Dit is nodig om goede, toegankelijke en betaalbare patiëntenzorg te kunnen garanderen, ook voor de toekomst.

Geen goed beeld
De veldpartijen zijn een inspanningsverplichting aangegaan om de volumegroei te beperken tot maximaal 2,5 procent. Zorgverzekeraars waarschuwen nu dat het genoemde cijfer van 2,5 procent volumegroei geen goed beeld geeft van de beschikbare ruimte voor 2012. Na aftrek van onder andere overschrijdingen uit het verleden en de verwachte overschrijdingen van het budgettaire kader in 2011 is het gevolg dat de effectieve groeiruimte voor 2012 op landelijk niveau nihil of mogelijk zelfs negatief is.

Onderhandelingen zorginkoop 2012
Zorgverzekeraars staan nu aan het begin van de onderhandelingen met zorgaanbieders in het kader van de zorginkoop voor 2012. ZN acht het daarbij van essentieel belang dat alle leden van de betrokken veldpartijen, de individuele zorgaanbieders en zorgverzekeraars een gelijke perceptie hebben van hetgeen er op landelijk niveau is afgesproken. Om de gewenste trendbreuk in de beheersing van de zorguitgaven te kunnen realiseren, gaan zorgverzekeraars er bij hun inkoopbeleid voor 2012 dan ook van uit dat op landelijk niveau geen groeiruimte beschikbaar is.
[Zorgverzekeraars Nederland]

Onderzoek naar de gevolgen van diabetes

diabetesMensen met diabetes hebben vaak ook bijkomende lichamelijke problemen, zoals hart- en vaatziekten of slechter zien. Dat kan veel invloed hebben op hun leven. Daar doet het VU Medisch Centrum (VUmc) onderzoek naar.

De VUmc heeft nog driehonderd mensen nodig voor dit onderzoek. Het gaat om mensen met diabetes en een of meer complicaties, zoals: hart-en vaatziekten, nieraandoeningen, oogproblemen, beschadigde zenuwen en voetproblemen, seksuele problemen en maag-en darmklachten.

Online vragenlijst

Mensen kunnen eenvoudig aan het onderzoek meedoen door anoniem de online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over diabetes, hun stemming, diabetescomplicaties en wat ze vinden van de eventuele psychologische begeleiding hierbij. Veel mensen met diabetes en complicaties krijgen te maken met depressie en somberheid. Welke ervaringen hebben zij daarmee? De deelnemers ontvangen als dank van de onderzoekers een cadeaubon. Het onderzoek loopt tot maart 2012.
[Diabetes Fonds]