Collectieve zorgverzekering voordelig voor minima

ZorgpremieCollectieve zorgverzekering levert minima ruim € 240,- per jaar op
Mensen met een laag inkomen die deelnemen aan de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) in hun gemeente hebben in 2010 gezamenlijk een voordeel genoten van ruim € 90 miljoen. Dit blijkt uit een evaluatieonderzoek uitgevoerd door Bureau BS&F. Hiermee is de CZM een zeer succesvol instrument van gemeentelijk armoedebeleid.

De CZM is een samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars waardoor burgers met een smalle beurs zich gunstig kunnen verzekeren tegen ziektekosten. Dit gebeurt enerzijds doordat de zorgverzekeraar hen korting verleent op basis- en aanvullende verzekering en anderzijds doordat de gemeente een bijdrage levert in de premie in de vorm van bijzondere bijstand. Vrijwel altijd is daarnaast de dekking van de aanvullende verzekering uitgebreid met kostensoorten waarvoor gemeenten normaal gesproken bijzondere bijstand verlenen. Inmiddels biedt circa 97 procent van de Nederlandse gemeenten een CZM aan.

Landelijk gezien leverde deelname aan de CZM minima in 2010 ruim € 50 miljoen aan premiekorting op. Daarnaast leverden gemeenten een bijdrage in de premie van meer dan € 40 miljoen, zodat het totale voordeel de € 90 miljoen ruim overstijgt. Dit is per deelnemer gemiddeld € 242,-. In 2007 bedroeg dit voordeel gemiddeld € 204,-.

In 2010 kwamen ruim 1 miljoen volwassenen in aanmerking voor deelname aan de CZM in hun gemeente. Van deze doelgroep deed gemiddeld 38 procent mee. Deze deelnamegraad is de laatste jaren vrij constant, maar varieert sterk per gemeente. De doelgroep is de laatste jaren fors gestegen. Dit is enerzijds te verklaren doordat meer mensen een laag inkomen hebben, maar anderzijds doordat gemeenten de bovengrens voor deelname hebben verruimd. De grens voor deelname varieert van 100 tot 130 procent van het sociaal minimum.

Enkele opvallende resultaten uit het onderzoek over 2010 zijn verder:

  • De door de zorgverzekeraar verleende korting per deelnemer varieert van nihil tot ruim € 200,- en is gemiddeld € 134,-.
  • De bijdrage van de gemeente in de premie per deelnemer varieert van nihil tot ruim € 500,- en is gemiddeld € 108,-.
  • Het totale voordeel per deelnemer varieert van ongeveer € 80,- tot ruim € 600,-.
  • Van de totale medische kosten die gemeenten vergoeden loopt in 2010 gemiddeld 64 procent via de CZM (bijna € 30 miljoen) en 36 procent via bijzondere bijstand aan het loket van de gemeente (€ 16 miljoen). De vergoeding van medische kosten via de CZM varieert per gemeente van nihil tot ruim 95 procent. Doordat zorgverzekeraars beter ingericht zijn op het vergoeden van medische kosten levert dit gemeenten grote besparingen op de uitvoeringskosten op.

De hierboven gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op evaluatieonderzoek door Bureau BS&F onder ongeveer 280 gemeenten met een CZM. Deze cijfers zijn vervolgens vertaald naar alle Nederlandse gemeenten met een CZM.
[Bureau BS&F]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.