WebTV – Puur Natuur – Koken met olijfolie

Koken met olijfolie is in Nederland nog lang niet zo ingebakken als bijvoorbeeld in de mediterrane keuken. Je kunt olijfolie natuurlijk gebruiken in een sla dressing maar weinig mensen weten dat je er ook heel goed in kunt bakken en braden. Het grote voordeel van olijfolie is dat er veel onverzadigde vetten in zitten die goed zijn voor je gezondheid, in tegenstelling tot de dierlijke verzadigde vetten die vaak in boter zitten. Daarnaast kan je olijfolie tot een hogere temperatuur verhitten dan boter waardoor je vlees mooi dichtschroeit zodat de smaak behouden blijft.

Maar welke olijfolie gebruik je om te verhitten en welke olijfolie is lekker in een salade? Chefkok Jasper laat in deze Web TV aflevering zien hoe je op een makkelijke manier een lekkere maaltijd kan maken met olijfolie.

Deze WebTV aflevering is helaas niet meer beschikbaar

Bekijk het overzicht van alle WebTV afleveringen

Uitgebreide informatie helpt tegen angst voor de tandarts

Onderzoek toont aan dat uitgebreide informatie helpt tegen angst
Nog steeds zijn 3 miljoen mensen bang voor een bezoek aan de tandarts. Dat hoeft niet meer. Uit onderzoek blijkt dat patiënten die vooraf uitstekend worden voorgelicht over een behandeling hun angst als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Dankzij een zorgvuldige voorlichting op de site ‘allesoverhetgebit.nl’ zijn merkbaar minder mensen bang voor bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling. Zo zochten in de afgelopen zeven maanden maar liefst 35 duizend mensen op deze site naar informatie over de wortelkanaalbehandeling. Informatie over deze behandeling heeft de NMT extra onder de aandacht van patiënten gebracht.

Goede informatie neemt angst weg
Wanneer mensen objectieve informatie krijgen over de behandeling, blijkt dat ze minder nerveus zijn. Tandarts-endodontoloog Walter van Driel: “Mijn patiënten ontvangen een pakket met informatie en ik beantwoord uitgebreid al hun vragen tijdens een persoonlijk gesprek. Zo neem ik het mystieke rond de wortelkanaalbehandeling weg. Vaak blijkt de behandeling na afloop erg mee te vallen.”

Ook tandarts-endodontoloog Michiel de Cleen informeert zijn patiënten uitgebreid: “Dat is belangrijk om eventuele onzekerheid en angst voor pijn weg te halen. Door de verdoving is dat helemaal niet meer nodig. Het grappige is dat mensen bij deze behandeling vaak een heftige en bloederige toestand voor zich zien, terwijl het juist zo’n secure en rustige behandeling is.”
[NMT]

Roger van Boxtel: zorgkosten ook maatschappelijk probleem

menzisZorgkosten zijn niet alleen een macro-economisch verschijnsel maar ook een maatschappelijk probleem. Dat betoogde Roger van Boxtel (voorzitter Raad van Bestuur Menzis) tijdens het congres Diagnose 2025 (22 juni).

Steeds meer klanten krijgen moeite met betalen en Menzis zet zich sterker in om de zorg betaalbaar te houden. Niet alle zorg is overal meer mogelijk.

Menzis gaat de regierol in de regio actiever oppakken en voor ziekenhuizen gaan we werken met een taakstellende begroting. Vanuit die taakstelling verwachten we dat ziekenhuizen zelf hun zorgaanbod kritisch onder de loep nemen en gaan nadenken over zinnige en zuinige zorg.

Van Boxtel riep zorgaanbieders op om samen de zorgkosten op een verantwoorde manier naar beneden te brengen. Doen we dat niet, dan gaat het kabinet de keuzes voor ons maken en wacht ons wellicht hetzelfde lot als de cultuursector, waarin de bezuinigingen willekeur lijken. Zo mag het in de zorg nooit worden!
[Menzis]

WebTV – Hersenen – Eetstoornissen

Eetstoornissen ontstaan niet uit zichzelf maar komen vaak voort uit onderliggende problematiek. Om deze reden is het erg belangrijk om hulp te zoeken als je al langere tijd moeite hebt met eten. Daar komt bij dat mensen die lijden aan een eetstoornis zich vaak schamen of niet bewust zijn van de ernst van situatie. Hierdoor wordt de stap steeds groter om hulp te zoeken.

Gelukkig zijn er diverse behandelingen voor eetstoornissen en is het toegankelijker dan men vaak denkt. Groepstherapie in combinatie met cognitieve gedragstherapie is de meest toegepaste behandeling. Deze behandeling is in de meeste gevallen effectief omdat personen met een eetstoornis ervaringen kunnen delen met lotgenoten en zich op die manier minder geïsoleerd voelen. In deze Web TV aflevering ‘Eetstoornissen’ zetten wij alles voor je op een rijtje.

Deze WebTV aflevering is helaas niet meer beschikbaar

Bekijk het overzicht van alle WebTV afleveringen

Operatiekamer van de toekomst moet vooral aangename ruimte zijn

scalpelDe operatiekamer is achterhaald en lijdt onder nodeloos complicerende dogma’s. Nu veel ziekenhuizen aan de vooravond staan van een grondige vernieuwing van hun operatiecomplex is de tijd rijp voor een nieuwe kijk op het operatiecomplex van de toekomst. Hierin voert gezond verstand de boventoon en vormen huidige en toekomstige processen de basis voor het ontwerp. Vorige week presenteerden initiatiefnemers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en TNO het Manifest voor de OK van de toekomst op een symposium dat plaatsvindt in het UMCG.

Om kwaliteit van de zorg te blijven waarborgen moet de OK weer een aangename (werk)omgeving worden voor patiënten en personeel. Jarenlang zijn oplossingen gezocht in de vorm van techniek, zoals betere luchtbehandeling en ICT-mogelijkheden, terwijl het grootste verbeterpunt zit in bescheidenheid, discipline en teamwork. Bovendien verdient de OK het om met zorg vormgegeven te worden en dienen heldere keuzes gemaakt te worden waarvoor OK’s in de toekomst worden gebruikt.

Het Manifest voor de OK van de toekomst dat vandaag verschijnt, is mede ondertekend door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het College van Rijksadviseurs en roept op tot een andere benadering van het OK-complex.

Het Manifest verschijnt gelijktijdig met het boek Vensters Open. Heden, verleden en toekomst van de Operatiekamer, waarin de huidige OK en de operatiekamerthematiek kritisch tegen het licht gehouden worden. Want verhoogt alle technologie nu echt de patiëntveiligheid of is de veiligheid van de patiënt ook met alternatieve middelen gewaarborgd? In het boek worden ook de resultaten gepresenteerd van een interdisciplinaire workshop die in oktober 2010 plaatsvond. Deze workshop resulteerde in diverse interessante visies op de toekomstige ontwikkeling van OK’s. Binnenkort verschijnt Vensters Open. Heden, verleden en toekomst van de Operatiekamer ook als Engelstalig e-book.

Met het boek en het Manifest leveren initiatiefnemers en ondertekenaars een belangrijke bijdrage aan de gedachtevorming over de operatiekamer van de toekomst. Het merendeel van de ondertekenaars maakt ook deel uit van het Platform Architecture in Health: Innovatieplatform Architectuur en Zorg, waarbij verder Ministerie van VWS, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Atelier Rijksbouwmeester, Erasmus MC, ’s Heeren Loo, VenhoevenCS, EGM Architecten, Plant Publicity Holland en Vestia Groep aangesloten zijn. Dit platform levert een bijdrage aan een hernieuwde kijk op het ontwerp en de bouw van gezondheidsvoorzieningen.
[UMCG]

Verdubbeling diabetespatienten sinds 1980

diabetesHet aantal diabetici is sinds 1980 wereldwijd meer dan verdubbeld. Ongeveer 350 miljoen mensen lijden aan suikerziekte. Het aantal volwassenen met suikerziekte is gestegen van 153 miljoen in 1980 naar 347 miljoen in 2008. Dat blijkt uit een studie die wetenschappers van het Imperial College in Londen en de Harvard Universiteit in de VS hebben uitgevoerd, aldus het Brits medisch tijdschrift The Lancet.

Diabetes – een abnormale suikerspiegel in het bloed – kan hartziekten en infarcten veroorzaken en tast ook de werking van de nieren, zenuwen en ogen aan. De ziekte eist wereldwijd elk jaar drie miljoen slachtoffers.

“Onze studie toont aan dat suikerziekte in heel de wereld doordringt”, stelt Majid Ezzati van het Imperial College. Het aantal diabetici is vooral in landen in de Pacific de hoogte in geschoten. Zo lijdt op de Marshall-eilanden één vrouw op drie en één man op vier aan suikerziekte. De stijging is in West-Europa een stuk kleiner.

Chips is belangrijke oorzaak van overgewicht

chipsChips is één van de belangrijkste oorzaken van overgewicht. Chips hebben een groter effect op het gewicht dan frisdrank, ijs en snoep. Dit blijkt uit een grootschalige studie onder 120.000 Amerikanen. Chips is grootste dikmaker vooral omdat het vaak niet bij “een handje chips” blijft, maar mensen vaak de hele zak in één keer leeg eten. En dat zijn best veel calorieën. Bijv in een hele zak Lays Super Chips zitten 1100 calorieën!

De studie is gebaseerd op verschillende meerderjarige onderzoeken onder mensen die werkzaam zijn in de zorg en bij aanvang van de studie niet zwaarlijvig waren. Na twintig jaar bleken ze gemiddeld 8 kilo zwaarder dan aan het begin.

De toename in overgewicht kwam vooral door de chips. Na vier jaar zorgde alleen de chips al voor een gewichtstoename van 1 kilo. Toetjes en snoep zorgden “slechts” voor 2 ons gewichtstoename. De rest van het overgewicht kwam door alcoholconsumptie, tv kijken, te weinig slaap en stoppen met roken. Door voldoende beweging was de gewichtstoename bij een deel van de onderzochte mensen beperkt gebleven.

Uit het onderzoek is tevens naar voren gekomen dat Light chips een nog grotere dikmaker is dan de gewone variant. Light chips kunnen de vet vervanger “Olestra” bevatten. Uit onderzoek op ratten komt naar voren dat de ratten die Light chips met olestra kregen, dikker werden dan hun soortgenoten die normale chips kregen.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie benadrukt dat Olestra niet in Europa wordt gebruikt.

Werknemers raden eigen zorginstelling af

kinderen ziekenhuisHet is niet goed gesteld met de kwaliteit van de zorg in Nederland. Dit blijkt uit de Zorgbarometer Kwaliteit, het kwartaalonderzoek van Abvakabo FNV onder ruim 1100 werknemers. Tijdens een persconferentie afgelopen week in Nieuwspoort heeft de bond de resultaten bekendgemaakt en een zwartboek aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan werkgeversorganisatie Actiz overhandigd.

Enkele resultaten van de Zorgbarometer Kwaliteit:

  • 32 procent zou zijn familie niet in de eigen zorginstelling laten wonen/behandelen; maar liefst 36 procent in de ouderenzorg, 39 procent in de gehandicaptenzorg en 37 procent in de geestelijke gezondheidszorg;
  • 50 procent geeft aan dat er op zijn afdeling niet voldoende medewerkers aanwezig zijn;
  • 39 procent geeft aan dat medewerkers die daar niet voor zijn opgeleid medicijnen uitdelen;
  • 79 procent zegt dat de zorg niet altijd voldoet aan de hygiëne-eisen;
  • 61 procent zegt dat mantelzorgers (soms, vaak of altijd) noodgedwongen zorg over moeten nemen;
  • 32 procent is niet tevreden over de kwaliteit van de zorg die hij kan leveren.

Meldpunt Onverantwoorde Zorg
Naast het onderzoek opende Abvakabo FNV vorig jaar zomer een meldpunt Onverantwoorde Zorg, waar werknemers misstanden konden melden. De bond kreeg ruim 500 meldingen van onverantwoorde zorg binnen. Van onverantwoord lage bezetting en het inzetten van ongekwalificeerd personeel, tot toiletrondes en douchebeurten die overgeslagen worden. Deze meldingen zijn, samen met de aanbevelingen van de bond aan het kabinet en werkgevers, in het Zwartboek Onverantwoorde Zorg opgenomen.

Fred Seifert, bestuurder Abvakabo FNV: ‘Het is schokkend hoe het in veel gevallen is gesteld met zelfs de meest basale zorg. Dat moet en kan echt anders. Het leidt nu vaak tot demotivatie en uitstroom van de zorgmedewerkers die juist zo belangrijk zijn voor de toekomst van de zorg. Het is nu aan de politiek en werkgevers om in te grijpen.’

Abvakabo FNV roept het kabinet op om afspraken te maken over minimale bezetting, het opleiden en begeleiden van personeel en het vertalen van de uren uit de Zorgzwaartepakketten naar formatie-uren. Bovendien vindt de bond dat er een laagdrempelige meldprocedure moet komen zodat de werknemers veilig aan de bel kunnen trekken als zij misstanden signaleren.