Speciale hartpoli is succesvol

hartPatiënten die worden behandeld aan de hartritmestoornis boezemfibrilleren in de speciaal daarvoor opgezette polikliniek van het azM / Maastricht UMC+ hebben betere vooruitzichten dan patiënten die de gebruikelijke zorg krijgen. Dat blijkt uit onderzoek dat dinsdag 5 april 2011 is gepresenteerd tijdens het 60e congres van het American College of Cardiology in New Orleans.

Boezem- of atriumfibrilleren leidt doorgaans niet tot acuut levensgevaar, maar de langetermijn-effecten van deze hartritmestoornis kunnen wel degelijk ernstig zijn. Trombose en beroerte liggen op de loer. De behandelrichtlijnen zijn met name gericht op het verminderen van deze risico’s. Met een strikte naleving van die richtlijnen is dat ook mogelijk. Maar een Europees onderzoek, de zogenoemde Euro Heart Survey, bracht enkele jaren geleden aan het licht dat deze richtlijnen niet goed worden opgevolgd, met als gevolg een verhoogde morbiditeit en mortaliteit.

AF-polikliniek
Het Maastricht UMC+ heeft in reactie daarop een AF-polikliniek (AF staat in dit geval voor atriumfibrilleren) opgericht, een afdeling in het ziekenhuis waar de kennis en kunde voor het behandelen van boezemfibrilleren is samengebald. Speciaal opgeleide verpleegkundigen screenen, behandelen en begeleiden de AF-patiënten onder supervisie van een cardioloog en met speciaal voor dit doel ontwikkelde software. Medische details van de patiënten worden met deze software vertaald tot individuele risicoprofielen en op basis daarvan tot individuele behandelplannen, met steeds de internationale richtlijnen als basis. Bovendien worden de patiënten optimaal geïnformeerd over (de behandeling van) boezemfibrilleren en begeleid bij het aanleren van een gezondere leefstijl. Alles in overleg en afstemming met de huisarts van de patiënt.

“Het computersysteem leidt verpleegkundigen en cardiologen door het gehele proces van geïntegreerde chronische zorg, en bewaakt dat er geen stappen worden overgeslagen of zaken worden vergeten”, aldus gezondheidswetenschapper drs. Jeroen Hendriks, die het onderzoek naar de resultaten van de AF-polikliniek in het Maastricht UMC+ heeft geleid. “De gespecialiseerde AF-polikliniek helpt de kloof tussen richtlijnen en huidige klinische praktijk te overbruggen.”

Resultaten
De resultaten van het onderzoek bewijzen het succes van de AF-polikliniek. Na 22 maanden bleken de resultaten van de patiënten die in de AF-polikliniek waren behandeld, een stuk beter dan van de controlegroep. Er kwamen minder patiënten te overlijden (slechts 1,1 procent tegen 3,9 procent in de controlegroep) en er waren minder ziekenhuisopnames (13,5 procent tegen 19,1 procent in de controlegroep).

Volgens Hendriks is het moeilijk een element te noemen dat doorslaggevend is in het succes van de AF-kliniek: “Het is niet ofwel de gespecialiseerde verpleegkundigen, ofwel de software, ofwel de strikte naleving van richtlijnen. Volgens mij is het geheim van het succes vooral de combinatie van die drie elementen, de geïntegreerde aanpak.”

Werkgroep
In navolging van Maastricht zijn nu ook andere Nederlandse ziekenhuizen bezig met het opzetten van een AF-polikliniek. De Nederlandse Vereniging van Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) heeft zelfs een werkgroep in het leven geroepen om het opzetten en evalueren van AF-klinieken te faciliteren.

Het onderzoek getiteld Specialized Atrial Fibrillation Clinic Reduces Cardiovascular Morbidity and Mortality in Patients with Atrial Fibrillation door drs. Jeroen M.L. Hendriks e.a. is op 5 april jl. gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres van de American  College of Cardiology in New Orleans (VS).

Liga FruitKick ongezond en dikmakend?

LigaFruitkick Framboosfoodwatch: Liga FruitKick meer risico’s dan framboos
De FruitKick eXtra Framboos heeft volgens Liga wel ‘46 procent fruitvulling.’ Daarmee bedoelt Liga: 34 procent suikers, veel vulmiddel en nog geen 2 gram framboos. De verpakking wekt de illusie van een ‘gezond’, ‘gebalanceerd’ en ‘verantwoord’ product. foodwatch wijst consumenten op serieuze risico’s achter de vrolijke wikkel. De glucosefructosestroop in FruitKick is discutabel. De lange termijneffecten van dit goedkope ingrediënt kunnen slecht uitpakken voor consumenten.

“De Ligareclames laten sportende, gezonde mensen zien. Maar FruitKick is gewoon snoepgoed vol calorieën met een misleidend fruitig en gezond imago.” stelt Bart Van Opzeeland van foodwatch. Liga FruitKick eXtra Framboos roept dat het koekje ‘vol fruit’ zit en ‘gezonde vezels’ bevat. Onzin: ongezond ligt dichterbij de waarheid.

Liga legt klanten niet uit dat het gebruik van glucosefructosestroop gewonnen uit maïs in plaats van gewone suiker nadelen kent. De goedkope stroop is het hoofdingrediënt van de fruitvulling waarmee de fabrikant geld bespaart. De suikers in de stroop bevatten niet minder calorieën maar stimuleren het verzadigingsgevoel pas laat, waardoor mensen er al gauw meer van gaan eten. Onderzoek wijst daarnaast uit, dat fructose obesitas en extra buikvet veroorzaakt, wat een risicofactor is bij het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

De aanprijzing 46 procent fruitvulling ‘vol fruit’ is een harde leugen. Het woord ‘fruitvulling’ is niet bij wet beschermd en hoeft dus niet volledig uit fruit te bestaan. Liga heeft in de ‘fruitvulling’ nog 6,7 procent fruitachtige producten (‘stukjes framboos’ ‘puree’ en ‘concentraat’) gestopt, maar de rest is vulmiddel, suiker en de kwalijke glucose-fructosestroop. Een FruitKick bevat omgerekend 1,8 gram fruit, dat is net aan één framboos!

Liga beweert dat de FruitKick eXtra Framboos vijf procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) vezels bevat. Maar het ADH systeem geeft geen maximum voor vezels. Onze Gezondheidsraad beveelt 30 tot 40 gram aan. Als je de Liga-opgave doorrekent zou een mens 26 gram vezels per dag nodig hebben.. Genoemde berekeningen van Liga zijn sowieso onzin, want de FruitKick bevat toegevoegde polydextrose. De Gezondheidsraad stelt dat je deze zogeheten geïsoleerde vezels niet mee mag tellen, zodat één FruitKick maar 1,3 procent van je dagelijkse vezelbehoefte oplevert.

Bart van Opzeeland van foodwatch vindt dat Liga zeer kwalijk opereert, omdat de consument in alle opzichten de rekening betaalt. “Liga Fruitkick eXtra dupeert mensen. De term ‘met 46% fruitvulling’ gebruiken, terwijl het amper fruit bevat en veel suikers, noem ik liegen.” stelt Van Opzeeland “Liga’s gezonde beloftes worden niet waargemaakt en een deel van de ingrediënten kan op den duur zelfs nadelig uitpakken .”

Liga geeft op gedetailleerde vragen van foodwatch een ontwijkende reactie die neerkomt op: “Zeur niet, we houden ons aan de wet.” Maar de wet is ook niet waterdicht. Etiketten vertellen de consument vaak maar het halve verhaal over een product. foodwatch is daarom voorstander van het duidelijke verkeerslicht-systeem voor levensmiddelen. Mensen kunnen zo in een oogopslag zien hoeveel suiker, zout en vet er in een product zit door middel van een rood, oranje of groen verkeerslicht. De kleuren worden gebaseerd op aanbevolen dagelijkse hoeveelheden, zoals de British Food Standards Agency (FSA) die heeft vastgesteld.

Wie gezond en eerlijk eten belangrijk vindt, kan via www.foodwatch.nl een e-mail sturen om fabrikant Kraft foods te vragen voortaan eerlijk te zijn over hun producten.

Rauwe groenten goed wassen of verhitten

groentenHet is raadzaam om groenten voor consumptie goed te wassen, eventueel te schillen en waar mogelijk te koken of te bakken. Zo wordt de kans op het binnenkrijgen van bacteriën, inclusief bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, geminimaliseerd. Dit heeft het RIVM geadviseerd aan de nVWA en aan het ministerie van VWS.

ESBL’s en groente
In een studie uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum van de VU te Amsterdam (VUmc) werden ESBL-producerende bacteriën aangetroffen in groenten die aangekocht waren op de markt en in reguliere en biologische winkels. Van de 119 onderzochte monsters bleken zeven monsters deze bacteriën te bevatten. De in de VUmc-studie gevonden bacteriën behoren tot de darmbacteriën. Deze bacteriën komen normaal voor in de darm van ieder mens en dier en ook in het milieu. Soms kunnen darmbacteriën infecties veroorzaken, zoals blaasontsteking of bloedbaaninfecties. Resistente ESBL-producerende bacteriën kunnen ook in de darm voorkomen, zonder dat dat schadelijk is. Zij kunnen echter, net als gevoelige darmbacteriën, soms urineweg- en bloedbaaninfecties veroorzaken die dan niet met de gangbare antibiotica behandeld kunnen worden. Dit is vooral een gevaar voor patiënten met verminderde weerstand.

In de VUmc-studie werden ESBL’s gevonden die overeenkomen met ESBL’s die ook gevonden zijn bij mensen en landbouwhuisdieren. Waar de besmetting vandaan komt is echter niet duidelijk. Ook weten we niet of de consumptie van besmette groenten leidt tot een toename van het voorkomen van resistente bacteriën in de darm van de mens. Wel wijst dit onderzoek erop dat het probleem van antibioticaresistentie steeds verder toeneemt en dat resistente bacteriën aangetroffen worden, bij mensen, dieren en in het milieu. Het heeft geen zin om specifiek het eten van groenten te ontraden. Het advies om groenten goed te wassen, eventueel te schillen en daar waar mogelijk goed te verhitten blijft onverminderd van kracht.

Dag van de Gezonde Schoolkantine scoort hoge cijfers

AppelsDinsdag 19 april was de dag van De Gezonde Schoolkantine. Het thema voor die dag was “Samen verantwoord naar een gezonde school”. Deze themadag was er om met schoolbesturen, ouderraden en leerlingenraden te discussiëren over het thema “De gezonde schoolkantine”.

Initiator van deze jaarlijks terugkerende dag op de derde dinsdag van april is Arron Fresh.
De dag van De Gezonde Schoolkantine 2011 vond plaats in de Caballero fabriek te Den Haag. En werd mede mogelijk gemaakt door Gastheeren Catering & Events.

Arron Fresh heeft Vivian Reijs die dag als voorzitter aangesteld. Vivian Reijs is, o.m. bekend van Sterren dansen op het ijs,tevens is zij voedingsdeskundige. Waarbij haar interesse uitgaat naar eetgedrag onder jongeren. Vivian Reijs heeft ook een kinderprogramma ontwikkeld genaamd Fitkiddies, gericht op beweging en bewust eetgedrag onder kinderen.

Na de opening door Vivian Reijs en Ronald Weerwag, algemeen directeur Arron Group, heeft Wendy van Hal van Convenant Gezond Gewicht een toelichting gegeven op het deelconvenant school.

Na deze presentatie waren er rondetafeldiscussies. Tijdens deze tafeldiscussies konden deelnemers in groepjes van tien personen reageren op stellingen als; “Leerlingen laten zich leiden door vrienden in het maken van hun voedingkeuze” of “Hoe krijgen we jongeren meer in beweging?” en nog tien stellingen. Alle reacties, bevindingen en uitkomsten zullen komende week aan de deelnemers worden gestuurd.

Eat and Jam
Na de rondetafeldiscussies was er een Eat and Jam sessie ingebouwd.
De missie van Eat and Jam is het bereiken van zoveel mogelijk jongeren maar ook volwassenen en daarbij het belang van gezond eten overbrengen. Natuurlijk moet je de ‘kids’ aanspreken in de taal die ze willen horen, we gaan zelfs een stapje verder. “Dit hebben we gedaan met een spectaculaire presentatie waarbij onze Food Artist heerlijke gerechten bereid ondersteund met swingende tunes van dj Flex-a-tone en intelligente Freestyle raps door mc DRT”, aldus Foodartist Clifton Overman.

Zo was er een blindproeverij waarbij deelnemers op het podium geblinddoekt smaaksensaties voor hun kiezen kregen.

Na de, uiteraard verantwoorde en gezonde, lunch heeft Heleen Schuit van Het Voedingscentum een presentatie gegeven over de schoolbrigade en hoe deze de scholen kan ondersteunen om de schoolkantine gezonder en aantrekkelijker te maken. Het Voedingscentrum is zelf initiator van de Schoolkantine Award.

Scholen maken kans op een make-over van hun schoolkantine t.w.v. 15.000,= euro. Opgeven voor deelname kan tot 29 april a.s. Meer informatie over de Schoolkantine Award is te vinden op www.degezondeschoolkantine.nl

Social Media
Gedurende de dag konden deelnemers reageren via Twitter door de hashtag #derdedinsdag te gebruiken. Uit deze reacties blijkt dat er behoefte is om met elkaar te discussiëren over het onderwerp de gezonde schoolkantine en wat we hier nu onder verstaan.

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke East and Jam sessie alwaar een ware food battle gehouden werd. Nee, er werd niet gegooid met eten, maar twee teams moesten de perfecte fruitsalade maken. Uiteraard onder begeleiding van Foodartist Clifton Overman, DJ Flex-a-tone en Freestyle rapper Mc DRT.

Arron Group heeft nu al aangekondigd ook volgend jaar weer een #derdedinsdag in april te organiseren.
[Convenant Overgewicht]

Themabijeenkomst over insulinepomptherapie

diabetes insulineAtrium MC houdt op woensdag 27 april een patiëntenbijeenkomst over insulinepomptherapie bij diabetes mellitus. Belangstellenden zijn vanaf 18.30 uur (ontvangst met koffie en vlaai) welkom. Het programma begint om 19.00 uur. Rond 21.30 uur is de bijeenkomst afgelopen. De toegang is gratis.

Een onderwerp dat aan de orde komt, is de continue glucosemeting (toepassingen en vergoeding). Sprekers zijn Philip Ribbink, Nico Peters en John Kölker, verpleegkundig consulenten polikliniek Kindergeneeskunde Atrium MC. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

De themabijeenkomst vindt plaats in het Bedrijfsrestaurant van Atrium Heerlen (begane grond, linkergang, route 111.) Parkeren is voor bezoekers van deze bijeenkomst gratis.

Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden: tel. 045-5766320, of via e-mail: congresbureau(at)atriummc.nl

Kijk ook op www.atriummc.nl/themabijeenkomsten

In 2010 wisselden 900.000 mensen van zorgverzekering

zorgverzekeringIn het zorgverzekeringseizoen 2010/2011 zijn ruim 900.000 mensen met hun zorgverzekering overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dit blijkt uit cijfers van Vektis, het statistiekbureau van de zorgverzekeraars. Vorig jaar waren dat er nog circa 700.000. Het percentage overstappers is daarmee gegroeid tot 5,5%, de afgelopen jaren lag het overstappercentage steeds rond de 4%. Het aantal overstappers komt overeen met een eerdere schatting van Zorgverzekeraars Nederland.

Vektis noemt als redenen de sterke stijging van de premie voor de basisverzekering en daaraan gekoppeld de grote verschillen in premies tussen de diverse verzekeraars. “De aanvullende verzekeringen verschillen niet alleen in prijs maar ook in dekking. Daarnaast is er ook een toename van het aantal internetpolissen.” Verzekerden tussen de 18 en 45 jaar wisselen het meest van ziektekostenpolis: 7,6% is overgestapt. “Opvallend is dat meer verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico, bovenop het in 2011 verplichte eigen risico van € 170. Het aantal mensen dat kiest voor een vrijwillig eigen risico is dit jaar gestegen van 4,6% tot 5,9%.” Bijna de helft van die groep kiest een vrijwillig eigen risico van € 500. Het percentage mensen met een aanvullende zorgverzekering is gelijk gebleven op 89%.

89% van de vrouwen in Nederland wil verruiming van euthanasiewet

vrouwen euthanasiewetBijna negen op de tien vrouwen in Nederland zijn voor een verruiming van de huidige euthanasiewet. Ze vinden dat euthanasie een recht van de patiënt zou moeten zijn. En ruim driekwart wil ook de mogelijkheid van euthanasie bij een voltooid leven. Deze opvallende resultaten blijken uit een enquête van het weekblad Margriet.

In de huidige wetgeving is euthanasie toegestaan wanneer de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt en de arts voldoet aan vastgestelde zorgvuldigheidseisen. Een arts kan een verzoek om euthanasie weigeren, ook als de aanvrager hiervoor wel in aanmerking komt. De grote meerderheid van de ondervraagden is het met die regeling niet eens: 89% vindt dat euthanasie een recht van de patiënt zou moeten zijn.

Voltooid leven
Maar de vraag om euthanasie komt niet alleen van mensen die terminaal ziek zijn. Wat als je vindt dat je leven voltooid is? Ruim driekwart van de ondervraagden (77%) vindt dat je dan ook recht zou moeten hebben op euthanasie. Onder een voltooid leven beschouwen de geënquêteerden verlies van geheugen/dementie (74%), gevolgd door verlies van primaire levensfuncties, zoals zelfstandig lopen of controle over de blaas (54%), niet langer in staat zijn zelfstandig te wonen (27%) en eenzaamheid (24%).

Nog meer opmerkelijke cijfers

  • 91% van de ondervraagden kan zich voorstellen ooit zelf euthanasie te zullen overwegen
  • 82% vindt dat euthanasie mogelijk moet zijn voor psychiatrische patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos lijden
  • 88% is voor de mogelijkheid van euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie, als die daartoe vooraf een wilsverklaring hebben getekend

Religie of angst
Redenen die genoemd worden tegen euthanasie (10% van de ondervraagden) zijn vaak religieuze overwegingen en de angst dat euthanasie het erg eenvoudig maakt om uit het leven te stappen, waardoor mensen daar sneller toe zullen overgaan.

De enquête van Margriet is uitgevoerd onder 1970 Nederlandse vrouwen. Het complete onderzoek is te lezen in Margriet 17, die vanaf 22 april in de winkel ligt.

Slaapapneu bij diabetes type 2 geen onschuldige bijkomstigheid

slapenMensen met diabetes type 2 en slaapapneu hebben vaker schade aan hun ogen en zenuwen. En dat verhoogt de kans op blindheid en amputaties. Slaapapneu bij diabetes type 2 is dus geen onschuldige bijkomstigheid, maar verhoogt de kans op schade aan het lichaam. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit van Birmingham gezegd op een congres van de Britse organisatie Diabetes UK.

Mensen met diabetes type 2 hebben vaker dan gemiddeld slaapapneu. Slaapapneu is een stoornis waarbij mensen voortdurend tijdens hun slaap even stoppen met ademhalen. Na een tijdje worden ze wakker, en gaan ze weer ademhalen. We weten al dat slaapapneu kan leiden tot slaaptekort en hart- en vaatziekten. De onderzoekers hebben nu bij 230 mensen met diabetes type 2 gekeken wat  de gevolgen van slaapapneu zijn voor de ogen en zenuwen.

Van de mensen met diabetes en slaapapneu had 48% ernstige schade aan de ogen. Bij de mensen met diabetes zonder slaapapneu was dat 20%. Voor zenuwschade waren de percentages vergelijkbaar: 60% bij mensen met diabetes en slaapapneu, tegen 22% bij mensen met diabetes zonder slaapapneu. Slaapapneu bij diabetes verhoogt dus de kans op schade aan ogen en zenuwen. Het is nog niet zeker of slaapapneu ook echt de oorzaak is van de schade.

Overgewicht is een belangrijke oorzaak van zowel diabetes type 2 als slaapapneu. Daarom hebben mensen met diabetes type 2 dus vaak ook slaapapneu. Deze studie laat nog maar weer eens zien hoe belangrijk een gezond lichaamsgewicht is. Want door af te vallen verbetert de bloedsuikerspiegel en vermindert de slaapapneu. Toekomstig onderzoek moet aantonen of vermindering van de slaapapneu de schade aan de ogen en zenuwen vermindert.
[Diabetes Fonds]