Atrium MC gestart met Q-koortspoli

Q-koortsAtrium MC is in Heerlen gestart met een polikliniek voor Q-koortspatiënten. De eerste aanzetten daartoe zijn in september 2010 gegeven. De poli is ondergebracht bij de polikliniek Interne en is opgezet door internist mevrouw dr. J. Buijs in nauwe samenwerking met dr. Frans Stals, medisch microbioloog. Mevrouw Buijs beoordeelt de patiënten die op de poli komen ook in eerste instantie.

Eén van de belangrijkste aandachtspunten bij die poliklinische analyse is het onderscheid maken tussen chronische Q-koorts en een andere aandoening: chronische moeheid na een succesvol behandelde Q-koorts-infectie. Mocht er na de eerste analyse nog steeds een verdenking op chronische Q-koorts bestaan, dan wordt de patiënt ook beoordeeld door een cardioloog (N. Ernst of C. Lodewijks) of vaatchirurg (R. Welten). Atrium MC is het derde ziekenhuis in Nederland met een Q-koortspoli. Soortgelijke poliklinieken zijn er ook in Den Bosch en Nijmegen.

Nederland kende in de periode van 2008-2009 een heftige epidemie van acute Q-koorts. De omvangrijkste in de wereldgeschiedenis. Noord-Brabant werd zwaar getroffen, maar ook Zuid-Limburg en dan met name Parkstad Limburg. Tot op heden zijn er in de regio Parkstad circa 300 gevallen van besmettingen met Q-koorts geconstateerd. Daarvan zijn ongeveer 100 patiënten in Atrium MC behandeld of nog steeds in behandeling. Bekend is dat zich bij ongeveer 3- tot 5% van de patiënten vervolgens een chronische infectie ontwikkelt. Chronische Q-koorts kan zich manifesteren tot 10 jaar na de acute infectie. ‘De bacterie nestelt zich graag in vaatwanden en kan ook op een hartklep of een vaatprothese gaan zitten. Er ontstaat een infectie die langzaam in ernst toeneemt’, vertelt Jacqueline Buijs. In Atrium MC zijn tot nu toe twee patiënten bekend die een geïnfecteerd aneurysma (ontsteking van de grote lichaamslagader) opliepen als gevolg van Q-koorts. Eén van hen is na een verblijf van vijf maanden in het ziekenhuis overleden.

Mensen met hart- en vaatlijden en zwangeren lopen meer risico op het krijgen van chronische Q-koorts. Soms verloopt de besmetting in eerste instantie vrij mild. Sommige mensen hebben niet eens in de gaten dat ze met Q-koorts besmet zijn. Naderhand kunnen er dan toch klachten ontstaan. De klachten van chronische Q-koorts kunnen variëren van vage algemene moeheid tot hartfalen of een gebarsten aneurysma.

Onderzoek van het bloed toont aan of iemand Q-koorts heeft. Het laboratoria Medische Microbiologie van Atrium MC beschikt sinds enkele maanden over moderne apparatuur (PCR) om te kunnen zien of iemand besmet is.

Het ziekenhuis is alert op mogelijke Q-koorts bij patiënten van wie niet meteen duidelijk is waar klachten vandaan komen. Er wordt actief gescreend op mogelijke Q-koorts. Op deze manier hopen de specialisten zo snel mogelijk chronische Q-koorts te kunnen opsporen. Is er bij een patiënt chronische Q-koorts geconstateerd dan volgt een behandeling met antibiotica. De standaardbehandeling bestaat uit 2 verschillende antibiotica – 5 pillen per dag – die gedurende minimaal anderhalf jaar tot 4 jaar en soms levenslang moeten worden geslikt. In verband met bijwerkingen moet vaak overgegaan worden op het middel van tweede keus, wat nog altijd 2 x daags gedoseerde medicatie betekent. ‘Omdat er geen grootschalig onderzoek verricht is naar dit ziektebeeld, is nog niet duidelijk of beide methoden even effectief zijn. Hopelijk zal deze epidemie ons daar meer over leren’, aldus Buijs.
[Atrium MC]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.