Specialisten gebruiken iPad aan bed

iPadEen aantal medisch specialisten van het Deventer Ziekenhuis gebruikt tegenwoordig de ipad om het medisch dossier aan een patiënt in bed te laten zien.

Het Deventer Ziekenhuis werkt al enige tijd met een digitaal dossier. Ook wil het optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die e-health biedt. Het gevolg is dat de manier van werken voor de zorgverleners nogal is veranderd. Was er 5 jaar geleden nog een kar met dikke papieren dossiers nodig tijdens de visites in de kliniek, nu kunnen de artsen met de ipad naar het bed lopen en de informatie tonen die ze willen. Snel, altijd actueel en compact. De ipad past in een doktersjas.

De ICT van het ziekenhuis ontwikkelde een soort app waarmee de artsen grote delen van het medisch dossier kunnen laten zien, de laatste röntgenfoto’s kunnen tonen, of de bloeduitslagen kunnen opvragen. Nakijken wie er ook al weer vandaag op het spreekuur waren, of welke patiënten er nu in de kliniek of op de spoedeisende hulp liggen kan ook.

InfectionGuide: App over infectiepreventie voor medewerkers in de zorg

App Infectionguide over infectieziektenAlle actuele kennis over infectiepreventie in app bijeen gebracht
InfectionGuide is een medische app voor iPad en iPhone. Medewerkers in de zorg hebben hiermee altijd de meest actuele informatie over de noodzakelijke maatregelen bij een infectieuze patiënt beschikbaar.

Adviseurs in infectiepreventie Tensen & Nolte werken al jaren op projectbasis in zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen. ‘We lopen daar vaak tegen dezelfde vragen aan van medewerkers die met potentieel besmettelijke patiënten te maken hebben’, zegt Karina Nolte. ‘De informatie die zij zoeken, is er wel maar is niet altijd makkelijk benaderbaar. In de ruimte waar zij werken staat geen computer, of degene die de kennis heeft is onbereikbaar op het moment dat de vraag zich voordoet. Wat is er dan logischer om moderne technologie in te zetten om de bestaande kennis op het gebied van infectiepreventie overal beschikbaar te krijgen? In de zorg worden zowel de iPad als de iPhone steeds vaker gebruikt en de app die we hebben ontwikkeld, is voor beide geschikt. De directe beschikbaarheid van kennis die we via deze app eenvoudig benaderbaar maken, stelt de medewerker in staat professioneler te handelen en vragen van patiënten direct te beantwoorden. In de ziekenhuizen werkt weliswaar altijd een ziekenhuishygiënist, maar die is niet altijd direct bereikbaar. En in verpleeg- en verzorgingshuizen is die functie veel minder goed ingevuld. En in huisartsenpraktijken is de kennis over infectiepreventie ook niet altijd voorhanden. Heb je die kennis wel, dan kun je bijvoorbeeld direct isolatiemaatregelen treffen of een antibioticabeleid in gang zetten. Dat is niet alleen in het belang van de patiënt zelf, maar ook van de andere patiënten in diens omgeving én van de medewerkers.’

Eenvoudige zoekfunctie
Wie de app opent, ziet een alfabetische lijst van alle bekende infectieziekten én van de ziekteverwekkers die deze ziekten veroorzaken. Dat is handig, want het stelt de gebruiker in staat om op beide te zoeken. Wie doorklikt, krijgt informatie over het ziektebeeld en hoe het zich verspreidt, de eventueel noodzakelijke isolatiemaatregelen, het eerste keus antibioticum, en eventuele bijzonderheden. Bij Ehec bijvoorbeeld staat actuele informatie over de recente uitbraak hiervan die in Duitsland aan meerdere mensen het leven kostte. Nolte: ‘Is de gebruiker online, dan zoekt de app iedere vijf minuten naar een update. Maar na het downloaden is de app op het toestel zelf beschikbaar en dus ook toegankelijk als dit offline is. Ook is voorzien in een feedback-optie waarmee medewerkers een vraag kunnen stellen aan ons, of correcties of aanbevelingen kunnen doorgeven. Wij krijgen dat via mail binnen en beantwoorden ook via mail. Op werkdagen doen we dit binnen twee uur en in het weekend dezelfde dag. Deze dienst is kosteloos.’

De app kost 8,99 euro. Voor het vullen met informatie hebben de initiatiefnemers zich ondermeer gebaseerd op de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie en de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, informatie van de RIVM en van de Amerikaanse Centers for Disease Control. ‘We gebruiken ook evidence uit de praktijk en recente literatuur’, zegt Nolte. ‘Bij het bieden van updates laten we eerst altijd een controle op de inhoud uitvoeren door een arts-microbioloog.’

Uitbreidingen
Hoewel Tensen & Nolte even willen afwachten hoe de app in de praktijk wordt ontvangen, denken ze ook al na over mogelijke uitbreidingen. Nolte: ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan fotosituaties die gebruikers kunnen maken en aan ons kunnen versturen om hun vragen te verduidelijken: “Is dit een geschikt gezichtsmasker?”.  Filmpjes zijn ook een optie, bijvoorbeeld om een ruimte in beeld te brengen als medewerkers zich afvragen of die geschikt is voor isolatie van een patiënt. Aanvullingen uit het veld zelf zijn meer dan welkom. Infectiepreventie is een onderdeel van de directe patiëntenzorg tenslotte, de medewerkers hebben er dagelijks mee te maken. En we weten uit ervaring dat er vragen genoeg leven.’

Bekijk de InfectonGuide in de Apple App Store.

[Tensen & Nolte]

Extra drukte SOA & SENSE spreekuren GGD Hollands Noorden

condoomNa warme dagen extra drukte SOA & SENSE spreekuren GGD Hollands Noorden
Onveilige seks leidt tot toename van SOA. De afgelopen periode zijn er bij de GGD Hollands Noorden veel aanvragen voor een onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Een van de belangrijkste redenen is onveilige seks. Het warme weer van de afgelopen periode kan hier aan hebben bijgedragen. De spreekuren op de vijf GGD locaties (2x Alkmaar, Hoorn, Schagen en Den Helder) zitten overvol. Ook het aantal gevonden soa (vooral chlamydia, gonorroe en lues) is toegenomen.

Toename cliënten soa spreekuren
In het tweede kwartaal zijn bijna 11% meer soa-consulten geweest t.o.v. het tweede kwartaal in 2010 (730 tegenover 660 consulten). Het aantal gevonden soa (vooral chlamydia, gonorroe en lues) is in dezelfde periode gestegen met 17,5% (121 tegenover 103 soa). Daarnaast vinden wij nog soa die buiten de registratie van het RIVM vallen. Relatief zijn er dus ook meer soa gevonden bij onze cliënten. Deze trend zet door in juli. Het gevolg is dat de spreekuren overvol zitten. Voor personen met klachten of met hoog risico regelen we extra spreekuurtijd. Dat betekent dat personen met laag risico, bijvoorbeeld start van een nieuwe relatie, langer moeten wachten op een afspraak of het advies krijgen bij de huisarts langs te gaan

SOA bestrijding bij de GGD Hollands Noorden
Op vijf GGD locaties, in Alkmaar (2x), Hoorn, Schagen en Den Helder, heeft de GGD Hollands Noorden spreekuren voor onderzoek op soa. Dit zijn spreekuren voor personen die een hoog risico hebben in het oplopen van een soa. Het gaat dan om jongeren onder de 25 jaar, mannen die seks hebben met mannen, prostituees, personen met veel wisselende onbeschermde sekscontacten, personen met klachten en personen die gewaarschuwd zijn dat de sekspartner een soa heeft. Met deze spreekuren heeft de GGD regionale expertise opgebouwd als het gaat om diagnostiek en behandeling. De spreekuren zijn laagdrempelig en kan op anonieme basis. Jongeren onder de 25 jaar kunnen bij de GGD ook terecht voor seksualiteitsvragen inclusief anticonceptie (SENSE).

Zie voor meer informatie over de SOA / SENSE spreekuren van de GGD Hollands Noorden ook de website www.ggdhollandsnoorden.nl.

Derde editie iPad magazine over diabetes is nu verkrijgbaar

iPadIn dit zomernummer onder andere aandacht voor het pakken van een terrasje met diabetes, op vakantie gaan naar Malta, verschillende Diabetes App’s en het gebruik van iPad’s in de zorg.

DiabetesDigital Magazine is een uitgave van DoubleCheck en speciaal gemaakt voor de iPad. Het magazine maakt optimaal gebruik van de interactieve mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld vanuit artikelen direct door naar websites met relevante aanvullende informatie, zoals die van het Diabetes Fonds. In het magazine staan informatieve video’s, en het biedt de mogelijkheid om direct te reageren. Het magazine verschijnt tweemaandelijks en is in de App Store te vinden.

Download gratis de Free trial versie van DiabetesDigital.

Hoe werkt het?
Wanneer u de App hebt gedownload en bekijkt, raakt u het scherm helemaal onderin aan. Dan verschijnt een donkergrijze balk, met aan de linkerkant ‘BUY’. Wanneer u hier op klikt kunt u het volledige magazine kopen voor € 1,59 (de eerste week gratis!).
[Diabetes Fonds]

Roken hindert effect chemokuur

SigarettenMensen met kanker die roken, schaden daarmee mogelijk het gunstige effect van de chemokuur die ze volgen. Dat heeft onderzoeker Jessica van der Bol van het Erasmus MC vastgesteld.

Omzetting
Van verschillende stoffen in sigarettenrook is bekend dat ze invloed uitoefenen op de bestanddelen van een chemokuur. De tabakstoffen hebben effect op de omzetting van de chemo-ingrediënten in het lichaam.

Blootstelling
Jessica van der Bol onderzocht op de afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC 190 patiënten, zowel rokers als niet-rokers. Al deze mensen volgden een chemotherapie met het bestanddeel irinotecan. De rokers bleken een veel lagere blootstelling aan de werkzame stof SN-38 in hun bloed te hebben. Het verschil met de niet-rokers bedroeg maar liefst 40%.

Bijwerkingen
De rokers bleken ook minder last te hebben van een bepaalde bijwerking, namelijk een tekort aan witte bloedcellen. Dit duidt erop dat de chemokuur bij hen waarschijnlijk niet zo krachtig werkte.

Falen therapie
Van der Bol concludeert dat patiënten die roken tijdens hun behandeling mogelijk een verhoogd risico lopen op het falen van de chemotherapie, doordat in hun lichaam irinotecan te snel wordt afgebroken. Patiënten kennen irinotecan onder de merknaam Campto.

Weinig bekend
Om de behandeling voor elke individuele patiënt maximaal te laten slagen, heeft Van der Bol in haar proefschrift een nieuwe doseringsformule voor irinotecan ontwikkeld.

Opvallend genoeg is weinig bekend over de invloed van roken op het slagen van behandelingen van kanker. Dit is voor veel mensen belangrijk: ruim een op de drie patiënten met kanker rookt.
[ErasmusMC]

Leefstijl heeft grote invloed op vroegtijdige sterfte

GezondheidVoor vrouwen van middelbare leeftijd met een lage ‘gezonde leefstijlscore’ is het overlijdensrisico net zo groot als voor vrouwen zonder ongezonde gedragingen, maar die 15 jaar ouder zijn. Voor mannen bedraagt dit ‘verouderingseffect’ circa 8,5 jaar. Dit blijkt uit een studie waarin een gecombineerde leefstijlscore is gedefinieerd aan de hand van 4 factoren: roken, lichaamsbeweging, voedingspatroon en lichaamsgewicht. De resultaten van dit onderzoek van de Universiteit Maastricht onder ruim 120.000 mensen van 55-69 jaar zijn deze week online gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition.

In deze zgn. Nederlandse Cohortstudie (NLCS) zijn bij de deelnemers in 1986 voedingsgewoonten en andere leefgewoonten gemeten. Uit deze gegevens werd een score berekend voor gezonde leefstijl, waarin 4 leefstijlfactoren werden gecombineerd: niet roken, meer dan 30 minuten per dag bewegen, een Mediterraan voedingspatroon en een gezond gewicht (BMI tussen 18,5 en 25). Een traditioneel Mediterraan voedingspatroon kenmerkt zich door een hoge inname van groenten, fruit, peulvruchten, noten, vis, volkoren graanproducten, enkelvoudig onverzadigd vet in plaats van verzadigd vet, een lage inname van vlees en een alcoholconsumptie van gemiddeld 0,5-2 glazen per dag. Sinds 1986 is de sterfte onder de NLCS-deelnemers gemeten, en is de relatie tussen leefstijl en sterfte geanalyseerd.

Onderzoeker Prof. Piet van den Brandt (hoogleraar Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht): “Er zijn maar weinig onderzoeken in de wereld waarbij op deze manier de impact van een combinatie van meerdere leefstijlfactoren op sterfte in kaart is gebracht. Dit onderzoek toont aan dat met een gezonde levensstijl een aanzienlijke gezondheidswinst is te behalen. Niet alleen bleek het risico om te overlijden sterk af te hangen van de gezonde leefstijlscore, maar de grootste verlaging van vroegtijdige sterfte door een gezonde leefstijl was te zien bij mensen met een lage of middelbare opleiding. Verder waren de effecten van Mediterrane voeding duidelijker te zien bij vrouwen dan bij mannen. Van de voedingsfactoren binnen het Mediterrane voedingspatroon bleken noten, groenten en alcohol het duidelijkst gerelateerd aan sterftereductie.”

De Nederlandse Cohortstudie is in 1986 opgezet door onderzoekers van de afdeling Epidemiologie van de Universiteit Maastricht en TNO Kwaliteit van Leven. De studie loopt nog steeds, leverde een schat aan gegevens op, en heeft de afgelopen tientallen jaren al tot vele nieuwe inzichten geleid over voeding en andere leefstijlfactoren en hun invloed op kanker en sterfte.
[Maastricht Universiteit]

WebTV – Puur Natuur – Hoe ga ik om met coeliakie?

Coeliakie is een aandoening waarbij het lichaam antistoffen aanmaakt tegen gluten. Gluten zijn eiwitten die bijvoorbeeld in graansoorten als tarwe, gerst en rogge voorkomen. Dit geldt dus ook voor producten die van granen zijn gemaakt zoals brood, crackers, koekjes, bier en vele andere producten. Omdat gluten in zoveel producten voorkomen is het moeilijk om een glutenvrij dieet te volgen. Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer vervangende producten op de markt speciaal gemaakt zijn voor mensen met een gluten intolerantie.

In deze Web TV aflevering maken we kennis met Karin, zij kwam er al op jonge leeftijd achter dat zij coeliakie heeft. In deze Web TV aflevering ‘Hoe ga ik om met coeliakie’ vertelt Karin hoe zij haar glutenvrije dieet volgt. Daarnaast vertelt diëtist en levensmiddelentechnoloog Ina Panneman wat een glutenvrij dieet precies inhoudt en welke alternatieven voedingsproducten er zijn.

Deze WebTV aflevering is helaas niet meer beschikbaar

Bekijk het overzicht van alle WebTV afleveringen

Loop mee tegen diabetes tijdens de ABN AMRO Singelloop Utrecht

Singelloop UtrechtOp zondag 25 september 2011 zal voor de 61e keer de ABN AMRO Singelloop Utrecht worden gehouden. Loop mee tegen diabetes!

Kies het Anne Fonds als het goede doel waar u voor wilt lopen. Al het opgehaalde geld komt ten goede aan onderzoek naar genezing van diabetes type 1. Een droom van Anne Hoogendoorn, bekend van The Voice of Holland, die sinds haar twaalfde diabetes heeft. Bijna alle jongeren met diabetes hebben te maken met diabetes type 1. Het Anne Fonds is onderdeel van het Diabetes Fonds.

Inschrijven kunt u doen door een e-mail te sturen naar singelloop@diabetesfonds.nl.
Vermeld in uw e-mail altijd de volgende gegevens:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Shirtmaat (S-M-L-XL)

Inschrijven is gratis, maar om mee te doen dient er per inschrijving minimaal € 150,00 aan sponsorgeld opgehaald te worden. Vraag bijvoorbeeld uw vrienden, familie of collega’s u te sponsoren. Op de website www.GeefSamen.nl kunnen uw sponsors uw steunen (belangrijk is dat zij bij opmerkingen uw naam vermelden).

Zelf niet lopen, maar wel steunen?
Mediq-ers en vrienden van Mediq rennen 10km op zondag 25 september in Utrecht voor het Anne Fonds. Op de website www.GeefSamen.nl kunt u deze actie steunen door een donatie te doen. Mediq steunt het Anne Fonds. Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van Mediq steunen ze projecten voor jongeren met diabetes.

Meer informatie over de ABN AMRO Singelloop Utrecht 2011.